Робота у вечірній та нічний час. Особливості оплати

В обраному У обране
Друк
Гузенко Оксана, головний спеціаліст відділу оплати праці Департаменту заробітної плати та умов праці, Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Грудень, 2018/№ 23
На підприємстві для окремих працівників графіком передбачена робота у вечірній і нічний час. Чи потрібно години такої роботи додатково оплачувати ? А якщо потрібно, то в якому розмірі? Запитання цікаві, чи не так? Відповіді на них ви знайдете в цій статті.

Для початку давайте з вами визначмося: який час вважається нічним, а який — вечірнім.

Вечірній час — це час із 18:00 до 22:00, нічний — з 22:00 до 06:00 (ст. 54 КЗпП). У табелі обліку використання робочого часу години роботи в нічний час відображаються:

• у вечірній час — кодом «ВЧ» (03) ;

• у нічний час — кодом «РН» (04).

Робота в нічний час

Якщо графіком виходу на роботу (графіком змінності) працівників передбачена робота в нічний час, то її тривалість включається до тривалості роботи (зміни) працівника. Компенсацією роботи в таких умовах є доплата за роботу в нічний час. При цьому така доплата здійснюється за фактично відпрацьовані години у нічний час.

Відповідно до ст. 108 КЗпП робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, який установлюється генеральною, галузевими (регіональними) угодами та колективними договорами, але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Зауважте: це мінімум, який установлений законодавством. Здійснювати оплату за роботу в нічний час нижче цієї межі або взагалі не оплачувати роботу в нічний час не можна. За порушення мінімальних трудових гарантій, до яких належить оплата за роботу в нічний час, ч. 4 ст. 265 КЗпП передбачений штраф у розмірі 10 мінзарплат за кожного працівника, щодо якого здійснено порушення.

На ваше підприємство поширюється Генеральна угода*? Тоді зауважте, що нею передбачено розмір доплати за роботу в нічний час — 35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

* Згідно зі ст. 9 Закону про колективні договори і угоди Генеральна угода на 2016-2017 роки продовжує діяти доти, доки сторони не укладуть нову або не переглянуть діючу угоду.

Також інші розміри доплати за роботу в нічний час встановлені й для деяких працівників бюджетної сфери. А саме: доплата за роботу в нічний час (за кожну годину роботи) складає:

• працівникам з оплатою за ЄТС — до 40 % (якщо законодавством не встановлений більший розмір) посадового окладу (ставки зарплати) (п.п. «б» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298);

• працівникам закладів освіти — 40 % посадового окладу (ставки зарплати) (п.п. «б» п.п. 3 п. 4 наказу № 557);

• працівникам закладів охорони (у тому числі водіям санітарних автомобілів, які є в штаті автотранспортних підприємств та інших організацій) здоров’я, які залучаються до роботи в нічний час, — 35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. А працівникам, зайнятим наданням екстреної, швидкої та невідкладної меддопомоги (у тому числі водіям санітарних автомобілів швидкої, невідкладної медичної допомоги, у штаті автотранспортних підприємств та інших організацій), а також тим, хто працює у відділеннях (палатах) анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених дітей, у пологових (акушерських) відділеннях, — 50 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) (п.п. 3.2.1 та 3.2.2. Умов № 308/519).

Важливо!

Доплату за нічний час проводимо за підсумками кожного місяця, незалежно від облікового періоду.

Робота у вечірній час

Слід зазначити, що на законодавчому рівні регулюється тільки робота в нічний час. Якихось норм щодо вечірнього часу КЗпП не містить. Але договірні норми щодо встановлення, зокрема, доплати за роботу у вечірній час визначені Генеральною і галузевими (регіональними) угодами. Так, наприклад,

Важливо!

Генеральною угодою передбачена доплата за роботу у вечірній час при багатозмінному режимі у розмірі 20 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в такий час.

Зверніть увагу: багатозмінний режим роботи — це такий режим, коли на підприємстві робота протягом доби виконується у дві і більше зміни,тривалість кожної з них не має бути менше за встановлену законодавством тривалість робочого дня.

Згідно зі ст. 58 КЗпП при змінних роботах працівники чергуються у змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, повинен відбуватися через кожен тиждень відповідно до графіка змінності. Крім того, ст. 59 КЗпП визначено, що має бути встановлена перерва між змінами тривалістю не менш подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід).

На практиці це може відбуватися так. Наприклад, якщо на підприємстві використовується п’ятиденний 4-бригадний графік змінності, після 5 днів роботи в одній зміні бригада (працівник) отримує безперервний відпочинок і переходить в іншу зміну.

З урахуванням вищезаначеного робимо висновок: доплата за роботу у вечірні час, передбачену Генеральною угодою, не проводять, якщо режим роботи працівників:

не відноситься до багатозмінного режиму (наприклад, робота сторожей за відповідним графіком виходу на роботу**);

** Див. також консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2008, № 4, с. 11 та «ОП», 2012, № 5 с. 10.

• є багатозмінною, але на підприємство не поширюється положення Генельної угоди, і проведення такої доплати не передбачено колективним договором (іншими внутрішніми документами підприємства).

Зауважимо, що для тих підприємств, які не були представлені уповноваженими представниками з боку власника і з боку профспілки (об’єднання профспілок) при укладенні Генеральної угоди, обов’язковими будуть норми, соціальні гарантії, пільги, компенсації, встановлені законодавчими та нормативно-правовими актами на державному рівні. У той же час законодавство не забороняє суб’єктам (підприємствам) різних форм власності застосовувати при укладенні колективного договору норми і положення чинної генеральної угоди (див. також лист Мінпраці від 17.03.2011 р. № 2774/0/14-11/18).

Розраховуємо годинну тарифну ставку для оплати нічних/вечірніх годин роботи

При погодинній оплаті праці зі встановленою годинною тарифною ставкою проблем з розрахунком доплати за роботу у вечірній/нічний час не буде — годинна ставка відома. Зовсім інша річ, якщо працівникові встановлений оклад (місячна тарифна ставка). Як у цьому випадку розрахувати годинну ставку? Відповідь міститься в листі Мінсоцполітики від 18.08.2017 р. № 1537/0/102-17 (ср. 069311600). Для цього:

Важливо!

оклад (місячну тарифну ставку) працівника ділимо на норму тривалості робочого часу, встановлену для нього графіком змінности (графіком виходу на роботу).

Приклад 1. Для сторожів підприємства встановлений підсумований облік робочого часу. Обліковий період — квартал. У 4 кварталі 2018 року сторож Іваненко П. П. відпрацював таку кількість нічних годин: жовтень — 64 годин, листопад — 58 годин, грудень — 62 години. Кількість робочих годин у Іваненка П. П. за графіком виходу на роботу: жовтень — 192 години, листопад — 174 години, грудень — 186 годин. Місячний оклад сторожа — 2800 грн. Колдоговором підприємства передбачено проведення доплати за роботу в нічний час у розмірі 35 % окладу.

Доплату за роботу в нічний час здійснюємо за підсумками кожного місяця. При цьому для розрахунку годинної ставки використовуємо кількість годин згідно з індивідуальною нормою тривалості робочого часу, тобто місячний оклад ділимо на кількість годин роботи, передбачених графіком роботи для відповідного місяця (у жовтні — 192 години, у листопаді — 174 години, у грудні — 186 годин).

Визначимо розмір годинної тарифної ставки і доплати за роботу в нічний час за зазначені місяці 4 кварталу 2018 року:

Місяць 2018 року

Розмір годинної тарифної ставки (грн./год)

Розмір «нічної» доплати (грн.)

Жовтень

14,58

(2800 грн. : 192 год)

326,59

(14,58 грн./год х 64 год х 35 %)

Листопад

16,09

(2800 грн. : 174 год)

326,63

(16,09 грн./год х 58 год х 35 %)

Грудень

15,05

(2800 грн. : 186 год)

326,59

(15,05 грн./год х 62 год х 35 %)

«Нічна» + святковий день: як сплатити

Дуже часто бухгалтери запитують: чи потрібно подвоювати оплату за роботу в нічний час, якщо працівник працював у святковий день у нічну зміну?

Ні, так робити не потрібно. З’ясовуємо чому.

Робота у святкові дні оплачується в подвійному розмірі залежно від умов оплати праці в порядку, визначеному ст. 107 КЗпП. Оплата за роботу в нічний час врегульована ст. 108 КЗпП. Тобто це дві різні оплатні гарантії, які регулюються різними статтями КЗпП (див. також лист Мінсоцполітики від 11.07.2018 р. № 1217/0/101-18/28).

Тому за ситуації, коли працівник працював у святковий день, при цьому його зміна припала також і на нічний час, він отримає підвищену оплату:

1) за роботу у святковий день (у подвійному розмірі тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в такий день) згідно зі ст. 107 КЗпП;

2) за роботу в нічний час (у розмірі не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину «нічної» роботи) згідно зі ст. 108 КЗпП.

Важливо!

Якщо працівник виконує роботу в нічний (вечірнє) час у святковий день, йому повинні нарахувати доплату на годинну тарифну ставку, без подвоєння, на загальних підставах.

Приклад 2. Сторож у грудні 2018 року відпрацював усі дні, передбачені його графіком роботи (186 годин), у тому числі 62 години в нічний час і 18 годин у святковий день 25 грудня. На святковий день припали 6 годин роботи в нічний час. Працівнику встановлена годинна тарифна ставка — 25 грн./год. Обліковий період — рік, понадурочних годин немає.

У грудні 2018 року сторож відпрацював усі дні, передбачені його графіком роботи. Оскільки оплата його праці здійснюється за годинною тарифною ставкою, основна зарплата складе:

25 грн./год х 186 год = 4650 грн.

Також такому працівникові необхідно нарахувати доплату за кожну годину роботи в нічний час та оплату за роботу у святковий день.

Оплата за роботу у святковий день складе:

25 х 18 = 450 грн.

Окремо визначимо доплату за роботу в нічний час. У грудні 2018 року працівник відпрацював 62 години в нічний час, у тому числі 6 годин 25 грудня. Робота у святковий день уже компенсована відповідно до ст. 107 КЗпП. Тому всі години роботи вночі, у тому числі й у святковий день, оплачуємо на загальних підставах без подвоювання у розмірі 35 % тарифної ставки за кожну годину такої роботи. Доплата за роботу в нічний час у грудні 2018 року складе:

25 х 62 х 35 % = 542,50 грн.,

де 62 — кількість годин роботи у нічний час у грудні 2018 року.

Загальна сума зарплати за грудень 2018 року складає:

4650оплата за тарифною ставкою + 450святкові + 542,50нічні = 5642,50 (грн.).

Використані документи та скорочення

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Генеральна угода — Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23.08.2016 р., укладена на 2016 — 2017 роки.

Постанова № 1298постанова КМУ «Про оплату праці на підставі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Наказ № 557наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 25.09.2005 р. № 557.

Умови № 308/519Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та соцполітики та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

ЄТС — єдина тарифна сітка.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити