Табель обліку робочого часу: відповідаємо на ваші запитання

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
За допомогою Табеля обліку використання робочого часу не лише контролюють дотримання працівниками встановленого режиму робочого часу та отримують дані про відпрацьований час, а й нараховують заробітну плату, складають статистичну звітність з праці тощо. При складанні цього важливого документа в кадровиків часто виникають запитання. Відповіді на деякі з них ви знайдете в цій статті.

Хвороба в період додаткової відпустки

Працівниця перебувала в додатковій відпустці «на дітей» з 07.10.2019 р. по 17.10.2019 р. Після виходу з відпустки працівниця надала лікарняний лист, згідно з яким з 08.10.2019 р. по 15.10.2019 р. вона хворіла. Як відкоригувати Табель обліку використання робочого часу?

У разі хвороби працівника в період додаткової соціальної відпустки «на дітей» відпустку продовжують або переносять на інший період (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки).

У цій ситуації на період хвороби працівника припав святковий день 14 жовтня — День захисника України. Як визначити кількість днів продовженої або перенесеної відпустки?

Нагадаємо, що святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП, при визначенні тривалості щорічних відпусток і додаткової відпустки «на дітей» не враховують. Тобто відпустку продовжують на святковий/неробочий день, але цей день не оплачують.

Таким чином, якщо на період хвороби припав святковий або неробочий день, на який була спочатку продовжена відпустка, то невикористану через хворобу частину відпустки продовжують на календарні дні тимчасової непрацездатності без урахування такого святкового або неробочого дня. У нашому випадку відпустку потрібно продовжити (перенести) на 7 календарних днів.

У Табелі обліку робочого часу (типова форма № П-5) період перебування у відпустках і період тимчасової непрацездатності зазначають різними літерними і цифровими позначеннями, зокрема:

• оплачувана тимчасова непрацездатність — ТН (26);

• неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених законодавством, — НН (27);

• додаткова відпустка «на дітей» — ДО (15).

Оскільки відмітки в Табелі проставляють щодня, а про хворобу працівника в період перебування його у відпустці роботодавець може дізнатися пізніше, у тому числі й після повернення працівника з відпустки, то необхідно внести зміни до Табеля. Для цього на підставі наданого працівником листка непрацездатності можна скласти бухгалтерську довідку, в якій навести уточнені дані про використання працівником робочого часу і зробити відповідну позначку в Табелі.

Зверніть увагу: такі коригування роблять тільки щодо оплачуваного періоду хвороби, підтвердженого листком непрацездатності, тобто хвороби працівника в період щорічної відпустки і відпустки «на дітей». Важливість таких виправлень полягає в тому, що дані про відпрацьований працівником час надалі враховуватимуться при розрахунку йому виплат.

Якщо ж дні хвороби не оплачуються, то цей період є для працівника відпусткою і йому виплачують у звичайному порядку відпускні.

У Табелі період хвороби працівника під час відпустки «на дітей» можна відобразити або як тимчасову непрацездатність з відміткою «ТН», або одночасно двома кодами через дріб — «ДО/ТН».

Правила внесення виправлень до Табеля нормативно не визначені. Тому порядок внесення змін доцільно прописати в Положенні про облік робочого часу. На практиці зазвичай складають відкоригований Табель за відповідний місяць за тими працівниками, у яких мало місце уточнення відпрацьованого часу (див. рис. 1).

img 1

Рис. 1. Фрагмент Табеля на працівницю, яка хворіла в період додаткової відпустки

Відпустка до 3 років & неповний робочий день

Як правильно заповнити Табель обліку використання робочого часу для працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і працює на умовах неповного робочого дня?

Працівниця, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, може вийти на роботу на умовах неповного робочого часу (ст. 179 КЗпП). Проте передбачене Табелем кодування використання робочого часу не дозволяє у звичайному порядку чітко відобразити цю ситуацію, оскільки ані код «ВП» (16), ані код «РС» (02) окремо не ілюструють її повною мірою. Тому, на наш погляд, Табель можна заповнити двома способами.

Варіант 1. Ввести новий, не передбачений формою Табеля, код видів витрачання робочого часу або відобразити інформацію про фактично відпрацьований такою працівницею час в одному рядку через дріб — «РС/ВП». При цьому дані про кількість годин заносять тільки за відпрацьованим часом.

Варіант 2. Дані за відпрацьованим часом і дані про перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до 3 років відобразити в окремих рядках Табеля. При цьому в одному рядку, де відображається інформація про відпрацьований працівницею час, зазначають фактичну кількість відпрацьованих годин за день і код «РС» (02) — години роботи працівників, яким установлено неповний робочий день (тиждень) згідно із законодавством. За дні, в які вона не працювала, дані не заносять.

В іншому рядку, де відображається кількість днів, коли працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, ставлять код «ВП» (16) за всі календарні дні, коли працівниця перебуває в такій відпустці, а дані про кількість годин не зазначають.

Ми віддаємо перевагу другому варіанту відображення даних, оскільки в заповненому таким чином Табелі чітко розмежований відпрацьований час і час перебування у відпустці. Це виключає плутанину при підрахунку відпрацьованого часу. До того ж перший спосіб не може бути технічно реалізований у разі, якщо Табель ведеться в електронній формі.

Приклад 1. Касир Проценко Г. К., яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, працює на умовах неповного робочого дня 4 години на день у понеділок, середу та п’ятницю. За жовтень 2019 року вона відпрацювала всі робочі дні за графіком роботи.

Порядок заповнення Табеля (варіант 2) наведений на рис. 2.

img 2

Рис. 2. Відпустка до 3 років і робота на умовах неповного робочого дня

Підсумований облік робочого часу & відпустка

Як правильно показати в Табелі щорічну основну відпустку працівника, якому встановлено підсумований облік робочого часу? Ставити «вісімки»?

Порядок надання відпусток працівникам з підсумованим обліком робочого часу так само, як і іншим працівникам, регулюється нормами КЗпП і Закону про відпустки. У загальному випадку тривалість щорічної основної відпустки має бути не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, що обчислюється з дня укладення трудового договору з працівником (ст. 75 КЗпП, ст. 6 Закону про відпустки). Конкретна тривалість щорічної відпустки може бути встановлена в трудовому або колективному договорі.

Середню зарплату для оплати днів відпустки розраховують відповідно до Порядку № 100*. Будь-яких особливостей розрахунку середньої зарплати працівникам, яким установлено підсумований облік робочого часу, не передбачено.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Враховуючи, що оплаті підлягають календарні дні щорічної відпустки, і те, що працівник працює повний робочий час, вважаємо, що дні щорічної основної відпустки такого працівника слід зазначати в Табелі так само, як і дні відпустки звичайних працівників.

Приклад 2. В установі 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу і неділю. Адміністраторові черговому встановлено підсумований облік робочого часу. У буденні дні він працює із 17:00 до 8:00 (15 годин), а у вихідні дні — з 8:00 до 8:00 наступного дня (24 години). У жовтні 2019 року адміністратор черговий перебував у щорічній основній відпустці з 11.10.2019 р. по 25.10.2019 р.

Порядок заповнення Табеля наведемо на рис. 3.

img 3

Рис. 3. Працівник з підсумованим обліком робочого часу перебував у щорічній основній відпустці

Тимчасове виконання обов’язків директора

Інструктор з фізкультури закладу дошкільної освіти, який зазвичай працює по 6 годин на день, з 21.10.2019 р. по 25.10.2019 р. виконував обов’язки директора ЗДО. Як відобразити в Табелі ці дні? Табелювати роботу по 8 годин?

Оскільки працівник виконував обов’язки за відповідальнішою посадою, йдеться про тимчасове заступництво (див. також лист Мінсоцполітики від 21.07.2011 р. № 590/13/84-11).

Зверніть увагу! У період тимчасового заступництва працівник виконує виключно обов’язки за посадою, що заміщається ним, у нашому випадку — обов’язки директора ЗДО. Від виконання своєї роботи, обумовленої трудовим договором, такий працівник звільнений (див. лист Мінсоцполітики від 19.04.2011 р. № 126/06/186-11). Адже обсяг обов’язків на керівній посаді значно більше і вимагає від працівника більш високої кваліфікації та досвіду.

При цьому за працівником — тимчасовим заступником зберігається посада інструктора з фізкультури, на яку він прийнятий за трудовим договором.

Працівникові, який заміщає відсутнього, виплачують доплату — різницю між його фактичним посадовим окладом і посадовим окладом тимчасово відсутнього працівника (без персональної надбавки).

Детальніше про оформлення тимчасового заступництва читайте в статті «Додаткове навантаження на працівника» (спецвипуск «ОП», 2019, № 10/1, с. 10).

Важливо! Ані в трудовій книжці, ані в Табелі обліку використання робочого часу виконання обов’язків тимчасово відсутнього директора ЗДО в порядку тимчасового заступництва не відображають. Тобто за таким працівником у Табелі будуть відображені години роботи за його основною посадою (див. рис. 4). Порядок компенсації за заміщення директора потрібно прописати в наказі про таке заміщення.

img 4

Рис. 4. Працівник тимчасово заміщає директора ЗДО

Робота на двох посадах

Працівник установи працює на двох посадах по 0,5 ставки. Як правильно заповнити Табель: двома рядками по 4 год чи одним рядком по 8 год?

Такі запитання виникають зазвичай у зв’язку з тим, що кадровики часто плутають такі поняття, як «внутрішнє сумісництво» і «суміщення професій (посад)».

Нагадаємо, що про суміщення професій (посад) можна говорити, якщо:

• окремий трудовий договір не укладався, але виданий наказ керівника про покладання на працівника додаткових обов’язків за іншою посадою ;

• установлено доплату до посадового окладу за суміщення посад.

Працівник виконує додаткові обов’язки за іншою (тією, що суміщається) професією (посадою) у межах робочого часу за основним місцем роботи. Тому облік робочого часу ведуть тільки за основною посадою (професією). Відповідно в Табелі заповнюють тільки один рядок.

У нашому випадку, судячи із запитання, йдеться про внутрішнє сумісництво, коли:

• з працівником укладають окремий трудовий договір і видають наказ про прийняття працівника на роботу за сумісництвом;

• працівник виконує роботу за сумісництвом у вільний від основної роботи час;

• робота за сумісництвом оплачується окремо від основної роботи пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Облік робочого часу за основним місцем роботи і за сумісництвом потрібно вести окремо. Відповідно в Табелі на працівника — внутрішнього сумісника заповнюють два рядки: в одному враховують час роботи за основним місцем роботи, а в іншому — за сумісництвом (див. рис. 5).

img 5

Рис. 5. Заповнення Табеля на працівника — внутрішнього сумісника

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі