Теми статей
Обрати теми

Паперові лікарняні: коли їх оформлюють

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Перейшовши на електронні лікарняні з 01.10.2021, Україна ще досі не може відмовитися від паперових листків непрацездатності. Адже вкотре (останній раз наказом МОЗ від 25.03.2022 № 522) було подовжено строк використання лікарняних у паперовій формі до 1 січня 2023 року. Проте і після цієї дати навряд чи ми попрощаємось із паперовими лікарняними. В яких випадках видають такі листки непрацездатності, розкажемо далі.

Коли видають паперові лікарняні

Випадки, в яких дозволяється видавати паперові лікарняні листи замість електронних листків непрацездатності, визначені п. 8 наказу № 1066*.

* Наказ МОЗ «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їх перевірки» від 01.06.2021 № 1066.

На сьогодні їх шість (див. рис. 1).

img 1

Рис. 1. Випадки, в яких оформлюють паперові лікарняні

Розглянемо кожен із них детальніше.

Випадок 1. При продовженні/закритті «старих» листків непрацездатності.

Так, у п. 8 наказу № 1066 ще й досі передбачений випадок, коли лікарняні листи в паперовій формі видаються при продовженні і закритті паперових листків непрацездатності, виданих до 1 жовтня 2021 року.

Інакше кажучи, якщо первинний листок непрацездатності був виданий до 01.10.2021 у паперовій формі, то всі інші лікарняні листи, видані як його продовження, мають бути також оформлені на папері.

Хоча на сьогодні такий випадок є дуже рідкісним.

Випадок 2. Якщо минув строк для внесення змін до медвисновку.

Так, паперовий лікарняний буде оформлений у випадку, якщо минув строк, протягом якого лікар може внести зміни до медвисновку в Реєстрі медичних висновків.

Інакше кажучи, якщо е-лікарняний був сформований із помилками, які лікар не встиг (чи не зміг) виправити у встановлений строк (на це в нього є 7 календарних днів), працівникові буде виписаний паперовий лікарняний лист.

Адже лікарняний з помилковими даними не може бути підставою для оплати періоду непрацездатності. Тобто допущені неточності треба виправити.

Для цього, можливо, знадобиться:

— роботодавцеві уточнити дані в поданій раніше звітності або повідомленні про прийняття на роботу;

— працівникові звернутися до ПФУ (відновити анкетні дані) або до лікаря для внесення змін до медвисновку.

Нагадаємо, що внести зміни до медвисновку, на підставі якого сформований е-лікарняний (якщо в ньому виявлена недостовірна інформація), лікар може не пізніше сьомого дня з дати його формування (п. 9 розд. IV Порядку формування медвисновків*).

* Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066.

Якщо лікар не встигне виправити е-лікарняний у встановлений строк, йому доведеться виписати працівникові паперовий листок непрацездатності.

Увага! У цьому випадку рішення про видачу листка непрацездатності в паперовій формі приймає лікарсько-консультативна комісія установи охорони здоров’я, а за її відсутності — керівник установи.

Випадок 3. При усиновленні дитини.

Паперовий лікарняний лист також випишуть у разі усиновлення новонародженої дитини застрахованою жінкою.

Зверніть увагу: такий паперовий листок непрацездатності видається протягом двох місяців із дня народження дитини, зазначеної у свідоцтві про народження дитини (на підставі цього свідоцтва та рішення суду про усиновлення дитини).

Випадок 4. З технічних причин.

Трапляється, що е-лікарняний не формується через технічні проблеми (помилки), які виникають при передачі даних між Електронним реєстром листків непрацездатності та Реєстром медвисновків.

Якщо протягом 7 днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність не вдалося усунути неточності, що стали причиною того, що е-лікарняний не був створений, працівникові буде виписаний паперовий лікарняний лист.

Випадок 5. Якщо в умовах воєнного стану немає доступу до eHealth.

В умовах воєнного стану паперовий лікарняний видадуть у разі відсутності доступу до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (eHealth) у її користувачів.

Це може статися через те, що медзаклад, який підключений до eHealth:

— або не має доступу до електронної системи охорони здоров’я через відсутність електроенергії (внаслідок ракетного обстрілу);

— або позбавлений доступу до неї.

Нагадаємо, що КМУ своєю постановою від 23.03.2022 № 351 на період дії воєнного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування надав МОЗ право приймати рішення про зупинення доступу користувачів eHealth до центральної бази даних такої системи, якщо вони розташовані:

— або на територіях ведення воєнних дій;

— або на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Звернуть увагу, що таке рішення МОЗ має право приймати лише за запитами СБУ, адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, обласних, Київської міської, районних військових адміністрацій.

Але як у першому, так і в другому випадку застрахована особа може розраховувати лише на паперовий листок непрацездатності.

Випадок 6. У разі порушення пацієнтом строків звернення для продовження лікарняного.

Так, якщо пацієнт порушив строки звернення для продовження лікарняного (не прийшов вчасно на прийом до лікаря), йому випишуть паперовий листок непрацездатності як продовження раніше виданого. Причому з дати, наступної за датою завершення періоду непрацездатності, засвідченого раніше виданим листком непрацездатності.

Але! За двох умов:

— якщо таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану;

— на дату звернення за медичною та/або реабілітаційною допомогою пацієнт залишається непрацездатним відповідно до результатів проведеної експертизи тимчасової непрацездатності та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність зазначеного пацієнта.

Зауважимо, що в такому разі рішення про видачу лікарняного-продовження приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності — керівник закладу.

Зверніть увагу! Крім оформлення паперових листків непрацездатності, медзакладам дозволено виписувати лікарняні листи, роздруковані на білому аркуші паперу (п. 81 наказу № 1066):

— у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування;

— у разі відсутності у закладі охорони здоров’я бланків листків непрацездатності та неможливості їх отримання.

У разі виконання цих двох умов лікарняний на звичайному папері вважається документом, що підтверджує факт тимчасової непрацездатності та прирівнюється до листка непрацездатності, виданого на бланку.

Форма таких лікарняних відповідає формі звичайних бланків листків непрацездатності, просто вони роздруковані на папері. Через це такий листок непрацездатності матиме одну особливість:

— у рядку, де вказується серія бланка лікарняного листа, буде зазначено ЄДРПОУ закладу охорони здоров’я (ХХХХХХХХ);

— а в рядку з номером бланка (Y) — порядковий номер запису у Журналі реєстрації листків непрацездатності (кількість символів тут не обмежена).

Тобто номер лікарняного буде зазначено у форматі: ХХХХХХХХ-Y.

Рішення щодо оформлення лікарняного листа на звичайному аркуші паперу приймає керівник медзакладу.

Паперовий лікарняний як продовження

З випадків, наведених вище, виходить, що паперовий лікарняний також може бути виписаний як продовження (див. рис. 2):

— паперового лікарняного;

— електронного лікарняного.

img 2

Рис. 2. Випадки, у яких виписують паперовий лікарняний-продовження

Паперовий паперовий. Нагадаємо, що відповідно до п.п. 1 п. 8 наказу № 1066 лікарняні листи в паперовій формі видаються при продовженні і закритті паперових листків непрацездатності, виданих до 1 жовтня 2021 року.

Разом з тим у "п. 5 Інструкції № 1066* сказано: якщо листок непрацездатності відкривається за паперовою формою за одним випадком тимчасової непрацездатності, то його продовження аж до повного закриття відбувається виключно в паперовій формі.

* Інструкція по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі, затверджена наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066.

Причому:

— незалежно від того, у якого суб’єкта господарювання продовжує лікування пацієнт;

— навіть якщо медзаклад протягом періоду непрацездатності особи, у якої є відкритий листок непрацездатності, має можливість формувати медвисновки у Реєстрі.

Отже, якщо працівнику відкрито первинний паперовий листок непрацездатності (в одному з випадків, перелічених у попередньому розділі), але він продовжує хворіти, то в такому разі лікар повинен оформити йому лікарняний листок — продовження виключно у паперовій формі.

Електронний паперовий. Водночас паперовий лікарняний можуть видати як продовження електронного. Це може відбутися в таких випадках:

а) з технічних причин (якщо е-лікарняний не був сформований через технічні проблеми (помилки) та протягом 7 днів такі похибки не вдалося усунути);

б) якщо в умовах воєнного стану у медзакладу-користувача eHealth немає доступу до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

Водночас якщо застрахована особа звернеться для проходження обстеження, консультації, доліковування, проходження реабілітації тощо до медзакладу, який не є користувачем eHealth, то для такої особи відкриють паперовий лікарняний як новий випадок тимчасової непрацездатності (п. 6 Інструкції № 1066);

3) у разі порушення пацієнтом строків звернення для продовження лікарняного (див. випадок 6).

Зверніть увагу! У такому разі ці лікарняні (первинний е-лікарняний та паперовий лікарняний — продовження) складають один страховий випадок та оплачують їх за загальними правилами.

При цьому в паперовому лікарняному, виданому як продовження, обов’язково має бути вказаний номер електронного листка непрацездатності (див. роз’яснення ФСС від 19.11.2021*.

Разом з цим не забувайте, що на е-лікарняні та на паперові листки непрацездатності складають окремі заяви-розрахунки. Тому роботодавцю доведеться заповнити два документи:

— у першій заяві-розрахунку вказати відомості про електронний лікарняний;

— у другій — про паперовий листок непрацездатності (незважаючи на те, що він є продовженням електронного).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі