Теми статей
Обрати теми

Щомісячні премії у розрахунку середньої зарплати

Гузенко Оксана, головний спеціаліст відділу оплати праці Департаменту заробітної плати та умов праці, Руда Тетяна, шеф-редактор журналу «Оплата праці»
Із 04.09.2021 набули чинності зміни до Порядку № 100. Головне нововведення — при розрахунку середньоденної зарплати змінився порядок включення премій. У цій статті розберемо, як зараз треба включати до розрахунку середньої зарплати щомісячні премії.

Почнемо з положень Порядку № 100, якими наразі регулюється порядок включення щомісячних премій до середньоденного заробітку.

Так, згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку № 100 премії (у тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.

Давайте розберемося, як зараз треба включати щомісячну премію до розрахунку середньоденного заробітку.

Формула розрахунку

Для включення щомісячної премії до розрахунку середньої зарплати треба спочатку з’ясувати, як саме нарахована щомісячна премія.

Щомісячну премію згідно з Положенням про преміювання можуть нараховувати:

• за відпрацьований час поточного місяця (це так звана щомісячна премія, яка нарахована «місяць у місяць»);

• за відпрацьований час попереднього місяця (це так звана щомісячна премія, яка нарахована «у поточному місяці за попередній»).

Суму щомісячної премії, яка включається до розрахунку середньоденного заробітку, визначайте за такою формулою:

П = Пн : РДза x РДн,

де П — сума щомісячної премії, яка включається до розрахунку середньої зарплати;

Пн — сума нарахованої щомісячної премії;

РДза — кількість відпрацьованих робочих днів у місяці, ЗА який нарахована премія;

РДн — кількість відпрацьованих робочих днів у місяці, в якому нарахована премія.

Як бачимо, якщо щомісячна премія нарахована «місяць у місяць», то необхідності у додатковому розрахунку її суми для включення до розрахунку середньоденної зарплати немає. Адже кількість відпрацьованих днів у місяці, ЗА який нарахована премія, та В якому нарахована премія, збігаються. Це ж один і той самій місяць.

А ось для включення суми щомісячної премії, яка нарахована у поточному місяці за попередній, треба провести спеціальний додатковий розрахунок.

Розглянемо все на числових прикладах.

Щомісячна премія нарахована «місяць у місяць»

Приклад 1. Працівник із 4 жовтня йде у щорічну відпустку на 14 календарних днів.

Розрахунковий період: жовтень-2020 — вересень-2021.

Згідно з Положенням про преміювання щомісячна премія нараховується у поточному місяці за відпрацьовані дні поточного місяця у розмірі 20 % від посадового окладу. Із 2 по 13 серпня працівник хворів. Сума лікарняних склала 1419,24 грн.

Як розрахувати відпускні працівникові?

Вище ми зазначали, що сума щомісячної премії, яка нарахована у поточному місяці за відпрацьовані дні поточного місяця, до розрахунку середньої зарплати включається у повній сумі.

Отже, наведемо у табл. 1 суми доходу працівника, які нараховані, та суми виплат, які включаються до розрахунку середньоденної заробтіної плати.

Таблиця 1. Дані до прикладу 1 (премія «місяць у місяць»)

Місяці розрахункового періоду

Нараховані виплати

Виплати, які враховуються до розрахунку

оклад

премія

індексація

лікарняні

Жовтень-2020

5500

1100

6600

Листопад-2020

5500

1100

6600

Грудень-2020

5500

1100

6600

Січень-2021

6000

1200

7200

Лютий-2021

6000

1200

7200

Березень-2021

6000

1200

7200

Квітень-2021

6000

1200

7200

Травень-2021

6000

1200

7200

Червень-2021

6000

1200

77,18

7277,18

Липень-2021

6000

1200

80,89

7280,89

Серпень-2021

3142,86

628,57

42,37

1419,24

5233,04

Вересень-2021

6000

1200

80,89

7280,89

Усього

67642,86

13528,57

281,33

1419,24

82872

Розрахуємо середньоденну зарплату:

82872 : (365 - 11) = 234,10 грн.

Сума відпускних складе:

234,10 x 14 = 3277,40 грн.

Сторнована премія

Доволі часто бухгалтери бюджетних установ стикаються з необхідністю сторнувати зарплату за попередній місяць у зв’язку з тим, що зарплату було виплачено за весь місяць, а потім виявилося, що працівник у кінці місяця хворів. У наступному місяці бухгалтер здійснює перерахунок. І тут виникає запитання: що робити із частиною щомісячної премії, яку доводиться сторнувати в такому випадку також разом із іншими складовими заробітної плати, які були нараховані за невідпрацьований час?

Коригування щомісячної премії, також як і інших складових зарплати, треба віднести до того місяця, в якому вона була нарахована.

Розглянемо приклад.

Приклад 2. Працівник із 4 жовтня йде у щорічну відпустку на 14 календарних днів.

Розрахунковий період: жовтень-2020 — вересень-2021.

Згідно з Положенням про преміювання щомісячна премія нараховується у поточному місяці за відпрацьовані дні поточного місяця у розмірі 20 % від посадового окладу. Із 25 по 31 серпня працівник хворів. Сума лікарняних склала 827,89 грн.

Як розрахувати відпускні працівникові?

Наведемо у табл. 2 суми доходів працівника, які включаються до розрахунку середньоденної зарплати.

Таблиця 2. Дані до прикладу 2 (сторнована премія)

img 1

Як бачите, у табл. 2 для розрахунку середньоденної зарплати суми відсторнованої зарплати, у тому числі щорічної премії, яка нарахована у поточному місяці за поточний, треба віднести до доходу серпня.

Майте на увазі, що для цілей розрахунку середньоденної заробітної плати суми лікарняних, допомоги по вагітності та пологах повинні бути віднесені до доходу за ті місяці, ЗА які вони нараховані.

Тому стосовно нашого прикладу суму нарахованих у вересні лікарняних за період хвороби у серпні для розрахунку середньоденної заработної плати треба віднести до доходу за серпень. Розрахуємо середньоденну заробітну плату:

83667,48 : (365 - 11) = 236,35 грн.

Сума відпускних складе:

236,35 x 14 = 3308,90 грн.

А тепер розглянемо числовий приклад включення до розрахунку середньоденної зарплати щомісячної премії, яка нарахована у поточному місяці за відпрацьовані дні попереднього місяця.

Включення такої щомісячної премії до розрахунку середньоденної зарплати має свої особливості, які ми й розглянемо далі.

Щомісячна премія нарахована в поточному місяці за попередній

Приклад 3. Працівник із 4 жовтня йде у щорічну відпустку на 14 календарних днів.

Розрахунковий період: жовтень-2020 — вересень-2021.

Згідно з Положенням про преміювання щомісячна премія нараховується у поточному місяці за відпрацьовані дні попереднього місяця у розмірі 20 % від посадового окладу. Із 2 по 13 серпня працівник хворів. Сума індексації зарплати, нарахованої за кожен місяць із червень по вересень 2021 року, — 281,33 грн. Сума лікарняних склала 1419,24 грн.

Як розрахувати відпускні працівникові?

Наведемо у табл. 3 розрахунок суми щомісячної премії, яка включається до розрахунку середньоденної зарплати.

Таблиця 3. Розрахунок суми премії до прикладу 3 (премія в поточному місяці за попередній)

Місяці розрахункового періоду

Оклад

Премія

Кількість відпрацьованих робочих днів

Сума премії, яка включається до розрахунку

у попередньому місяці

у поточному місяці

Жовтень-2020

5500

1100

22

21

1050

Листопад-2020

5500

1100

21

21

1100

Грудень-2020

5500

1100

21

22

1152,38

Січень-2021

6000

1100

22

19

950

Лютий-2021

6000

1200

19

20

1263,16

Березень-2021

6000

1200

20

22

1320

Квітень-2021

6000

1200

22

22

1200

Травень-2021

6000

1200

22

18

981,82

Червень-2021

6000

1200

18

20

1333,33

Липень-2021

6000

1200

20

22

1320

Серпень-2021

3142,86

1200

22

11

600

Вересень-2021

6000

628,57

11

22

1257,14

Усього

67642,86

13428,57

x

x

13527,83

Суму щомісячної премії, яку треба включити до розрахунку середньої зарплати, визначайте за наведеною вище формулою.

Наприклад, сума щомісячної премії, яка береться до розрахунку середньої зарплати у жовтні 2020 року, визначається так:

1100 : 22 x 21 = 1050 грн,

де 22 — кількість відпрацьованих днів у вересні 2020 року;

21 — кількість відпрацьованих днів у жовтні 2020 року.

Суми щомісячних премій за всі інші місяці розрахункового періоду, які включаються до розрахунку середньоденного заробітку, розраховуються так само.

Отже, загальна сума доходу працівника за розрахунковий період, у тому числі сума перерахованих щомісячних премій, складе:

67642,86 + 13527,83 + 1419,24 + 281,33 = 82871,26 грн.

Розрахуємо середньоденну зарплату:

82871,26 : (365 - 11) = 234,10 грн.

Сума відпускних складе:

234,10 x 14 = 3277,40 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі