Теми статей
Обрати теми

Сумісник на підприємстві: оформляємо відпустку, оплачуємо лікарняний

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Про особливості роботи за сумісництвом ви вже знаєте з попереднього випуску нашої газети*. Крім того, роботодавцеві потрібно пам’ятати, що, як і основні працівники, сумісники мають право на відпустку, а також у разі тимчасової непрацездатності вони можуть розраховувати на оплату лікарняного. Хоча й з деякими нюансами. Якими? Читайте нижче.

* Див. статті «Сумісництво: обмеження та заборони» та «Сумісництво: родзинки оформлення та відображення у звітності» // Спецвипуск «ОП», 2019, № 24/1.

Щорічна основна відпустка

Так-так, сумісник (як внутрішній, так і зовнішній) має право на відпустку: як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (ст. 2 Закону про відпустки). Тому визначати право на конкретний вид відпустки доведеться за кожним місцем роботи окремо.

А коли так, то цілком логічно, що можуть виникнути ситуації, коли:

• якийсь вид відпустки буде наданий за основним місцем роботи, а за роботою за сумісництвом він не належить;

• тривалість відпустки за основним місцем роботи відрізнятиметься від тривалості відпустки за сумісництвом.

Коли це може відбутися та що в таких випадках робити — зараз розповімо. Але спочатку розберемо ключові правила надання щорічних відпусток сумісникам.

1. Сумісники мають право на оплачувану щорічну основну відпустку повної тривалості (у загальному випадку — 24 календарних дні).

Зверніть увагу: той факт, що сумісники працюють у режимі неповного робочого часу, на встановлену тривалість щорічної відпустки не впливає.

2. У перший рік роботи сумісникові (за його бажанням) може бути надана щорічна відпустка до настання шестимісячного строку безперервної роботи (п.п. 6 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки). Але! Тільки одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

У цьому випадку не зайвим буде вимагати від працівника довідку з основного місця роботи (у довільній формі) про строки надання йому щорічної відпустки.

3. Сумісники (за бажанням) можуть використовувати свої відпустки за сумісництвом і відпустки за основним місцем роботи або одночасно, або в різні періоди.

Тобто працівник може піти у відпустку за основним місцем роботи, але продовжити працювати за сумісництвом (і навпаки).

Виняток — працівники державних підприємств, установ та організацій. Таким співробітникам відпустка на роботі за сумісництвом завжди надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи (п. 3 постанови Кабміну «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.93 р. № 245).

4. Якщо тривалість відпустки за основним місцем роботи перевищує тривалість відпустки за сумісництвом, то за бажанням сумісника йому на дні такого перевищення надається відпустка без збереження заробітної плати (п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).

Увага! Відмовити в наданні такої відпустки роботодавець не має права.

У зворотній ситуації (коли тривалість відпустки за сумісництвом перевищить тривалість відпустки за основним місцем роботи) працівник може вчинити так (лист Мінсоцполітики від 12.09.2016 р. № 1294/13/84-16):

• або стати до роботи за основним місцем роботи, а за сумісництвом продовжувати перебувати у відпустці;

• або стати до роботи в обох роботодавців (за основним місцем роботи та за сумісництвом) і скористатися правом на грошову компенсацію за дні невикористаної відпустки (ст. 24 3акону про відпустки);

• або оформити за основним місцем роботи відпустку без збереження заробітної плати за угодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки).

Додаткові відпустки

Так само, як і «основні» працівники, сумісники мають право на додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Інформацію про особливості надання таких відпусток наведемо в таблиці.

Додаткові відпустки сумісників

Вид відпустки

Особливості надання сумісникам

Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці (ст. 7 Закону про відпустки)

Право на таку додаткову відпустку виникає в працівників:

• перелічених у додатку 1 до Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 (далі — Список № 1290);

• час фактичної зайнятості яких у таких умовах становить не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників цього виробництва, цеху, професії або посади (п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки).

Тобто якщо сумісникові встановлений неповний робочий день, наприклад 3 години на день при 8-годинному робочому дні, дні роботи на умовах неповного робочого часу не зараховуватимуться до стажу, що надає право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці (лист Мінпраці від 22.03.2010 р. № 49/0/010/80-10)

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 Закону про відпустки)

Відпустку за особливий характер праці надають працівникам:

• переліченим у додатку 2 до Списку № 1290;

• зайнятим на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників відповідних виробництв, цехів, професій, посад (лист Мінпраці від 24.05.2007 р. № 154/13/116-07).

Тому якщо працівник-сумісник із неповним робочим днем періодично виконує основну роботу, що виходить за межі робочого часу, йому може бути встановлений ненормований робочий день і, відповідно, він має право розраховувати на щорічну додаткову відпустку на умовах, визначених у колективному договорі (лист Мінсоцполітики від 10.10.2017 р. № 2536/0/101-17/284// «ОП», 2018, № 8/1, с. 12)

Щорічна додаткова відпустка медпрацівникам

Така відпустка надається окремим категоріям медичних працівників за безперервну роботу протягом 3 років на відповідних посадах (п.п. «н» ч. 1 ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.92 р. № 2801-XII). Причому як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (лист Мінсоцполітики від 22.01.2015 р. № 649/0/14-15/13 // «ОП», 2015, № 10, с. 4)

Навчальна відпустка

А ось оплачувана додаткова відпустка у зв’язку з навчанням сумісникам не надається (лист Мінсоцполітики від 12.06.2016 р. № 1294/13/84-16). Усе тому, що згідно зі ст. 217 КЗпП, на час додаткових навчальних відпусток за працівником зберігається середня заробітна плата тільки за основним місцем роботи.

Тому на період навчальної відпустки за основним місцем роботи, на роботі за сумісництвом працівник може оформити відпустку «за свій рахунок» на підставі п. 14 ст. 25 Закону про відпустки.

Зверніть увагу, відмовити працівникові в наданні відпустки «за свій рахунок» у цій ситуації роботодавець не має права

«Чорнобильська» відпустка

Сумісники не мають права і на додаткову оплачувану відпустку для чорнобильців (лист Мінпраці від 18.05.2011 р. № 164/13/116-11). Адже компенсацію витрат на «чорнобильські» соціальні виплати може отримати від органу соцзахисту тільки роботодавець за основним місцем роботи

За сумісництвом на період такої відпустки працівник може взяти відпустку «за свій рахунок» (п. 14 ч. 1 ст. 25 3акону про відпустки)

«Бойова» відпустка

Право на додаткову «бойову» відпустку мають як основні працівники, так і сумісники. Звичайно, за умови, що працівник надасть документи, які підтверджують право на таку відпустку (наприклад, посвідчення учасника бойових дій). Подробиці — у спецвипуску «ОП», 2016, № 24/1, с. 18

Соціальні відпустки

Сумісникам надаються також соціальні відпустки: відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами і відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

За наявності підстав, зазначених у ст. 19 Закону про відпустки, сумісники мають право на додаткову відпустку «на дітей» (лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16).

Відпустка «за свій рахунок»

Працівники-сумісники також мають право скористатися відпусткою без збереження заробітної плати на підставі ст. 25 і 26 Закону про відпустки.

Наприклад, якщо щорічна відпустка за основною роботою перевищує відпустку за сумісництвом, на залишок за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку відпустка без збереження зарплати (п. п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки). Або ж на період додаткової оплачуваної навчальної відпустки за основним місцем роботи (лист Мінсоцполітики від 12.09.2016 р. № 1294/13/84-16).

Оплачуємо відпустку

Що стосується відпускних, то такі виплати сумісникові розраховують у загальному порядку згідно з вимогами Порядку № 100.

Але й тут є деякі нюанси.

1. Середню зарплату для оплати періоду відпустки за основним місцем роботи і за сумісництвом розраховують окремо (п.п. «ї» п. 4 Порядку № 100).

Тобто розрахунок середньої зарплати для оплати періоду відпустки:

за основним місцем роботи проводять виходячи з виплат, нарахованих у розрахунковому періоді за основним місцем роботи;

за сумісництвом — виходячи з виплат, нарахованих у розрахунковому періоді на роботі за сумісництвом.

Зверніть увагу, для розрахунку відпускних відомості про середню зарплату за основним місцем роботи від сумісника не вимагаються.

2. Якщо сумісник працює на умовах неповного робочого тижня, то при розрахунку середньої зарплати з розрахункового періоду невідпрацьовані дні не виключають (за винятком святкових і неробочих) (лист Мінпраці від 25.05.2009 р. № 294/13/84-09).

Якщо робота здійснюється на умовах неповного робочого дня, суму відпускних розраховують у загальному порядку.

3. При звільненні сумісник має право розраховувати на грошову компенсацію невикористаних днів щорічної відпустки в загальному порядку (ст. 24 Закону про відпустки). Просто замінити дні відпочинку грошима — не можна.

Що ж, з відпустками для сумісників розібралися. Переходимо до «лікарняного» питання.

Лікарняні: чи то окремо, чи то разом

Працівник-сумісник має право на оплату днів хвороби і за місцем роботи за сумісництвом, і за основним місцем роботи (ч. 1 ст. 30 Закон про соцстрахування).

Але незважаючи на таке роздвоєння, порядок оплати лікарняного за сумісництвом тісно пов’язаний з порядком його оплати за основним місцем роботи. Проявляється такий зв’язок у такому.

Документальне оформлення. Рішення про призначення лікарняних сумісникові комісія із соцстрахування приймає на підставі поданої працівником копії листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і печаткою за його основним місцем роботи (ч. 1 ст. 31 Закону про соцстрахування).

Причому ФСС у листі від 17.01.2017 р. № 5.2-28-65 наполягає, що для внутрішніх сумісників тут винятків немає.

Механізм розрахунку суми оплати лікарняного. Звичайно, розрахунок і нарахування лікарняних сумісникові (як зовнішньому, так і внутрішньому) проводять окремо за основним місцем роботи працівника й окремо за місцем роботи за сумісництвом (п. 30 Порядку № 1266), дотримуючись вимог Порядку № 1266.

Проте при цьому не варто забувати про обмеження, встановлене абз. 3 п. 30 Порядку № 1266 (ср. ). Згідно із зазначеною нормою сумарна зарплата, з якої розраховуються лікарняні виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ (у 2020 році — 70845 грн.).

Щоб цю вимогу виконати при розрахунку лікарняних на роботі за сумісництвом, працівник повинен принести з основного місця роботи довідку про зарплату**, нараховану йому в місяцях розрахункового періоду. Така довідка має бути засвідчена підписом керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства (установи, організації, підприємця). Форму довідки ви можете знайти в додатку до Порядку № 1266.

** Якщо працівник працює на умовах сумісництва в декількох роботодавців, то він повинен надати довідки про зарплату з усіх своїх місць роботи.

А ось обмеження, встановлені п. 1 ч. 4 ст. 19 Закону про соцстрахування, до сумарної суми матеріального забезпечення за основним місцем роботи і за сумісництвом не застосовують (лист ФСС з ТВП від 16.04.2015 р. № 2.4-15-729).

Заповнення лікарняного листа. Фахівці ФСС у своєму листі від 17.01.2017 р. № 5.2-28-65 вимагають, щоб був внесений запис:

• на зворотному боці оригіналу листка непрацездатності — про розрахунок лікарняних за основним місцем роботи;

• а на зворотному боці копії — про розрахунок лікарняних за місцем роботи за сумісництвом.

Ось тільки зробити це можна тільки в разі, якщо в розділі «Належить до виплати» лікарняного листа є місце для таких даних.

Якщо ж інформацію внести нікуди, вважаємо допустимим діяти, як і у випадку із заповненням розділу «Довідка про заробітну плату» (лист ФТВП від 20.07.2016 р. № 2.4-46-1257).

Тобто розрахунок лікарняних (декретних) за сумісництвом зафіксувати в окремому документі, засвідчивши його підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою підприємства/установи (за наявності печатки), і додати його до копії лікарняного листа й довідки про середню зарплату з основного місця роботи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі