Про затвердження Змін до деяких нормативно- правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

В обраному У обране
Друк
Мінфін України
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2015/№ 3
Наказ від 25.11.2014 р. № 1163 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2014 р. за № 1603/26380 (витяг)

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ та Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746 (зі змінами) та № 1215/23747 відповідно;

пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 року № 947 «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2013 року за № 2063/24595 (зі змінами);ср. 025069200

Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 року № 947 «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2013 року за № 2063/24595 (зі змінами);

<…>

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 2 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2015 року.

<…>

 

Міністр О. Шлапак

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. № 1163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2014 р. за № 1603/26380

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

 

1. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 «Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (зі змінами), цифри «2015» замінити цифрами «2016».

2. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312*:

* Зміни не публікуються, оскільки на с. 13 цього номера наведено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» з урахуванням унесених змін. — Прим. ред.

<…>

3. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1018/18313**:

** Зміни не публікуються, оскільки на с. 17 цього номера наведено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» з урахуванням унесених змін. — Прим. ред.

<…>

4. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1019/18314 (зі змінами)***:

*** Зміни не публікуються, оскільки на с. 21 цього номера наведено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси» з урахуванням унесених змін. — Прим. ред.

<…>

5. У наказі Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825 (зі змінами):

у пункті 1 слова «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» замінити словом «Зобов’язання»;

доповнити пункт 5 словами і цифрами «, крім національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність», 103 «Фінансова звітність за сегментами», 124 «Доходи», 126 «Оренда», 129 «Інвестиційна нерухомість», затверджених пунктом 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2016 року».

6. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 90/18828*:

* Зміни не публікуються, оскільки на с. 24 цього номера наведено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» з урахуванням унесених змін. — Прим. ред.

<…>

7. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 «Зменшення корисності активів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 92/18830 (зі змінами)**:

** Зміни не публікуються, оскільки на с. 25 цього номера наведено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 «Зменшення корисності активів» з урахуванням унесених змін. — Прим. ред.

<…>

8. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 93/18831***:

*** Зміни не публікуються, оскільки на с. 28 цього номера наведено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання» з урахуванням унесених змін. — Прим. ред.

<…>

9. Доповнити пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року № 1022 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1040/19778 (зі змінами), словами і цифрами «, крім розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого пунктом 1 цього наказу, що набирає чинності з 01 січня 2016 року».

10. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року № 1022, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1040/19778****:

**** Зміни не публікуються, оскільки на с. 29 цього номера наведено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів» з урахуванням унесених змін. — Прим. ред.

<…>

11. Доповнити пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року № 1798 «Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 120/20433 (зі змінами), словами і цифрами «, крім Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого пунктом 1 цього наказу, що набирає чинності з 01 січня 2016 року».

12. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року № 1798, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 121/20434*****:

***** Зміни не публікуються, оскільки на с. 31 цього номера наведено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам» з урахуванням унесених змін. — Прим. ред.

<…>

13. У пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 25 січня 2012 року № 52 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 200/20513 (зі змінами), цифри «2015» замінити цифрами «2016».

14. Доповнити пункт 6 наказу Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568 «Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 901/21213 (зі змінами), словами і цифрами «, крім національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 «Фінансові інструменти» та 135 «Витрати», затверджених пунктом 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2016 року».

15. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 901/21213******:

****** Зміни не публікуються, оскільки на с. 31 цього номера наведено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції» з урахуванням унесених змін. — Прим. ред.

<…>

16. У наказі Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746 (зі змінами):

заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»;

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додається.».

17. У Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746 (зі змінами):

17.1. У розділі I:

1) у класі 1 «Необоротні активи»:

у рахунку 13 «Знос необоротних активів»:

назву рахунку викласти в такій редакції:

«13 «Знос (амортизація) необоротних активів»;

назву субрахунку 133 «Знос нематеріальних активів» викласти в такій редакції:

«133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»;

у рахунку 14 «Незавершене капітальне будівництво»:

назву рахунку викласти в такій редакції:

«14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи»;

назву субрахунку 141 «Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами» викласти в такій редакції:

«141 «Капітальні інвестиції в основні засоби»;

назву субрахунку 142 «Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами» викласти в такій редакції:

«142 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»;

назву субрахунку 143 «Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами» викласти в такій редакції:

«143 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи»;

2) клас 2 «Запаси» доповнити новим рахунком 26 «Запаси для розподілу, передачі, продажу» та новими субрахунками 261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу» і 262 «Державні матеріальні резерви та запаси»;

3) рахунок 36 «Розрахунки з різними дебіторами» класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» після субрахунку 365 «Розрахунки з державними цільовими фондами» доповнити новим субрахунком 366 «Розрахунки зі спільної діяльності»;

4) у класі 4 «Власний капітал»:

у рахунку 44 «Результати переоцінок»:

назву рахунку викласти в такій редакції:

«44 «Капітал у дооцінках»;

назву субрахунку 441 «Переоцінка матеріальних активів» викласти в такій редакції:

«441 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»;

назву субрахунку 442 «Інша переоцінка» викласти в такій редакції:

«442 «Інший капітал у дооцінках»;

5) рахунок 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» класу 6 «Поточні зобов’язання» після субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» доповнити новим субрахунком 676 «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»;

6) назву субрахунку 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів» класу 7 «Доходи» викласти в такій редакції:

«716 «Доходи майбутніх періодів»;

7) клас 8 «Витрати» після рахунку 83 «Інші витрати» доповнити новими синтетичними рахунками 84 «Витрати на амортизацію» і 85 «Витрати майбутніх періодів» та субрахунками 841 «Витрати на амортизацію необоротних активів» і 851 «Витрати майбутніх періодів» відповідно;

17.2. У додатку 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ:

17.2.1. У розділі I «Балансові рахунки»:

1) у класі 1 «Необоротні активи»:

опис до субрахунку 109 «Інші основні засоби» рахунку 10 «Основні засоби» викласти в такій редакції:

«1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);

2) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.»;

рахунок 13 «Знос необоротних активів»:

назву рахунку викласти в такій редакції:

«13 «Знос (амортизація) необоротних активів»;

опис рахунку викласти в такій редакції:

«Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» призначено для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду амортизацію, визнані втрати від зменшення корисності (відновлення корисності) та суму зносу (накопичену амортизацію) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» має такі субрахунки:

131 «Знос основних засобів»;

132 «Знос інших необоротних активів»;

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів».

На субрахунку 131 «Знос основних засобів» обліковується знос будинків і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої худоби, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку.

На рахунку 132 «Знос інших необоротних активів» обліковується знос інших необоротних матеріальних активів.

На рахунку 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів» обліковується накопичена амортизація нематеріальних активів.»;

рахунок 14 «Незавершене капітальне будівництво»:

назву рахунку викласти в такій редакції:

«14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи»;

опис рахунку викласти в такій редакції:

«Рахунок 14 «Незавершені капітальні інвестиції в не­оборотні активи» призначений для обліку капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.

Рахунок 14 «Незавершені капітальні інвестиції в не­оборотні активи» має такі субрахунки:

141 «Капітальні інвестиції в основні засоби»;

142 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»;

143 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи».

На субрахунку 141 «Капітальні інвестиції в основні засоби» ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення основних засобів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів.

На субрахунку 142 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» ведеться облік витрат на придбання або виготовлення власними силами інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 143 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи» ведеться облік витрат на придбання (розробку) нематеріальних активів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами з виготовлення (створення) та модернізації нематеріальних активів.»;

2) у класі 2 «Запаси»:

опис класу після слів «, що належать установі» доповнити словами «; матеріальні цінності, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються установою з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо; активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).»;

абзац двадцять перший рахунку 20 «Виробничі запаси» виключити.

У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять першим;

доповнити клас після рахунку 25 «Продукція сільськогосподарського виробництва» новим рахунком та описом такого змісту:

«26 «Запаси для розподілу, передачі, продажу»

Рахунок 26 «Запаси для розподілу, передачі, продажу» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух матеріальних цінностей, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються установою з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо; активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).

Рахунок 26 «Запаси для розподілу, передачі, продажу» має такі субрахунки:

261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу»;

262 «Державні матеріальні резерви та запаси».

На субрахунку 261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу» ведеться облік запасів, що придбані (вироб­лені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо.

На субрахунку 262 «Державні матеріальні резерви та запаси» ведеться облік активів, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).»;

3) у класі 3 «Кошти, розрахунки та інші активи»:

рахунок 36 «Розрахунки з різними дебіторами»:

доповнити рахунок після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

«366 «Розрахунки зі спільної діяльності.».

У зв’язку з цим абзаци восьмий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — п’ятнадцятим;

доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«На субрахунку 366 «Розрахунки зі спільної діяльності» ведеться облік розрахунків за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема учасником спільної діяльності за переданими активами як вкладами.».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий та п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим та шістнадцятим;

4) у класі 4 «Власний капітал»:

абзац другий рахунку 40 «Фонд у необоротних активах» викласти в такій редакції:

«На субрахунку 402 «Фонд у незавершеному капітальному будівництві» обліковуються вкладення у капітальні інвестиції у сумі понесених витрат з придбання, виготовлення власними силами необоротних активів та за виконаними будівельно-монтажними роботами з капітального будівництва (виготовлення, створення), добудови, поліпшення (дообладнання, модернізація) об’єктів необоротних активів, які на дату балансу не введені в експлуатацію.»;

рахунок 44 «Результати переоцінок»:

назву рахунку викласти в такій редакції:

«44 «Капітал у дооцінках»;

опис рахунку викласти в такій редакції:

«Рахунок 44 «Капітал у дооцінках» призначено для узагальнення інформації про суми дооцінки (уцінки) матеріальних і нематеріальних активів, а також зміни вартості фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством.

Рахунок 44 «Капітал у дооцінках» має такі субрахунки:

441 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»;

442 «Інший капітал у дооцінках».

На субрахунку 441 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» ведеться облік дооцінки об’єктів необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уцінки таких об’єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до накопиченого фінансового результату.

На субрахунку 442 «Інший капітал у дооцінках» ведеться облік зміни вартості фінансових активів у випадках, передбачених законодавством, а також інший капітал у дооцінках.»;

5) у класі 6 «Поточні зобов’язання»:

рахунок 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами»:

доповнити рахунок після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

«676 «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий — дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — тринадцятим;

доповнити рахунок після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

«На субрахунку 676 «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності» ведеться облік зобов’язань за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема оператором спільної діяльності за отриманими від учасників спільної діяльності активами як вкладами.»;

6) у класі 7 «Доходи»:

у рахунку 71 «Доходи спеціального фонду»:

в абзаці восьмому слова «за витратами» виключити;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«На субрахунку 716 «Доходи майбутніх періодів» обліковуються доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.»;

доповнити рахунок новим абзацом такого змісту:

«До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо.»;

рахунок 74 «Інші доходи» після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«На цьому субрахунку ведеться облік доходів від відновлення корисності, курсових різниць, суми дооцінки активів та доходів, пов’язаних зі спільною діяльністю без створення юридичної особи.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

7) у класі 8 «Витрати»:

опис класу після слів «витрати установи» доповнити словами «в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та кредитування бюджету.»;

абзац перший рахунку 82 «Виробничі витрати» після слів «виробничих витрат» доповнити словами «за незавершеним виробництвом.»;

абзац перший рахунку 83 «Інші витрати» після слів «собівартістю (на суму амортизації премії)» доповнити словами «, втрати за активами й зобов’язаннями установи від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрати від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) активів, витрати, пов’язані зі спільною діяльністю без створення юридичної особи, тощо.»;

доповнити клас після рахунку 83 «Інші витрати» новими рахунками 84, 85 та описами такого змісту:

«84 «Витрати на амортизацію»

На субрахунку 841 «Витрати на амортизацію необоротних активів» ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції (робіт).

За дебетом субрахунку 841 «Витрати на амортизацію необоротних активів» відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом — списання на субрахунок 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами».

85 «Витрати майбутніх періодів»

На субрахунку 851 «Витрати майбутніх періодів» ведеться облік сум здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі, передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо).»;

17.2.2. Рахунок 04 «Непередбачені активи і зобов’я­зання» розділу II викласти в такій редакції:

«Рахунок 04 «Непередбачені активи і зобов’язання»

Рахунок 04 «Непередбачені активи і зобов’язання» використовується для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов’язань. Ці активи або зобов’язання виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення включає три основні характеристики непередбачених активів та зобов’язань: 1) наявна обставина; 2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини; 3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.

Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’язання» має такі субрахунки:

041 «Непередбачені активи»;

042 «Непередбачені зобов’язання».

На субрахунку 041 «Непередбачені активи» ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигід у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

На субрахунку 042 «Непередбачені зобов’язання» ведеться накопичення інформації про наявність непередбаченого зобов’язання, яке може вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає) в сумі очікуваних збитків.

Також на цьому рахунку враховуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються протягом всього періоду їх знаходження в даній установі.».

18. У додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ:

1) розділи 1 та 2 викласти в такій редакції:

«

1. Облік необоротних активів

1.1

Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об’єктів необоротних активів

141 — 143

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802, 811 — 813

402

1.2

Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження, доведення до стану, придатного для використання за призначенням, основних засобів та нематеріальних активів, що включаються до вартості необоротних активів відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», 122 «Нематеріальні активи»

141 — 143

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802, 811 — 813

402

1.3

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

141 — 143

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802, 811 — 813

402

1.4

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

364, 675

1.5

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок)

101 — 122

141 — 143

Водночас:

відображаються зміни в капіталі

402

401

списання сум копійок з придбаних, створених, побудованих, поліпшених необоротних активів

402

141 — 143

1.6

Безоплатне отримання необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

101 — 122

364

Водночас проводиться другий запис

812

401,

131 — 133

1.7

Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

101 — 122

401,

131 — 133

1.8

Безоплатна передача необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

401,

131 — 133

101 — 122

1.9

Відчуження будинків і споруд, що є об’єктами державної (комунальної) власності шляхом реалізації

131, 401

103

1.10

Реалізація необоротних активів (крім нерухомого майна)

364, 675,

131 — 133, 401, 402

711,

104 — 122, 141 — 143

1.11

Відображення результатів дооцінки необоротних активів на суму:

дооцінки первісної вартості

101 — 122

441

коригування суми зносу

441

131 — 133

1.12

Відображення результатів уцінки необоротних активів, які раніше не дооцінювались, на суму:

коригування суми зносу

131 — 133

101 — 122

різниці залишкової вартості

831

101 — 122

1.13

Відображення результатів уцінки необоротних активів, раніше дооцінених, на суму:

коригування суми зносу

131 — 133

101 — 122

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

441

101 — 122

перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта

831

101 — 122

1.14

Відображення результатів дооцінки необоротних активів, раніше уцінених:

коригування суми зносу

101 — 122

131 — 133

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

101 — 122

741

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

101 — 122

441

1.15

Відображення сум втрат від зменшення корисності необоротних активів

831

131 — 133

1.16

Відображення сум вигід від відновлення корисності необоротних активів

131 — 133

741

1.17

Вибуття необоротних активів у випадках, передбачених законодавством

401,

131 — 133

103 — 122

1.18

Списання необоротних активів унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації

401,

131 — 133

104 — 122

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

витрат на відновлення (придбання)

363

711

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач необоротних активів

1.19

Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації

103 — 122,

811

711,

401

1.20

Нарахування суми зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи

841

131 — 133

Водночас проводиться другий запис

401

841

1.21

Оприбуткування фінансових інвестицій у капітал підприємств при їх першому визнанні відповідно до законодавства

151 — 152

421 — 422

1.22

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу підприємств:

а) грошових коштів

151, 152

321, 326

Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях

801, 813

421, 422

б) необоротних активів за балансовою (залишковою) вартістю

151, 152

103 — 122,

141 — 143

списується сума нарахованого зносу

131 — 133

103 — 122

Водночас відображаються зміни у капіталі

401, 402

421, 422

1.23

Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій

831

151, 152

1.24

Відображення суми вигід від відновлення корисності фінансових інвестицій

151, 152

741

1.25

Відображення вибуття фінансових інвестицій підприємств, вилучених зі сфери управління у частині:

капіталу в підприємства

421, 422

151, 152

суми різниць

431, 432

151, 152

1.26

Передача активів як вкладів у спільну діяльність без створення юридичної особи (учасником)

366,

401, 131 — 133

101 — 122, 311 — 326

1.27

Оприбуткування активів, отриманих як вклади, оператором спільної діяльності без створення юридичної особи

101 — 122, 311 — 326

676,

401, 131 — 133

2. Облік запасів

2.1

Оприбуткування придбаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, тварин для відгодівлі тощо (вартість без податку на додану вартість):

у разі попередньої оплати

201 — 218,

231 — 239

362, 364

у разі сплати після їх отримання

201 — 218, 231 — 239

675

Сума податку на додану вартість з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування:

придбаних за рахунок коштів загального фонду

201 — 218, 231 — 239

362, 364, 675

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

201 — 218, 231 — 239

362, 364, 675

якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

2.2

Зарахування до складу первісної вартості запасів фактичних витрат з їх придбання за плату, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

201 — 218, 231 — 239

362, 364, 675

2.3

Безоплатне отримання виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

261, 201 — 218, 231 — 239

683, 684

2.4

Вибуття виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування у випадках, передбачених законодавством, крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

801, 802, 811 — 813

261, 201 — 218, 231 — 236, 238, 239

Списання за розрахунком розподіленої величини транспортно-заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів) згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

801, 802,

811 — 813

201 — 218, 231 — 239

2.5

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми безоплатно переданих виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала) та списання використаних запасів (установою, що отримала)

683, 684

261, 201 — 218,

231 — 239

2.6

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала)

801, 802, 813

683, 684

2.7

Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги

231 — 236, 238, 239

364

2.8

Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених при інвентаризації

231 — 236, 238, 239

711

2.9

Списано суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації

831

201 — 218, 231 — 239

2.10

Списання виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів

801, 802, 811 — 813, 431, 432, 683, 684

261, 201, 204, 205, 231 — 236, 238, 239

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині

витрат на відновлення (придбання)

363

711

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

2.11

Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без податку на додану вартість):

у разі попередньої оплати

221 — 222

362, 364

у разі оплати після їх отримання

221 — 222

675

Водночас проводиться другий запис (сума без податку на додану вартість)

801, 802,

811 — 813

411

Сума податку на додану вартість з малоцінних та швидкозношуваних предметів:

придбаних за рахунок коштів загального фонду

221 — 222

362, 364, 675

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

221 — 222

362, 364, 675

якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

2.12

Безоплатне отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

221 — 222

411

2.13

Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога

221 — 222

364

Водночас проводиться другий запис

812

411

2.14

Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів

411

221

2.15

Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації

221 — 222,

811

711

411

2.16

Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що не передані в експлуатацію та не використовуються установою

411

221, 222

На суму коштів від реалізації проводиться запис

364, 675

711

2.17

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними

411

221, 222

2.18

Списання запасів, придбаних у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством

431, 432

201 — 205, 211 — 218, 231, 234, 235, 238, 239

2.19

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

231, 234, 235, 238, 239

711

2.20

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації нестач і втрат

411

221

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

витрат на відновлення (придбання)

363

711

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

2.21

Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю

211

822

2.22

Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі

822

211, 212

2.23

Оприбуткування м’ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами

251

211 — 218

»;

2) у розділі 3:

рядок 3.11 виключити.

У зв’язку з цим рядки 3.12 — 3.45 вважати відповідно рядками 3.11 — 3.44;

рядки 3.33, 3.34 викласти у такій редакції:

«

3.33

Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця при зміні курсу):

при збільшенні курсу

318

741

при зменшенні курсу

831

318

3.34

Переоцінка зобов’язань, узятих в іноземній валюті:

при збільшенні курсу

831

675

при зменшенні курсу

675

741

»;

рядок 3.35 виключити.

У зв’язку з цим рядки 3.36 — 3.44 вважати відповідно рядками 3.35 — 3.43;

3) рядок 4.11 розділу 4 викласти у такій редакції:

«

4.11

Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації:

441

431, 432

».

19. У пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, цифри «2015» замінити цифрами «2016».

20. У Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року № 372, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 426/25203 (зі змінами):

20.1. У розділі I «Загальні положення»:

1) у пункті 1.1 слова «та іноземній валютах» замінити словом «валюті»;

2) у пункті 1.2:

абзаци третій та четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — двадцять другий вважати відповідно абзацами третім — двадцятим;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий — двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — дев’ятнадцятим;

абзаци десятий — тринадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — дев’ят­надцятий вважати відповідно абзацами десятим — п’ят­надцятим;

абзац п’ятнадцятий виключити;

20.2. Розділ IV виключити.

У зв’язку з цим розділ V вважати розділом IV та пункти 5.1 — 5.10 вважати відповідно пунктами 4.1 — 4.10;

20.3. Пункти 4.1 та 4.2 розділу IV виключити;

У зв’язку з цим пункти 4.3 — 4.10 вважати відповідно пунктами 4.1 — 4.8;

20.4. Додаток до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ виключити.

 

Директор Департаменту податкової, митної політики
 та методології бухгалтерського обліку
 М. Чмерук

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити