Теми статей
Обрати теми

Практичний психолог терцентру: вирішуємо оплатні питання

Будз Володимир, експерт з оплати праці та трудових відносин
Оплата праці Жовтень, 2022/№ 19
Друк
До міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) приймається практичний психолог. Який тарифний розряд необхідно встановити такому працівнику? На які надбавки та доплати він має право?

Типовим нормативом № 7531 передбачено введення до штату територіально центру соціального обслуговування (далі — терцентр) посади психолога/практичного психолога. Не плутайте ці дві посади! Вони зовсім різні, і кожна з них вводиться залежно від потреб терцентру.

1 Типовий штатний норматив чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджений наказом Мінсоцполітики від 12.07.2016 № 753.

Психолог здебільшого працює з дорослими громадянами. А практичний психолог, як правило, надає психологічну допомогу дітям та підліткам. Саме про нього ми сьогодні поговоримо. З’ясуємо, які кваліфікаційні вимоги встановлені для цієї посади та як здійснюється оплата праці такого працівника.

Кваліфікаційні вимоги

У п. 27 Довідника № 5182 встановлено, що практичний психолог проводить професійну діяльність, спрямовану на забезпечення здорового та безпечного психологічного, соматичного та соціального стану дітей, підлітків, молоді у процесі виховання та навчання.

2 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», затверджений наказом Мінсоцполітики від 29.03.2017 № 518.

Для цієї посади встановлені такі кваліфікаційні вимоги:

— практичний психолог вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи — не менше ніж 8 років, у тому числі на посаді практичного психолога — не менше ніж 5 років;

— практичний психолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи — не менше ніж 5 років, у тому числі на посаді практичного психолога — не менше ніж 3 роки;

— практичний психолог II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи — не менше ніж 3 роки, у тому числі на посаді практичного психолога — не менше ніж 1 рік;

— практичний психолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

«Оплатні» умови

Питання оплати праці працівників установ соціального захисту населення, у т. ч. терцентрів, урегульовано Умовами № 308/5193. Але зазначений нормативний акт не містить такої посади, як «практичний психолог». Тому виникає запитання: як здійснювати оплату праці такого працівника?

3 Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519.

Відповідь на нього слід шукати у п. 1.3 Умов № 308/519. Зазначеною нормою передбачено, що оплата праці працівників установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

Посада практичного психолога належить до педагогічних. Про це чітко зазначено у Переліку № 9634, тому звернемось до нормативки, якою врегульовано «оплатні» умови педагогів.

4 Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 № 963.

Посадовий оклад

Педпрацівникам установ соціального захисту (крім дитячих будинків) ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для аналогічних працівників установ освіти (п. 16 Інструкції № 1025).

5 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 № 102.

Згідно з додатком 6 до наказу № 5576 розмір посадового окладу практичного психолога залежно від категорії визначається за 10 — 14-м тарифними розрядами за ЄТС, а саме:

— вищої кваліфікаційної категорії — 14-й тарифний розряд;

— першої кваліфікаційної категорії — 13-й тарифний розряд;

— другої кваліфікаційної категорії — 12-й тарифний розряд;

— без категорії — 10 — 11-й тарифні розряди.

6 Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

Кваліфікаційні категорії педпрацівникам присвоюються за результатами атестації.

Так, атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфкатегорій проводиться щодо практичних психологів, які мають повну вищу освіту зі спеціальності «практична психологія», «психологія» (абз. 9 п. 4.1 Типового положення № 9307).

7 Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 № 930.

Також не варто забувати про підвищення посадового окладу на 10 %, яке гарантоване педагогічним працівникам постановою № 228. Практичний психолог терцентру має право на таке підвищення. При цьому зазначене підвищення формує його новий посадовий оклад, від якого обчислюються доплати і надбавки.

8 Постанова КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 № 22.

Обов’язкові надбавки

Практичний психолог терцентру як педпрацівник має право на встановлення надбавок:

за престижність педагогічної праці в граничному розмірі 30 % посадового окладу, але не менше 5 % відповідно до постанови № 3739;

9 Постанова КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373.

за вислугу років у розмірах 10 — 30 % посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи відповідно до Порядку № 7810.

10 Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 № 78.

Щорічна основна відпустка

У ч. 6 ст. 6 Закону про відпустки11 зазначено, що педагогічним працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів (далі — к. дн.) у порядку, затвердженому Кабміном. На виконання цієї норми затверджено Порядок № 34612.

11 Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.

12 Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 № 346.

Конкретна тривалість щорічної основної відпустки для педагогів наведена в додатку до Порядку № 346. Вона залежить від посади, яку обіймає педпрацівник, та типу закладу (установи), у якому він працює (див. лист Мінекономіки від 28.05.2021 № 4712-06/29890-09).

У п. 6 Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю; ранньої реабілітації дітей з інвалідністю розд. VII «Інші заклади та установи» Порядку № 346 зазначена посада практичного психолога, для якої тривалість щорічної основної відпустки становить 56 к. дн.

Тож якщо у структурі терцентру є зазначені відділення, то практичний психолог таких відділень з урахуванням норм п. 6 розд. VII Порядку № 346 має право на щорічну основну відпустку подовженої тривалості. В іншому випадку тривалість його відпустки становить 24 к. дн. (ч. 1 ст. 6 Закону про відпустки).

Більше інформації щодо тривалості щорічної основної відпустки педагогів ви можете знайти в Довіднику «Тривалість щорічної основної відпустки педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників», який розміщено в журналі «Оплата праці», 2022, № 12.

Допомога на оздоровлення

Основним документом, що регулює питання надання «оздоровчої» допомоги педагогічним працівникам, є Закон про освіту13. Так, згідно з ч. 1 ст. 57 цього Закону держава гарантує виплату педпрацівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

13 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Враховуйте, що «оздоровча» допомога в розмірі посадового окладу виплачується педпрацівникам лише за основним місцем роботи при наданні щорічних відпусток (див. лист Мінсоцполітики від 30.11.2011 № 1079/13/84-11).

Ця допомога є обов’язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом. Отже, практичному психологу терцентру як педпрацівнику при виході у щорічну відпустку один раз на рік обов’язково має надаватись допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

А зважаючи на те, що посадовий оклад зазначеного працівника формується з урахуванням підвищення на 10 %, то нарахування йому «оздоровчої» допомоги здійснюється виходячи із підвищеного окладу (див. лист Мінпраці від 05.11.2008 № 645/13/155-08).

Карантинна доплата

Перш за все зазначимо, що карантин у нашій країні продовжено до 31 грудня 2022 року (постанова КМУ від 19.08.2022 № 928).

На період його дії працівникам надавачам соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соцпослуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома), встановлюється доплата у граничному розмірі до 100 % заробітної плати.

Встановлення «карантинної» доплати передбачено постановою КМУ від 29.04.2020 № 375. На виконання п. 4 цієї постанови Мінсоцполітики наказом № 32114 затверджено Перелік посад працівників надавачів соціальних послуг, які безпосередньо їх надають отримувачам.

14 Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Переліку посад працівників надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома)» від 22.05.2020 № 321.

«Карантинну» доплату у розмірі до 100 % зарплати можна встановлювати лише тим працівникам терцентрів, які займають посади із вищезгаданого переліку. Посада практичного психолога зазначена у ньому. Тож такий працівник має право на встановлення цієї доплати.

Утім персональний перелік працівників, яким установлюється доплата, визначається керівником відповідної установи.

Детальніше про встановлення «карантинної» доплати ви можете прочитати у статті «Противірусні» доплати: порядок установлення та розрахунку» // «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 22.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі