Теми статей
Обрати теми

Щодо індексації зарплати працюючого студента

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Вересень, 2018/№ 17
Друк
Лист від 14.08.2018 р. № 14/0/216-18

Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції Міністерства соціальної політики розглянув лист редакції газети «Оплата Праці» стосовно індексації заробітної плати і повідомляє.

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), визначено, що у разі коли особа працює та отримує інший грошовий дохід, насамперед індексується оплата праці. Якщо така особа працює і одночасно навчається за денною формою навчання або з відривом від виробництва у клінічній ординатурі, аспірантурі і докторантурі, насамперед індексується стипендія.

При цьому пунктом 8 Порядку передбачено, що стипендіатам із числа учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання або з відривом від виробництва і одночасно працюють, на їх вимогу професійно-технічні та вищі навчальні заклади видають довідку про розмір і строк призначення стипендії, на підставі якої проводиться індексація заробітної плати за місцем роботи таких стипендіатів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії.

Пунктом 102 Порядку передбачено, що для працівників, яких прийнято на роботу, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Крім того, якщо працівника прийнято на роботу не з початку місяця, а з середини, при індексації заробітної плати слід застосовувати пункт 4 Порядку, яким передбачено, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Наводимо приклад розрахунку індексації заробітної плати учня, який одночасно навчається і працює.

Враховуючи, що заробітна плата проводиться в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії, індексації підлягає 1272 грн. (1762 грн. - 490 грн., де 1762 грн. — розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, 490 грн. — розмір проіндексованої стипендії у червні 2018 року).

Сума індексації за повністю відпрацьований місяць складала 85,22 грн. (1272 грн. х 6,7 : 100, де 6,7 % — величина приросту індексу споживчих цін у червні 2018 року, якщо останнє підвищення тарифних ставок (окладів) відбулося у вересні 2017 року).

Оскільки учня було прийнято на роботу з 11 червня 2018 року, сума індексації мала виплачуватись за фактично відпрацьовані дні, тобто 85,22 грн. : 20 роб. дн. х 14 відпр. дн. = 59,65 грн.

Отже, за місцем роботи учень мав отримати суму індексації у розмірі 59,65 грн.

Одночасно повідомляємо, що із січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 грн., тобто розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Керівник експертної групи з питань рівня життя та соціальних стандартів Н. Підлужна

Коментар редакції

Якщо студента прийняли на роботу, як розрахувати суму індексації: рецепт від Мінсоцполітики

Укладаючи трудовий договір, роботодавець повинен виконувати всі вимоги трудового законодавства. Однією з обов’язкових мінімальних трудових гарантій є індексація заробітної плати. Інакше кажучи, прийняв на роботу працівника — означає від індексації нікуди не подітися, рано чи пізно індексувати зарплату доведеться. Звісно ж, дотримуючись усіх правил, установлених Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII і Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). А ось у цих правилах і є нюанси для індексації таких категорій працівників, як студенти (учні). На жаль, ці правила для працюючих студентів не дуже розписані в Порядку № 1078 (ср. ). Не зазначено, як саме покроково діяти роботодавцеві при індексації зарплати такого працюючого студента (учня). А скупі норми Закону про індексацію та Порядку № 1078 і породжують безліч запитань. Оскільки право надавати роз’яснення щодо застосування норм Порядку № 1078 надано Мінсоцполітики, ми направили їм запит стосовно індексації зарплати працівника-студента:

«11 червня 2018 року на роботу було прийнято особу, яка навчається у закладі професійно-технічної освіти (ЗПТО). Оклад працівника складає 2890 грн. (останнє підвищення окладів було у вересні 2017 року), інших постійних доплат, надбавок, премій немає.

Згідно з довідкою, наданою працівником, який навчається, у червні 2018 року, ним був отриманий дохід у сумі 506,66 грн. (490 грн. — сума стипендії, 16,66 грн. — сума індексації стипендії).

Як правильно визначити суму індексації зарплати такого працівника, якщо його було прийнято в середині місяця?»

Дуже радує, що працеоплатне відомство не лише відповіло на запитання, як правильно розрахувати суму індексації зарплати для працюючого учня (студента), але й навело детальний числовий розрахунок.

Давайте спочатку згадаємо норми індексації зарплати працюючих студентів (учнів).

Отже, одне з основних правил свідчить (п. 4 Порядку № 1078): у разі, коли особа працює та отримує інший грошовий дохід, передусім індексується оплата праці. Якщо така особа працює й одночасно навчається на денній формі навчання або з відривом від виробництва в клінічній ординатурі, аспірантурі і докторантурі, передусім індексується стипендія.

img 1

Звісно ж, роботодавець не може знати, чи отримує його працівник-студент стипендію, в якому розмірі. Тому поспішати з індексацією зарплати такого працівника не варто. Справа у такому правилі, встановленому п. 8 Порядку № 1078:

img 2

Тобто індексація зарплати за місцем роботи для працюючого студента здійснюється лише на підставі відповідної довідки. Якщо студент не надає зазначену довідку з навчального закладу, то його заробітна плата не індексується. Якщо студент навчається «на контракті», тобто стипендію не отримує, то він може надати відповідну довідку з навчального закладу і питання з індексацією вирішиться само собою — «на користь» місця роботи.

Переходимо до наступного правила. Саме в ньому зазначено, як визначити суму індексації зарплати працюючого студента (п. 8 Порядку № 1078): стипендіатам з числа учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання або з відривом від виробництва й одночасно працюють, на їх вимогу професійно-технічні і вищі навчальні заклади видають довідку про розмір і строк призначення стипендії, на підставі якої проводиться індексація заробітної плати за місцем роботи таких стипендіатів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи (далі — ПМПО), з урахуванням отриманої проіндексованої стипендії.

img 3

Інакше кажучи, загальний індексований дохід у вигляді стипендії і заробітної плати не повинен перевищувати розмір ПМПО (з 01.01.2018 р. по 30.06.2018 р. — 1762 грн., з 01.07.2018 р. по 30.11.2018 р. — 1841 грн., з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р. — 1921 грн.).

Отже, різницю між ПМПО та розміром проіндексованої стипендії роботодавець визначить легко. А ось як діяти йому далі, особливо за ситуації, коли працівник-студент прийнятий не з першого числа місяця? На допомогу – правила індексації, які ми застосовуємо для усіх працюючих осіб. Наводимо їх.

img 4

Це передбачено п. 102 Порядку № 1078. Тут сюрпризів немає. Також, як і для звичайних працівників, для працюючих студентів орієнтуємося на місяць останнього підвищення окладу за займаною посадою. Це й буде для нього «базовим» місяцем. При цьому розрахунок приросту індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів працюючих студентів здійснюється у загальному порядку.

img 5

Це правило, що випливає з п. 4 Порядку № 1078, також знайоме роботодавцям. Його застосовують і для працівника-студента, жодних винятків тут немає. Інакше кажучи, для працюючого студента, якого прийняли не з початку місяця, а з середини, потрібно застосувати «пропорційне» правило: визначити суму індексації виходячи з повністю відпрацьованого місяця на повну ставку (для цього різницю між ПМПО та проіндексованою стипендією множать на коефіцієнт індексації), а потім розрахувати її пропорційно відпрацьованому робочому часу.

Виходячи з вищепереліченого, роботодавець після того, як студент-працівник надасть довідку з навчального закладу про розмір проіндексованої стипендії, може застосовувати такий алгоритм дій:

img 6

Саме такий розрахунок запропонований Мінсоцполітики в листі, що коментується. А саме, за умовами наведеного в запиті запитання стипендія за червень 2018 року, яка була проіндексована в навчальному закладі, склала 490 грн. Отже, за місцем роботи індексувати слід таку суму доходу (крок 1):

1762 - 490 = 1272 (грн.),

де 1762 — розмір ПМПО в червні 2018 року.

Останнє підвищення окладу за посадою, на яку прийнятий працівник-студент, відбулося у вересні 2017 року, тому «базовим» місяцем для такого новоприйнятого працівника буде вересень-2017 (крок 2).

У червні 2018 року для «базового» вересня 2017 року коефіцієнт індексації дорівнює 6,7 %* (крок 3).

* (1,012жовтень х 1,009листопад х 1,010грудень) х (1,015січень х 1,009лютий х 1,011березень) х 100 - 100 = 6,7 %. Індекс інфляції за квітень 2018 року, який впливає на червневий коефіцієнт індексації, склав 100,8 %. Він не перевищив поріг індексації 103 %, тому в червні 2018 року зберігається попередній коефіцієнт індексації 6,7 %.

Далі визначимо суму індексації зарплати працівника-студента за повністю відпрацьований місяць (крок 4):

1272 грн. х 6,7 % = 85,22 грн.

Оскільки працівник-студент був прийнятий на роботу в середині місяця (з 11 червня 2018 року), йому буде виплачена не уся сума індексації, а лише її частина, розрахована пропорційно відпрацьованому часу (крок 5):

85,22 грн. : 20 роб. дн. х 14 роб. дн. = 59,65 грн.,

де 20 — кількість робочих днів за нормою робочого часу для 5-денного робочого тижня з 8-годинним робочим днем у червні 2018 року;

14 — кількість відпрацьованих днів працівником-студентом з 11 по 30 червня 2018 року.

Ось так легко розрахувати суму індексації працюючому студентові за ситуації, коли місяць відпрацьований не повністю.

Але це ще не все. У листі, що коментується, Мінсоцполітики нагадало, що у 2018 році зарплата працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути менше 3723 грн. Якщо ж нарахована зарплата працівника, який виконав місячну норму праці, виявилася нижчою законодавчо встановленого розміру МЗП, роботодавець проводить доплату до рівня мінзарплати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати (ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР). Крім того, при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно виконаній нормі праці.

Важливо!

Суму індексації зарплати враховуємо до заробітку при порівнянні нарахованої зарплати з МЗП.

На це звертало увагу Мінсоцполітики в листі від 02.01.2018 р. № 50/0/2-18/28 (див. «ОП», 2018, № 3, с. 9).

У нашому випадку зарплата працівника-студента складається з окладу (2890 грн.), інших доплат, надбавок, премій немає. Так само йому належить індексація. Але загальний розмір зарплати такого працівника не дотягує до рівня мінзарплати. Тому йому буде нарахована доплата до МЗП.

Визначимо рівень мінзарплати в червні 2018 року для працівника-студента, який відпрацював 14 з 20 робочих днів:

3723 грн. : 20 роб. дн. х 14 роб. дн. = 2606,10 грн.

Загальна сума зарплати, нарахованої за відпрацьований місяць, склала:

2023 + 59,65 = 2082,65 (грн.),

де 2023 — розмір окладу за відпрацьований час (2890 грн. : 20 роб. дн. х 14 роб. дн.);

59,65 — сума індексації за червень 2018 року (розрахунок див. вище).

Це менше мінімальної зарплати, тому працівникові потрібно було нарахувати доплату до МЗП:

2606,10 - 2082,65 = 523,45 (грн.).

Загальна сума заробітної плати, нарахованої за червень 2018 року працівникові-студентові, повинна була складати:

2023оклад + 59,65індексація + 523,45доплата до МЗП = 2606,10 (грн.).

Тетяна ГУЛЬ, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі