Теми статей
Обрати теми

Оклади в ОМС підвищені вибірково

Долга Ірина, експерт з питань оплати праці
Друк
Деяким посадовим особам та службовцям ОМС, зокрема у територіальних громадах, уряд підвищив оклади. З якої дати відбулося підвищення, як воно вплине на розрахунок зарплати, читайте у статті.

Суть змін

Постановою КМУ від 28.07.2021 р. № 783 внесені зміни до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі — постанова № 268). Усі ці зміни стосуються нової редакції схем посадових окладів в ОМС, які встановлені у додатках 48 — 53 та 55 до постанови № 268. Розглянемо їх.

1. Уряд переглянув найнижчі розміри посадових окладів посадових осіб та службовців ОМС обласного та районного рівня виходячи з умов оплати праці, встановлених для держслужбовців відповідних категорій і посад.

2. Скасовано віднесення областей та міст до груп за оплатою праці. Натомість тепер для сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів (виконавчих органів) рівень окладів залежить від чисельності населення в територіальній громаді. Найнижчі оклади встановили там, де така чисельність до 15 тисяч осіб, а найвищі — понад 900 тисяч осіб.

Пройдемося оновленими додатками до постанови № 268.

Додаток 48. Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад зазнала найменших змін. Підвищено тільки оклад спеціаліста на 170 грн.

Додаток 49. Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад змінена:

1) відтепер розміри окладів у цьому додатку однакові для всіх районних рад. Їх «підтягли» до розміру посадових окладів районів у м. Києві;

2) збільшені розміри посадових окладів провідного спеціаліста; спеціаліста І категорії; спеціаліста ІІ категорії та спеціаліста.

Додаток 50. Назва додатка змінена. Нова назва — Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя), селищних, сільських рад та їх виконавчих комітетів.

Щодо змін у самому додатку:

• по-перше, змінена структура посад;

• по-друге, підвищені деякі посадові оклади. Тепер місячні посадові оклади залежать від загальної чисельності населення територіальної громади (див. таблицю).

Схема посадових окладів залежно від загальної чисельності населення

Найменування посади

Місячний посадовий оклад у територіальних громадах із загальною чисельністю населення*, гривень

понад 900 тис. осіб

понад 450 до 900 тис. осіб

понад 180 до 450 тис. осіб

понад 70 до 180 тис. осіб

понад 15 до 70 тис. осіб

до 15 тис. осіб

Голова

16940

16400

15900

15500

15000

12000

<…>

Провідний спеціаліст

5100

5100

5050

5000

4950

4900

Спеціаліст I категорії

5050

5050

4950

4900

4850

4800

Спеціаліст II категорії

4850

4800

4750

4700

4650

4600

Спеціаліст

4800

4750

4700

4650

4600

4540

* Чисельність населення на 1 січня календарного року. Для міст-курортів державного або місцевого значення додатково застосовується коефіцієнт 2.

Наприклад, посадовий оклад головного спеціаліста (залежно від кількості мешканців) тепер становить від 5100 до 5500 грн, спеціаліста — від 4540 до 4800 грн.

Не пощастило старостам територіальних громад із населенням від 70 тис. осіб до понад 900 тис. осіб. Їх посадові оклади знижені. Однак засмучуватися не варто.

Для такої ситуації передбачена спеціальна компенсація. Детальніше про неї читайте в наступному розділі нижче.

Додаток 51. Нова назва додатка — «Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя), селищних, сільських рад».

І тут також відбулася зміна структури посад разом із підвищенням деяких посадових окладів. Розмір посадових окладів посадових осіб, визначений цим додатком, залежить від загальної чисельності населення у територіальних громадах (за аналогією з додатком 50). Так, посадовий оклад головного бухгалтера варіюється від 6700 до 7400 грн, спеціаліста I категорії — від 4800 до 5050 грн.

Додаток 52. Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів змінена. Підвищені розміри посадових окладів на суму від 150 до 290 грн провідного спеціаліста, спеціаліста І категорії, спеціаліста ІІ категорії та спеціаліста.

Додаток 53. Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад змінена. Підвищення посадових окладів відбулося за посадами державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст, спеціаліст І категорії, спеціаліст ІІ категорії та спеціаліст. Розмір підвищення варіюється від 200 до 290 грн.

Додаток 54. Схему посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад) з постанови № 268 виключено! Місячні посадові оклади керівних працівників та спеціалістів сільських та селищних рад (їх виконкомів) тепер шукайте у додатках 50 та 51.

Додаток 55. Схема посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування змінена.

1. Установлені єдині для областей, районів, міст, сіл та селищ розміри посадових окладів службовців.

Також деякі посади перенесли до інших груп (з іншими розмірами окладів).

Наприклад, розмір окладу секретаря керівника не виділений окремо, як раніше, а віднесений до групи посад «старший: інспектор, статистик; секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий», яким установлений однаковий посадовий оклад 4400 грн.

2. Загальний діапазон варіювання окладів у додатку 55 установлений від 4200 до 4540 грн.

Обмеження щодо нових окладів

У зв’язку з прийняттям постанови № 783 зверніть увагу на два важливі моменти.

1. У разі зменшення розміру зарплати (без премії) в окремих працівників на час роботи на займаній посаді таким працівникам виплачується різниця між «старою» заробітною платою (без премії) та розміром установленої «нової» зарплати (п. 2 постанови № 783).

При збільшенні окладу прямо пропорційно збільшуються суми відсоткових показників доплат і надбавок, у результаті чого збільшується розмір зарплати. Єдині, в кого зміни за постановою № 783 призвели до зниження окладу — це старости. І це призведе до зниження їх зарплати (без урахування премії). У такому випадку виплачуємо різницю між «новою» і «старою» зарплатою.

2. Виконання постанови № 783 здійснюватиметься виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів (п. 3 постанови № 783). Тобто результати підвищення зарплати в ОМС за вказаною постановою не повинні позначитися на запланованому фонді зарплати і «вийти» за його межі.

І що ж тоді виходить? Маємо заздалегідь затверджений на початку року розмір розрахованого на всіх «пирога». Деяких працівників ОМС наділяємо більшим «шматочком пирога», ніж заплановано, але пиріг не збільшуємо…

З яких джерел «підтягнути» кошти? Тут можливі два варіанти: або за рахунок економії фонду зарплати (якщо вона є), або рівень зарплати регулюємо розміром премій і необов’язкових доплат (за наявності), аби «влізти» у рамки кошторису. Отже, знову маємо підвищення, яке начебто є, але відчують його, в загальному випадку, ті «підвищені» працівники, в яких рівень зарплати без необов’язкових доплат і надбавок був вищим за МЗП (не враховуючи доплату до МЗП).

З якої дати застосовувати

Постанова № 783 не містить конкретики щодо дати, з якої застосувати наведені в ній норми. У такому випадку керуємося ч. 1 ст. 52 Закону № 794*, в якій передбачено, що постанови КМУ, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.

* Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VI.

Отже, застосовувати норми, які містить постанова № 783, щодо зміни посадових окладів працівників ОМС потрібно з дня її офіційного опублікування, а саме — з 03.08.2021 р.!

У зв’язку з цим нараховуємо зарплату за серпень 2021 року:

• за період з 01.08.2021 р. по 02.08.2021 р. — виходячи зі старих розмірів окладів;

• з 03.08.2021 р. по 31.08.2021 р. — виходячи з нових розмірів.

Штатний розпис

На практиці застосовують два варіанти.

1. Затверджують новий штатний розпис. У ньому зазначають усі посади (як ті, за якими відбулися зміни в розмірах окладів, так і ті, які залишилися без змін). Цей спосіб застосовують, якщо зміни зачіпають більшість працівників.

2. Вносять зміни до чинного штатного розпису. Цей спосіб обирають, якщо змінюються оклади у невеликої групи працівників. З цією метою видається наказ (розпорядження) керівника ОМС про внесення змін до штатного розпису.

Зверніть увагу! При затвердженні штатного розпису зазначте дату, з якої він застосовується, — з 03.08.2021 р.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі