Теми статей
Обрати теми

Щодо оплати праці водіїв виїзних бригад

Міністерство соціальної політики України
Лист від 02.12.2014 р. № 1559/13/84-14

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України розглянув лист щодо оплати праці водіїв виїзних бригад територіального медичного об’єднання екстреної медичної допомоги і в межах компетенції повідомляє.

Оплата праці водія, який працює у виїзній бригаді територіального медичного об’єднання центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, здійснюється згідно з наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (далі — Умови).

У штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівникам встановлюються з урахуванням підвищень.

Так, відповідно до підпункту 2.4.4 Умов водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки (оклади) підвищуються на 20 відсотків.

Перелік автомобілів, віднесених до санітарних, затверджено наказом МОЗ від 02.10.2000 р. № 232 «Про затвердження Переліку спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів галузі охорони здоров’я України, що відносяться до складу (категорії) санітарних».

Згідно з цим переліком до спеціальних санітарних транспортних засобів відносяться: швидка медична допомога; невідкладна медична допомога; реанімаційний; оперативний медицини катастроф; оперативно-рятувальний надзвичайних ситуацій; спеціальні перевезення (трупів, анатомічних матеріалів, інші).

Відповідно до підпункту 4.5.3 Умов водіям автотранспортних засобів установлюється щомісячна надбавка за класність до тарифної ставки (окладу) в таких розмірах:

— водіям II класу — 10 відсотків;

— водіям I класу — 25 відсотків.

Зазначена надбавка установлюється за фактично відпрацьований водієм час до тарифної ставки (окладу), визначеного згідно з пунктами 2.1 та 2.2 Умов, без урахування підвищення за керування санітарним транспортом.

Якщо водій працював у нічний час (з 22:00 до 06:00), то згідно з підпунктом 3.2.2 Умов проводиться доплата у розмірі 50 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну відпрацьовану годину в нічний час.

Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводиться зазначена доплата, затверджується керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом. У разі потреби до нього можуть вноситись зміни та доповнення.

Доплата за роботу в нічний час нараховується на посадовий оклад з урахуванням підвищення.

Тривалість щоденної роботи (зміни) працівників, в тому числі водіїв виїзних бригад, визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку. Під робочим часом водія варто розуміти час, протягом якого водій зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно з підпунктом 3.4.4 Умов керівники закладів за погодженням з профспілковими комітетами можуть установлювати ненормований робочий день для водіїв легкових та санітарних автомобілів, автомобілів швидкої медичної допомоги з доплатою 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Доплати установлюються до посадового окладу з урахуванням підвищення. Посада водія має бути включена до переліку професій і посад, визначених у колективному договорі, для яких застосовується ненормований робочий день, а факт роботи в режимі ненормованого робочого дня зафіксовано в укладеному з водієм трудовому договорі.

Робота понад нормальну тривалість робочого часу водієві в підвищеному розмірі не оплачується, а компенсацією за ненормований робочий день є надання додаткової відпустки тривалістю до 7 календарних днів згідно із списком посад, робіт та професій, визначених колективним договором.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Таким чином, для водіїв, які затрималися на виїзді і відпрацювали понад нормальну тривалість робочого часу, застосовується такий вид компенсації, як доплата до тарифної ставки (окладу) за ненормований робочий день.

Доплата за ненормований робочий день не може надаватися водієві виїзної бригади, для якого відповідно до статті 61 КЗпП введено підсумований облік робочого часу.

На період ремонту автомобіля водія (за його згодою) наказом керівника можуть тимчасово перевести на ремонтні роботи, тобто на посаду слюсаря з ремонту автомобілів (за умови, що у штатному розписі є така посада і на той час вона вакантна та якщо водій має кваліфікаційний розряд за цією спеціальністю). У цьому випадку праця водія оплачується згідно з виконаною роботою, але не нижче середнього заробітку за попередньою роботою ( ст. 33, 34 КЗпП). Середній заробіток обчислюється згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

Якщо наказ про тимчасове розміщення автотранспорту на ремонт не видавався і час простою в табелі обліку робочого часу не відображено, тобто водій відремонтував автомобіль у свій робочий час, оплата праці водія спеціального санітарного автотранспортного засобу здійснюється згідно із чинними умовами оплати праці водіїв, визначеними у трудовому договорі.

Якщо водій у робочий час знаходився на роботі, але не виїжджав, тобто не керував автотранспортним засобом, надбавка за класність не виплачується, оскільки при виконанні інших видів робіт кваліфікація II чи I класу водія не потребується. Також за ці години не здійснюється доплата за ненормований робочий день.

Що стосується надбавки за стаж безперервної роботи, то відповідно до підпункту 4.1.1 (6) Умов водіям виїзних бригад встановлюється надбавка за тривалість безперервної роботи в розмірі до 60 відсотків посадового окладу.

Зазначена надбавка нараховується на тарифну ставку (оклад) водія без урахування інших підвищень, надбавок і доплат.

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Водії виїзних бригад швидкої допомоги: нюанси оплати праці

У листі, що коментується, Мінсоцполітики розглянуло питання, пов’язані з оплатою праці водіїв виїзних бригад територіального медичного об’єднання центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф (далі — ТМО ЦЕМДМК).

Давайте розглянемо їх детальніше, спираючись на норми Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці і МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Підвищення окладу за керування санітарним транспортом

Водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки (оклади) підвищують на 20 % (п.п. 2.4.4 Умов № 308/519).

Перелік спеціальних і спеціалізованих транспортних засобів сфери охорони здоров’я України, що належать до складу (категорії) санітарних, затверджено наказом МОЗ від 02.10.2000 р. № 232 (далі — Перелік № 232).

Наприклад, згідно з цим документом до спеціальних санітарних автомобілів відносять швидку медичну допомогу. Однак одного лише напису на транспортному засобі замало.

Увага! Як передбачено п. 2 вищезгаданого наказу, керівники закладів повинні здійснювати реєстрацію (перереєстрацію) санітарних транспортних засобів, уключених до Переліку № 232.

Отже, для того щоб установити водію санітарного автомобіля це підвищення, транспортний засіб, яким він керує, має бути належним чином обладнаний і зареєстрований в органах ДАІ як «спеціальний» або «спеціалізований».

Надбавка за класність

Тарифний розряд водіям установлюють виходячи з наявності у них III кваліфікаційного класу. Для тих же працівників, яким присвоєний I або II клас, передбачена надбавка до зарплати. Її розміри встановлені п.п. 4.5.3 Умов № 308/519 і складають для:

— водіїв II класу — 10 %;

— водіїв I класу — 25 %.

Візьміть на замітку: надбавку за класність установлюють у відсотках до посадового окладу, визначеного згідно з п.п. 2.2.23 Умов № 308/519, тобто без врахування підвищення за санітарний транспорт (п. 4.6 цих Умов).

При цьому виплачують її за фактично відпрацьований водієм час.

Доплата за роботу в нічний час

Нічним вважається час з 22:00 до 6:00 (ст. 54 КЗпП). За роботу в такий час водіям санітарних автомобілів установлюють доплату в розмірі 50 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) з урахуванням підвищень за кожну годину роботи в нічний час (п.п. 3.2.2 Умов № 308/519).

Мінсоцполітики підкреслило: керівником установи за погодженням з профспілкою має бути затверджений перелік посад і підрозділів, за роботу в яких проводиться зазначена доплата.

При цьому зауважимо, що доплата за роботу в нічний час є обов’язковою виплатою та здійснюється незалежно від режиму роботи водія.

Доплата за ненормований робочий день

Підпунктом 3.4.4 Умов № 308/519 керівникам закладів за погодженням з профспілкою надано право встановлювати ненормований робочий день для водіїв легкових і санітарних автомобілів, автомобілів швидкої медичної допомоги.

Цікаво, що порядок запровадження такого режиму роботи законодавством не встановлений. Як правило, у цьому питанні керуються Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затвердженими наказом Мінпраці від 10.10.97 р. № 7 (ср. ).

З цього документа випливає, що:

1) ненормований робочий день — це особливий режим роботи;

2) виконувати роботу на умовах ненормованого робочого дня можуть лише окремі працівники, для яких неможливо нормувати час трудового процесу (час роботи не можна обліковувати точно);

Важливо! Як підкреслило Мінсоцполітики в листі, що коментується, список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним договором, а факт роботи в такому режимі фіксують в трудовому договорі.

3) до роботи на умовах ненормованого робочого дня працівника можна залучати лише за необхідності та епізодично;

4) ненормований робочий день означає перевищення межі нормальної тривалості робочого часу. Така робота не є наднормовою та додатково не оплачується. Однак як компенсацію надають щорічну додаткову відпустку та встановлюють доплату.

Згідно з п.п. 3.4.4 Умов № 308/519 розмір доплати становить 25 % тарифної ставки з урахуванням підвищень. Її встановлюють за фактично відпрацьований час.

Важливо! Ненормований робочий день не може бути встановлений працівникам, щодо яких застосовується підсумований облік робочого часу.

Пояснимо, чому це так. Річ у тім, що підсумований облік робочого часу здійснюється за табелем виходів на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період, тобто в такому разі працівники не мають можливості працювати понад нормальну тривалість робочого часу. При підсумованому обліку робочого часу час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається наднормовим та оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП.

Тому якщо водії виїзних бригад ТМО ЦЕМДМК працюють у режимі підсумованого обліку робочого часу, то для встановлення їм ненормованого робочого дня (з виплатою відповідної доплати) немає підстав.

Автомобіль на ремонті: як виплачувати зарплату водію

Якщо автомобіль перебуває на ремонті, то оплата праці водія залежить від того, як оформлені з ним трудові відносини на цей період. Можливі два варіанти:

1) оформлення простою;

2) переведення на іншу роботу водія.

Звичайно, на прохання водія, йому може бути надана щорічна відпустка або відпустка без збереження зарплати. При цьому пам’ятайте, що примусово направляти працівників у відпустку без збереження зарплати заборонено, а її тривалість не може перевищувати 15 календарних днів.

Розглянемо кожний з наведених вище варіантів детальніше.

Оформлення простою. Для фіксації простою не з вини працівника мають бути оформлені:

— відповідний акт (у ньому зазначаються причини, які зумовили зупинення роботи);

— наказ керівника.

Простій підлягає обов’язковій оплаті відповідно до вимог ч. 1 ст. 113 КЗпП, тобто з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу). При цьому зауважимо, що надбавку за класність і доплату за ненормований робочий день не нараховують.

Переведення на іншу роботу. У ст. 34 КЗпП зазначене таке: у разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу в тій самій установі на весь час простою строком до одного місяця.

Тимчасове переведення на іншу роботу внаслідок простою оформляють наказом керівника, в якому має бути зазначена робота, на яку переводиться працівник (посада, професія, спеціальність, кваліфікація або конкретні трудові обов’язки), строк початку і закінчення переведення на іншу роботу, конкретна причина переведення. Для здійснення такого переведення необхідна згода працівника. Таку згоду в обов’язковому порядку необхідно зафіксувати документально.

Увага! Переведення на іншу посаду можливе, якщо у штатному розписі є потрібна посада та вона є вакантною (крім того, водій повинен мати за нею спеціальність).

Статтею 34 КЗпП не встановлений порядок оплати праці в разі переведення працівника у зв’язку з простоєм на іншу роботу. У листі, який коментується, Мінсоцполітики говорить про те, що здійснювати оплату потрібно не нижче середнього заробітку за попередньою роботою, тобто в порядку, установленому ст. 33 КЗпП.

Наприклад, на період ремонту автомобіля водій переведений на посаду слюсаря з ремонту автомобілів. У цьому випадку йому здійснюється оплата праці за виконану роботу за посадою слюсаря, але не нижче середнього заробітку за попередньою роботою (на посаді водія). Середній заробіток розраховують згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, виходячи з виплат за останні 2 місяці, що передують місяцю переведення на іншу роботу.

Це означає, що необхідно порівняти суму денного заробітку за посадою слюсаря та середньоденного заробітку за посадою водія, і якщо денний заробіток:

— вище середнього заробітку, то період тимчасового переведення оплачується виходячи з умов праці за посадою слюсаря;

— нижче середнього заробітку, то період тимчасового переведення оплачується виходячи з середньої зарплати.

Відомості про тимчасове переведення на іншу роботу до трудової книжки не записують.

Крім описаних вище варіантів, Мінсоцполітики в листі, що коментується, розглянуло ще один — водій виконував роботи з ремонту автотранспортного засобу самостійно у свій робочий час, наказ про тимчасове переміщення автомобіля на ремонт не видавався та водію не оформлявся простій.

У такому разі оплата праці за час виконання таких робіт проводиться відповідно до встановлених умов оплати праці водіїв. При цьому, на думку фахівців цього міністерства, у такому разі йому не виплачують надбавку за класність і доплату за ненормований робочий день. Такої позиції Мінсоцполітики дотримується вже давно. Однак і ми також дотримуємося своєї думки. Згодні, підстав для виплати доплати за ненормований робочий день, дійсно, немає. Адже в цей період водія не залучають до роботи понад нормальну тривалість робочого часу. Однак з відсутністю надбавки за класність не можемо погодитися.

Мінсоцполітики наполягає: якщо водій в робочий час перебував на роботі, але не виїжджав, то надбавку за класність за ці години не виплачують, оскільки при виконанні інших видів робіт класність не потрібна.

Але якщо бути об’єктивними, до посадових обов’язків водіїв належить не лише керування автотранспортним засобом. Крім цього, водій щодня повинен перевіряти технічний стан автотранспортного засобу, забезпечувати справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони довкілля, виконувати роботи зі щоденного технічного обслуговування, а також усувати технічні несправності, що виникають при роботі автотранспортного засобу тощо. Тому якщо водій на роботу вийшов, але не виїжджав, а виконував іншу роботу, передбачену його посадовими обов’язками, або простоював, то цей період вважається ним відпрацьованим. І свою «класність» він при цьому не втрачає.

Крім того, підставою для табелювання працівника є дані про його вихід на роботу та залишення її. Підкреслимо: помилково вважати, що фактично відпрацьований водієм час підтверджується подорожніми листами, оскільки подорожні листи не є підставою для нарахування зарплати водіям. Тому вважаємо, що в цьому випадку надбавка за класність має виплачуватися на загальних підставах.

Надбавка за тривалість безперервної роботи

Водії бригад ТМО ЦЕМДМК мають право на зазначену надбавку на підставі п.п. 4.1.1 Умов № 308/519. Її процентний розмір залежить від стажу безперервної роботи: від 3 до 5 років — 20 %, від 5 до 7 років — 40 %, понад 7 років — 60 % тарифної ставки (посадового окладу) без урахування підвищень (п. 4.6 Умов № 308/519).

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі