Нормативний акт Цивільний кодекс України

Глава 70. Управління майном. Стаття 1029. Договір управління майном

Друк
Автор : Верховна Рада України

1. За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

2. Договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно.

Законом чи договором управління майном можуть бути передбачені обмеження права довірчої власності управителя.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor