Обмеження щодо суми декретних: роз’яснення Мінсоцполітики

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2016/№ 26
Ми вже розглядали на сторінках нашого видання* порядок розрахунку лікарняних і допомоги по вагітності та пологах з урахуванням обмежуючих показників, установлених Законом № 1105 та Порядком № 1266. Але з дзвінків наших читачів з’ясувалося, що деякі «непрацездатні» фонди (ФСС з ТВП) на місцях по-іншому трактують норми цих документів. Щоб поставити всі крапки над «і», ми звернулися за роз’ясненнями до Мінсоцполітики**. У чому, власне, питання? Чому саме до цього відомства? Що нам відповіли? Зараз усе розкажемо!

* Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 43, с. 22, № 42, с. 13.

** Див. лист Мінсоцполітики від 23.06.2016 р. № 215/18/99-16 на с. 3 цього номера.

Так чому саме Мінсоцполітики? Річ у тім, що умови надання, тривалість і порядок виплати лікарняних і допомоги по вагітності та пологах установлено Законом № 1105. Згідно з цим Законом КМУ затверджено Порядок № 1266, в якому наведено механізм розрахунку середньої зарплати для оплати періоду тимчасової непрацездатності, у тому числі у зв’язку з вагітністю та пологами. Так от, право давати роз’яснення щодо застосування Порядку № 1266 надано саме Мінсоцполітики. Це прямо зазначено в п. 4 постанови № 1266. З адресатом розібралися. Переходимо до суті проблеми.

Усе починається з обмежень

Нормами Закону № 1105 встановлені обмеження щодо сум лікарняних та допомоги по вагітності та пологах (див. ч. 4 ст. 19, ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 26 цього Закону). Всі ці обмеження можна умовно розбити на загальні та спеціальні.

Загальні обмеження. Вони призначені для застрахованих осіб, страховий стаж яких за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку становить 6 місяців і більше. Озвучимо ці обмеження.

Щодо декретних. Їх сума в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ і не може бути менше, ніж розмір мінімальної зарплати (далі — МЗП), встановленої на момент настання страхового випадку.

Щодо лікарняних. Сума лікарняних у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

Крім того, і щодо лікарняних, і щодо декретних середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ у розрахунку на один календарний день.

Спеціальні обмеження. Вони передбачені для застрахованих осіб, страховий стаж яких за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку не перевищує 6 місяців.

Щодо декретних. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна бути вище двократного розміру МЗП та не може бути меншою за розмір МЗП, установлений законом у місяці настання страхового випадку.

Щодо лікарняних. Сума лікарняних у розрахунку на місяць не може перевищувати розміру МЗП, установленого законом у місяці настання страхового випадку.

Впроваджуємо обмеження в практику

Для виконання наведених вище обмежень, страхувальники повинні порівняти суму середньоденної зарплати, розрахованої виходячи з фактичної зарплати, нарахованої застрахованій особі у розрахунковому періоді, з відповідними обмежуючими показниками, а саме з середньоденною зарплатою, обчисленою виходячи з:

— МЗП, установленої законом у місяці настання страхового випадку (далі — мінімальна середньоденна зарплата);

— двократного розміру МЗП, встановленої законом у місяці настання страхового випадку (далі — двократна мінімальна середньоденна зарплата) — якщо застосовують спеціальні обмеження;

— розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої в останньому місяці розрахункового періоду (далі — максимальна середньоденна зарплата) — якщо застосовують загальні обмеження.

Якщо сума фактичної середньоденної зарплати:

не виходить за рамки обмежуючих показників, для розрахунку лікарняних/декретних використовується сума фактичної середньоденної зарплати;

порушує обмежуючий показник, для розрахунку лікарняних/декретних використовується сума порушеного показника (тобто мінімальна середньоденна зарплата, чи двократна мінімальна середньоденна зарплата або максимальна середньоденна зарплата).

Механізм розрахунку обмежуючих показників прописано у Порядку № 1266.

Увага! При обчисленні обмежуючих показників застосовується середньомісячна кількість календарних днів (30,44).

А отже, якщо ви розраховуєте лікарняні/декретні виходячи з порушеного обмежуючого показника у повних місяцях тимчасової непрацездатності (перебування в декретній відпустці), з кількістю календарних днів:

— 31 — сума лікарняних (декретних) буде перевищувати верхню межу;

— 30 (28, 29 — для лютого) — сума допомоги по вагітності та пологах буде меншою, ніж розмір МЗП, встановленої на час настання страхового випадку.

Виходить, щоб виконати вимоги Закону № 1105 щодо обмежуючих показників у розрахунку на місяць, нам потрібно в повних місяцях тимчасової непрацездатності (декретної відпустки) «зрізати» суму лікарняних/декретних, що перевищила верхню межу, чи «дотягнути» суму декретних до розміру МЗП, залежно від того, який показник використовувався при розрахунку.

Саме так ми роз’яснювали на сторінках нашого видання. І ці роз’яснення узгоджувалися з поясненнями, наведеними у прикладі 4 розд. III Прикладів № 1022.

Покажемо, як це працює.

Розбираємось на прикладі

Працівниця, яка за останні 12 місяців заробила собі страховий стаж менше 6 місяців, іде у декретну відпустку з 20 травня 2016 року на 126 календарних днів.

Застосовуємо спеціальні обмеження. Для неї розмір:

— нижнього обмежуючого показника (мінімальної середньоденної зарплати) буде дорівнювати 47,63 грн. (1450,00 грн. : 30,44);

— верхнього обмежуючого показника (двократної мінімальної середньоденної зарплати) — 95,27 грн. (1450,00 грн. х 2 : 30,44).

Припустимо, що:

1 варіант — фактична середньоденна зарплата перевищила верхній обмежуючий показник. Для розрахунку декретних використовуємо розмір порушеного обмежуючого показника (тобто двократної мінімальної середньоденної зарплати — 95,27 грн.).

Розраховуємо допомогу по вагітності та пологах у розрізі місяців, на які припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами:

Період

Дні до оплати

Розрахунок, грн.

Сума допомоги з урахуванням обмежень, грн.

Травень

11

1047,97 (95,27 х 11)

1047,97

Червень

30

2858,10 (95,27 х 30)

2858,10

Липень

31

2953,37 (95,27 х 31)

2900,00

Серпень

31

2953,37 (95,27 х 31)

2900,00

Вересень

23

2191,21 (95,27 х 23)

2191,21

Всього

126

Х

11897,28

Пояснимо. У липні і серпні (повних місяцях перебування в декретній відпустці) сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць (2953,37 грн.) перевищила верхній обмежуючий показник (2900,00 грн. (1450,00 грн. х 2)). Тому в цих місяцях суму допомоги «зрізаємо» до розміру порушеного показника. Адже в Законі № 1105 чітко сказано, що у тих застрахованих осіб, які за 12 місяців заробили страховий стаж менше 6 місяців, сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна бути вище двократного розміру МЗП;

2 варіант — фактична середньоденна зарплата вища за мінімальну середньоденну зарплату і нижча за двократну мінімальну середньоденну зарплату. Для розрахунку декретних використовуємо фактичну середньоденну зарплату. Припустимо, що її величина дорівнює 60,00 грн.

Розрахуємо суму допомоги по вагітності та пологах:

60,00 х 126 = 7560,00 (грн.);

3 варіант — фактична середньоденна зарплата не дотягнула до нижнього обмежуючого показника. Для розрахунку декретних використовуємо розмір порушеного обмежуючого показника (тобто мінімальної середньоденної зарплати — 47,63 грн.).

Розраховуємо допомогу по вагітності та пологах у розрізі місяців, на які припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами:

Період

Дні до оплати

Розрахунок, грн.

Сума допомоги з урахуванням обмежень, грн.

Травень

11

523,93 (47,63 х 11)

523,93

Червень

30

1428,90 (47,63 х 30)

1450,00

Липень

31

1476,53 (47,63 х 31)

1476,53

Серпень

31

1476,53 (47,63 х 31)

1476,53

Вересень

23

1095,49 (47,63 х 23)

1095,49

Всього

126

Х

6022,48

Наші пояснення. У червні (повному місяці перебування в декретній відпустці) сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць (1428,90 грн.) нижче мінімальної заробітної плати, установленої на момент настання страхового випадку (1450,00 грн.). Щоб не допустити порушення Закону № 1105, «дотягуємо» суму допомоги до розміру МЗП, діючого в місяці настання страхового випадку.

Все легко та просто, але…

Що на місцях?

А на місцях деякі органи ФСС з ТВП наполягали на наступному.

Якщо в повних місяцях перебування на лікарняному (у декретній відпустці) сума допомоги перевищує максимальну базу нарахування ЄСВ, встановлену в останньому місяці розрахункового періоду (двократний розмір МЗП, встановленої у місяці настання страхового випадку — якщо застосовують спеціальні обмеження), суму допомоги у такому місяці слід «зрізати» до розміру такої величини.

А от якщо сума декретних, розрахована виходячи з мінімальної середньоденної зарплати, в повних місяцях перебування у декретній відпустці нижче МЗП, установленої у місяці настання страхового випадку… нічого «дотягувати» не потрібно! Незгодним — розказували про штрафи за неправомірне використання страхових коштів…

Але чому так?! Адже вимоги про «не більше — не менше» встановлені одними і тими ж нормами Закону № 1105! І якщо керуючись ними, ми «зрізаємо» те, що вище за верхню межу (див., наприклад, варіант 1), то, цілком логічно, повинні «дотягувати» до нижньої межі (див., наприклад, варіант 3), якщо сума декретних у розрахунку на місяць нижче МЗП.

Ми не могли залишити це питання невирішеним. Тому звернулися за роз’ясненнями до Мінсоцполітики.

Тільки так і ніяк інакше

У листі, направленому відомству, ми навели той самий приклад (варіант 3), який вище з вами розглянули, і запитали: яка сума допомоги по вагітності та пологах повинна бути нарахована та виплачена працівниці за червень 2016 року: фактично розрахована виходячи з мінімальної середньоденної зарплати (1428,90 грн.) чи в сумі не менше за розмір МЗП, встановленої законом у місяці настання страхового випадку (1450,00 грн.)?

Що нам відповіло Мінсоцполітики? Цитуємо висновок його листа від 23.06.2016 р. № 215/18/99-16: «якщо сума допомоги в розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати (у прикладі, наведеному в листі, це червень), то необхідно здійснити у цьому місяці доплату до зазначеної суми та, відповідно, збільшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах». Такий алгоритм передбачено в прикладі 4 розд. III Прикладів № 1022.

Крім того, відомство звернуло увагу на те, що Закон № 1105 та Порядок № 1266 не містять уточнень щодо суми допомоги в розрахунку на місяць залежно від режиму роботи застрахованої особи. Тому навіть якщо вона працює на умовах неповного робочого часу, сума декретних у розрахунку на місяць має бути не меншою за розмір МЗП, встановлений у місяці настання страхового випадку.

Сподіваємось, що у питанні «зрізання і дотягування» тепер постановлено крапку.

Нормативні документи

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Порядок № 1266, постанова № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Приклади № 1022 — Приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджені наказом Мінсоцполітики від 21.10.2015 р. № 1022.

Теги декретні
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити