Пільги для донорів в особливих періодах

Кравченко Дарья, эксперт по вопросам оплаты труда
Оплата труда Август, 2020/№ 16/1
В избранном В избранное
Печать
Донори — люди доволі незвичайні. Адже не кожен може, незважаючи на зовнішні обставини (наприклад, карантин або справи на роботі), просто прийти і здати кров, якщо її хтось потребує. Таких людей потрібно берегти. А роботодавець навіть зобов’язаний їх підтримувати та заохочувати. Ось тільки чи завжди це вдається робити? Давайте з’ясуємо.

«Донорський» день

Дії роботодавця

Робочі дні

Працівник:

• пройшов медобстеження;

• здав кров

Роботодавець зобов’язаний (ст. 124 КЗпП, ст. 9 Закону № 239*):

а) і в день медобстеження, і в день давання крові та (або) її компонентів звільнити працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку (тобто в загальному випадку на 2 дні).

Але! За умови, що працівник заздалегідь (за 3 дні до дня проведення медобстеження) подасть заяву про намір здати кров (ст. 14 Закону № 239). Якщо такого документа немає — заслужений день відпочинку працівник не отримає.

Виняток — якщо кров терміново потрібна для надання невідкладної медичної допомоги; у випадках, передбачених ч. 1 ст. 19 Закону № 239 (у разі стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій на всій території України), а також якщо працівник перебуває у відрядженні або у відпустці;

б) надати працівникові додатковий день відпочинку після кожного дня давання крові та (або) її компонентів зі збереженням середнього заробітку.

Але! За наявності підтвердного документа — довідки за формою № 435/о (форму затверджено наказом МОЗ від 07.07.2003 р. № 301).

Коли скористатися додатковим днем відпочинку, вирішує сам працівник: або відразу після дня давання крові (медобстеження), або приєднати його до щорічної відпустки, або використати в інший зручний для нього час протягом 1 року після дня давання крові або її компонентів.

День давання крові оплачується відповідно до п. 2 Порядку № 100 виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата (див. статтю «Донорський» середній заробіток: приклади розрахунку» // «ОП», 2019, № 19)

Працівник:

• пройшов медобстеження;

• кров НЕ здав

У день проходження медобстеження працівникові-донорові належить звільнення від роботи зі збереженням середнього заробітку (так само, як і в день давання крові).

А ось додатковий день відпочинку йому не належить (оскільки фактично донорства не було, немає підтвердного документа про давання крові)

Працівник:

• був залучений до роботи (за погодженням з керівництвом)

Оскільки в донорський день працівник працював, то як компенсація втраченого вільного дня йому (за бажанням) надається інший день відпочинку зі збереженням середнього заробітку (листи № 76 і 90**).

Увага! Порядок залучення донора до роботи в день давання ним крові має бути прописаний у правилах внутрішнього трудового розпорядку (лист Мінсоцполітики від 16.01.2019 р. № 8/0/103-19/283).

Крім того, працівникові належить додатковий день відпочинку після дня давання крові та (або) її компонентів зі збереженням середнього заробітку.

Ці дні (інший день відпочинку + додатковий день відпочинку) працівник може приєднати до щорічної відпустки або використати в інший час протягом року після дня давання крові

Працівник не писав заяву про намір здати кров

Звільнення від роботи не надається (листи № 76 і 90).

Водночас працівникові належить один додатковий день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. Його працівник обирає самостійно. Цей день можна приєднати до щорічної відпустки або використати в інший час протягом року після дня давання крові

Неробочі дні

Вихідний день (святковий або неробочий)

Розраховувати на звільнення від роботи працівник-донор у цьому випадку не може, оскільки в такий день він і так відпочивав (листи № 76, 90 і 303***).

Виняток зроблено лише для донорів — військовослужбовців строкової служби або курсантів військових навчальних закладів. Їм за бажанням надається інший день відпочинку, який може бути приєднаний до відпустки або використаний в інший час протягом року після давання крові та (або) її компонентів.

Водночас працівникові-донорові надають додатковий день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. Його працівник обирає самостійно. Цей день можна приєднати до щорічної відпустки або використати в інший час протягом року після дня давання крові

Простій

(не з вини працівника)

Навіть у період простою роботодавець зобов’язаний виконувати вимоги ст. 124 КЗпП, ст. 9 Закону № 239, а саме:

а) у день медобстеження і в день давання крові та (або) її компонентів звільнити працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку.

Звичайно, виникає запитання: якщо простій — це період, коли робота призупиняється через відсутність організаційних або технічних умов, то від чого тоді звільняти працівника? Річ у тому, що в період простою на працівників повною мірою поширюється трудове законодавство, і вони зобов’язані виконувати свої трудові обов’язки. Тому цілком можлива ситуація, коли в період простою працівники присутні на робочих місцях (якщо цього вимагає виробництво та є необхідність через певний період терміново залучити працівників до роботи — див. лист Мінпраці від 19.05.2009 р. № 5615/0/14-09/026);

б) надати працівникові додатковий день відпочинку зі збереженням середнього заробітку.

Крім того, не забувайте, що згідно з постановою Кабміну від 15.07.2020 р. № 600 // «ОП», 2020, № 15, с. 6 працівники, які в період карантину, а також протягом 30 календарних днів після його завершення отримують оплату часу простою згідно зі ст. 113 КЗпП (окрім періоду освоєння нового виробництва (продукції) мають право отримати ще й часткову допомогу по безробіттю згідно зі ст. 471 Закону про зайнятість).

Ось і виходить, що в місяці простою працівникові-донорові можуть бути нараховані:

• і оплата днів простою згідно зі ст. 113 КЗпП (з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу);

• і «часткова» допомога (за умови, що роботодавець подав усі необхідні документи до центру зайнятості);

• і середня зарплата за дні донорства. Як розрахувати середню зарплату працівникові-донорові, читайте в статті «Донорський» середній заробіток: приклади розрахунку» // «ОП», 2019, № 19

Неповний робочий час

Неповний робочий день

Будь-яких особливостей у наданні «донорських» пільг працівникові, який працював у режимі неповного робочого часу, ст. 124 КЗпП або Законом № 239 не встановлено. Тому якщо працівник вирішив пройти медобстеження і здати кров в один зі своїх (хоч і неповних) робочих днів, то роботодавець зобов’язаний:

звільнити його в такий день від роботи зі збереженням середнього заробітку;

• а також надати додатковий день відпочинку зі збереженням середнього заробітку.

Звичайно ж, за умови, що працівник надасть усі необхідні документи (заяву про свій намір здати кров, довідку за формою № 435/о, що підтверджує факт давання крові)

Неповний робочий тиждень

Тут ситуація складніша. Так, якщо працівник вирішив пройти медобстеження / здати кров:

у свій вихідний день (згідно з графіком роботи) — звільнення від роботи йому не надається. Водночас йому належить один додатковий день відпочинку зі збереженням середнього заробітку, який за його бажанням може бути приєднаний до щорічної відпустки або використаний в інший час протягом року після дня давання крові (лист № 90);

у робочий день — працівник звільняється від роботи зі збереженням середнього заробітку. Крім того, йому додатково надається 1 день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. Звичайно ж, за наявності всіх необхідних документів (див. вище).

Нюанс. Згідно зі ст. 471 Закону про зайнятість**** працівникам, яких у зв’язку з карантином перевели на роботу в режимі неповного робочого часу, виплачується допомога по частковому безробіттю (через роботодавців).

Проте якщо на такий «карантинний» період припали «донорські» дні (день медобстеження / давання крові + додатковий день відпочинку), роботодавець насамперед зобов’язаний буде виконати вимоги ст. 124 КЗпП або Закону № 239. Тобто:

• надати донорові відповідні пільги (за наявності відповідних документів);

• оплатити «донорські» дні виходячи із середнього заробітку.

У такому разі про вимушене скорочення тривалості робочого часу, про яке йдеться в ст. 471 Закону про зайнятість, у такі дні вже мови бути не може. Тому працівник за дні донорства отримати, крім середнього заробітку, ще й «часткову» допомогу не зможе

Відпустки

Щорічна відпустка (основна, додаткова)

Якщо працівник здав кров один раз у період щорічної відпустки, то відпустка продовжується на 2 календарних дні (день давання крові / день медобстеження + день додаткового відпочинку за давання крові) (листи № 303, № 76 і № 90).

Тому працівникові бажано до закінчення відпустки (відрядження) повідомити роботодавця про свій подвиг, щоб той устиг виконати вимоги ст. 9 Закону № 239. Заяву про намір здати кров працівник у цьому випадку дозволяється не подавати.

У разі продовження щорічної відпустки на «донорські» дні:

• суму нарахованих відпускних не перераховують (адже розрахунковий період для відпускних не змінюється);

• оплату «донорських» днів розраховують окремо (за середнім заробітком)

Відпустка без збереження зарплати

(у тому числі «карантинна» відпустка)

У разі давання крові в цей період працівникові-донорові звільнення від роботи не надається.

Водночас працівникові належать один додатковий день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. Його працівник обирає самостійно. Цей день можна:

• або приєднати до щорічної відпустки;

• або використати в інший час протягом року після дня давання крові

Соціальна відпустка / відпустка для догляду за дитиною до 3 (6) років

Звільнення від роботи не надається. Проте працівник має право на один додатковий день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. Але його потрібно встигнути використати протягом року після дня давання крові

Соціальна додаткова відпустка «на дітей»

Якщо працівник здав кров у період такої відпустки — її слід продовжити на 2 календарних дні (день давання крові / день медобстеження + день додаткового відпочинку за давання крові). Адже на додаткову відпустку «на дітей» поширюються ті самі правила продовження, що й на щорічні відпустки (встановлені ст. 11 Закону про відпустки) (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки)

Додаткова відпустка («чорнобильська» відпустка, «бойова» тощо)

Звільнення від роботи за дні донорства в період «чорнобильської» відпустки не може бути надане, як не може бути передбачене і продовження такої відпустки на «донорські» дні. Річ у тому, що порядок надання зазначених відпусток має свої особливості, зокрема:

• на відміну від щорічних відпусток, вони не продовжуються (у випадках, передбачених ст. 11 Закону про відпустки) (лист Мінсоцполітики від 29.08.2016 р. № 584/20/112-16);

• їх не можна надати одночасно з пільгами, передбаченими іншими законами. Тому одночасно скористатися, наприклад, і «чорнобильською», і «бойовою» відпусткою за основним місцем роботи в календарному році працівник не має права (лист Мінсоцполітики від 18.08.2016 р. № 454/13/116-16 // «ОП», 2016, № 17, с. 4). А отже, і комбінація «чорнобильська» відпустка + «донорські» пільги не працює.

Зате працівникові-донорові належить один додатковий день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. Його працівник обирає самостійно. Цей день можна приєднати до щорічної відпустки або використати в інший час протягом року після дня давання крові

Навчальна відпустка

Працівникові-донорові в день проходження медобстеження / давання крові в період навчальної відпустки звільнення від роботи не надається. Не передбачено й продовження такої відпустки на «донорські» дні (лист Мінпраці від 17.11.2006 р. № 415/13/116-06).

Водночас працівникові належить один додатковий день відпочинку після дня давання крові зі збереженням середнього заробітку. Такий день працівник може приєднати до щорічної відпустки або використати в інший час протягом року після дня давання крові

* Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

** Листи Мінпраці від 06.04.2011 р. № 76/13/133-11 і від 02.04.2010 р. № 90/13/116-10 відповідно.

*** Лист Мінпраці від 21.09.2007 р. № 303/13/116-07.

**** Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
Скачайте наше мобильное приложение iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд