Нормативний акт Податковий кодекс України

Стаття 232. Електронне адміністрування реалізації пального

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Верховна Рада України

01.07.2019 р. до назви статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

232.1. Облік обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального ведеться за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Ведення обліку обсягів пального у системі електронного адміністрування реалізації пального здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Одиницею обліку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального є літри, приведені до температури 15 °C. При цьому відпущені літри через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях для цілей цього розділу вважаються як літри, приведені до температури 15 °C. Така одиниця обліку повинна використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних/розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.

Система електронного адміністрування реалізації пального забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:

обсягів пального, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

обсягів пального, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок;

обсягів пального, на які платники податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку пального за рахунок сплачених коштів в бюджет в системі електронного адміністрування реалізації пального;

сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку пального;

обсягу залишку пального, на який платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Порядок електронного адміністрування реалізації пального встановлюється Кабінетом Міністрів України.

01.07.2019 р. пункт 232.1 статті 232 буде викладено у новій редакції, передбаченій пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

232.2. Платникам акцизного податку автоматично відкриваються облікові картки в системі електронного адміністрування реалізації пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

(з 01.07.2019 р. до пункту 232.2 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

232.3. Платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (∑АНакл), обчислений за такою формулою:

(з 01.07.2019 р. до абзацу першого пункту 232.3 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

∑АНакл = ∑АНаклОтр + ∑АМитн + ∑ЗаявкиПоповн – ∑КоригЗаявкиПоповн – ∑АНаклВид – ∑Втрат,

(з 01.07.2019 р. до абзацу другого пункту 232.3 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

де:

∑АНаклОтр — загальний обсяг пального за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до них таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

(з 01.07.2019 р. абзац четвертий пункту 232.3 статті 232 буде викладено у новій редакції, передбаченій пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

∑АМитн — загальний обсяг пального, ввезеного на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок;

(з 01.07.2019 р. до абзацу п’ятого пункту 232.3 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

∑ЗаявкиПоповн — загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального заявками на поповнення обсягу залишку пального, із списанням з облікових карток грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет, рівних сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального;

(з 01.07.2019 р. абзац шостий пункту 232.3 статті 232 буде викладено у новій редакції, передбаченій пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

∑КоригЗаявкиПоповн — загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку пального;

(з 01.07.2019 р. абзац сьомий пункту 232.3 статті 232 буде викладено у новій редакції, передбаченій пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

∑АНаклВид — загальний обсяг пального за виданими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

(з 01.07.2019 р. до абзацу восьмого пункту 232.3 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

∑Втрат — загальний обсяг пального втраченого, як в межах, так і понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального, що засвідчені відповідним актом втрати, псування чи знищення пального.

(з 01.07.2019 р. до абзацу дев’ятого пункту 232.3 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

(з 01.07.2019 р. пункт 232.3 статті 232 буде доповнено абзацом десятим відповідно до пункту 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

Акцизні накладні, які передбачають відвантаження пального на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого пального.

(з 01.07.2019 р. до абзацу одинадцятого пункту 232.3 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

(з 01.07.2019 р. пункт 232.3 статті 232 буде доповнено абзацами дванадцятим — сімнадцятим відповідно до пункту 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

232.4. Порядок реєстрації заявок на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального.

(з 01.07.2019 р. абзац перший пункту 232.4 статті 232 буде викладено у новій редакції, передбаченій пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

232.4.1. Заявки на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального повинні містити такі обов’язкові поля (реквізити):

(з 01.07.2019 р. абзац перший підпункту 232.4.1 пункту 232.4 статті 232 буде викладено у новій редакції, передбаченій пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

а) порядковий номер заявки;

б) дата складання заявки;

в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, — особи, що реєструє заявку на поповнення обсягу залишку пального;

(з 01.07.2019 р. до підпункту «в» підпункту 232.4.1 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

г) код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) платника податку, що реєструє заявку на поповнення обсягу залишку пального;

01.07.2019 р. до підпункту «г» підпункту 232.4.1 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

ґ) код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

д) опис пального;

(з 01.07.2019 р. до підпункту «д» підпункту 232.4.1 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

е) обсяг пального в літрах, приведених до t 15 °C до зарахування в Системі електронного адміністрування реалізації пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

(з 01.07.2019 р. до підпункту «е» підпункту 232.4.1 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

є) ставка акцизного податку на відповідне пальне, що встановлена на дату реалізації пального;

(з 01.07.2019 р. підпункт «є» підпункту 232.4.1 пункту 232.4 статті 232 буде викладено у новій редакції, передбаченій пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

ж) курс Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального;

з) сума акцизного податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, розрахованого за ставкою акцизного податку, передбаченою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та обсягами пального, що містяться в таких заявках (крім заявок на поповнення обсягу залишку пального, що відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу);

(з 01.07.2019 р. підпункт «з» підпункту 232.4.1 пункту 232.4 статті 232 буде викладено у новій редакції, передбаченій пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

и) номер та дата заявки на поповнення обсягу залишку пального у випадку складання коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

(з 01.07.2019 р. до підпункту «и» підпункту 232.4.1 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

(з 01.07.2019 р. підпункт 232.4.1 пункту 232.4 статті 232 буде доповнено підпунктами «і» та «ї» відповідно до пункту 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

232.4.2. У разі якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального за умови наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у такій заявці.

(з 01.07.2019 р. абзац перший підпункту 232.4.2 пункту 232.4 статті 232 буде замінено трьома новими абзацами відповідно до пункту 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

Кошти сплаченого акцизного податку, які обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального, зараховуються на окремі рахунки, відкриті платнику акцизного податку в центральному органі виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

(з 01.07.2019 р. до абзацу другого підпункту 232.4.2 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

232.4.3. У разі якщо у платника акцизного податку в результаті зміни фізико-хімічних показників пального є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, що збільшуються та що зменшуються.

(з 01.07.2019 р. до абзацу першого підпункту 232.4.3 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

При цьому якщо суми акцизного податку на таке пальне є рівними, то така заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без списання з облікової картки грошових коштів сплаченого акцизного податку.

(з 01.07.2019 р. до абзацу другого підпункту 232.4.3 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

У разі якщо сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшується, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв’язку із зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється на суму різниці сум акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку пального, що збільшуються та зменшуються, та реєструється із списанням з облікової картки грошових коштів в розмірі такої різниці.

(з 01.07.2019 р. до абзацу третього підпункту 232.4.3 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

У разі якщо сума акцизного податку на пальне, обсяги залишків якого збільшуються, є меншою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяги залишків якого зменшуються у зв’язку із зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без повернення на облікову картку грошових коштів сплаченого акцизного податку.

(з 01.07.2019 р. до абзацу четвертого підпункту 232.4.3 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

232.4.4. У разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального платник податку має право в межах 365 днів зареєструвати коригування до такої заявки на поповнення обсягу залишку пального в межах позитивного значення показника ΣАНакл, визначеного відповідно до пункту 232.3 цієї статті. При цьому таке коригування до заявки на поповнення обсягу залишку пального повинно відображатися у декларації з акцизного податку за період, в якому відбулося таке коригування.

(з 01.07.2019 р. до підпункту 232.4.4 пункту 232.4 статті 232 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

232.4.5. Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягу залишку пального та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

(з 01.07.2019 р. підпункт 232.4.5 пункту 232.4 статті 232 буде викладено у новій редакції, передбаченій пунктом 45 розділу І Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII)

(зміни щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального, внесені пунктом 58 розділу I Закону України від 24.12.2015 р. № 909-VIII, набирають чинності з 01.03.2016 р.)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі