Суспільно корисні роботи: що потрібно знати старості?

Ковтун М., доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адвокат, к. ю. н.
У попередніх номерах газети «Радник старости» вже підіймалися питання щодо ролі старости у правовідносинах, які виникають у зв’язку з притягненням особи до адміністративної відповідальності. У цій статті ми зосередимо увагу на процедурі призначення та виконання суспільно корисних робіт і відмінності цього адміністративного стягнення від громадських робіт. Нагадаємо, що про громадські роботи та про процедуру контролю за їх виконанням ми вже розповідали у номері 2 за серпень 2017 року1. Звертаємо увагу, що при виконанні і громадських, і суспільно корисних робіт староста може бути визначений як відповідальна за правопорушником особа.

1 Див. «Радник старости» № 2 за серпень 2017 р., с. 41.

З прийняттям Закону України від 07.12.17 р. № 2234 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»2 Кодекс України про адміністративні правопорушення3 було доповнено новим видом стягнення — «суспільно корисні роботи» (ст. 311).

2 Далі за текстом — Закон № 2234.

3 Далі за текстом — КпАП.

Це стягнення може бути призначено виключно у випадку прострочення боржником сплати аліментів на дитину.

Так, відповідно до п. 12 Закону № 2234 за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1831 КпАП, та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

Стаття 1831. Несплата аліментів

Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, — тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

У чому різниця?

Громадські та суспільно корисні роботи дуже схожі за сутністю та порядком призначення. Щоб зрозуміти, в чому різниця, — порівняємо їх.

Стаття 301 КпАП. Громадські роботи

Стаття 311 КпАП.

Суспільно корисні роботи

Сутність стягнення

виконання особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, суспільно корисних робіт

виконання особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, робіт

Оплатність

безоплатно

оплатно

Час, коли виконується стягнення

у вільний від роботи чи навчання час

не передбачено

Строк виконання, який може бути призначений

від 20 до 60 годин

від 120 до 240 годин

Порядок відбування

— для повнолітніх — не більше 4 годин на день;

— для неповнолітніх — 2 години на день

— для повнолітніх — не більше 8 годин на день;

— для неповнолітніх — 2 години на день

Хто може накласти стягнення

районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд (суддя)

районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд (суддя)

Хто визначає вид робіт, що будуть виконуватися

орган місцевого самоврядування

орган місцевого самоврядування

Обмеження, щодо накладення стягнення

— інваліди І або ІІ групи;

— вагітні жінки;

— жінки старше 55 років;

— чоловіки старше 60 років

— інваліди І або ІІ групи;

— вагітні жінки;

— жінки старше 55 років;

— чоловіки,старше 60 років

Як бачимо, і громадські роботи, і суспільно корисні роботи за своєю сутністю є «суспільно корисними роботами». Так-так, ми не помилилися. Цей термін зустрічається у визначенні змісту громадських робіт і використовується як назва окремого стягнення, що може призводити до певних непорозумінь.

Порядок виконання стягнення

Порядок виконання стягнення у вигляді громадських робіт регламентовано гл. 30-А КпАП та наказом Мін’юсту від 19.03.13 р. № 474/5 «Про порядок виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт». У попередніх номерах нашого видання ми вже детально висвітлювали це питання, тож окремо зупинятися на ньому не будемо.

На відміну від громадських робіт, порядок виконання суспільно корисних робіт поки що детально не регламентований. Згідно з Прикінцевими положеннями Закону № 2234 Кабінет Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом4 має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Тож будемо чекати деталізації.

4 Закон № 2234 набрав чинності у цілому 06.02.18 р.

Поки що зупинимося на основних етапах виконання цього виду стягнення.

Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт визначається ст. 3251 КпАП (ср. ). Так, постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання постановою законної сили.

Нагадаємо, що такими органами є міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України5.

5 Далі за текстом — уповноважений орган з питань пробації.

Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування6.

6 Далі за текстом — ОМС.

Перелік об’єктів та видів робіт, на яких порушники відбуватимуть суспільно корисні роботи, скоріш за все, буде затверджуватися рішенням виконавчого комітету місцевої ради (за аналогією затвердження таких об’єктів та видів робіт для відбування порушниками стягнення у вигляді громадських робіт). Тож поки що доведеться почекати, аби остаточно дізнатися, за яким саме органом місцевого самоврядування буде закріплено це повноваження.

Далі уповноважений орган з питань пробації направляє правопорушника на безпосереднє місце виконання суспільно корисних робіт. Це можуть бути певні підприємства, установи, організації або ж органи виконавчої влади чи то органи місцевого самоврядування.

Як ми вже писали у попередніх номерах, подібні направлення часто адресується голові місцевої ради як представнику юридичної особи, за якою закріплено місце відбування порушником стягнення. Тобто в цьому випадку голову місцевої ради необхідно розглядати як особу, на яку відповідно до ст. 3253 КпАП покладаються певні обов’язки. Тобто в цій ситуації ОМС виступає як підприємство, власник якого має забезпечити умови для виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Староста може бути визначений як відповідальна особа за правопорушником, який виконує суспільно корисні роботи.

На відміну від громадських робіт, де ми бачимо покрокову регламентацію відбування стягнення та контролю за правопорушником, відбування суспільно корисних робіт КпАП регламентовано лише поверхнево (гл. 31-А).

Так, відповідно до ст. 3253 КпАП на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладаються такі обов’язки:

1

погодження з уповноваженим органом з питань пробації, переліку об’єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, та видів таких робіт

2

контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт

3

своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт

4

ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин.

Примітка. Строк виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконує призначену йому суспільно корисну працю (ст. 3252 КпАП). Але староста має також слідкувати, щоб правопорушник не перевищив граничний строк виконання цих робіт: для повнолітніх не більше 8 годин, а для неповнолітніхне більше 2 годин на день.

5

нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці

Мають місце непоодинокі випадки, коли правопорушники ухиляються від виконання того чи іншого стягнення. Це може стосуватися й виконання суспільно корисних робіт. У цьому випадку староста зобов’язаний невідкладно повідомити уповноважений орган з питань пробації про наявність ухилення від виконання стягнення з боку правопорушника.

У подальшому, у разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт постановою суду (судді) за поданням уповноваженого органу з питань пробації, строк невиконаних суспільно корисних робіт може бути замінений адміністративним арештом (ст. 3254 КпАП). Строк арешту визначається з розрахунку, що 1 доба арешту дорівнює 15 годинам невиконаних суспільно корисних робіт, але не може перевищувати 15 діб.

На цьому поки що все. Ми обов’язково повернемося до цього питання, коли будуть прийняті нормативно-правові акти, які деталізують порядок відбування цього стягнення.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі