Нормативний акт Цивільний кодекс України

Розділ I. Загальні положення про зобов’язання. Глава 47. Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Стаття 509. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Верховна Рада України

1. Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

2. Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

3. Зобов’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor