Коли і як учитель може додатково виконувати навчальну роботу за індивідуальною формою навчання

В обраному У обране
Друк
Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Оплата праці Липень, 2018/№ 14
Чи можна встановити вчителеві, який має 11 годин навчального навантаження з певного предмета навчального плану та працює за сумісництвом на посаді вихователя в групі продовженого дня, дозволити ще виконувати додатково навчальну роботу в обсязі 14 годин за індивідуальною формою навчання посеред навчального року? Як провадиться оплата за години індивідуального навчання, що включають вивчення мов та літератури?

Оплата праці працівників освіти, зокрема вчителів, вихователів, провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, погодженої з Міністерством фінансів України, Міністерством праці України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.93 р. за № 56 (далі — Інструкція № 102).

Згідно з п. 63 Інструкції № 102 навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. Цим пунктом передбачено, що обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Відповідно до п. 68 Інструкції № 102 місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, у тому числі педучилищ (крім вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Відповідно до п. 73 Інструкції № 102 погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх через хворобу або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 цієї Інструкції (за тарифікацією).

Відповідно до п. 1 розд. IV «Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою навчання» Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 8 (далі — Положення № 8), оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання, у тому числі з використанням технологій дистанційної форми навчання, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти.

Одним із таких актів і є Інструкція № 102. Тобто місячна заробітна плата вчителів, які залучені до навчання учнів на умовах індивідуального навчання, визначається під час тарифікації шляхом множення ставки заробітної плати (з урахуванням її підвищення на 20 %) на встановлену вчителеві фактичну кількість годин на тиждень, передбачену на індивідуальне навчання, і ділення цього добутку на норму годин на ставку 18 годин на тиждень, з урахуванням додаткової оплати за перевірку зошитів та письмових робіт.

Щодо підвищення ставки заробітної плати за години індивідуального навчання абз. 2 п.п. «в» п. 28 Інструкції № 102 встановлено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам у загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей) підвищуються на 20 %.

Тому ставка заробітної плати вчителя при оплаті за проведення індивідуальних навчальних занять з дітьми, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, підвищується на 20 %.

Пунктом 1 розд. II «Порядок зарахування на індивідуальну форму навчання» Положення № 8 передбачено, що зарахування учнів на індивідуальну форму навчання провадиться протягом навчального року. Тому у випадках, коли виникла потреба у індивідуальному навчанні учня серед навчального року,

вносяться відповідні зміни до тарифікації відповідного вчителя з визначенням йому місячного розміру заробітної плати залежно від обсягу навчального навантаження та інших видів педагогічної роботи.

За проведення вчителями індивідуального навчання учнів з предметів, де передбачено оплату за перевірку зошитів чи письмових робіт, їм має провадитися відповідна доплата за цю педагогічну роботу з урахуванням наповнюваності класів. Відповідно до п. 38 Інструкції № 102 в I — XI (XII) класах загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю учнів менше 12 осіб оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі 50 % відповідних доплат. Додаткова оплата за перевірку письмових робіт учителям провадиться залежно від обсягу встановленого їм навчального навантаження.

Тобто

оплата праці вчителя з погодинного розрахунку можлива лише у випадку заміни тимчасово відсутнього працівника, якщо така заміна тривала не більше двох місяців. В інших випадках оплата праці вчителів провадиться за тарифікацією.

Щодо роботи за сумісництвом слід зазначити, що наразі це питання регулюється постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.93 р. № 245 (далі — постанова № 245) та спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28.06.93 р. № 43. Відповідно до постанови № 245 робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації у вільний від основної роботи час.

Пунктом 4 цієї постанови передбачені певні обмеження щодо категорій осіб, які не мають права на роботу за сумісництвом. Зокрема, установлено, що не мають права працювати за сумісництвом керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Пунктом 2 постанови № 245 також передбачено, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Пунктом 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.93 р. № 43, установлено, що не вважається сумісництвом робота учителів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, у тому самому навчальному закладі понад установлену норму навчального навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі.

Тож учитель, який має навчальне навантаження 25 годин на тиждень, з яких — 11 годин з певного предмета навчального плану та 14 годин — за індивідуальною формою навчання, які не вважаються сумісництвом, може працювати ще за сумісництвом на посаді вихователя в групі продовженого дня, але не більше чотирьох годин на день.

При цьому слід урахувати, що відповідно до ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV та п.п. «є» п. 64 Інструкції № 102 ставка заробітної плати вихователю групи продовженого дня встановлюється за 30 годин педагогічної роботи на тиждень. Тобто при укладенні вчителем ще додатково трудового договору на виконання роботи в обсязі 0,5 штатної одиниці посади вихователя тижнева норма складає 15 годин, що за п’ятиденного режиму роботи закладу становить 3 години щодня.

Тому

вчитель закладу загальної середньої освіти, який має тижневе навантаження 25 годин, може працювати ще в цьому ж закладі (на умовах внутрішнього сумісництва) на посаді вихователя групи продовженого дня в обсязі 0,5 штатної одиниці.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити