Об’єднання територіальних громад: продовжуємо відповідати на запитання

В обраному У обране
Друк
Маркович Галина, заступник директора Департаменту місцевих бюджетів — начальник управління планування місцевих бюджетів Міністерства фінансів України, заслужений економіст України, кандидат економічних наук
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2016/№ 9
Продовжуючи тему діяльності новостворених об’єднаних територіальних громад (ОТГ), яку ми розглядали в попередньому номері*, цю консультацію присвятимо запитанням стосовно бюджетного процесу, які надійшли до редакції газети «Бюджетна бухгалтерія».

* Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 8, с. 13.

Яким чином будуть фінансуватися загальноосвітні навчальні заклади, заклади дошкільної освіти (садочки) та заклади культури, які розташовані на території ОТГ?

Фінансування бюджетних установ здійснюється з урахуванням розмежування видатків, визначеного БКУ, для бюджетів ОТГ — ст. 71, 89 та 91 цього Кодексу.

Джерелом фінансування таких видатків є власні доходи, освітня та медична субвенції, субвенції, передані бюджету ОТГ з інших місцевих бюджетів, відповідно до укладених угод.

Отже, загальноосвітні заклади (типи закладів визначено ч. 1 ст. 1032 БКУ), які розташовані на території ОТГ, фінансуватимуться за рахунок освітньої субвенції, яка передбачається законом про державний бюджет на відповідний плановий рік. Питання надання субвенції бюджету ОТГ врегульовано ст. 1032 БКУ. Формула її розподілу між місцевими бюджетами затверджена постановою № 435, а порядок та умови надання — постановою № 6.

При цьому законодавством не заборонено спрямовувати на утримання загальноосвітніх закладів власні кошти місцевих бюджетів.

Всі інші освітні заклади та заклади культури будуть фінансуватись за рахунок власних надходжень, визначених ст. 64, 691 та 71 БКУ, субвенцій з інших місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Куди сплачується земельний податок за землі лісового фонду?

Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення, земельним податком здійснюється відповідно до ст. 273 ПКУ — податок за лісові землі включено до складу рентної плати, яка є загальнодержавним податком згідно з п.п. 14.1.217 ст. 14 ПКУ.

У разі якщо об’єктом оподаткування є деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування, 50 % рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів зараховується до доходів загального фонду державного бюджету ( п. 3 ч. 2 ст. 29 БКУ) та 50 % — до доходів загального фонду міських бюджетів міст Києва і Севастополя ( п. 2 ч. 1 ст. 64 БКУ), бюджету АР Крим і обласних бюджетів ( п. 2 ч. 1 ст. 66 БКУ).

Якщо об’єктом оподаткування є деревина, заготовлена під час проведення заходів, передбачених п.п. 256.2.2 ст. 256 ПКУ, другорядні лісові матеріали ( п.п. 256.2.3 ст. 256 ПКУ), побічні лісові користування ( п.п. 256.2.4 ст. 256 ПКУ), використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт ( п.п. 256.2.5 ст. 256 ПКУ), 100 % рентної плати зараховується до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування (сільського, селищного, міського бюджету чи бюджету ОТГ) за місцезнаходженням ресурсів ( п. 30 ч. 1 ст. 64 БКУ).

Які строки прийняття бюджету новоствореної ОТГ?

Бюджети ОТГ, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, є складовою частиною місцевих бюджетів ( п. 2 та 34 ч. 1 ст. 2 БКУ). Тому усі норми БКУ, які регулюють відносини, що виникають на кожній стадії бюджетного процесу, є єдиними для усіх місцевих бюджетів, у тому числі поширюються і на бюджети ОТГ.

Загальні строки прийняття місцевих бюджетів передбачені ст. 77 БКУ. Так, згідно з ч. 2 цієї статті місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради АР Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Особливості формування, затвердження та виконання бюджетів таких громад визначено:

ч. 4 ст. 67 БКУ:

1) доходи цих бюджетів визначаються відповідно до ст. 64 та 69 БКУ;

2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються відповідно до ст. 89 і 91 БКУ;

3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом визначаються відповідно до ст. 97, 99, 100, 102, 1032, 1034 і 108 БКУ;

4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до ст. 16 і 74 БКУ;

п. 38 Прикінцевих та перехідних положень БКУ (передбачено особливості застосування окремих норм цього Кодексу під час складання проектів бюджетів ОТГ):

1) у разі неприйняття закону про Державний бюджет України 1 та 2 до 1 грудня року, що передує плановому:

— перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету цим бюджетам, а також міжбюджетних трансфертів до державного бюджету з таких бюджетів здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України, схваленому Кабміном та поданому до Верховної Ради України;

— при затвердженні цих бюджетів враховуються міжбюджетні трансферти, визначені у проекті закону про Державний бюджет України, схваленому Кабміном та поданому до Верховної Ради України;

2) якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет ОТГ, виконавчий орган місцевої ради має право здійснювати витрати місцевого бюджету на цілі, визначені у проекті рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний період, схваленому виконавчим органом місцевої ради та поданому на розгляд місцевої ради.

При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, передбачених проектом рішення про бюджет на плановий бюджетний період з урахуванням міжбюджетних трансфертів, які визначені законом про Державний бюджет України на плановий бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом — проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабміном та поданим до Верховної Ради України).

Як будуть надаватися субвенції та дотації бюджетам ОТГ, які саме, в якому розмірі?

Як уже зазначено вище, однією з особливостей для бюджетів ОТГ є формування відносин між цими бюджетами та державним бюджетом відповідно до ст. 97, 99, 100, 102, 1032, 1034 і 108 БКУ (п. 3 ч. 4 ст. 67 цього Кодексу).

Отже, перелік міжбюджетних трансфертів, які можуть бути передбачені у державному бюджеті для цих бюджетів, визначено ст. 97 БКУ, зокрема:

базова дотація — це результат горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

Механізм розрахунку дотації унормовано ст. 99 БКУ, якою, зокрема, передбачено, що вирівнювання по бюджетах міст обласного значення, об’єднаних громад та районних бюджетах здійснюється лише за одним податком — податком на доходи фізичних осіб.

При розрахунку враховуються такі параметри: чисельність населення, надходження податку на доходи фізичних осіб у частині, що зараховується до відповідного бюджету (для бюджетів ОТГ — 60 %) за останній звітний період (для бюджету на 2016 рік — надходження за 2014 рік) та індекс податкоспроможності бюджету (визначається як співвідношення надходжень податку на доходи фізичних осіб на одного жителя по відповідному бюджету до аналогічного показника по Україні).

Надається дотація місцевим бюджетам, у яких індекс податкоспроможності нижче 0,9 середнього показника індексу по Україні в обсязі 80 % суми, необхідної для досягнення показника 0,9, для підвищення рівня їх фіскальної спроможності;

освітня та медична субвенції — питання надання таких субвенцій врегульовано ст. 1032 та 1034 БКУ . Зокрема, передбачено, що розподіл субвенцій між місцевими бюджетами здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у відповідній сфері, тобто МОН та МОЗ.

Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами затверджена постановою № 435, медичної — постановою № 618.

Порядок та умови надання цих субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам затверджено постановами № 6 та № 11.

інші додаткові дотації та інші субвенції, якщо є підстави для надання та отримання відповідних трансфертів.

Наприклад, у Держбюджеті на 2016 рік на виконання ст. 10 Закону № 157 для ОТГ передбачена окрема субвенція на формування інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку територіальної громади. На сьогодні головним розпорядником коштів (Мінрегіоном) підготовлено проект рішення Уряду стосовно затвердження порядку надання субвенції бюджетам ОТГ. Після його схвалення буде здійснено розподіл субвенції між 159 новоутвореними ОТГ.

Основні критерії розподілу визначено Законом № 157 — 50 % обсягу розподіляється пропорційно до площі громади, 50 % — до кількості сільського населення ОТГ.

Чи існує механізм розподілу та передачі майна спільної власності територіальної громади (приміщення шкіл, закладів культури, первинної медицини тощо) новоствореній громаді у зв’язку зі змінами у бюджетному законодавстві в частині фінансування бюджетних установ соціально-культурної сфери?

Окремими законодавчими актами це питання не врегульовано, тому така передача здійснюється за загальними принципами — на підставі рішень відповідних рад.

Передача майна здійснюється за актом приймання-передачі майна, після прийняття відповідних рішень щодо передачі та прийняття майна радами.

Слід зазначити, що при передачі у власність ОТГ бюджетних установ, які розташовані на їх території, необхідно враховувати розмежування видатків між місцевими бюджетами, визначеного БКУ, — передаються лише ті заклади, які відповідно до ст. 89 БКУ можуть фінансуватися з бюджетів ОТГ та надають послуги жителям громади (школи, дошкільні навчальні заклади, бібліотеки, клуби, будинки культури тощо).

У той же час не завжди доцільною та обґрунтованою буде передача закладів, що знаходяться на території ОТГ і обслуговують мешканців усього району (наприклад, лікарні, музичні школи).

Необхідність передачі об’єктів визначається індивідуально, залежно від їх призначення та кола отримувачів послуг.

Також звернемо увагу на те, що у випадку передачі юридичних осіб із спільної власності громад району до власності ОТГ до їх статутних документів потрібно внести відповідні зміни.

Який механізм фінансування бюджетних установ, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст та надають послуги жителям усього району, у тому числі ОТГ?

Фінансування бюджетних установ здійснюється з урахуванням розмежування видатків, визначеного БКУ, — видатки, що здійснюються з районних бюджетів, визначені ст. 71, 89 та 91 цього Кодексу.

Джерелом фінансування таких видатків є доходи, визначені ст. 64, 691 та 71 БКУ, освітня та медична субвенції, субвенції, передані районному бюджету з інших місцевих бюджетів, у тому числі бюджетів ОТГ, відповідно до укладених угод.

Хочемо акцентувати увагу на такому.

Якщо заклад фінансується з районного бюджету і надає послуги жителям ОТГ, то в бюджеті такої громади необхідно передбачити трансферт районному бюджету для оплати відповідних послуг.

Зазначене стосується не лише закладів, джерелом фінансування яких є освітня чи медична субвенція з державного бюджету, а й інших установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, — музичних шкіл, позашкільних закладів, ДЮСШ, територіальних центрів соціального обслуговування тощо. Оскільки всі доходи, які є джерелом фінансування таких видатків (у тому числі 60 % податку на доходи фізичних осіб), зараховуються до бюджетів ОТГ.

Механізм передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів врегульовано ст. 93 та 101 БКУ.

Бюджетним законодавством не заборонено приймати рішення про передачу освітньої чи медичної субвенції між місцевими бюджетами.

Будь-яка передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору, яким визначаються умови надання трансферту та механізм для його розрахунку.

Нормативні документи

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 157 — Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII.

Постанова № 11 — постанова КМУ «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 23.01.2015 р. № 11.

Постанова № 6 — постанова КМУ «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 14.01.2015 р. № 6.

Постанова № 435 — постанова КМУ «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» від 26.06.2015 р. № 435.

Постанова № 618 — постанова КМУ «Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 19.08.2015 р. № 618.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити