Теми статей
Обрати теми

Щорічна відпустка педагогів: ваші запитання — наші відповіді

Будз Володимир, експерт з оплати праці та трудових відносин
Педагоги мають право на подовжену щорічну основну відпустку. Від чого залежить її тривалість? Коли та як таку відпустку можна використати? Чи є обмеження на період воєнного стану? Відповіді на ці та інші запитання — у нашій статті.

Які норми визначають право на відпустку?

Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом про відпустки*, КЗпП та іншими нормативно-правовими актами України.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності (ст. 2 Закону про відпустки).

У ч. 1 ст. 54 Закону про освіту** зазначено, що педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на подовжену оплачувану відпустку.

** Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Про надання їм відпустки подовженої тривалості йдеться і в ч. 6 ст. 6 Закону про відпустки. Так, у зазначеній нормі вказано, що педагогам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів (далі — к. дн.) у порядку, затвердженому Кабміном. На виконання цієї норми затверджено Порядок № 346***.

*** Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 № 346.

Тож при наданні щорічної основної відпустки педагогам необхідно враховувати загальні норми як законодавства, так і спеціальних нормативних актів.

Від чого залежить тривалість відпустки?

Конкретна тривалість щорічної основної відпустки для педагогів наведена в додатку до Порядку № 346. Вона залежить від посади, яку обіймає педпрацівник, та типу закладу освіти або закладу (установи, організації) іншого напрямку, у якому він працює.

Так, наприклад, вчитель закладу загальної середньої освіти може розраховувати на щорічну основну відпустку тривалістю 56 к. дн., а практичний психолог звичайного закладу дошкільної освіти — 42 к. дн.

Більше інформації щодо тривалості щорічної основної відпустки педагогів ви можете знайти в Довіднику «Тривалість щорічної основної відпустки педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників», який розміщено в цьому номері журналу.

Чи зменшується відпустка для сумісників?

Сумісництво не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Це стосується і права на оплачувану щорічну відпустку (див. лист Мінекономіки від 14.07.2021 № 4711-06/36708-01). Тому тривалість щорічної основної відпустки педагога-сумісника жодним чином не зменшується.

Чи є обмеження на період воєнного стану?

У ч. 1 ст. 12 Закону № 2136**** зазначено, що в період воєнного стану щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю 24 к. дн. Це означає, що працівникам, яким відповідно до умов трудового договору встановлена відпустка більшої тривалості, під час воєнного стану надається її частина тривалістю, що не перевищує 24 к. дн.

**** Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ.

Якщо тривалість відпустки працівника становить більше 24 к. дн., то різниця днів відпустки не втрачається, а надається працівникам після закінчення дії воєнного стану.

ВАЖЛИВО!

Тривалість щорічної основної відпустки педагогів, визначена в Порядку № 346, протягом воєнного стану не зменшується.

Після закінчення строку його дії педпрацівник може використати залишок відпустки, а якщо він узагалі нею не скористався, то отримати відпустку повної тривалості з урахуванням вимог, встановлених у Порядку № 346 (ср. ).

Водночас зауважимо, що на початку травня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт від 05.04.2022 № 7251, який може зняти заборону надавати педагогам відпустки повної тривалості протягом дії воєнного стану (див. лист МОН від 13.05.2022 № 1/5133-22). Сподіваємось, що найближчим часом питання вирішиться і обмеження будуть зняті.

Чи потрібно складати графік відпусток?

Так, потрібно. Для педагогів, як і для інших працівників, обов’язково складається графік відпусток.

При його розробленні і затвердженні слід керуватися загальними нормами трудового законодавства, а саме ст. 10 та 11 Закону про відпустки. Цими нормами передбачено, що черговість надання відпусток визначається графіками, затвердженими роботодавцем за погодженням із профспілкою та доведеними до відома всіх працівників.

При складанні графіків потрібно враховувати інтереси закладу (установи), особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Чи можна відпустку переносити чи ділити?

Усі маніпуляції з щорічною основною відпусткою педагогів приписані в п. 4 Порядку № 346. Така відпустка підлягає:

поділу на частини за правилами, визначеними в ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки;

перенесенню в разі настання обставин, викладених у ст. 11 Закону про відпустки. Зауважимо, що в п. 4 Порядку № 346 ідеться саме про перенесення щорічної основної відпустки і не згадується про її подовження;

відкликанню, а точніше — педагоги можуть бути відкликані з щорічної основної відпустки за приписами ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки.

Чи можна надати відпустку протягом навчального року?

Річ у тім, що абз. 3 п. 2 Порядку № 346 дозволяє скористатися щорічною основною відпусткою педагогам протягом навчального року тільки в одному випадку — для санаторно-курортного лікування. Адже періодом для надання їм відпустки є літні канікули. Якщо щорічну основну відпустку педпрацівника було поділено на частини, то її невикористану частину надають у період літніх канікул або в інший канікулярний період. І такі дії мають бути визначені в колективному договорі (п. 4 Порядку № 346).

Разом із цим МОН у листі від 07.03.2022 № 1/3378-22 наголошує на тому, що працівники закладів освіти, які з об’єктивних причин не можуть виконувати посадові обов’язки у період дії воєнного стану (у тому числі у традиційному режимі або дистанційно), мають право, як варіант, оформлювати щорічну оплачувану відпустку. Але це скоріше виняток із правил, який діє тільки в період воєнного стану і за умов, визначених фахівцями освітнього Міністерства.

Коли надається відпустка новачку?

За загальними правилами, визначеними в ч. 5 і 6 ст. 10 Закону про відпустки, право працівника на щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи в установі настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи в цій установі. При цьому до спливу зазначених 6 місяців при узгодженні з роботодавцем працівник має змогу піти в таку відпустку, але її тривалість визначають пропорційно відпрацьованому часу.

Проте зазначені умови не стосуються педагогів. Для них діють спеціальні правила.

УВАГА!

Педагогам щорічні відпустки повної тривалості в перший та наступні робочі роки надаються в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Така норма закріплена в ч. 14 ст. 10 Закону про відпустки та п. 2 Порядку № 346. І при її реалізації слід не забувати враховувати умову, встановлену в ч. 1 ст. 12 Закону № 2136, щодо обмеження використання кількості днів щорічної відпустки протягом періоду воєнного стану.

Чи можна використати відпустку перед звільненням?

Так, можна. У ст. 3 Закону про відпустки передбачено, що за бажанням працівника в разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. І тут також не забуваємо про обмеження у кількості днів відпустки (24 к. дн.), які можна використати, під час воєнного стану.

При звільненні працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки (див. лист Держпраці від 19.04.2020 № 2412/3.1/3.1-зв-20).

Крім того, слід враховувати, що в п.п. 8.3.1 Галузевої угоди***** керівникам закладів та установ освіти рекомендовано забезпечити виплату педпрацівникам допомоги на оздоровлення при наданні їм щорічних основних відпусток у розмірі одного посадового окладу відповідно до норм абз. 7 ч. 1 ст. 57 Закону про освіту. При цьому «оздоровчі» надаються педагогам незалежно від того, звільняються вони після використання щорічної відпустки чи продовжують перебувати у трудових відносинах із роботодавцем.

Про нюанси виплати допомоги на оздоровлення в період воєнного стану читайте у статті «Оздоровчі» і «соцпобут»: чи можна надати допомогу під час війни?» // «Оплата праці», 2022, № 10.

***** Галузева Угода між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021 — 2025 роки, зареєстрована Мінекономіки 18.06.2021 за № 12.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі