Теми статей
Обрати теми

ЄСВ з МЗП: практичні приклади

Огай Олена, експерт з питань оплати праці
У попередній статті ми з вами повторили нарахування ЄСВ з МЗП. У цій статті ми наведемо практичні приклади. Адже нічого так не допомагає засвоєнню матеріалу, як числові приклади.

Але перш ніж ми розпочнемо, звернемо вашу увагу на такий момент: для розв’язання того або іншого практичного завдання положень, викладених у нормативці, часто буває не достатньо. Законодавчі та нормативні положення, присвячені сплаті ЄСВ з МЗП, — не виняток.

Тому іноді, коли це необхідно, у пропонованих ситуаціях за відповідями ми звертатимемося до роз’яснювальних листів та офіційних консультацій фіскальних органів.

Звільняємо-приймаємо за основним місцем роботи

У разі прийняття, звільнення працівника протягом звітного календарного місяця при виконанні правила сплати ЄСВ з МЗП потрібно знати таке.

Якщо протягом звітного календарного місяця працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацював усі робочі дні звітного місяця, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності згідно із законодавством й при цьому сума доходу за такий місяць менше МЗП, ЄСВ потрібно сплатити з МЗП.

Якщо протягом звітного календарного місяця працівник перебував у трудових відносинах НЕповний календарний місяць і при цьому сума доходу за такий місяць менше МЗП, то ЄСВ треба сплатити з фактично нарахованої суми доходу такого працівника (п. 9 розд. III Інструкції № 449).

Приклад 1. Працівник, без інвалідності, прийнятий за основним місцем роботи 04.01.2019 р., а потім звільнений 14.01.2019 р. Нарахована зарплата на момент звільнення склала 1589,71 грн., компенсації за невикористану відпустку, що виплачується при звільненні, немає.

Тут усе просто: місяць відпрацьований не повністю. ЄСВ нараховуємо із суми фактичних витрат на оплату праці.

Сума нарахованого ЄСВ складе:

1589,71 грн. х 22 % = 349,73 грн.

Приклад 2. Працівник, без інвалідності, був звільнений 04.01.2019 р. з основного місця роботи, а потім знову прийнятий на роботу 08.01.2019 р. (на 0,75 штатної одиниці). Зарплата за січень з урахуванням компенсації за невикористану відпустку, що виплачується при звільненні, склала 1000 грн., після повторного прийняття на роботу — 3000 грн.

У цій ситуації, попри те що працівник не перебував у трудових відносинах з роботодавцями увесь календарний місяць (випали дні 05.01.2019 р. — 07.01.2019 р.), він відпрацював усі робочі дні за графіком роботи. При цьому база нарахування ЄСВ за січень 4000 грн. менше МЗП на січень (4173 грн.). Це означає, що роботодавець за січень 2019 року повинен за таким працівником сплатити ЄСВ з МЗП.

ЄСВ нараховуємо спочатку за одним трудовим договором (до звільнення), а потім — за другим (після повторного прийняття):

• ЄСВ до звільнення:

1000 грн. х 22 % = 220 грн.;

• ЄСВ після повторного прийняття на роботу:

3000 грн. х 22 % = 660 грн.

Загальна сума доходу працівника за місяць 4000 грн. (1000 + 3000) менше МЗП — 4173 грн., тому ЄСВ потрібно «дотягнути» до «мінімуму».

Нараховуємо ЄСВ на додаткову базу:

173(4173-3000-1000) х 22 % = 38,06 (грн.).

Приклад 3. Працівник, без інвалідності, звільнений з основного місця роботи 09.01.2019 р. Нарахована зарплата за січень 2018 року з урахуванням компенсації за невикористану відпустку, що виплачується при звільненні, склала 2000 грн. Так само працівникові було виплачено вихідну допомогу — 3723 грн.

У цій ситуації ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування ЄСВ за відпрацьований час (2000 грн.). При цьому пам’ятаємо, що сума вихідної допомоги (3723 грн.) до бази нарахування ЄСВ не включається.

Сума ЄСВ складе:

2000 грн. х 22 % = 440 грн.

Приклад 4. Працівниця, без інвалідності, яка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, вирішила звільнитися з основного місця роботи за власним бажанням 31.01.2019 р. При проведенні остаточного розрахунку їй була нарахована компенсація за невикористані дні щорічної відпустки в сумі 2500 грн. Інших виплат і нарахувань немає.

Компенсація за невикористану відпустку, нарахована і виплачена працівниці в січні, оподатковується ЄСВ у звичайному порядку за ставкою 22 % і з виконанням вимоги ЄСВ з МЗП.

Пояснення просте: так, жінка не відпрацювала в місяці звільнення жодного дня, але вона була звільнена останнім днем місяця, тобто увесь місяць перебувала в трудових відносинах з роботодавцем. Тобто в місяці звільнення необхідно виконати вимогу про ЄСВ з МЗП.

Нараховуємо ЄСВ:

• на компенсацію за невикористану відпустку:

2500 грн. х 22 % = 550 грн.;

• на додаткову базу ЄСВ:

1673(4173 - 2500) х 22 % = 368,06 (грн.).

Додамо: коли б працівниця звільнялася не останнім робочим днем місяця, то роботодавцеві не припало б розраховувати різницю і донараховувати на неї ЄСВ. ЄСВ стягувався б з фактичної бази нарахування.

Підтвердження-зняття інвалідності в середині місяця

Як ми знаємо, до доходу працівників з інвалідністю вимоги про сплату ЄСВ з МЗП не застосовуються. Але як же бути, якщо працівнику знята інвалідність або він приніс довідку про встановлення інвалідності в середині місяця? Чи потрібно виконувати в цій ситуації вимогу про сплату ЄСВ з МЗП або ЄСВ потрібно сплатити з фактичної бази нарахування ЄСВ такого працівника? Давайте розглянемо на прикладах.

Приклад 5. Працівника прийнято на роботу 26 грудня 2018 року (на 0,75 штатної одиниці), а надав він копію довідки до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності 21 січня 2019 року. Загальна сума доходу за січень у працівника вийшла нижче мінімальної заробітної плати, у тому числі:

до дати отримання копії довідки до акта огляду МСЕК — 2400 грн.;

з дати отримання копії довідки до акта огляду МСЕК — 1800 грн.

Вимоги про нарахування ЄСВ з МЗП не застосовуються до заробітної плати (доходу) працівника — особи з інвалідністю, який працює на підприємстві, в установі або організації, у фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, де застосовується ставка 8,41 %. Якщо працівник надав копію довідки до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності не з першого робочого дня місяця, то роботодавець нараховує ЄСВ на фактично нарахований дохід:

• до дати отримання копії довідки до акта огляду МСЕК (до 21 січня) — у розмірі 22 %;

• з дати отримання копії довідки до акта огляду МСЕК (з 21 січня) — у розмірі 8,41 %.

Про те, що пільгова ставка ЄСВ 8,41 % повинна застосовуватися до зарплати працівника з інвалідністю з дня надання роботодавцеві завіреної копії довідки до акта огляду МСЕК, а не з часу встановлення інвалідності, зазначено в п. 8 розд. ІІІ Інструкції № 449. Завіряє копію цієї довідки роботодавець, у якого працює особа зі встановленою інвалідністю.

Тому ЄСВ за ставкою 22 % нараховуємо на фактичну суму зарплати до 21 січня:

2400 грн. х 22 % = 528 грн.

ЄСВ на зарплату, нараховану з дня надання довідки до акта огляду МСЕК і до кінця січня, оподатковується вже за пільговою ставкою 8,41 %:

1800 грн. х 8,41 % = 151,38 грн.

Статус працівника з інвалідністю втрачено в середині місяця

Приклад 6. Згідно з довідкою до акта огляду МСЕК працівникові була встановлена інвалідність до 17.01.2019 р. Із зазначеної дати інвалідність відмінено. У січні 2019 року цьому працівникові нарахована зарплата в сумі 2500 грн. (0,5 штатної одиниці), у тому числі 1190,48 грн. до 17 січня 2019 року і 1309,52 до кінця січня цього року.

До доходу, нарахованого працівникові з інвалідністю, починаючи з 1 січня 2019 року і до дня відміни інвалідності, роботодавець застосовує ставку 8,41 % (див. п. 8 розд. ІІІ Інструкції № 449). А ЄСВ за ставкою 22 % нараховуємо на фактичну суму зарплати з дня втрати статусу працівника з інвалідністю. При цьому вимога про нарахування ЄСВ з МЗП не застосовуються все з тієї ж причини — у місяці застосування ставки 8,41 % вона не працює (роз’яснення ДФСУ в підкатегорії 301.04.01 Бази податкових знань («ЗІР»)).

Розрахуємо суму ЄСВ:

• за пільговою ставкою 8,41 % (до дня дії довідки МСЕК):

1190,48 грн. х 8,41 % = 100,12 грн.;

• за ставкою 22 %:

1309,52 грн. х 22 % = 288,09 грн.

Перехідні виплати

При виконанні вимоги сплати ЄСВ з МЗП потрібно пам’ятати, що такі перехідні виплати, як відпускні, лікарняні, декретні, для визначення бази нарахування ЄСВ за звітний місяць мають бути віднесені до тих місяців, за який вони нараховані. І вже потім базу нарахування ЄСВ за місяць потрібно порівняти з МЗП (4173 грн.)

Розглянемо числові приклади.

Перехідна відпустка 2018 – 2019

Приклад 7. Працівник, без інвалідності, за основним місцем роботи був у відпустці з 26.12.2018 р. по 11.01.2019 р. Сума відпускних, нарахованих і виплачених в грудні 2018 року, склала 1800 грн. (у тому числі за дні відпустки, що припадають на грудень, — 720 грн., за дні відпустки, що припадають на січень, — 1080 грн.). Сума зарплати за відпрацьовані дні в грудні склала 2978,40 грн., за відпрацьовані дні в січні 2019 року — 2782,00 грн.

Відпускні для цілей порівняння з МЗП необхідно віднести до місяців, за які вони нараховані. Якщо база нарахування ЄСВ (з урахуванням усіх інших виплат: зарплата, індексація, відпускні тощо) після такого розподілу в якомусь із місяців виявиться менше розміру МЗП, встановленої на цей місяць, то в такому місяці необхідно виконати вимогу ЄСВ з МЗП (див. лист ДФСУ від 11.03.2015 р. № 5084/6/99-99-17-03-03-15, роз’яснення ДФСУ в підкатегорії 301.04.01 Бази податкових знань («ЗІР»)).

Перехідні відпускні віднесемо до місяців, за які вони нараховані. База нарахування ЄСВ за грудень 2018 року 3698,40 грн. (720 + 2978,40) менше МЗП2018 — 3723 грн., тому за грудень 2018 року повинні були сплатити ЄСВ з МЗП.

Для січневих відпускних (1080 грн.) вимоги цієї норми в грудні не виконуємо. Підстава — на дату нарахування ЄСВ не відома загальна сума доходу за січень 2019 року.

У грудні 2018 сума нарахованого ЄСВ складе:

• на зарплату за грудень:

2978,40 грн. х 22 % = 655,25 грн.;

• на відпускні за грудень:

720 грн. х 22 % = 158,40 грн.;

• на додаткову базу ЄСВ за грудень:

24,60(3723-2978,40-720) х 22 % = 5,41 (грн.);

• на відпускні за січень 2019 року:

1080 грн. х 22 % = 237,60 грн.

У січні 2019 року після розподілу відпускних також порівнюємо загальний дохід за місяць з МЗП2019 — 4173 грн. Він склав 3862 грн. (1080 + 2782), що менше МЗП. Тому нараховуємо ЄСВ з МЗП.

Сума нарахованого ЄСВ у січні 2019 року складе:

• на зарплату за січень:

2782 грн. х 22 % = 612,04 грн.;

• на додаткову базу ЄСВ за січень:

311(4173-2782-1080) х 22 % = 68,42 (грн.).

Перехідний лікарняний 2018 — 2019

Приклад 8. Працівник, без інвалідності, за основним місцем роботи захворів у грудні 2018 року. Хвороба тривала з 24.12.2018 р. по 09.01.2019 р. включно. За відпрацьовані дні в грудні 2018 року йому нарахована зарплата в сумі 3000 грн. У січні 2019 року йому були нараховані такі виплати: зарплата за відпрацьовані дні січня — 3200 грн., лікарняні (60 %) в загальній сумі 1343 грн. (за дні хвороби, що припадають на грудень, — 632 грн., за дні, що припадають на січень, — 711 грн.).

Якщо частину місяця працівник працював, частину — хворів і на дату нарахування ЄСВ не відома загальна сума доходу за такий місяць, то в місяці відкриття лікарняного ЄСВ нараховується на зарплату за фактично відпрацьовані дні місяця без урахування положень ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ.

Після надання лікарняного листа для цілей порівняння з МЗП лікарняні відносяться до місяців, за які вони нараховані.

Якщо після розподілу лікарняних у місяці, за який вони нараховані, загальний дохід вийшов менше МЗП, роботодавець зобов’язаний нараховувати ЄСВ з МЗП (див. лист ДФСУ від 02.02.2017 р. № 1925/6/99-99-13-02-01-15 // «ОП», 2017, № 4, с. 4 і роз’яснення в підкатегорії 301.04 Бази податкових знань («ЗІР»)).

Сума зарплати за грудень (3000 грн.) не перевищує МЗП.

Проте загальна сума доходу за цей місяць ще не відома. Тому в грудні ЄСВ нараховуємо на фактичну зарплату:

3000 грн. х 22 % = 660 грн.

У січні 2019 року, після того як був наданий перехідний лікарняний, виплати за дні хвороби необхідно віднести до місяців, за які вони нараховані, та порівняти з МЗП:

• грудень 2018 року: 3000 + 632 = 3632 < 3723МЗП-2018;

• січень 2019 року: 3200 + 711 = 3911 < 4173МЗП-2019.

І грудневий, і січневий дохід не перевищує розміри МЗП, діючі в цих місяцях. Отже, ЄСВ за ці місяці нараховуємо виходячи з відповідних розмірів МЗП. Усі нарахування (крім зарплати за грудень 2018 року) будуть проведені в січні 2019 року. Суми ЄСВ будуть такими:

• на лікарняні за грудень:

632 грн. х 22 % = 139,04 грн.;

• на додаткову базу ЄСВ за грудень:

91(3723-3632) х 22 % = 20,02 (грн.);

• на зарплату за січень:

3200 грн. х 22 % = 704 грн.;

• на лікарняні за січень:

711 грн. х 22 % = 156,42 грн.;

• на додаткову базу ЄСВ за січень:

262(4173-3911) х 22 % = 57,64 (грн.)

Перехідний «декретний» 2018 — 2019

Приклад 9. Працівниця, без інвалідності, за основним місцем роботи пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 28.12.2018 р. по 02.05.2019 р. Допомога по вагітності та пологах склала 15411,06 грн. (122,31 грн. х 126 к. дн.), у тому числі:

Місяць декретної відпустки

Кількість календарних днів декретної відпустки

Сума допомоги по вагітності та пологах, грн.

Грудень-2018

4

489,24

Січень-2019

31

3791,61

Лютий-2019

28

3424,68

Березень-2019

31

3791,61

Квітень-2019

30

3669,30

Травень-2019

2

244,62

Разом

126

15411,06

Зарплата працівниці за відпрацьовані дні грудня склала 3350,70 грн. Допомогу нарахували в січні 2019 року.

Нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у декретній відпустці та отримують допомогу по вагітності та пологах, здійснюється за кожен місяць окремо (п.п. 1 п. 3 розд. IV Порядку № 449).

Якщо після розподілу «декретних» у місяці, за який вони нараховані, загальний дохід вийшов менше МЗП, роботодавець зобов’язаний нараховувати ЄСВ з МЗП. При цьому ЄСВ потрібно нарахувати, враховуючи, що МЗП у 2018 році дорівнює 3723 грн., а у 2019 році — 4173 грн.

У грудні ЄСВ нараховується на суму фактично нарахованої зарплати без урахування вимоги ЄСВ з МЗП, оскільки лікарняний не наданий:

3350,70 грн. х 22 % = 737,15 грн.

У січні, нарахувавши допомогу по вагітності та пологах, розподіляємо їх суми відповідно до місяців (днів), на які припадає декретна відпустка, і проводимо щомісячне порівняння з МЗП.

Сума зарплати та допомоги по вагітності та пологах за грудень 3839,94 грн. (3350,70 + 489,24) більше розміру МЗП, що діяв у грудні 2018 року, — 3723 грн. Це означає, ЄСВ за грудень 2018 року нараховується на фактичну суму бази оподаткування ЄСВ.

За місяці декретної відпустки, що залишилися, ЄСВ потрібно нарахувати, враховуючи, що МЗП у 2019 році дорівнює 4173 грн.

Місяць декретної відпустки

Кількість календарних днів декретної відпустки

Сума декретних, грн.

ЄСВ (фактичний), нарахований на суму декретних, грн.

Доплата ЄСВ, з урахуванням вимоги ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ, виходячи з МЗП = 4173 грн.

1

2

3

4

5

Грудень-2018

4

489,24

107,63

Січень-2019

31

3791,61

834,15

83,91

Лютий-2019

28

3424,68

753,43

164,63

Березень-2019

31

3791,61

834,15

83,91

Квітень-2019

30

3669,30

807,25

110,81

Травень-2019

2

244,62

53,82

864,24

Разом

126

15411,06

3390,43

Важливо! Нарахування ЄСВ (фактичного) (гр. 3) здійснюється в місяці нарахування допомоги по вагітності та пологах — у січні 2019 року. Доплату ЄСВ до МЗП (гр. 4) потрібно нараховувати місяць у місяць.

У січні — за січень, у лютому — за лютий…

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон про ЄСВЗакон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Інструкція № 5Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 449Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449

Перелік № 1170Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі