Теми статей
Обрати теми

ЄТСники & допомога на соцпобут

Долга Ірина, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Вересень, 2021/№ 18
Друк
Бюджетники мають право отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Можливість виплати матдопомоги передбачена нормативно-правовими документами, але не є обов’язковою. Зараз розповімо, кому, скільки, на яких підставах та за яких умов вона може бути виплачена.

Загальні норми

Умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери затверджено постановою № 12981. До цієї категорії працівників належать працівники освіти, спорту, культури тощо.

1 Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Відповідно до п.п. «б» п. 4 постанови № 1298 працівники-бюджетники, на яких поширюється дія цієї постанови, можуть отримувати матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. Хоч матдопомога на вирішення соціально-побутових питань у цій нормі прямо не згадується, її можна віднести до інших видів матдопомоги (крім допомоги на оздоровлення та на поховання).

Матеріальна допомога не є обов’язковою. Право її надавати покладене на керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків.

Виплату матдопомоги для кожної сфери діяльності бюджетного закладу (установи) передбачає «своя» нормативка.

І якщо для деяких категорій бюджетників передбачена обов’язкова виплата допомоги на оздоровлення до відпустки і необов’язкова для вирішення соціально-побутових питань, то деяким категоріям бюджетників передбачена лише одна допомога (або на оздоровлення, або на соцпобут або інша — лише одна), яка не є обов’язковою і виплачується на розсуд керівника.

Розглянемо загальні характеристики і правила надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (див. рисунок).

img 1

Загальні характеристики та правила виплати матдопомоги на соцпобут

У зв’язку з тим, що вона не є обов’язковою виплатою і виплачується лише за наявності коштів, умови виплати зазначеної допомоги, обставини, за яких вона виплачується, бажано визначати у відповідному Положенні або у колективному договорі.

Розглянемо нюанси надання допомоги на соцпобут працівникам різних галузей.

Працівники освіти

Педагоги. Відповідно до ст. 8 Закону про освіту2 педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок власних надходжень закладів освіти може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. До такої категорії працівників належать працівники закладів (установ) освіти, посади яких визначені постановою КМУ «Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963).

2 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Умови надання допомоги на соцпобут визначаються установчими документами закладів освіти або колективним договором.

Таким чином, допомога на соцпобут:

• не є обов’язковою виплатою;

• не має конкретно визначеного розміру;

• якщо надається, то тільки за рахунок власних надходжень закладів освіти.

Власні надходження — це одне з джерел формування доходів бюджету. Вони отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету (ч. 4 ст. 13 БКУ3).

3 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи, кожна з яких має підгрупи. Вони використовуються строго за цільовим призначенням.

Наприклад, надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (надходження першої групи першої підгрупи), спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг. А собівартість цих послуг навряд чи включає такий елемент витрат, як допомога на соцпобут. Тож і виплата допомоги в такому разі неможлива.

Така ж сама картина простежується й за іншими групами власних надходжень.

Тому виплата педагогам допомоги на соцпобут має взагалі примарний вигляд, в який за визначених законодавством умов дуже складно вдихнути життя.

Поряд з цим мадопомога, зокрема й на соцпобут, може бути надана педпрацівнику на підставі п.п. 5 п. 4 наказу № 5574, навіть якщо такий працівник вже отримав обов’язкову допомогу на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону про освіту (див. лист Мінсоцполітики від 31.03.2016 р. № 351/13/84-16).

4 Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Інші працівники. Всім іншим працівникам освіти (у тому числі у педагогам), посади яких не входять до Переліку № 963, керівники закладів (установ) освіти можуть надавати в межах фонду зарплати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання (п.п. 5 п. 4 наказу № 557)

Тобто якщо такий працівник у поточному році використав допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу, то на іншу допомогу, наприклад на соцпобут, він не має права.

Тренери-викладачі

Тренерам-викладачам передбачена виплата однієї матеріальної допомоги (або допомоги на оздоровлення, або на вирішення соціально-побутових питань, або на лікування або іншої, але тільки однієї), крім матеріальної допомоги на поховання.

Право надавати матеріальну допомогу тренерам-викладачам у межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах, надано керівникам бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту (п.п. 6 п. 2 наказу № 20975):

5 Наказ Мінмолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097.

• у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах;

• у сумі не більше ніж один(а) посадовий оклад (ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік.

Працівники закладів культури

Працівники закладів культури мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (ч. 3 ст. 29 Закону про культуру6). Її розмір та порядок надання визначено постановою № 10267.

6 Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI.

7 Постанова КМУ «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 09.12.2015 р. № 1026.

Згідно з п.п. 3 п. 2 постанови № 1026 працівникам центру культури та дозвілля надається матеріальна допомога на соцпобут:

у межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік;

• у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік.

Рішення про надання такої виплати в кожному конкретному випадку приймає керівник закладу виходячи з обставин, викладених у заяві працівника, а також за наявності достатніх коштів на здійснення такої виплати.

Допомога на соцпобут не є обов’язковою виплатою, тому в разі недостатності коштів для здійснення її виплати вона може бути виплачена у меншому розмірі або не виплачуватися зовсім (див. лист Мінсоцполітики від 21.07.2015 р. № 409/13/116-15).

Зазначена матдопомога може виплачуватися виключно тим працівникам, які обіймають посади, зазначені в додатку до постанови № 1026, у державних і комунальних клубних закладах, парках культури та відпочинку, центрах (будинках) народної творчості, центрах культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрах.

При цьому у додатку до постанови № 1026 підкреслюється, що допомога для вирішення соціально-побутових питань не виплачується начальникам і працівникам підрозділів з фінансового, бухгалтерського, юридичного, господарського, матеріально-технічного забезпечення, режимно-секретного підрозділу, підрозділу з охорони праці та інших підрозділів, діяльність яких не віднесена до основних видів діяльності закладу. Але такі працівники можуть розраховувати на виплату матдопомоги відповідно до п.п. б п. 3 постанови № 7458, згідно з яким керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівники бюджетних установ, закладів та організацій культури можуть надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (крім матеріальної допомоги на поховання) в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах. Тобто такі працівники можуть розраховувати на одну матдопомогу протягом календарного року.

8 Наказ Мінкультури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745.

Працівники бібліотек

Працівники бібліотек мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань (ч. 6 ст. 30 Закону про бібліотеки9). Порядок та розмір її надання встановлений постановою № 8410.

9 Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» від 27.01.95 р. № 32/95-ВР.

10 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р. № 84.

Допомога на соцпобут є разовою і є необов’язковою виплатою. Вона виплачується лише за наявності коштів. Відповідно до постанови № 84 матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може виплачуватися:

• працівникам державних і комунальних бібліотек, посади яких зазначені у переліку посад, який наведений у додатку до постанови № 84;

• за рішенням керівника бібліотеки;

• у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік.

Керівнику бібліотеки допомога на соцпобут надається за погодженням із засновником бібліотеки.

У разі якщо коштів на виплату допомоги на соцпобут недостатньо, вона може бути виплачена в меншому ніж посадовий оклад розмірі або не виплачена взагалі. У будь-якому разі рішення щодо її виплати приймає керівник.

Працівники музеїв

Право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань для працівників музеїв закріплено у ч. 2 ст. 28 Закону про музеї11.

11 Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.95 р. № 249/95-ВР.

Розмір та порядок виплати такої допомоги визначений постановою № 8212.

12 Постанова КМУ «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» від 22.01.2005 р. № 82.

Відповідно до постанови № 82 працівникам державних та комунальних музеїв, зазначеним у спеціальному переліку посад, виплачується матдопомога для вирішення соціально-побутових питань:

• у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік;

на підставі рішення керівника музею, а керівникам музеїв — за погодженням з органом, у віданні якого перебуває музей;

у межах фонду оплати праці працівників державних та комунальних музеїв, затвердженого на відповідний рік.

Якщо коштів не вистачає на виплату матеріальної допомоги в розмірі посадового окладу, то таку допомогу може бути виплачено в розмірі меншому, ніж посадовий оклад.

Медичні працівники

Заклади охорони здоров’я (ЗОЗ), що фінансуються з бюджету, в оплаті праці повинні дотримуватися правил постанови № 1298, Умов № 308/51913, а також постанови № 52414.

13 Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці, МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

14 Постанова КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524.

ЗОЗ, реорганізовані у КНП до реорганізації, також керувались зазначеною нормативкою. Наразі вони можуть на свій розсуд установлювати систему оплати праці, керуючись загальними нормами трудового законодавства, зокрема передбачати можливість надання матеріальної допомоги працівникам.

Відповідно до п.п. «б» п. 4 постанови № 1298 та абз. 6 п. 5.11 Умов № 308/519 керівники бюджетних закладів (установ) мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Тобто одну матдопомогу (або на оздоровлення, або на соцпобут, або будь-яку іншу).

Поряд з цим працівникам, які допущені до медичної і фармацевтичної діяльності, виплачується обов’язкова допомога на оздоровлення згідно з абз. 4 п. 2 постанови № 524. А чи мають право вони ще й на допомогу для вирішення соціально-побутових питань?

Так, мають. На це запитання позитивну відповідь надали фахівці Мінсоцполітики у листі від 22.06.2012 р. № 93/06/187-12 (ср. ). Вони підкреслюють, що виплата матдопомоги на оздоровлення згідно з постановою № 524 не виключає можливості (за наявності коштів фонду оплати праці) виплати також матдопомоги на оздоровлення, передбаченої п. 4 постанови № 1298 та п. 5.11 Умов № 308/519.

На наш погляд, у ситуації, коли працівник вже отримав допомогу на оздоровлення, то йому може буде виплачена будь-яка допомога, наприклад допомога на соцпобут (за наявності коштів).

Медичним і фармацевтичним працівникам, на яких не поширюється дія постанови № 524, можлива виплата тільки однієї матдопомоги згідно з п. 4 постанови № 1298 та п. 5.11 Умов № 308/519.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі