Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Охорона праці: навчання, інструктажі та інші заходи

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Березень, 2020/№ 6/1
Друк
Як ви напевно вже зрозуміли, охорона праці — питання неабияке. А тому вона має бути організована належним чином. У цій статті ми розповімо про найважливіші заходи, які зобов’язаний проводити роботодавець для захисту працівників від різних небезпечних чинників.

Навчаємо та перевіряємо знання

Працівники при прийнятті на роботу і в процесі трудової діяльності повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж і навчання з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та правил поведінки в разі виникнення аварії. При цьому керуються Типовим положенням № 15.

Згідно з п. 3.1 Типового положення № 15 за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці проходять:

• працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи;

• учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання.

На основі Типового положення № 15 з урахуванням специфіки виробництва і вимог нормативно-правових актів з охорони праці установа:

• розробляє і затверджує Положення про навчання з питань охорони праці;

• формує план-графік проведення навчання і перевірки знань з охорони праці, який оприлюднюється роботодавцем.

Питання про видачу посвідчень і необхідності мати їх при собі під час виконання трудових обов’язків вирішує безпосередньо роботодавець (абз. 3 п. 3.13 Типового положення № 15).

ВАЖЛИВО!

Працівників, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускають.

Працівники, безпосередньо зайняті на роботах підвищеної небезпеки, зазначених у переліках № 15 і № 263/121, щорічно проходять спецнавчання і перевірку знань з охорони праці. Спецнавчання проводять за навчальними планами і програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників. Затверджують ці документи відповідним наказом (розпорядженням).

Працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки, у тому числі тим, які навчалися на своєму підприємстві (в установі), обов’язково видають посвідчення. Посадові особи (їх перелік наведений у додатку 3 до Типового положення № 15) проходять навчання і перевірку знань з охорони праці один раз на 3 роки. Навчання проводять відповідно до Типового тематичного плану та програми навчання з питань охорони праці, наведених у додатку 4 до Типового положення № 15. Місце проведення навчання залежить від категорії осіб, які навчаються (див. пп. 5.2, 5.3, 5.4 Типового положення № 15). В окремих випадках, прямо передбачених Типовим положенням № 15, посадові особи і фахівці з питань охорони праці повинні проходити позачергове навчання та перевірку знань з охорони праці.

Зокрема, це необхідно при переведенні на іншу роботу працівника або призначенні його на іншу посаду, яка потребує додаткових знань з питань охорони праці (п. 5.6 Типового положення № 15).

Крім того, позачергове навчання та перевірку знань з охорони праці посадових осіб обов’язково проводять протягом місяця після того, як в установі відбувся нещасний випадок (професійне отруєння) — груповий або зі смертельним наслідком (якщо комісією встановлено порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці).

Інструктажі

Розглянемо коротко інструктажі з охорони праці залежно від характеру і часу їх проведення.

img 1

Цей інструктаж проходять (п. 6.3 Типового положення № 15):

• усі працівники при прийнятті на постійну або тимчасову роботу;

• працівники інших організацій, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для установи;

• учні та студенти, які проходять трудове або професійне навчання;

• особи, що прибули на екскурсію до установи.

Запис про проведення вступного інструктажу осіб, які приймаються на роботу, заносять до журналу, форма якого наведена в додатку 5 до Типового положення № 15, а також до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу.

img 2

Цей інструктаж проводять до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником, який (п. 6.4 Типового положення № 15):

• прийнятий на роботу до установи (постійно чи тимчасово);

• переведений з одного структурного підрозділу до іншого;

• виконує нову для нього роботу;

• відряджений з іншої установи, якщо він бере безпосередню участь у виробничому процесі.

Первинний інструктаж проводять також з учнями та студентами навчальних закладів:

• до початку трудового або професійного навчання;

• перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

img 3

Повторний інструктаж проводять на робочому місці індивідуально з кожним працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Періодичність проведення повторного інструктажу (п. 6.5 Типового положення № 15):

• не рідше за один раз на 3 місяці — на роботах підвищеної небезпеки;

• не рідше за один раз на 6 місяців — для інших робіт.

img 4

Цей вид інструктажу проводять, якщо (п. 6.6 Типового положення № 15):

• вводять у дію нові або переглянуті нормативно-правові акти з охорони праці, вносять до них зміни та доповнення;

• змінюють технологічний процес, змінюють або модернізують устаткування, прилади, інструменти, вихідну сировину, матеріали та інші фактори, що впливають на стан охорони праці;

• працівники порушили «працеохоронні» вимоги, що призвело до травм, аварії, пожежі тощо;

• перерва в роботі виконавця робіт становить більше ніж 30 календарних днів — для робіт підвищеної небезпеки, понад 60 днів — для інших робіт.

img 5

Цей особливий вид інструктажу проводять з працівниками при (п. 6.7 Типового положення № 15):

• ліквідації аварії або стихійного лиха;

• проведенні робіт, на які згідно із законодавством оформляються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Запис про проведення первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів та допуск до роботи вносять до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 6 до Типового положення № 15).

Якщо на роботи оформляють наряд-допуск, то цільовий інструктаж реєструють у такому наряді-допуску. При цьому вносити запис до журналу не обов’язково (п. 6.10 Типового положення № 15).

Проводимо атестацію робочих місць

Атестацію робочих місць за умовами праці проводять на підприємствах, в установах, організаціях, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали, що використовуються, є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які можуть несприятливо впливати на стан працюючих, а також на їхніх нащадків зараз і в майбутньому.

Зокрема, проводити атестацію робочих місць необхідно, якщо на підприємстві є роботи (професії), зазначені в:

Списку № 1 і Списку № 2 (у них перелічені роботи, професії (посади), що надають право на пенсію за віком на пільгових умовах);

Списку № 1290-1, який установлює, кому надаються щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;

Переліку № 163, що визначає виробництва, цехи, професії (посади) із шкідливими умовами праці, робота в яких надає право на скорочену тривалість робочого тижня;

Переліку № 576, який визначає роботи з важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці в будівництві, на яких установлюють підвищену оплату праці. Організувати і провести атестацію вам допоможуть Методрекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Мінпраці від 01.09.92 р. № 41, і Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.92 р. № 442.

Увага!

Результати атестації дійсні не більше 5 років.

Саме результати атестації є доказом необхідності здійснення витрат на охорону праці: на лікувально-профілактичне харчування, молоко або рівноцінні харчові продукти, газовану солону воду, спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ, мийні та знешкоджувальні засоби.

Забезпечуємо працівників засобами захисту

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби безоплатно за встановленими нормами видають працівникам, зайнятим на роботах (ст. 163 КЗпП, ст. 8 Закону про охорону праці):

• із шкідливими та небезпечними умовами праці;

• пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами;

• разових, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, не передбачених трудовим договором.

Придбання, комплектування, видачу й утримання ЗІЗ роботодавець здійснює за свій рахунок відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колдоговору.

Основним нормативно-правовим актом, що визначає порядок видачі працівникам ЗІЗ, є Мінвимоги № 1804*.

* Див. статтю «Нові Вимоги про видачу спецодягу діють з 15 січня» // Спецвипуск «ОП», 2019, № 4/1, с. 25.

Норми безоплатної видачі ЗІЗ працівникам загальних професій різних галузей промисловості затверджені наказом № 62. Окрім цього, для багатьох галузей діють типові (галузеві) норми безоплатної видачі ЗІЗ.

Cпецхарчування

Цей «бонус» передбачений для окремих категорій працівників ст. 166 і 167 КЗпП, ст. 7 Закону про охорону праці. Так, осіб, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, роботодавці забезпечують молоком або рівноцінними харчовими продуктами, на роботах з особливо шкідливими умовами праці — лікувально-профілактичним харчуванням, а в гарячих цехах — газованою солоною водою.

На сьогодні порядок видачі молока законодавчо не врегульований (Порядок, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.87 р. № 731/П-13, не діє — див. розпорядження КМУ від 18.12.2017 р. № 1022). Тому всі питання, пов’язані з безоплатною видачею працівникам молока або інших рівноцінних харчових продуктів, роботодавці вирішують самостійно. Відповідні положення прописують у колдоговорі на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Для цього скористайтеся Переліком хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженим наказом МОЗ СРСР від 04.11.87 р. № 4430-87. Як орієнтиром також можна скористатися старим Порядком № 731/П-13 (лист Мінсоцполітики від 11.05.2018 р. № 790/0/101-18/283).

Що стосується порядку видачі лікувально-профілактичного харчування, то він на сьогодні законодавчо теж не визначений: згідно з усе тим же розпорядженням КМУ від 18.12.2017 р. № 1022 на території України не застосовуються Правила, затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 07.01.77 р. № 4/П-1.

Виходить, що ці питання також віддані на відкуп роботодавцям. Порядок видачі лікувально-профілактичного харчування слід прописати в колдоговорі. При цьому можна орієнтуватися на скасовані Правила № 4/П-1.

Проводимо медогляди

Стаття 169 КЗпП і ст. 17 Закону про охорону праці покладають на роботодавця обов’язок за свій рахунок організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичних (у процесі роботи) медоглядів працівників.

Важливо!

Медогляди обов’язкові для працівників, які зайняті на:

• важких роботах;

• роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

• роботах, де існує необхідність у професійному доборі.

Види та періодичність проведення медоглядів визначаються специфікою виробництва й умовами праці. При проведенні обов’язкових медоглядів керуйтеся Порядком проведення медоглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246, а також Переліком № 263/121 (ср. ).

Для водіїв порядок проходження медоглядів урегульований «спеціальним» Положенням про медогляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженим наказом МОЗ і МВС від 31.01.2013 р. № 65/80 (лист Держпраці від 12.11.2018 р. № 9015/4/4.5-ДП-18).

Попередній медогляд обов’язковий також для осіб молодше 18 років.

У процесі роботи всі працівники віком до 21 року незалежно від професії та виду виконуваних робіт повинні щорічно проходити обов’язковий медогляд (ст. 191 КЗпП).

Окрім трудових медоглядів, є ще профілактичні медогляди, передбачені санітарним законодавством (ст. 26 Закону № 4004, ст. 21 Закону № 1645). Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медоглядам, затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.

Окремі категорії працівників повинні проходити обов’язкові попередні й періодичні наркологічні та психіатричні огляди.

Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), а також Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів затверджені постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465.

Перелік професій та видів діяльності, для яких обов’язковими є первинний і періодичний наркологічний огляд, затверджений постановою КМУ від 06.11.97 р. № 1238.

Цим же документом визначений порядок проведення таких оглядів.

Використані документи

Закон про охорону праці — Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Закон № 4004Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-XII.

Закон № 1645Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III.

Типове положення № 15Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

Перелік № 15Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

Перелік № 263/121Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом МОЗ і Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 р. № 263/121.

Список № 1290-1Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.

Список № 1Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461.

Список № 2Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461.

Перелік № 163Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163.

Перелік № 576Перелік робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці, затверджений постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 576.

Мінвимоги № 1804Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 р. № 1804.

Наказ № 62наказ Держгірпромнагляду «Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості» від 16.04.2009 р. № 62.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі