(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
1/8
Оплата праці
Оплата праці
Жовтень , 2017/№ 20/1

Щодо надання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

http://tinyurl.com/yyahshgo
Лист від 25.05.2017 р. № 420/0/126-17/243

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» (далі — Закон) роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії) незалежно від місцезнаходження. Звіт подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії(й).

Закон та інші нормативно-правові акти не передбачають фінансових санкцій для роботодавця чи адміністративної відповідальності для посадових осіб за неподання звітності про вакансії.

Поряд з цим надання роботодавцем відомостей про вакансії до служби зайнятості дає змогу спільними зусиллями вирішувати проблеми добору кадрів та працевлаштування безробітних.

Неподання інформації про вакансії за формою № 3-ПН стримує працевлаштування зареєстрованих безробітних та призводить до збільшення видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату допомоги по безробіттю.

Виконання роботодавцями вищезазначеної норми Закону сприятиме вирішенню кадрових питань самих роботодавців, збільшенню кількості пропозицій роботи для громадян, що забезпечить реалізацію їх прав на працю та соціальний захист.

Відповідно п. 4 розділу I Порядку подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затвердженого наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 316, у редакції наказу Мінсоцполітики від 05.12.2016 р. № 1476, актуальність зазначених у формі № 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості не менше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.

У разі відсутності потреби здійснення добору працівників та зайняття вакансії роботодавець може самостійно повідомити про це фахівців базового центру зайнятості у будь-який зручний для нього спосіб: у письмовій чи усній (телефонній) формі, а також через відмітку в корінці направлення на працевлаштування на вакансію, видане безробітній особі. У разі повідомлення роботодавцем про укомплектування вакансії добір претендентів на неї центром зайнятості припиняється.

Для оперативного вирішення питання добору персоналу та пришвидшення укомплектування вакансій форму № 3-ПН може бути подано роботодавцем до будь-якого центру зайнятості, незалежно від місцезнаходження роботодавця, засобами електронного зв’язку. Оскільки у формі № 3-ПН передбачено підпис роботодавця, то при надсиланні до центру зайнятості електронною поштою сканованої форми № 3-ПН за роботодавцем залишається обов’язок підтвердження раніше поданої таким способом звітності паперовим носієм, завіреним підписом (керівника або уповноваженої ним особи, фізичної особи — підприємця). У паперовій формі № 3-ПН фахівець центру зайнятості проставляє відмітку про прийняття: зазначає дату прийняття, зазначає свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові та проставляє особистий підпис.

На жаль, на сьогодні ще не реалізовано можливість подання електронної звітності за формою № 3-ПН, в тому числі через «Електронний кабінет роботодавця» з накладанням електронного цифрового підпису.

Заступник директора Департаменту ринку праці та зайнятості — начальник відділу А. Свідрак

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Подання форми № 3-ПН — інформації про вакансії до центру зайнятості: пояснення від Мінсоцполітики

У листі, що коментується, «трудове» Міністерство представило свої роз’яснення з приводу подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затвердженої наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 316. Нагадаємо, що роботодавці (у тому числі бюджетні установи) мають подавати цю форму звітності при виникненні у них вакансій до центру зайнятості.

З 07.02.2017 р. застосовують форму № 3-ПН у новій редакції. З новою формою цього Звіту ми ознайомилися в «ОП», 2017, № 5, с. 24. Тоді ж ми означили деякі моменти з приводу подання оновленої форми № 3-ПН, які потребували уточнень Мінсоцполітики. І ось раніше відсутні деталі пазлу — у листі, що коментується.

Відповідальності за неподання форми № 3-ПН немає. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість), Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. і Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X не містять норм стосовно відповідальності за неподання форми № 3-ПН. Тому Мінсоцполітики у листі, що коментується, зазначає:

нормативною базою не передбачено фінансових санкцій для роботодавця чи адміністративної відповідальності для посадових осіб установи за неподання форми № 3-ПН.

Навіщо тоді роботодавцю подавати форму № 3-ПН? У листі, що коментується, головне «трудове» відомство більше «б’є» на спільному вирішенні проблеми із працевлаштування безробітних громадян. Дійсно, після подання форми № 3-ПН роботодавець може не робити зайвих зусиль з пошуку кандидатів на вакантну посаду, а спокійно ждати потенційного працівника від центру зайнятості на вакантне місце. У такий спосіб установа може безкоштовно підшукати собі нового співробітника, а центр зайнятості виконує свою безпосередню функцію — знаходить місце роботи для безробітних.

Крім того, завдяки поданню форми № 3-ПН роботодавець має змогу за допомогою центру зайнятості працевлаштувати категорії громадян з додатковими гарантіями у сприянні працевлаштуванню (наприклад, одного з батьків, який має на утриманні дитину (дітей) віком до 6 років; молодь, яка уперше працевлаштовується протягом 6 місяців після закінчення вишу // спецвипуск «ОП», 2016, № 16/1, с. 6) для виконання 5-відсоткової квоти (ст. 14 Закону про зайнятість) або працевлаштувати осіб з інвалідністю — для виконання «інвалідного нормативу» (ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII).

Також зауважимо, що подана форма № 3-ПН з відміткою про намір працевлаштувати на вакантне робоче місце інваліда може слугувати доказом того, що роботодавець ужив усіх необхідних заходів із працевлаштування працівника-інваліда для виконання «інвалідного нормативу». Принаймні судові інстанції розглядають подану форму № 3-ПН як аргумент у справах із виконання роботодавцем «інвалідного нормативу» (див., наприклад, постанову ВСУ від 20.06.2011 р. у справі № 21-60а11).

Вважаємо, що подана форма № 3-ПН з відкритою вакансією для громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (ст. 14 Закону про зайнятість), може слугувати підтвердженням того, що роботодавець ужив усіх необхідних заходів для працевлаштування таких категорій громадян.

Окремо відзначимо: форма № 3-ПН обов’язково подається, якщо прийнято рішення про працевлаштування іноземця або особи без громадянства (п. 5 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27.05.2013 р. № 437). Бюджетним установам слід бути обачними при прийнятті рішення взяти на роботу іноземців або осіб без громадянства, адже в деяких сферах можливе укладання трудових договорів виключно із громадянами України.

Вакансія, заявлена у формі № 3-ПН, уже зайнята: як повідомити центр зайнятості. На практиці трапляються ситуації, коли роботодавцем уже подана форма № 3-ПН до центру зайнятості, а буквально через деякий час на заявлену посаду працевлаштовано працівника, якого «знайшов» роботодавець. Як повідомити центр зайнятості, що посада, зазначена у формі № 3-ПН, уже не вакантна?

Подання форми № 3-ПН з видом звітності «уточнююча» тут не помічник, оскільки уточнююча форма № 3-ПН подається для заміни «первинної» звітності або для коригування характеристик відкритої вакансії (п. 6 Порядку подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затвердженого наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 316). А види звітності «скасовуюча» для форми № 3-ПН не передбачено.

Разом із тим у п. 4 цього Порядку вказано: актуальність зазначених у формі № 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.

На підставі цього припису фахівці Мінсоцполітики у листі, що коментується, пропонуються такі способи інформування центру зайнятості про працевлаштування працівника на посаду, яка раніше у формі № 3-ПН була заявлена як вакантна. Роботодавець може повідомити про це центр зайнятості у письмовій або усній (телефонній) формі. Також центр зайнятості може бути проінформований про зайняту посаду, раніше вказану як вакантна у формі № 3-ПН, «постфактум» (тобто коли потенційний працівник від центру зайнятості уже прибув до установи) — роботодавець ставить у корінці направлення на працевлаштування, виданого безробітній особі, позначку «відмовлено в прийнятті на роботу, робоче місце зайняте з «___» ___________ р.», а також підкреслює «не направляти» на це робоче місце іншу кандидатуру (див. форму Направлення на працевлаштування, затверджену наказом Мінсоцполітики від 17.08.2015 р. № 848).

На нашу думку, за допомогою телефонного, електронного зв’язку, особистого прийому роботодавець може повідомити центр зайнятості про те, що роботодавець не потребує допомоги центру зайнятості у пошуку працівника на вакансію, вказану у формі № 3-ПН. Річ у тім, що попередня редакція форми № 3-ПН передбачала позначку, за допомогою якої роботодавець визначав — бажає він чи ні укомплектувати вакансію за сприяння центру зайнятості. У новій же редакції форми № 3-ПН такої позначки немає.

Способи подання форми № 3-ПН. У листі, що коментується, Мінсоцполітики визнає: подання форми № 3-ПН в електронній формі не передбачено. Пояснюється це тим, що форма № 3-ПН не пристосована до накладання електронного цифрового підпису.

Увага! До центру зайнятості роботодавець подає форму № 3-ПН особисто або відсилає «традиційною» поштою.

Утім, у листі, що коментується, «трудове» Міністерство виводить ще один варіант подання звітності про вакансії. Відомство пропонує надіслати скановану форму № 3-ПН електронною поштою до будь-якого центру зайнятості, а згодом надати її паперовий варіант (особисто або поштою), де керівник установи ставить свій підпис. Однак саме на формі № 3-ПН у паперовому вигляді фахівець центру зайнятості проставить відмітку про прийняття. Тож фактично електронного способу подання форми № 3-ПН й досі не існує.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
зайнятість населення, центр зайнятості, форма № 3-ПН, інформація про вакансії, фінансові санкції, адміністративна відповідальність додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті