Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Премія до Дня місцевого самоврядування: чи можна виплачувати?

Будз Володимир, експерт з оплати праці та трудових відносин
Оплата праці Грудень, 2022/№ 23
Друк
У сільській раді планують преміювати працівників до Дня місцевого самоврядування (далі — День МС). Чи надається така премія під час воєнного стану? Якщо так, то кому саме її можна виплатити?

Орієнтир на Положення про преміювання

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників органів місцевого самоврядування (далі — ОМС) визначаються у Положенні про преміювання залежно від наявних коштів на ці цілі (див. лист Мінсоцполітики від 30.09.2019 № 1423/0/206-19). Зазвичай таке Положення оформляють як додаток до колективного договору.

У Положенні про преміювання визначають наступні показники:

— категорії працівників, яким виплачується премія (керівні працівники, посадові особи, службовці, «обслуговуючі» робітники);

— показники та умови преміювання, які передбачають не лише право на одержання премії, а й її розмір;

— періодичність преміювання (місячна, квартальна, за результатами півріччя, до професійних свят та ювілейних дат) та строки виплати премії;

— порядок та підстави для збільшення (чи зменшення) розміру премії окремим працівникам або позбавлення її повністю.

Також не варто забувати, що згідно із ст. 51 БКУ* керівники бюджетних установ мають здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, у тому числі і на премії, лише в межах бюджетних асигнувань на зарплату, затверджених для бюджетних установ у кошторисах.

* Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

Тож у будь-якому разі видатки на премії слід здійснювати лише в межах фонду оплати праці. Відповідно виплатити премію до професійного свята цілком можливо, але лише в межах бюджетних асигнувань на заробітну плату, затверджених у кошторисі. Це стосується й ОМС, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Тому у Положенні про преміювання варто також зазначити джерела для фінансування премій.

ВАЖЛИВО!

Можливість виплати будь-якої премії (зокрема, до професійного свята) має бути зафіксована в Положенні про преміювання установи.

Детальніше про порядок складання Положення про преміювання ви можете прочитати у статті «Преміювання в бюджеті: стисло про головне» // «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 13.

Виплата під час воєнного стану

У період дії воєнного стану норми ст. 73 КЗпП не застосовують (ст. 6 Закону № 2136*). Відповідно святкові та неробочі дні на період війни фактично скасовано: вони є звичайними робочими днями. Тому виплачувати премію до державних свят не можна.

* Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX.

Із професійними святами трохи інша історія. Вони не мають стосунку до ст. 73 КЗпП. Їх затверджено відповідними указами Президента. Так, День МС установлений Указом Президента України від 25.11.2000 № 1250/2000 і відзначається щорічно 7 грудня.

«Воєнне» скасування на нього не поширюється. Тож доходимо висновку: виплатити працівникам сільської ради премію до професійного свята — Дня МС у період дії воєнного стану можна. Головна умова для цього — наявність відповідних коштів.

Далі давайте розглянемо, кому саме можна виплатити премію до Дня МС.

Преміювання голови ради

У цьому питанні слід керуватись нормою абз. 2 п. 6 постанови № 268*. У ній зазначено, що преміювання голів обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, селищних і міських голів здійснюється у межах затверджених видатків на оплату праці.

* Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268.

Рішення про виплату премії голові приймається відповідною радою. Тобто голова ради не може сам собі встановлювати премії. На нормативному рівні розмір «професійної» премії для керівника ОМС не встановлено. Орієнтир на наявність коштів для її виплати.

При цьому слід ураховувати, що нормами чинного законодавства не встановлена періодичність прийняття рішення ради про розміри преміювання голови ради (щомісяця чи під час затвердження бюджету на рік). Зазначені строки доцільно визначати в локальному документі ОМС, такому як регламент ради (див. лист Мінсоцполітики від 30.01.2015 № 85/13/84-15).

Посадові особи та службовці

Керівнику ОМС надано право здійснювати преміювання спеціалістів та службовців відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 % посадових окладів та економії фонду оплати праці (п.п. 2 п. 2 постанови № 268).

Тож можливість виплати премії до професійного свята для посадових осіб та службовців ОМС передбачена на нормативному рівні. При цьому конкретний розмір премії до Дня МС для них нормативно також не визначений. Тут все залежить від фонду оплати праці. Така премія може визначатись у фіксованому розмірі (наприклад, 1000 грн) або у відсотковому відношенні до окладу (наприклад, 30 % від окладу).

«Обслуговуючі» робітники

Для робітників, які обслуговують ОМС (водій, прибиральниця, сторож тощо), орієнтуватися слід на наказ № 609*. Згідно з п.п. 2.3 цього наказу керівнику ОМС надано право визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується.

* Наказ Мінрегіонрозвитку «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 23.03.2021 № 609.

Як бачимо, у вищезазначеній нормі йдеться про виплату робітникам ОМС саме виробничих премій. Відповідно нормативні приписи щодо преміювання робітників ОМС відрізняються від норм, які стосуються преміювання спеціалістів та службовців ОМС. І головна відмінність у тому, що премії до професійних свят та ювілейних дат для робітників ОМС не передбачені.

Тож якщо керівник ОМС бажає преміювати робітників ОМС до Дня МС, то їм можна виплатити виробничу премію у більш високому розмірі, і це не буде порушенням наказу № 609. При цьому така можливість має бути прописана у Положенні про преміювання (див. лист Мінсоцполітики від 28.12.2017 № 3000/0/101-17).

Премія новачкам

Вимог стосовно стажу роботи за певною посадою для отримання премії до Дня МС на законодавчому рівні не встановлено. Тому якщо працівник-новачок на момент виплати премії працює на посаді, для якої така премія передбачена, то йому можна виплатити її незалежно від стажу роботи. Але краще усі особливості такої виплати прописати у Положенні про преміювання.

Нараховуємо «зверху» МЗП

У ст. 31 Закон про оплату праці* серед виплат, які нараховують «зверху» МЗП, вказані премії до святкових і ювілейних дат. При цьому фахівці Мінсоцполітики в листі від 02.11.2017 № 2688/10/101-17 до святкових дат відносять офіційно встановлені в Україні святкові і неробочі дні, професійні свята і пам’ятні дати.

* Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 № 108/95-ВР.

Як ми вже з’ясували, День МС — це професійне свято, яке встановлене офіційно. Тож премію, виплачену працівникам до такої дати, не включають у МЗП, а нараховують «зверху» 6700 грн на підставі ст. 31 Закону про оплату праці.

Нюанси обчислення «середньої»

Відпускні. Обчислення середньої зарплати для розрахунку відпускних здійснюється відповідно до Порядку № 100*. Так, виплати, що включаються до розрахунку відпускних, перелічено у п. 3 Порядку № 100, а виплати, що не включаються, — у п. 4 цього Порядку.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 № 100.

Порядком № 100 передбачено включення до розрахунку виробничих премій. А виплати (премії), пов’язані з ювілейними та святковими датами, не враховуються при обчисленні «відпускної» середньої згідно з п.п. «и» п. 4 Порядку № 100 (ср. ).

За своїм характером премія, виплачена працівникам до Дня МС, належить саме до виплат, які зазначені в п.п. «и» п. 4 Порядку № 100, тому її не включаємо до розрахунку відпускних.

Лікарняні. Премія до Дня МС включається до розрахунку лікарняних. Адже згідно з п. 3 Порядку № 1266* до розрахунку середньоденної зарплати включаються виплати, на які нараховано ЄСВ, зокрема і разові премії, що виплачуються працівникам до професійних свят.

Причому навіть якщо частину місяця, в якому була нарахована премія до Дня МС, не відпрацьовано за однією з поважних причин, то така премія враховується в повному обсязі. Розподіляти її пропорційно відпрацьованому часу не потрібно.

Якщо ж весь місяць, в якому нарахована премія, повністю не відпрацьований з поважних причин, тоді цей місяць виключається з розрахункового періоду і, відповідно, сума премії не потрапляє у розрахунок (див. лист ФСС від 20.09.2016 № 2.4-46-1616).

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі