Нормативний акт Податковий кодекс України

Стаття 254. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Верховна Рада України

254.1. Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

254.1.1. ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

254.1.2. ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

254.1.3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

254.1.4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

254.2. Не є платниками рентної плати спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.

254.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

254.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються в таких розмірах:

Вид радіозв’язку

Діапазон радіочастот

Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1.

Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби

0,03300 ГГц

1,11

2.

Радіозв’язок:

фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб

0,03–470 МГц

1089,38

морської радіослужби

0,03–470 МГц

544,69

3.

Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30–470 МГц

1089,38

4.

Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів

30–470 МГц

546,39

5.

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427–2400 МГц

2400–2483,5 МГц

5150–5850 МГц

27,521

6.

Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30–3000 МГц

54,98

7.

Транкінговий радіозв’язок

30–470 МГц

3378,05

8.

Пошуковий радіозв’язок

30–960 МГц

43574,69

9.

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30–3000 МГц

3–30 ГГц

109,95

10.

Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30–3000 МГц

3–30 ГГц

72,17

11.

Стільниковий радіозв’язок

300–791 МГц

821–832 МГц

862–880 МГц

915–925 МГц

960–1710 МГц

1785–1805 МГц

1880–1920 МГц

1980–2110 МГц

2170–2200 МГц

24239,511

 

791–821 МГц

832–862 МГц

880–915 МГц

925–960 МГц

24239,512, 3, 4

 

1710–1785 МГц

1805–1880 МГц

1920–1980 МГц

2110–2170 МГц

24239,512, 5, 6

 

2510–2545 МГц

2565–2570 МГц

2630–2665 МГц

2685–2690 МГц

3150,002, 7, 8

12.

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2000–2300 МГц

2400–2510 МГц

2545–2565 МГц

2570–2575 МГц

2610–2630 МГц

2665–2685 МГц

2690–3400 МГц

3800–7000 МГц

48,121

 

10–42,5 ГГц

17,191

13.

Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц–30 МГц

до 1 кВт включно

1305,85

від 1,1 до 10 кВт включно

1962,25

від 10,1 до 100 кВт включно

2776,71

від 101 до 500 кВт включно

3268,10

від 501 кВт і вище

5429,63

14.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30–300 МГц

від 1 до 10 Вт включно

54,98

від 10,1 до 100 Вт включно

164,97

від 101 Вт до 1 кВт включно

271,48

від 1,1 до 5 кВт включно

436,45

від 5,1 до 20 кВт включно

817,90

від 20,1 кВт і вище

1089,38

15.

Передавання звуку залежно від потужності:

66–74 МГц

87,5–108 МГц

до 100 Вт включно

408,94

від 101 Вт до 1 кВт включно

817,90

від 1,1 до 10 кВт включно

1305,85

від 10,1 кВт і вище

1635,74

16.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300 - 880 МГц

до 10 Вт включно

37,81

від 10,1 до 100 Вт включно

75,60

від 101 Вт до 1 кВт включно

164,97

від 1,1 до 5 кВт включно

326,51

від 5,1 до 20 кВт включно

652,93

від 20,1 кВт і вище

817,90

161.

Види радіозв’язку (незалежно від служби, системи, радіотехнології, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв)

2300–2400 МГц

2575–2610 МГц

3400–3800 МГц

3150,00

17.

Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 - 161 пункту 254.4 цієї статті

9 кГц–400 ГГц

1635,74

____________
1 Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належить окремому платнику рентної плати користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.

2 Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику рентної плати користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,2.

3 Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.

4 Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.

5 Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.

6 Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.

7 Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.

8 Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.

Передбачені цими примітками підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт.

Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює, а також надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформацію про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України із зазначенням смуг радіочастот та з урахуванням радіотехнології і технологічних особливостей використання таких смуг щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 цієї статті, в обсягах, необхідних для визначення потреби застосування коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, передбачених цими примітками, за формою, затвердженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

254.5. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

254.5.1. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу — платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік до 1 березня та до 1 вересня поточного року станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

254.5.2. Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

254.5.3. Платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах, ставки рентної плати.

254.5.4. Платники рентної плати подають до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

254.6. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі