Щорічна відпустка після декрету: розраховуємо «відпускний» стаж

Долга Ірина, експертка з питань оплати праці
Оплата праці Липень, 2020/№ 14/1
В обраному У обране
Друк
Працівниця прийнята на роботу за трудовим договором 14.02.2017 р. Тривалість щорічної основної відпустки — 24 дні. З 30.07.2017 р. по 22.08.2017 р. вона використала всі 24 дні цієї відпустки. З 23.08.2017 р. по 26.12.2017 р. їй надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (126 к. дн.). З 27.12.2017 р. по 08.06.2020 р. вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. З 09.06.2020 р. перервала відпустку для догляду за дитиною та стала до роботи. А 22.06.2020 р. надала заяву про надання щоріч ної основної відпустки. Чи має право працівниця на щорічну основну відпустку? Якщо так, то якої тривалості відпустку можна надати?

Відповіді на всі ці запитання містяться у надрах Закону про відпустки. Попри те, що порядок надання відпусток (тривалість, деякі умови, відкликання тощо) працівникам-бюджетникам регулюють «профільні» нормативні акти, у наведеному випадку домінуючим є саме Закон про відпустки.

Відлік «відпускного» стажу

Розпочнемо з того, що, за загальними правилами, щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ч. 1 ст. 6 Закону про відпустки). З цієї норми випливає, що:

• відлік починається саме з дня укладення трудового договору. І це є догма. Протягом дії одного трудового договору така дата відліку не змінюється;

• періодом для розрахунку є саме робочий рік (не плутати з календарним). Тобто з дати початку трудових відносин (першого робочого дня) в межах одного року (число і місяць незмінні, змінюються тільки роки).

У наведеній ситуації перший робочий рік працівниці тривав з 14.02.2017 р. по 13.02.2018 р. Після виходу працівниці з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років дата початку відліку — 14 лютого — для надання щорічної основної відпустки не змінюється.

Право на відпустку

Загалом згідно з ч. 5 ст. 10 Закону про відпустки право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Якщо відпрацьовано менше шести місяців — тривалість таких відпусток визначається пропорційно до відпрацьованого часу (окрім щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці).

Для наведеної вище ситуації варто брати до уваги п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки, де зазначено, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються жінкам — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю.

Зауважте: ця норма діє тільки у перший рік безперервної роботи. А за другий та наступні роки роботи щорічні відпустки можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року (ч. 9 ст. 10 Закону про відпустки).

Тут варто звернути увагу на фразу «…відповідного робочого року» (не плутати з календарним). Якщо відлік наступного робочого року не почався, то відпустку за цей період (наперед) надавати не можна.

Стаж роботи для щорічної відпустки

У ст. 9 Закону про відпустки чітко визначено, які періоди зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, а які не входять до «відпускного» стажу. Звертаючись до цієї норми, бачимо, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується (п. 3 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки).

Однак майте на увазі: з працівницею, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною, трудовий договір не припиняється, а цей період просто виключається при підрахунку «відпускного» стажу.

А тепер саме час перейти від теорії до практики.

Проведемо у таблиці (див. нижче) розрахунок кількості днів щорічної відпустки для ситуації, яка описана читачем. Пояснення наведемо нижче.

Розрахунок днів щорічної основної відпустки

Робочий рік

Період,

за який надається відпустка

Кількість днів, які зараховано до «відпускного» стажу

Кількість днів «заслуженої» відпустки

Перший

14.02.2017 р. — 13.02.2018 р.

306

21

Другий

14.02.2018 р. — 13.02.2019 р.

Третій

14.02.2019 р. — 13.02.2020 р.

Четвертий

14.02.2020 р. — 13.02.2021 р.

244

16(1)

(1) Обчислено з урахуванням того, що трудові відносини з працівницею триватимуть до кінця її четвертого робочого року і вона не піде у відпустку для догляду за дитиною до 3 (6) років.

Перший робочий рік. Працівниця відпрацювала 167 к. дн (з 14.02.2017 р. по 29.07.2017 р.). Це менше шести місяців безперервної роботи у перший робочий рік. Але вона мала право взяти основну щорічну відпустку повної тривалості згідно з п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки.

З 30.07.2017 р. по 22.08.2017 р. (24 к. дн.) працівниця перебувала у щорічній основній відпустці — зараховується до «відпускного» стажу.

З 23.08.2017 р. по 26.12.2017 р. (126 к. дн.) працівниця перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами — зараховується до стажу для надання щорічної відпустки.

З 27.12.2017 р. по 13.02.2018 р. (49 к. дн.) працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років — не зараховується до «відпускного» стажу.

Визначимо кількість днів щорічної основної відпустки, що належить працівниці у цьому періоді.

Обчислимо стаж роботи для щорічної основної відпустки:

365 - 49 - 10 = 306 (к. дн.),

де 365 — кількість календарних днів у робочому році;

49 — час перебування у відпустці для догляду за дитиною (див. вище), який до стажу для щорічної відпустки не зараховується;

10 — кількість святкових і неробочих днів, які припали на час фактичної роботи і період відпустки зв’язку з вагітністю та пологами (з 14.02.2017 р. по 26.12.2017 р.).

Розрахуємо кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день (без урахування святкових і неробочих днів):

24 : (365 - 12) = 0,06799 (к. дн.),

де 24 — кількість календарних днів щорічної основної відпустки за повністю відпрацьований робочий рік;

365 — кількість календарних днів робочого року;

12 — кількість святкових днів у першому робочому році.

Визначимо кількість днів «заслуженої» відпустки:

306 х 0,06799 = 20,80494 (к. дн.). Округлюємо за математичними правилами до цілого і маємо 21 к. дн. щорічної основної відпустки, на які працівниця мала право у перший рік роботи.

Тобто 3 дні (24 - 21) вона використала авансом.

Другий і третій робочий роки. Працівниця не мала права на щорічну основну відпустку у зв’язку з тим, що перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

Тож цей період повністю «випадає» із «відпускного» стажу.

Четвертий робочий рік. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані у будь-який час відповідного року.

Четвертий робочий рік, за який працівниця хоче взяти відпустку почався з 14.02.2020 р.

Фактичний період щорічної відпустки визначається за узгодженням між працівником і роботодавцем. А «пільговим» категоріям працівників (перелічені у ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки) — у зручний для них час.

Тривалість відпустки у такому робочому році обчислюємо розрахунковим шляхом.

У ситуації, яку ми розглядаємо, з 14.02.2020 р. по 08.06.2020 р. (116 к. дн.) працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Цей період не зараховується до «відпускного» стажу.

З 09.06.2020 р. вона стала до роботи. Розрахуємо кількість днів щорічної основної відпустки за четвертий робочий рік.

Обчислимо стаж роботи для щорічної основної відпустки:

366 - 116 - 6 = 244 (к. дн.),

де 366 — кількість календарних днів у робочому році (зауважте: у лютому 2020 року — 29 календарних днів, бо цей рік високосний);

116 — час перебування у відпустці для догляду за дитиною (див. вище), який до стажу для щорічної відпустки не зараховується;

6 — кількість святкових і неробочих днів, які припали на час фактичної роботи та умовний майбутній час роботи до кінця робочого року (з 09.06.2020 р. по 13.02.2021 р.).

Розрахуємо кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день (без урахування святкових і неробочих днів):

24 : (366 - 11) = 0,0676 (к. дн.),

де 24 — кількість календарних днів щорічної основної відпустки за повністю відпрацьований робочий рік;

366 — кількість календарних днів робочого року;

11 — кількість святкових днів у четвертому робочому році.

Визначимо кількість днів щорічної основної відпустки за четвертий робочий рік:

244 х 0,0676 = 16,4944 (к. дн.). Округлюємо за математичними правилами до цілого і маємо 16 к. дн. щорічної основної відпустки, на які працівниця мала право у четвертий рік роботи.

Однак у першому робочому році працівниця використала 3 к. дн. щорічної основної відпустки авансом. Тоді у четвертий рік роботи вона має право використати 13 к. дн. (16 - 3).

Таким чином, використовуючи правила, закріплені у Законі про відпустки та шляхом проведення розрахунку за умовами наведеної ситуації, підсумуємо:

а) у працівниці є право на щорічну основну відпустку, період надання якої вона має узгодити з роботодавцем;

б) тривалість цієї відпустки має становити не більше 13 календарних днів.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд