Теми статей
Обрати теми

Смерть працівника: сумні запитання і відповіді

Кучерова Оксана, юрист
Усім добре відомо, що теорія без практики неефективна, адже всі знання приходять з досвідом. Так і в трудових питаннях. Знати, як звільняти, — це добре*, проте ще корисніше — знати, як діяти в тій чи іншій ситуації на практиці. Тож далі — відповіді на запитання з нашої гарячої лінії.

* Про основні нюанси припинення трудових відносин з працівником у зв’язку із його смертю читайте в статті «Смерть працівника: нюанси із практики» цього номера.

Дата смерті і дата актового запису

У свідоцтві про смерть дата смерті зазначена 9 червня 2022 року, а дата внесення актового запису 23 вересня 2022 року. Якою датою припиняти трудові відносини: датою смерті чи датою актового запису?

Припиняти трудові відносини з працівником потрібно з дати його смерті. При цьому сам наказ слід робити поточною датою, незалежно від того, скільки часу пройшло з моменту смерті працівника.

В описаній ситуації наказ про припинення трудового договору потрібно видавати в той день, коли роботодавець отримав копію свідоцтва про смерть, а ось дата припинення трудового договору буде саме 09.06.2022, тобто день смерті працівника.

При цьому дата актового запису — це дата реєстрації державою цього факту. На це звертати увагу не потрібно, і вона ні на що не впливає.

Повідомлення про смерть

Хто і як має повідомити роботодавця про смерть працівника?

Повідомити про смерть працівника може будь-хто. Законодавчих вимог щодо цього немає. На практиці це родичі або особи, які здійснили поховання. Головне, щоб було надано копію свідоцтва про смерть, на підставі якого припиняються трудові відносини.

Щодо безвісно відсутньої особи, то заяву про визнання фізичної особи безвісно відсутньою може бути подано до суду заявником, тобто членом сім’ї чи родичем. Відповідно саме вони мають надати копію такого рішення суду до роботодавця.

Проте у разі смерті працівника остаточний розрахунок, копію наказу та трудову книжку потрібно видати саме членам сім’ї. Це вимоги ч. 1 ст. 1227 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі — ЦКУ), ч. 6 ст. 83 КЗпП.

До речі, про нюанси остаточного розрахунку у випадку смерті працівника читайте в статті «Останній розрахунок із померлим працівником: бухгалтерські тонкощі» // «ОП», 2022, № 7.

Що стосується працівника, визнаного безвісно відсутнім, то спеціальних норм щодо виплати коштів при звільненні в КЗпП немає. Проте хвилюватися, що кошти не виплачені в день звільнення, тут не варто. Якщо людина не прийшла за зарплатою, то у нас прострочення немає та відповідальність за затримку розрахунку не загрожує. Власне, кошти можуть бути виплачені, наприклад, якщо до роботодавця звертається опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою.

Члени сім’ї

Працівниця померла. До установи звернувся її чоловік для отримання належних сум. Під час розгляду документів виявлено, що вони перебувають у шлюбі (є свідоцтво про шлюб), проте у паспорті вони мають різні адреси місця проживання. Чи має це значення? Чи вважатимуться вони членами сім’ї в такому разі для цілей отримання коштів померлого?

Так, дійсно, за правилами ст. 3 СКУ сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Сім’я створюється, зокрема, на підставі шлюбу.

При цьому подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Як бачимо, в цій ситуації для отримання коштів померлої свідоцтва про шлюб буде цілком достатньо. Однакова в них прописка чи ні — перевіряти не потрібно.

До речі, на сьогодні такого поняття, як «прописка», в законодавстві України взагалі не існує, замість нього є «реєстрація місця проживання особи». При цьому місце реєстрації та місце проживання не обов’язково мають збігатися. Можна бути зареєстрованим за однією адресою, а мешкати фактично за іншою. Яскравий приклад — внутрішньо переміщені особи.

Не потрібно і повідомляти про причину, через яку вони проживають окремо. Адже їх перелік наведено невичерпно, тож причини можуть бути різними і це вже справа подружжя.

Тому в описаній ситуації член сім’ї має надати:

— заяву;

— свідоцтво про смерть;

— документ, що підтверджує його статус (а саме свідоцтво про шлюб).

Увага! Трохи інший підхід застосовується щодо визнання дітей членами сім’ї. Логіка така: якщо дитині немає 18 років, вона автоматично вважається членом сім’ї незалежно від того, разом вона проживає з батьками чи окремо. Тож у цій ситуації свідоцтва про народження цілком достатньо. Якщо дитині 18 років і більше — треба ще підтвердити факт спільного проживання.

Працівник пропав

Працівник не виходить на зв’язок, ніякої інформації від нього немає. Родичі по телефону повідомляють, що начебто він загинув, проте точної інформації не мають. Чи можна припинити з ним трудовий договір за п. 82 ч. 1 ст. 36 КЗпП?

Давайте спочатку розберемося із термінологією, адже це дуже важливо саме у випадку, якщо особа зникла безвісти.

Що стосується зниклого працівника, то сьогодні в законодавстві є такі поняття.

1. Особа, зникла безвісти, — фізична особа, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування на момент подання заявником заяви про її розшук (абзац десятий ч. 1 ст. 1 Закону № 2505*).

* Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» від 12.07.2018 № 2505-VIII.

2. Особа, зникла безвісти за особливих обставин, — особа, зникла безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру (абзац дванадцятий ч. 1 ст. 1 Закону № 2505). При цьому заява про це подається до органів Нацполіції України. Заявниками можуть бути як родичі зниклої безвісти особи, так і представники військового формування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання або будь-яка інша особа, якій стало відомо про зникнення.

Увага! За особою, зниклою безвісти за особливих обставин, зберігаються місце роботи та займана посада, але не більш як до моменту визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою. Це пряма вимога ч. 5 ст. 8 Закону № 2505.

3. Безвісно відсутня особа. Визнається такою на підставі рішення суду, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце перебування цієї особи (ст. 43 ЦКУ). Ось такий статус і відповідне рішення суду про це вже дає підстави для звільнення за п. 82 ч. 1 ст.36 КЗпП.

Простіше кажучи, якщо особа зникла і ще немає рішення суду про визнання її безвісно відсутньою чи померлою, то це означає, що людина ще може бути жива. Тому треба дочекатись рішення суду про оголошення її померлою чи про визнання її безвісно відсутньою.

Тут варто згадати про ще одну нову підставу для припинення трудового договору, а саме у зв’язку із відсутністю працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль (п. 83 ч. 1 ст. 36 КЗпП). Її можна застосувати тільки у тому разі, якщо вам узагалі не відомо про причини відсутності працівника і минуло вже чотири місяці з того моменту, як він виходив з вами на зв’язок. Тож якщо такі вимоги виконуються, то рішення суду чекати не потрібно.

До речі, у наступних публікаціях ми детальніше розглянемо, як застосовувати цю підставу для припинення трудового договору.

Цікава ситуація складається із військовослужбовцями. Для них діє спеціальна норма.

Важливо

За правилами ч. 5 ст. 119 КЗпП роботодавець зобов’язаний зберігати місце роботи та посаду за працівниками, які під час проходження військової служби були визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік після їх звільнення з військової служби у разі появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими

Як бачимо, в цьому випадку наявність рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою ще не є достатньою підставою для припинення з нею трудових відносин, як це відбувається з усіма іншими працівниками. На нашу думку, ч. 5 ст. 119 КЗпП є спецнормою, яка працює лише у випадках, визначених нею, тобто лише для військовослужбовців. Це підтверджує і лист Мінсоцполітики від 29.04.2016 № 494/13/84-16

У принципі, ця особливість цілком зрозуміла, адже всі ми розуміємо, що під час військової служби може трапитися різне.

Незаконне свідоцтво

Працівниця проживала на території України, потім виїхала на окуповану територію і зв’язок із нею було втрачено. Зараз її родичі повідомляють, що вона померла, і надають свідоцтво про смерть, видане на окупованій території. Чи можна приймати такий документ і що робити роботодавцю?

Якщо свідоцтво про смерть видане на тимчасово окупованій території України, то воно не створює жодних правових наслідків. Тож ми не рекомендуємо його приймати.

Для отримання українського свідоцтва про смерть родичам померлого потрібно звернутися до українського суду із відповідною заявою. Заява подається із зазначенням факту, який необхідно встановити, та обґрунтуванням звернення до суду. Також додаються докази, якими є оригінали та копії свідоцтва про смерть та медичних документів, в тому числі складені на окупованих територіях, а також аудіо- та відеозаписи, пояснення та свідчення осіб, що можуть надати корисну інформацію, та інші документи, що можуть підтвердити час та місце смерті.

До речі, судовий збір тут сплачувати не потрібно.

Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви. За результатами розгляду справи суд повертає заяву чи відмовляє у винесенні рішення з подальшим роз’ясненням, або виносить рішення про встановлення факту смерті.

Для оформлення свідоцтва у разі задоволення заяви потрібно з копією рішення суду (з відміткою про набрання законної сили рішенням суду) та паспортом заявника звернутись до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі