Теми статей
Обрати теми

Зараховуємо військову службу у «надбавочно-вислужний» стаж

Коновал Світлана, державний експерт експертної групи з питань оплати праці в бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Друк
Надбавка за вислугу років — складова зарплати багатьох працівників бюджетної сфери. Щоб виникло на неї право або підвищився її розмір, треба «заробити» певний стаж роботи. У багатьох організаціях, установах, закладах є працівники, які призвані на строкову військову службу, проходять військову службу за контрактом. На час такої служби згідно із законодавством роботодавець зберігає за ними місце роботи, посаду і середній заробіток. Чи включається період строкової військової служби, військової служби за контрактом до стажу для виплати надбавки за вислугу років? Відповіді знайдете тут.

У більшості категорій працівників бюджетної сфери є така обов’язкова виплата, як надбавка (доплата) за вислугу років.

Її нараховують у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування інших надбавок і доплат.

Залежно від того, до якої сфери належить бюджетна установа (організація), «процентівка» надбавки за вислугу років різна. Нижче наведемо розміри надбавок за вислугу років залежно від стажу роботи для найпоширеніших категорій бюджетників (див. табл. 1).

Таблиця 1. Розміри надбавок за вислугу років

Категорія бюджетників

Підстава

Стаж роботи, років

Розмір надбавки, %

Педагогічні працівники

Ч. 4 ст. 61 Закону про освіту, п. 1 Порядку № 78

Від 3 до 10

10

Від 10 до 20

20

Понад 20

30

Медичні працівники

П. 2 Порядку № 1418

— // —

— // —

Працівники соціального захисту населення

П. 2 Порядку № 239

— // —

— // —

Працівники бібліотек

П. 1 Порядку № 84

— // —

— // —

Працівники театрів

П. 2 Порядку № 980

— // —

— // —

Працівники спортивних шкіл

П. 1 Порядку № 2850

— // —

— // —

Працівники музеїв

П. 1 Порядку № 82

— // —

— // —

Держслужбовці

Ч. 1 ст. 52 Закону № 889

Надбавка встановлюється на рівні 3 % посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 % посадового окладу

Працівники, що виконують функції з обслуговування держорганів

П. 5 Умов № 15

Понад 3 роки

10

Понад 5 років

15

Понад 10 років

20

Понад 15 років

25

Понад 20 років

30

Понад 25 років

40

Посадові особи* і службовці ОМС

П.п. 4 п. 3 постанови № 268

— // —

— // —

* Для посадових осіб ОМС надбавка за вислугу років виплачується у % до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.

Зверніть увагу! Не всі працівники бюджетних установ, закладів, організацій матимуть право на надбавку за вислугу років. Наприклад, працівникам бухгалтерій, водіям, прибиральникам службових приміщень тощо надбавку за вислугу років не виплачують.

Конкретний перелік посад з правом на «вислужну» надбавку (доплату) ви можете знайти в профільних нормативних документах.

Як порахувати стаж

Щоб підрахувати стаж, необхідний для виплати надбавки за вислугу років, відкрийте трудову книжку працівника.

Адже саме цей документ є основним для визначення «надбавочного» стажу. Можна також використати й інші документи (витяги з наказів, відомостей про виплату заробітної плати і т. п.), які відповідно до чинного законодавства підтверджують спеціальний стаж роботи.

У загальному випадку, до стажу роботи, що надає право на надбавку за вислугу років, входить період роботи на відповідних посадах. Водночас до нього входять і інші періоди, зокрема періоди, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалася посада. Для кожної категорії працівників бюджетної сфери в цьому питанні керуйтеся профільним нормативним документом.

Нас же зараз цікавить конкретний період — період військової служби.

Підстави для включення строку військової служби до «надбавочного» стажу

Якщо працівник був призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятий на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, то за ним зберігається місце роботи, посада і середній заробіток. Нагадаємо: така гарантія для працівників передбачена ч. 3 ст. 119 КЗпП.

Увага!

На період військової служби трудовий договір з працівником не розривають.

Період військової служби включається в загальний трудовий стаж, стаж роботи за фахом. Про це прямо зазначено в абз. 2 п. 1 ст. 8 Закону № 2011. У цій нормі також прописано, що період військової служби зараховують до стажу державної служби.

Крім того, більшість із зазначених вище профільних документів, що регламентують виплату надбавки за вислугу років, містять пряме застереження про те, які саме періоди зараховуються при визначенні «надбавочного» стажу. Серед таких підстав згадується і період військової служби, але формулювання в цих документах застосовуються різні. Нижче в табл. 2 ми зазначили, за якою саме підставою можна включати строк військової служби до стажу для визначення розміру надбавки за вислугу років.

Таблиця 2. Підстави для включення строку військової служби до «надбавочного» стажу

Категорія працівників бюджетної сфери

Період

Підстава

Працівники музеїв

Час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) і заробітна плата повністю або частково

Абз. 6 п. 3 Порядку № 82

Працівники бібліотек

Абз. 6 п. 3 Порядку № 84

Працівники театрів

Абз. 6 п. 3 Порядку № 980

Працівники соціального захисту населення

Абз. 7 п. 4 Порядку № 239

Медичні працівники

Абз. 9 п. 4 Порядку № 1418

Медичні працівники

Час військової служби

Абз. 8 п. 4 Порядку № 1418

Педагогічні працівники

П. 5 Порядку № 78

Працівники спортивних шкіл

П. 6 Порядку № 2850

Держслужбовці

Час, коли держслужбовець (працівник, що виконує функції з обслуговування держорганів, або посадова особа ОМС) не працював з поважних причин, але залишався в трудових відносинах із держорганом

П. 9 ч. 2 ст. 46 Закону № 889, п. 4 Порядку № 229

Працівники, що виконують функції з обслуговування держорганів

П. 5 Умов № 15, п. 9 ч. 2 ст. 46 Закону № 889

Посадові особи ОМС

Ст. 22 Закону № 2493, п. 9 ч. 2 ст. 46 Закону № 889, лист Нацагентства з питань держслужби від 31.07.2017 р. № 6826/13-17

Службовці ОМС

Час військової служби у Збройних силах та інших військових формуваннях

П.п. 4 п. 3 постанови № 268, п. 4 Положення № 1049

До речі, період військової служби увійде до стажу безперервної роботи медиків, що обчислюється для визначення розміру відповідної надбавки. У такий період зараховується як час військової служби, так і час, протягом якого працівник не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи і зарплата (пп. 2 і 3 п.п. 4.1.3 Умов № 308/519).

ВИСНОВОК

Період проходження працівником військової служби, гарантії за якою передбачені ч. 3 ст. 119 КЗпП, зараховуйте до стажу роботи, що надає право на надбавку за вислугу років.

Використані документи

Закон про освіту — Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 2011 — Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-XII.

Постанова № 268 — постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Порядок № 78 — Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78.

Порядок № 82 — Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних музеїв, затверджений постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 82.

Порядок № 84 — Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затверджений постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84.

Порядок № 229 — Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229.

Порядок № 239 — Порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення, затверджений наказом Мінсоцполітики від 15.06.2011 р. № 239.

Порядок № 980 — Порядок виплати доплати за вислугу років професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності, затверджений постановою КМУ від 14.07.2006 р. № 980.

Порядок № 1418 — Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затверджений постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418.

Порядок № 2850 — Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затверджений наказом Держкомітету з питань фізкультури і спорту від 29.12.2002 р. № 2850.

Умови № 15 — Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування <…>, затверджені постановою КМУ від 18.01.2017 р. № 15.

Умови № 308/519 — Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі