(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
2/7
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2016/№ 46

Про затвердження Умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

http://tinyurl.com/y43c2uq4
Наказ від 24.10.2016 р. № 1215
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.11.2016 р. за № 1455/29585

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 630 «Питання оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою впорядкування умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат наказую:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 квітня 2006 року № 149 «Про умови оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат» (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 травня 2006 року за № 554/12428.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці <…> в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр А. Рева

ПОГОДЖЕНО: <…>

Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 24.10.2016 р. № 1215

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.11.2016 р. за № 1455/29585

Умови оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі — Центри) визначено в додатку 1 до цих Умов.

Схему тарифних розрядів керівних працівників і фахівців центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат визначено в додатку 2 до цих Умов.

Схему тарифних розрядів технічних службовців і робітників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат визначено в додатку 3 до цих Умов.

2. Надати право керівникам Центрів у межах затвердженого фонду заробітної плати установлювати:

1) посадові оклади працівникам; посадові оклади заступникам керівника та заступникам керівників структурних підрозділів у розмірах, що на 5 — 15 відсотків нижчі посадових окладів відповідних керівників, визначених за схемою тарифних розрядів керівних працівників і фахівців центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат згідно з додатком 2 до цих Умов;

2) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: «народний» — у розмірі 40 відсотків, «заслужений» — 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка за почесне звання встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником Центру;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15, двох і більше мов — 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, щодо яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) працівникам Центрів, посади яких зазначено в додатку 2 до цих Умов, надбавки у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу роботи для встановлення надбавки зараховується стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та період роботи в Центрі;

4) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів та їхнім заступникам;

за роботу в нічний час — у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

за науковий ступінь:

доктора наук — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук — у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником Центру.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу — 10 відсотків, водіям I класу — 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день — у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3. Керівники Центрів мають право:

1) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше одного посадового окладу на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

2) преміювати працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників Центрів, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

Заступник директора Департаменту заробітної плати та умов праці — начальник відділу А. Литвин

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників центрів
по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
(пункт 1)

Розміри
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 травня 2016 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 1185 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.

Якщо посадовий оклад (тарифну ставку) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — округлюються до однієї гривні.

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників центрів
по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
(пункт 1)

Схема тарифних розрядів
керівних працівників і фахівців центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

1

2

Посади

Тарифні розряди

Керівник (директор) установи

18 — 19

Начальник відділу

13 — 15

Завідувач сектору

11 — 12

Фахівці*: провідний

10

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

Старший інспектор з кадрів

8

Інспектор з кадрів

7

* Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, кваліфікаційні категорії — відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників центрів
по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
(пункт 1)

Схема тарифних розрядів
технічних службовців і робітників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Посади

Тарифні розряди

Завідувач господарства

6 — 8

Архіваріус, діловод, оператор комп’ютерного набору, касир, секретар керівника, секретар-друкарка, друкарка та інші

5

Ліфтер

2 — 3

Прибиральник: службових приміщень, територій; комірник

2

Водій автотранспорту:

автобуса;

вантажного автомобіля (спеціалізованого і спеціального);

вантажного автомобіля загального призначення;

легкового автомобіля;

мотоцикла, моторолера

5

5

4

4

2

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків:

при виконанні робіт з 2 — 5 професій;

при виконанні робіт з 6 і більше професій

6 — 7

8

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Працівники Центрів по нарахуванню та здійсненню соцвиплат: визначені нові умови оплати праці

Нещодавно ми коментували постанову КМУ «Питання оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат» від 14.09.2016 р. № 630, яка набула чинності 22.09.2016 р. (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 37, с. 3). Цим документом Уряд врегулював працеоплатні питання колишніх державних службовців центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі — Центри НЗСВ).

Нагадаємо: з набранням чинності новим Законом про держслужбу (Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, далі — Закон № 889) деякі категорії працівників з 1 травня цього року втратили статус державних службовців (у тому числі і керівні працівники та спеціалісти Центрів НЗСВ).

Що стосується інших працівників Центрів НЗСВ, то умови оплати їх праці повинно було визначити Мінсоцполітики.

І от наказом, що коментується (набув чинності 06.12.2016 р.), Мінсоцполітики визначило конкретні умови оплати праці усіх працівників Центрів НЗСВ відповідно до Єдиної тарифної сітки (ЄТС) з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи. Документ-попередник — наказ Мінпраці «Про умови оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат» від 26.04.2006 р. № 149, (далі — наказ № 149), визнано таким, що втратив чинність.

Виділимо ключові моменти нових «оплатних» умов (далі — Умови № 1215). Усі вони пов’язані з основоположною постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298).

Схеми тарифних розрядів

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Центрів НЗСВ наведено у додатку 1 до Умов № 1215. Тут продубльовано тарифні розряди і тарифні коефіцієнти, а також механізм визначення посадових окладів за ЄТС із додатка 1 до постанови № 1298.

Увага! З 1 грудня 2016 року розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду складає 1335 грн.

Посадові оклади за усіма розрядами ЄТС, які мають бути встановлені з 01.12.2016 р. у штатних розписах працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, наведено у п. 1 постанови КМУ від 23.11.2016 р. № 840.

2. Схему тарифних розрядів керівних працівників і фахівців Центрів НЗСВ визначено у додатку 2 до Умов № 1215 (ср. 025069200). У цьому додатку зазначені усі посади із нового розд. XXXV додатка 2 до постанови № 1298, а також з’явилося уточнення щодо тарифного розряду для посади старшого інспектора з кадрів та інспектора з кадрів.

Отже, нові умови оплати праці передбачають встановлення посадових окладів працівників Центрів НЗСВ за тарифними розрядами ЄТС. А саме для:

— керівника (директора) Центру НЗСВ — 18 — 19 тарифні розряди;

— керівників відділів — 13 — 15 розряди;

— завідувачів секторів — 11 — 12 розряди;

— провідних фахівців — 10 розряд;

— фахівців I категорії — 9 розряд;

— фахівців II категорії — 8 розряд;

— фахівців без категорії — 7 розряд;

— старшого інспектора з кадрів — 8 розряд;

— інспектора з кадрів — 7 розряд.

Цей підхід до встановлення окладів за ЄТС для керівних працівників і фахівців діє ще з 22.09.2016 р., а тепер стала відома позиція щодо тарифних розрядів і для «кадрових» спеціалістів.

Відповідно до п.п. 1 п. 2 Умов № 1215 посадовий оклад заступників керівників та заступників керівників структурних підрозділів встановлюють на 5 — 15 % нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемою тарифних розрядів, згідно з додатком 2 до Умов № 1215. Ця вимога теж аналогічна за змістом нормі п. 2 постанови № 1298.

«Стажова» надбавка

Відповідно до п.п. 3 п. 2 Умов № 1215 працівникам Центрів НЗСВ, посади яких визначено в додатку 2 до цих Умов, виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в зазначених Центрах. Розміри надбавки у відсотках залежно від стажу роботи для працівників складають:

Стаж працівника, років

Розмір надбавки за стаж роботи, %

Понад 3

10

Понад 5

15

Понад 10

20

Понад 15

25

Понад 20

30

Понад 25

40

При цьому до стажу роботи для встановлення зазначеної надбавки зараховується:

— стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом № 889;

— період роботи в Центрі НЗСВ.

Зауважимо: право на таку надбавку колишні держслужбовці Центрів НЗСВ мають ще з 22.09.2016 р. Відтепер ця норма прописана і в Умовах № 1215.

Оплата праці для робітників

Тарифні розряди робітників відтепер слід шукати у додатку 3 до Умов № 1215. Цим додатком визначено схему тарифних розрядів технічних службовців і робітників Центру НЗСВ.

Нагадаємо: за старим наказом № 149 оплата праці робітників здійснювалась відповідно до наказу Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77. Оклади робітникам необхідно було підвищувати пропорційно підвищенню «базового» окладу працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС.

Норми Умов № 1215 щодо робітників орієнтують нас тільки на тарифні розряди за ЄТС (які дещо вищі, ніж встановлені за постановою № 1298). Наприклад, для «обслуговуючих» робітників:

— прибиральника службових приміщень — 2-й тарифний розряд (станом на 01.12.2016 р. це відповідає посадовому окладу 1605 грн.);

— водія легкового автомобіля — 4-й тарифний розряд (станом на 01.12.2016 р. це відповідає посадовому окладу 1695 грн.).

Інші надбавки та доплати

Право на інші надбавки та доплати працівникам Центрів НЗСВ, а також умови їх встановлення аналогічні нормам постанови № 1298. Усі вони названі в п. 2 Умов № 1215 і встановлюються в межах затвердженого фонду заробітної плати.

Серед них:

— надбавки за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 % посадового окладу (відповідає п.п. «а» п.п. 2 п. 3 постанови № 1298);

— надбавки за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: «народний» — у розмірі 40 %, «заслужений» — 20 % посадового окладу (відповідає п.п. «б» п.п. 2 п. 3 постанови № 1298);

— надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15, двох і більше мов — 25 % посадового окладу (відповідає п.п. «г» п.п. 2 п. 3 постанови № 1298);

— доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт (до 50 % посадового окладу, відповідає п.п. «а» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298);

— доплати за роботу в нічний час — у розмірі до 40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку (відповідає п.п. «б» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298);

— доплати за науковий ступінь: доктора наук — у граничному розмірі 25 % посадового окладу; кандидата наук — у граничному розмірі 15 % посадового окладу (відповідає п.п. «г» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298);

— доплати за використання в роботі деззасобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 % посадового окладу (відповідає п.п. «ґ» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298);

— водіям автотранспортних засобів (відповідає п.п. 4 п. 3 постанови № 1298):

надбавки за класність водіям II класу — 10 %, водіям I класу — 25 % установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день — у розмірі 25 % тарифної ставки за відпрацьований час.

Матеріальна допомога

За старим наказом № 149 керівник Центру НЗСВ мав право надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати працівника.

За новими Умовами № 1215 керівник Центру НЗСВ має право надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше одного посадового окладу на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. Тобто умови надання матдопомоги для усіх працівників Центру НЗСВ визначені, як і для усіх бюджетників, згідно з п.п. «б» п. 4 постанови № 1298.

Преміювання

Конкретні умови, порядок і розмір преміювання директор Центру НЗСВ затверджує в положенні про преміювання за погодженням із профспілковим комітетом. Преміювання працівників здійснюють у межах коштів на оплату праці.

Розмір премії працівників залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується.

Для керівників Центрів і питання преміювання, і встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, а також надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі доходів і витрат.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, умови оплати праці, оплата праці працівників додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті