Перерахунок зарплати внаслідок хвороби працівника: як робити перерахунок ПДФО

Філіпповських Надія, заступник начальника Управління — начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб Управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту доходів і зборів ДФСУ
Оплата праці Жовтень, 2017/№ 20
В обраному У обране
Друк
Підкажіть, будь ласка, якщо відкориговано заробітну плату у зв’язку з коригуванням відпрацьованого часу внаслідок хвороби працівника, як це впливає на нарахування ПДФО. Як робити у цьому випадку перерахунок ПДФО? На які нормативні акти посилатися при цьому?

Ситуація з перерахунком заробітної плати за минулий період у зв’язку з хворобою працівника дуже поширена в бюджетних організаціях та установах. Те, що сума лікарняних відноситься до відповідних податкових періодів їх нарахування з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, відомо з положень п.п. 169.4.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ).

А як бути із заробітною платою, яка зайво нарахована в минулому місяці за дні тимчасової непрацездатності? Чи коригується (відсторновується) її сума в минулому місяці для цілей визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги (далі — ПСП)?

При перерахунку зарплати, до якої застосовується ПСП, тільки суми доходів (їх частини) у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за період відпустки (відпускні) або тимчасової непрацездатності (лікарняні), відносять до відповідних місяців, за які вони були нараховані (абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ). Усі інші виплати, у тому числі і зарплата за відпрацьований час, премії, суми індексації, нараховані (донараховані або відсторновані) за минулі податкові періоди (місяці), підлягають оподаткуванню в тому податковому періоді (місяці), у якому вони були фактично нараховані. Відносити їх до місяців, за які вони були нараховані, не треба, оскільки ці виплати не підпадають під дію абз. 3 п. 169.4.1 ПКУ.

Яким чином здійснюють перерахунок? Це треба робити шляхом перерахунку суми доходів, нарахованих платнику податку у вигляді зарплати, а також наданої податкової соціальної пільги (далі — перерахунок з ПДФО).

Нагадаємо, що в деяких випадках роботодавець повинен зробити перерахунок з ПДФО, а в деяких — він має право це зробити.

Так, згідно з п.п. 169.4.2 ПКУ роботодавець — платник податку зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, перерахунок з ПДФО:

а) за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;

б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених п.п. 169.2.3 п. 169.2 цієї статті;

в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

У свою чергу, відповідно до п.п. 169.4.3 ПКУ роботодавець має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

У випадку, що розглядається у запитанні, йде мова про добровільний перерахунок з ПДФО. Цей перерахунок з ПДФО можна робити за будь-який період.

Як потрібно робити цей перерахунок?

Уточнюєте (перевіряєте) місячні суми заробітної плати, нараховані (виплачені, надані) працівнику протягом періоду, за який ви робите перерахунок. Треба мати на увазі, якщо в періоді, за який проводите перерахунок, працівнику нараховувалися доходи у вигляді зарплати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки (відпускні) або тимчасової непрацездатності (лікарняні), то суми таких виплат (їх частини) відносите до відповідних місяців, за які їх було нараховано. Це випливає з положень абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ.

Якщо проводиться сторнування зарплати у зв’язку з тим, що у цей період працівник хворів чи перебував у відпустці, то для цілей перерахунку з ПДФО такі суми не відносять до відповідних місяців, за які вони були нараховані. Відповідно, ці суми зменшать загальний дохід того місяця, у якому відбулося таке коригування.

Пояснимо на умовному числовому прикладі.

Приклад. Працівниці було нараховано заробітну плату за вересень як за повністю відпрацьований місяць у розмірі 4200 грн. У жовтні 2017 року вона надала лікарняний лист по тимчасовій непрацездатності з 25 по 29 вересня включно. У цьому ж місяці їй нарахували заробітну плату за всі відпрацьовані дні жовтня в розмірі 4200 грн., лікарняні за дні хвороби у вересні в сумі 657,55 грн. та відстронували заробітну плату за 5 робочих днів за вересень у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованих днів у сумі 1000 грн. Працівниця має право на податкову соціальну пільгу на 2 дітей.

У жовтні загальний дохід склав 3857,55 грн. (4200 + 657,55 - 1000). Це менше граничного доходу, до якого може застосовуватися ПСП на дітей (2240 грн. х 2 дітей = 4480 грн. > 3857,55 грн.). Тому до цього доходу була застосована «дитяча» ПСП. Розмір ПДФО, який утримали з нього, склав 406,36 грн. ((3857,55 грн. - 1600 грн.) х 18 %).

Але жовтневий дохід працівника складається не тільки із заробітної плати за жовтень. У цьому місяці працівниці були нараховані лікарняні за дні хвороби у вересні та відсторнована зарплата за вересень. Отже, роботодавець має право здійснити добровільний перерахунок доходу та утриманого з нього податку з метою правильного застосування ПСП.

Але майте на увазі, тільки лікарняні за вересень (657,55 грн.) будуть віднесені до вересневого доходу. Зарплату, що була відсторнована за 5 робочих днів вересня у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу внаслідок перебування на лікарняному, до вересневого доходу не відносять. Її сума (1000 грн.) залишається в фонді оплати праці за жовтень 2017 року.

Зробимо розрахунки. Необхідні дані за 2 місяці наведемо в таблиці.

(грн.)

Місяць 2017 року

Фактично

За перерахунком

Результат перерахунку

(переплата /недоплата)

дохід

ПДФО

дохід

ПДФО

Вересень

4200,00

468,00

4857,55

874,36

406,36

Жовтень

3857,55

406,36

3200,00

288,00

-118,36

Разом

8057,55

874,36

8057,55

1162,36

288,00

У вересні 2017 року працівниці нарахували зарплату в розмірі 4200 грн. Це менше граничної суми заробітної плати у 2017 році, що дає право на застосування ПСП на двох дітей (2240* грн. х 2 дітей = 4480 грн.), тому до вересневої зарплати застосовувалась ПСП на дітей.

* 1600 грн. х 1,4, де 1600 — прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи на 1 січня 2017 року.

Сума ПДФО, який утримується із зарплати за вересень, становить:

(4200 грн. - 1600 грн.) х 18 % = 468 грн.,

де 1600 — розмір ПСП на двох дітей (800 грн. х 2 дітей).

У жовтні 2017 року працівниці була нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності за дні хвороби у вересні (657,55 грн.) та відсторнована зарплата за 5 робочих днів вересня (-1000 грн.). Віднесемо лікарняні до вересневого доходу. У результаті цього заробітна плата за вересень з урахуванням перерозподілених сум становить:

4200 + 657,55 = 4857,55 (грн.)

Як бачимо, загальний дохід вересня 2017 року перевищив граничну суму заробітної плати, що дає право на застосування ПСП на двох дітей (4857,55 грн. > 4480 грн.**), тому ПСП застосувати не можна. Сума ПДФО у результаті перерахунку складе:

** Розмір граничного доходу при застосуванні ПСП на 2 дітей: 2240 грн. х 2 дітей.

4857,55 грн. х 18 % = 874,36 грн.

Водночас жовтневий дохід зменшується на вересневі суми лікарняних, які були віднесені до доходу вересня. А ось відсторнована зарплата за невідпрацьовані дні вересня залишається в загальній сумі зарплати за жовтень. Розмір жовтневого доходу складає 3200 грн. (4200 - 1000), а сума утриманого з нього ПДФО — 288 грн. ((3200 грн. - 1600*** грн.) х 18 %).

*** Розмір ПСП на двох дітей (800 грн. х 2 дітей), яка застосовується до жовтневої зарплати.

Таким чином, за результатами добровільного перерахунку сума недоутриманого ПДФО склала 288 грн. (406,36 - 118,36).

Його треба утримати із доходу працівниці. Для цього треба збільшити жовтневий розмір ПДФО на суму ПДФО за перерахунком. Сума утриманого ПДФО у жовтні буде дорівнювати 694,36 грн. (406,36 + 288)****.

**** Зазначимо, що в результаті такої позиції фіскалів завищуються доходи в одному місяці (вересні) і занижують доходи в іншому місяці (жовтні). Це логічно? — Ні. Але, враховуючи, що ні на законодавчому, ні на нормативному рівні механізм проведення перерахунку суми нарахованих доходів, утриманого податку та застосованої ПСП, не прописаний, контролери пішли за формальним шляхом. При проведенні перерахунку ПДФО «розкидання» сум лікарняних і сум відпускних за місяцями, за які вони нараховані, проводити потрібно, оскільки це прямо передбачено абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ. А ось зарплатні коригування залишаються в тих місяцях, у яких вони проведені, незалежно від того, у зв’язку з чим такі коригування здійснені. — Прим. ред.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно