Теми статей
Обрати теми

Відпустка «за свій рахунок»: кому і скільки

Оплата праці Січень, 2019/№ 1
Друк

Таблиця 1. Відпустка без збереження заробітної плати згідно із Законом про відпустки

№ з/п

Категорії працівників

Тривалість відпустки

Норма Закону про відпустки

Надається за згодою між працівником і роботодавцем

1

Будь-який працівник за сімейними обставинами та з інших причин

Не більше 15 календарних днів на рік

Ст. 26

Надається за бажанням працівника в обов’язковому порядку

2

Мати або батько, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю

До 14 календарних днів щорічно

П. 1 ч. 1 ст. 25

3

Чоловік, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці

До 14 календарних днів

П. 2 ч. 1 ст. 25

4

Мати або інші особи, зазначені в ч. 3 ст. 18 і ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки*, у випадку якщо:

Тривалість визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною:

П. 3 ч. 1 ст. 25

• дитина потребує домашнього догляду

6-річного віку

• дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна)

16-річного віку

• дитині встановлена категорія «дитина з інвалідністю підгрупи А»

18-річного віку

* До таких осіб, зокрема, належать: батько дитини, бабуся, дідусь або інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, що усиновила або узяла під опіку дитину, один з прийомних батьків або батьків-вихователів; батько, що виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

5

Мати, батько, бабуся, дідусь або інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, що усиновила або узяла під опіку дитину, один з прийомних батьків або батьків-вихователів для догляду за дитиною віком до 14 років

На період оголошення карантину на відповідній території

П. 31 ч. 1 ст. 25

6

Учасники війни, особи, на яких поширюється дія Закону № 3551

До 14 календарних днів щорічно

Абз. 1 п. 4 ч. 1 ст. 25

7

Особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких установлений відповідно до Закону № 3551

До 21 календарного дня щорічно

Абз. 2 п. 4 ч. 1 ст. 25

8

Особи, що мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

До 21 календарного дня щорічно

П. 5 ч. 1 ст. 25

9

Пенсіонери за віком і особи з інвалідністю III групи

До 30 календарних днів щорічно

П. 6 ч. 1 ст. 25

10

Особи з інвалідністю I і II груп

До 60 календарних днів щорічно

П. 7 ч. 1 ст. 25

11

Особи, що одружуються

До 10 календарних днів

П. 8 ч. 1 ст. 25

12

Працівники у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер

До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад

П. 9 ч. 1 ст. 25

13

Працівники у разі смерті інших родичів, ніж зазначені в п. 12 цієї таблиці

До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад

14

Працівники, що доглядають за хворими родичами по крові або по шлюбу, які мають потребу за висновком медичного закладу в постійному сторонньому догляді

Тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше 30 календарних днів

П. 10 ч. 1 ст. 25

15

Працівники для завершення санаторно-курортного лікування

Тривалістю, визначеною в медичному висновку

П. 11 ч. 1 ст. 25

16

Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади

15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

П. 12 ч. 1 ст. 25

17

Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівники, що навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі і успішно виконують індивідуальний план підготовки

Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад

П. 13 ч. 1 ст. 25

18

Працівники-сумісники

На строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи

П. 14 ч. 1 ст. 25

19

Ветерани праці

До 14 календарних днів щорічно

П. 15 ч. 1 ст. 25

20

Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну і додаткову відпустки повністю або частково і отримали за них грошову компенсацію

До 24 календарних днів у перший рік роботи в установі до настання шестимісячного терміну безперервної роботи

П. 16 ч. 1 ст. 25

21

Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості*

12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі

П. 17 ч. 1 ст. 25

* За наявності двох і більше дітей такого віку відпустку надають окремо для супроводу кожної дитини.

22

Працівникам у населених пунктах зони АТО (Донецька, Луганська області)

На період проведення АТО з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше 7 календарних днів після ухвалення рішення про припинення АТО

П. 18 ч. 1 ст. 25

23

Працівники, що навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання (за їх бажанням)

Один вільний від роботи день на тиждень

Ч. 2 ст. 25

Таблиця 2. Відпустка без збереження заробітної плати для окремих категорій громадян

№ з/п

Категорії осіб, що мають право на відпустку без збереження заробітної плати

Тривалість відпустки

Нормативно-правовий акт

1

Особи, віднесені до 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення

До 14 робочих днів щорічно

П. 3 ч. 1 ст. 22 Закону № 796

Відпустку надають одному з батьків.

2

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України, державної пожежної охорони, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації України

До 14 календарних днів на рік

П. 13 ст. 6 Закону № 203

3

Особи, що мають статус дітей війни

До 2 тижнів на рік

Ст. 5 Закону № 2195

4

Державні службовці

На час участі у виборчому процесі

Абз. 2 ч. 4 ст. 10 Закону про державну службу

Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.

5

Працівники органів виконавчої влади і держорганів

Тривалість визначають керівники держорганів самостійно

П. 9 Прикінцевих положень Закону № 76

Рішення про надання цієї неоплачуваної відпустки приймає керівник органу виконавчої влади або іншого державного органу, і згода працівника на це не потрібна.

6

Кандидат у депутати України

На період передвиборної агітації

Ч. 6 ст. 36, ч. 1 і 8 ст. 76 Закону № 4061

7

Довірена особа кандидата в депутати України в одномандатному окрузі

З дня його реєстрації на період виборчого процесу

8

Голова, заступник голови, секретар або інший член окружної або дільничної виборчої комісії

Протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або його частини

Ч. 6 ст. 36, ч. 1 і 8 ст. 76 Закону № 4061

9

Кандидат у депутати місцевих рад

На період передвиборної агітації

Ч. 10 ст. 61, ч. 2 ст. 62, ч. 6 ст. 63 Закону № 595

10

Уповноважена особа місцевої організації партії

З дня її реєстрації до припинення повноважень або закінчення виборчого процесу

11

Довірена особа кандидата в депутати місцевих рад

З дня її реєстрації на період виборчого процесу

12

Голова, заступник голови, секретар або інший член окружної або дільничної виборчої комісії

Протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або його частини

Ч. 4 ст. 29, ч. 5 ст. 66 і ч. 5 ст. 67 Закону № 474

13

Уповноважений представник кандидата на пост Президента України

З дня його реєстрації до припинення повноважень або закінчення виборчого процесу

14

Довірена особа кандидата в Президенти України

З дня його реєстрації до припинення повноважень або закінчення виборчого процесу

15

Свідки, фахівці, перекладачі, експерти в судовому засіданні

На час розгляду судами цивільних справ

Ч. 3 ст. 86 ЦПКУ

Використані документи

ЦПКУ — Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон про державну службуЗакон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII.

Закон № 76Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили силу, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII.

Закон № 3551Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII.

Закон № 203 — Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 р. № 203/98-ВР.

Закон № 2195Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV.

Закон № 4061Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. № 4061-VI.

Закон № 595Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. № 595-VIII.

Закон № 474 — Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.99 р. № 474-ХІV.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі