Теми статей
Обрати теми

Про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності

Фонд соціального страхування України
Лист від 10.09.2018 р. № 6-14/Н-1231з-1589 (витяг)

<…>

Відповідно до статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105 (далі — Закон України № 1105) роботодавець зобов’язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення згідно з цим Законом.

Абзацом другим частини 1 статті 19 Закону України № 1105 визначено право громадян на матеріальне забезпечення і соціальні послуги із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи строк випробування і день звільнення), якщо інше не передбачене законом.

Матеріальне забезпечення зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначається і надається за основним місцем роботи (діяльності) (стаття 30 Закону України № 1105).

Частиною 2 статті 22 Закону України № 1105 визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за увесь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, в порядку та розмірах, установлених законодавством.

Згідно з частиною 1 статті 31 Закону України № 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий в установленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження і обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за узгодженням з Фондом.

Порядок, умови видачі і продовження листків непрацездатності визначені Інструкцією про порядок видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), порядок заповнення — Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

Пунктом 2.1 Інструкції № 455 визначено, що у разі захворювання або травми на увесь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією видається листок непрацездатності, що обчислюється в календарних днях.

Листок непрацездатності видається в день установлення непрацездатності, окрім випадків лікування в стаціонарі (пункт 2.5 Інструкції № 455).

Окрім цього, пунктом 2.6 Інструкції № 455 передбачено, що особам, які звернулися по медичну допомогу і визнані непрацездатними після закінчення робочого дня, листок непрацездатності може видаватися, з їх згоди, з наступного календарного дня.

Враховуючи викладене, якщо застрахована особа не виявила бажання отримати листок непрацездатності з наступного робочого дня (листок непрацездатності працівникові виданий після закінчення робочого дня), тимчасова непрацездатність у застрахованої особи починається з дня видачі листка непрацездатності (встановлення тимчасової непрацездатності), тобто перший день непрацездатності збігається з відпрацьованим робочим днем.

У такому разі допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі надається з другого дня тимчасової непрацездатності у формі матеріального забезпечення, що компенсує втрату заробітної плати, оскільки в перший день страхового випадку працівником відпрацьований повний робочий день згідно з графіком його роботи, за який йому має бути нарахована заробітна плата, при цьому відлік календарних днів тимчасової непрацездатності (перші п’ять календарних днів за рахунок коштів роботодавця) розпочинається з дати видачі листка непрацездатності.

Рішення про призначення матеріального забезпечення і надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, яка створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підстави і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, що є підставою для надання матеріального забезпечення і соціальних послуг.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджується правлінням Фонду соціального страхування України.

Згідно з пунктом 2.2 Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 13, комісія (уповноважений) із соціального страхування зобов’язана розглядати підстави і правильність видачі і заповнення листків непрацездатності та інших документів, що є підставою для надання матеріального забезпечення.

Враховуючи викладене, листки непрацездатності, які видані і оформлені з порушенням вимоги відповідних нормативно-правових актів, мають бути повернені в заклади охорона здоров’я, якими вони були видані, для внесення необхідних виправлень. Тільки після цього комісія із соціального страхування може прийняти рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Заступник директора С. Лапчик

Коментар редакції

Хвороба несподівано нагрянула… після закінчення зміни

Ситуація цілком життєва для працівників із підсумованим обліком робочого часу: вийшовши на роботу за графіком змінності, працівник відчув, що захворює. Допрацювавши зміну до кінця, він звертається до лікаря. І тут (якщо працівник дійсно захворів, а не здалося) можливі два варіанти. Пояснимо.

Пунктом 2.6 Інструкції про порядок видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), визначено: особам, які звернулися за меддопомогою і визнані непрацездатними після закінчення робочого дня, лікарняний лист може видаватися, за їхньої згоди, з наступного календарного дня.

Тобто якщо працівник прийшов до лікаря і (1) розповів йому, що сьогодні працював, (2) лікар, у свою чергу, запропонував працівникові відкрити лікарняний лист наступним календарним днем, і (3) працівник погодився на це, то отримуємо «на виході» ось таку красиву ситуацію. За відпрацьований день працівникові буде нарахована зарплата, далі, на підставі листка непрацездатності, оплата перших п’яти днів за рахунок коштів роботодавця і з 6-го дня — допомога по тимчасовій непрацездатності.

А якщо працівник не скаже, що сьогодні працював / лікар не запитає? У такій ситуації йому видадуть лікарняний лист із дня встановлення тимчасової непрацездатності, тобто з дня звернення до лікаря (п. 2.5 Інструкції № 455). І тут цілком очікувано виникає запитання: як оплатити день, який одночасно є для працівника і робочим (день закінчення зміни), і днем початку тимчасової непрацездатності? Відповідь на це запитання надала ФСС в листі, що коментується. Пропонований ним порядок такий.

За відпрацьований день працівникові нараховують зарплату. Лікарняний лист оплачують починаючи з другого дня тимчасової непрацездатності.

А тепер увага! Відлік перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, оплачуваних за рахунок коштів роботодавця, ведуть із дня відкриття лікарняного листа незалежно від ситуації. Тобто якщо перший день непрацездатності збігається з робочим днем (лікарняний лист відкритий після закінчення зміни), то за такий день працівникові нараховують заробітну плату, за наступні чотири дні — лікарняні за рахунок роботодавця, а за дні тимчасової непрацездатності (за наявності), що залишилися, — допомогу за рахунок коштів ФСС.

Проілюструємо на прикладі.

Приклад. Згідно з графіком змінності працівник приступив до роботи 04.12.2018 р. о 22:00 і закінчив її 05.12.2018 р. о 6:00, що підтверджено табелем обліку робочого часу. Після закінчення зміни він звернувся до лікувального закладу, де йому був відкритий листок непрацездатності з 05.12.2018 р. Хворів працівник по 14.12.2018 р.

Згідно з лікарняним листом працівник був непрацездатний з 5 по 14 грудня, тобто 10 календарних днів. Але оскільки він 5 грудня працював, що підтверджено табелем обліку робочого часу, то за цей день йому буде нарахована зарплата.

Лікарняні працівникові будуть призначені за 9 календарних днів (з 6 по 14 грудня). АЛЕ (!) для цілей визначення джерела фінансування виплат (роботодавець/ФСС) відлік днів хвороби ведемо з дня видачі лікарняного листа, тобто з 5 грудня!

У результаті роботодавець нарахує і виплатить:

• за рахунок власних коштів з перших п’яти днів хвороби (5, 6, 7, 8, 9 грудня) лікарняні тільки за 4 календарні дні (за період з 6 по 9 грудня);

• за рахунок коштів ФСС — допомогу починаючи з 6-го дня тимчасової непрацездатності (за період з 10 по 14 грудня).

Висновок

Якщо працівник захворів після закінчення робочого дня і листок непрацездатності відкритий таким днем, то лікарняні йому нараховують із другого дня непрацездатності. При цьому відлік перших п’яти днів здійснюють із дати видачі лікарняного листа.

Лілія КАЛАШНИКОВА, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі