«Дорослі» правила для «дитячих» лікарняних

Огай Олена, експерт з питань оплати праці
«Ничтожным все становится на свете,
Когда болеют наши маленькие дети…
…В тот самый миг… мы все осознаем!
…Чем дышим… для чего живем!»
На превеликий жаль, проблеми зі здоров’ям можуть торкнутися будь-кого з нас, зачіпаючи не лише працівників, але й їх діток. У нашу редакцію останнім часом надходить безліч запитань, присвячених саме лікарняним для догляду за хворою дитиною (дітьми). І треба сказати: розмаїття життєвих ситуацій зашкалює. Тому ми вирішили пролити світло на чорні діри сумнівів у рішенні більшості питань, присвячених цій темі. І розпочнемо, як завжди, з «законодавчих» основ. Куди ж без них?!

ЗАГАЛЬНІ МОМЕНТИ

У першу чергу відзначимо, що на сьогодні існує тільки два документи, які засвідчують необхідність догляду за хворою дитиною, а саме:

1) листок непрацездатності;

2) довідка про догляд за хворою дитиною за формою № 138/о, видана лікувальною установою.

Водночас слід врахувати, що підставою для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності з Фонду соцстраху у разі «дитячої» хвороби є лікарняний лист, виданий (і оформлений у встановленому порядку) батьку цієї дитини, який здійснює догляд під час хвороби (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

Окрім лікарняного, працівникові може бути виписана довідка. Вона так само, як і лікарняний лист, засвідчує поважну причину відсутності працівника на роботі (необхідність догляду за хворою дитиною), але, на відміну від нього, не підлягає оплаті.

Обидва документи оформлює лікар дитини.

Порядок видачі цих документів, а також терміни, на які вони видаються, визначений у розд. 3 Інструкції № 455.

Треба сказати, що виписуючи той чи інший документ, лікар особливу увагу приділяє віку дитини і тривалості хвороби. До речі, це перше, на що треба звернути увагу і вам, але про це трохи пізніше.

Інформацію про підстави для видачі документів, що засвідчують хворобу дитини працівника, а також про терміни, на які вони видаються, ми навели в таблиці.

Підстава для видачі документа, що засвідчує необхідність догляду за хворою дитиною

Вид документа

Термін, на який видається документ

Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років

Листок непрацездатності

На період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів (п. 3.3 Інструкції № 455)

Довідка за формою № 138/О

З 15-го календарного дня хвороби (п. 3.4 Інструкції № 455)

Для догляду за хворою дитиною віком до 6 років у разі стаціонарного лікування

Листок непрацездатності*

На увесь період перебування в стаціонарі разом з дитиною (п. 3.9 Інструкції № 455)

Для догляду за важкохворою дитиною віком від 6 до 14 років у разі стаціонарного лікування

Листок непрацездатності*

На період, коли за висновком ЛКК дитина потребує індивідуального догляду (абзац другий п. 3.9 Інструкції № 455)

Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років, інфікованою вірусом імунодефіциту людини (СНІД), або за хворою на онкологічні і онкогематологічні захворювання

Листок непрацездатності

На увесь період перебування в стаціонарі (п. 3.10 Інструкції № 455)

Для догляду за хворою дитиною старше 14 років при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах

Листок непрацездатності

На термін до 3 днів** (п. 3.2 Інструкції № 455)

Довідка за формою № 138/О

Після закінчення максимального терміну листка непрацездатності (п. 3.4 Інструкції № 455)

Для догляду за хворою дитиною старше 14 років, яка перебуває на стаціонарному лікуванні і згідно з висновком ЛКК потребує індивідуального догляду

Довідка довільної форми***

На період, протягом якого такій дитині потрібен індивідуальний догляд (п. 3.16 Інструкції № 455)

Для догляду за хворою дитиною-інвалідом віком до 18 років, у разі її санаторно-курортного лікування і за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування в санаторно-курортному закладі

Листок непрацездатності

На весь термін лікування дитини в санаторно-курортному закладі з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках (п. 3.12 Інструкції № 455)

* Після виписки дитини із стаціонару в гострому періоді захворювання листок непрацездатності видається або подовжується до одужання дитини, але в межах встановленого терміну з урахуванням днів листка непрацездатності, що був виданий для догляду за дитиною до стаціонарного лікування.

** Як виняток, залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей термін може бути продовжений за рішенням ЛКК, а у разі її відсутності — головного лікаря, але не більше 7 календарних днів.

*** Довідка засвідчується підписом головного лікаря і печаткою лікувально-профілактичної установи.

Коли хворіють «паровозиком» і парами

Буває і так. Спочатку захворів молодший карапуз, мама пішла «для догляду» за ним (сказала лікарю оформляти лікарняний), а тут «паровозиком» захворіла старша дитина (або навпаки).

Знайома ситуація — чи не так? Тож як у цьому разі наказує лікарям діяти Інструкція № 455? Дивимося.

Якщо в сім’ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один листок непрацездатності (п. 3.5 Інструкції № 455).

Якщо діти захворюють у різний час, то листок непрацездатності та довідка про догляд за хворою дитиною видаються в кожному конкретному випадку окремо (п. 3.5 Інструкції № 455).

Якщо в період звільнення від роботи згідно з довідкою в сім’ї захворіла друга дитина або виникло нове (не пов’язане з попереднім) захворювання в першої дитини, то довідка закривається і видається новий листок непрацездатності (див. п. 3.6 Інструкції № 455).

Листок непрацездатності видається одному з батьків (членові сім’ї), який фактично здійснює догляд за дитиною (п. 3.1 Інструкції № 455).

На карантин «за свій рахунок»

На жаль, для догляду за здоровою дитиною на період карантину листок непрацездатності не видається. І довідка, до речі, — теж. Це прямо прописано в п. 3.15 Інструкції № 455.

Батькам діток можна порадити тільки одне: на період карантину взяти частину щорічної відпустки або піти у відпустку «на дітей» (за наявності права на неї). Ну а якщо вони вже «вичерпані», то підійде і відпустка без збереження заробітної плати.

«Заборона на догляд» у відпустці: якій? — не важливо

Пункт 3.11 Інструкції № 455 встановлює заборону на видачу листка непрацездатності (та довідки) по догляду за хворою дитиною в період:

— щорічної (основної та додаткової) відпустки;

— додаткової відпустки у зв’язку з навчанням або творчої відпустки;

— відпустки без збереження заробітної плати.

Якщо всупереч такій забороні лікарняний лист «по догляду» був виписаний працівникові, то відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105 оплаті він не підлягає.

Проте якщо після закінчення такої відпустки дитина продовжує хворіти, то з дня, коли матері (іншій працюючій особі, що здійснює догляд) необхідно приступити до роботи, їй має бути виданий листок непрацездатності. Якщо лікарняний виписано у період однієї із зазначених відпусток та він охоплює дні, коли мати повинна була працювати, то лікарняний оплачується з дня, коли їй треба було стати до роботи.

Мама у відпустці до 3 років: що з лікарняним?

Розглянемо спочатку ситуацію, коли жінка вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу, не перериваючи відпустки для догляду за дитиною до трьох років. Така можливість у неї закріплена законодавчо у ст. 179 КЗпП. І що буде, якщо її дитина захворіє?

А буде те, що їй лікарняний лист у поліклініці не видадуть. Обґрунтування дій лікарів — п. 3.15 Інструкції № 455. У ньому встановлено: лікарняний лист не видається для догляду за хворою дитиною в період відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

А якщо у такої працівниці 2 дитини, одній з яких менше трьох років, а іншій — більше? Чи видадуть їй лікарняний у разі, якщо захворіла старша дитина?

З приводу цієї ситуації є «старенький» лист Мінпраці від 17.07.2009 р. № 197/18/99-09 (див. «ОП», 2008, № 24), з якого виходить, що видати лікарняний лист на хвору старшу дитину жінці, яка перебуває у відпустці до 3 років з молодшою дитиною і працює в режимі неповного робочого часу, все ж повинні. Проте, як показує практика, з формальних причин такій працівниці відмовляють у видачі листка непрацездатності для догляду за старшою дитиною. Причина відмови та сама — п. 3.15 Інструкції № 455, де констатований просто факт відмови в наданні лікарняного листка на хвору дитину в період перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Причому не уточнено, за якою саме, тому виходить, що немає різниці, за якою дитиною жінка перебуває у такій відпустці — лікарняний їй не нададуть.

Що можливо зробити в такій ситуації? Потрібно перервати відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Допомога по догляду за дитиною все одно зараз скасована (не плутати з допомогою при народженні дитини (!), частина якої видається щомісячно протягом певного періоду). При цьому жінка може вийти на роботу також на умовах неповного робочого часу на підставі ст. 56 КЗпП.

А в результаті проблема вирішена: підстав для відмови у видачі та оплаті лікарняного листа по догляду за хворою дитиною як віком до 3 років, так і старшою, вже не буде.

Тепер розглянемо іншу ситуацію. Жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і не працює. В яких випадках можлива видача лікарняного листа батькові?

У цій ситуації треба розглянути положення п. 3.13 Інструкції № 455. З приводу їх застосування висловлювалися фахівці Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у своєму листі від 12.12.2013 р. № 04-06/А-3118з-1285 (див. «ОП», 2014, № 1). У цьому листі зазначено, що батькові, який працює, може бути виданий лікарняний лист по догляду за дитиною до 3 років у суворо визначених випадках:

— пологи матері;

— хвороба матері;

— коли мати доглядає за іншою хворою дитиною.

Ось такі виняткові випадки передбачені для видачі лікарняного листа батькові, який працює, у разі, якщо мати перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і не працює. Як мовиться, «тато може все, що завгодно, тільки мамою не може бути».

Призначаємо та виплачуємо

Призначаємо. Догляд за хворою дитиною — один із страхових випадків, при настанні якого застрахованій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності (див. ст. 22 Закону № 1105). І тут, у принципі, з призначенням усе так само, як зі звичайним «дорослим» лікарняним.

Підставою для призначення лікарняних є виданий в установленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

Для працівника, оформленого за сумісництвом (внутрішнім, зовнішнім), такою підставою будуть: копія листка непрацездатності, завірена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи, і довідка про середню заробітну плату з основного місця роботи.

Застраховані особи, які згідно з п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105 мають пільги за розміром допомоги по тимчасовій непрацездатності, окрім зазначених документів, надають копії відповідних посвідчень або інші документи, що підтверджують право на пільгу.

Період, протягом якого застрахована особа згідно з довідкою (за формою № 138/о) доглядала за хворою дитиною, оплаті не підлягає.

У табелі обліку робочого часу за ці дні ставиться «НН» або «27».

Усі зазначені документи розглядаються комісією (уповноваженим) із соціального страхування в загальному порядку, тобто так само, як у звичайному випадку непрацездатності.

Єдиний момент, який відрізняє «догляд за хворою дитиною» від «дорослої непрацездатності», — це відмітка в графі «Причина непрацездатності» лікарняного листа. Коли лікар виписує «дитячий» лікарняний, у цій графі він відзначає таку причину непрацездатності, як «догляд (вік) — 10». Зокрема в цьому рядку ставиться вік хворої дитини. Яким чином? Варіанти такі:

— кількість повних років;

— кількість повних років і місяців;

— рік народження.

Який із цих варіантів обере лікар, значення не має. Інструкції № 455 та № 532 із цього приводу конкретних вказівок не містять. Тому якщо у вас є декілька лікарняних листів «по догляду» за дитиною і інформація про вік дитини в них зазначена по-різному, комісії із соціального страхування не варто вважати якийсь із цих лікарняних оформленим неправильно.

Ще раз звертаємо увагу на те, що під час перебування працівника у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, щорічній (основній або додатковій), навчальній відпустці, відпустці за свій рахунок лікарняний по догляду за хворою дитиною не видається.

Якщо працівник не повідомив лікаря про своє перебування в одній із цих відпусток і лікарняний лист «по догляду» все ж виписаний, то комісії його не треба повертати працівнику на виправлення. У такому разі за дні хвороби дитини, що припадають на цю відпустку, просто не призначають оплату, а за ті, що залишилися (якщо вони є), — призначають і оплачують за рахунок коштів ФСС. Причина відмови в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності (через збіг однієї з указаних відпусток і хвороби дитини) фіксується комісією (уповноваженим) із соціального страхування в протоколі.

Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, при здійсненні догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується не більш як за 75 к. дн. протягом календарного року (абз. 3 ч. 3 ст. 22 Закону № 1105).

Виплачуємо. Розрахунок і нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною здійснюється на підставі отриманого протоколу комісії (уповноваженого) із соціального страхування і документів, що стали підставою для призначення допомоги.

Розрахунок допомоги і середньоденної зарплати для визначення її суми здійснюється відповідно до правил, які встановлені Порядком № 1266.

Загалом механізм оплати аналогічний оплаті лікарняного у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві. Проте його характерною особливістю є те, що оплата здійснюється з першого дня непрацездатності (захворювання дитини) за рахунок коштів Фонду соцстрахування (ч. 3 ст. 22 Закону № 1105). П’яти днів, які у звичайному випадку тимчасової непрацездатності оплачуються роботодавцем, у «дитячому» лікарняному немає. «Уся» непрацездатність, яка зазначена в лікарняному листі по догляду за хворою дитиною, оплачується за рахунок коштів ФСС.

Розмір допомоги «по догляду», так само як і при нарахуванні «звичайних» лікарняних, залежить від:

1) загального страхового стажу цієї особи (у разі відсутності у неї права на пільгу) в розмірі: 50, 60, 70 і 100 % середньої заробітної плати (див. ч. 1 ст. 24 Закону № 1105);

2) розміру її середньої зарплати;

3) страхового стажу за останні 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку.

Незалежно від страхового стажу особам, які зазначені в ч. 5 ст. 24 Закону № 1105, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати.

Розрахувавши суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, що належить працівникові у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, бухгалтерія підприємства здійснює її нарахування в тому ж місяці, в якому надійшли до неї оформлений протокол і документи, які є підставою для призначення допомоги.

Висновки

1. Документами, що засвідчують необхідність догляду за хворою дитиною, є:

— листок непрацездатності із зазначенням у ньому причини непрацездатності — «догляд»;

— довідка про догляд за хворою дитиною за формою № 138/о, видана лікувальною установою.

2. Лікарняний лист по догляду за хворою дитиною оплачується з першого дня за рахунок коштів ФСС.

3. Довідка про догляд за хворою дитиною оплаті не підлягає.

4. Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною не видається в період щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням або творчої відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

Використані документи та скорочення

Закон № 1105Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Порядок № 1266Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Інструкція № 455Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

Інструкція № 532Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП та ФНВ від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

ЛКК — лікарсько-консультаційна комісія.

ФСС — Фонд соціального страхування України.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі