Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2016/№ 17-18
Наказ від 28.03.2016 р. № 394
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 р. за № 558/28688

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України та частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наказую:

1. Абзац другий підпункту 3.2.3 пункту 3 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«Суб’єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 6000 гривень, та строк використання яких перевищує один рік.».

2. У класі 1 «Необоротні активи» розділу І «Балансові рахунки» додатка 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746 (зі змінами):

1) у рахунку 10 «Основні засоби»:

абзац сорок восьмий викласти в такій редакції:

«На субрахунку 109 «Інші основні засоби» обліковуються основні засоби, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 «Основні засоби». До них належать сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі і реквізит, бутафорія, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо); навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети та інші основні засоби.»;

абзаци сорок дев’ятий та п’ятдесятий виключити;

2) у рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи»:

в абзацах двадцять першому та двадцять третьому цифри «2500» замінити цифрами «6000»;

в абзаці двадцять четвертому слова і цифри «2500 гривень (для сценічно-постановочних засобів — до 5000 гривень) включно без податку на додану вартість, -» замінити словами і цифрами «6000 гривень включно без податку на додану вартість, — сценічно-постановочні засоби,».

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

Міністр Н. Яресько

Коментар редакції

Встановлено новий вартісний критерій для основних засобів — 6000 грн.

Нарешті дочекалися! Мінфін наказом, що коментується, уніс зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121) та Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 (далі — План рахунків).

Головна суть цих змін полягає у встановленні нового вартісного критерію в розмірі 6000 грн. для зарахування матеріальних активів до складу основних засобів. Розглянемо їх детальніше.

По-перше, подивимось, як тепер виглядають вимоги НП(С)БО 121 та Плану рахунків щодо обліку об’єктів, які зараховують на відповідні субрахунки 10 та 11 рахунків.

До змін

Після змін

Розділ II НП(С)БО 121

3.2.3. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

Суб’єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 2500 гривень, та строк використання яких перевищує один рік, та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 гривень за одиницю

3.2.3. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

Суб’єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 6000 гривень, та строк використання яких перевищує один рік

План рахунків

Малоцінні необоротні матеріальні активи включають:

‹…›

4) предмети виробничого значення вартістю до 2500 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість — робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо);

‹…›

6) господарський інвентар вартістю до 2500 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість;

7) інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 2500 гривень (для сценічно-постановочних засобів — до 5000 гривень) включно без податку на додану вартість — телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо

Малоцінні необоротні матеріальні активи включають:

‹…›

4) предмети виробничого значення вартістю до 6000 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість — робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо);

‹…›

6) господарський інвентар вартістю до 6000 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість;

7) інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 6000 гривень включно без податку на додану вартість, — сценічно-постановочні засоби, телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо

Отже, до основних засобів відносять матеріальні активи, якщо такі об’єкти відповідають наступним критеріям:

— первісна вартість перевищує 6000 грн. (без ПДВ), тобто складає 6001 грн. та більше;

— строк використання перевищує один рік.

Оплату видатків на придбання таких активів, тобто основних засобів, бюджетні установи здійснюють за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Якщо вартість матеріальних активів не перевищує 6000 грн., тобто становить 6000 грн. і менше (без урахування ПДВ), то такі об’єкти зараховують до складу МНМА. Оплату видатків на придбання МНМА бюджетні установи здійснюють за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Увага! Як і раніше, критерій 6000 грн. для віднесення матеріальних активів до основних засобів чи МНМА встановлено без урахування ПДВ.

Розглянемо, як виглядає на прикладах застосування нового вартісного критерію.

Приклад 1. Бюджетна організація — платник ПДВ за рахунок спецфонду придбала матеріальний актив, вартість якого 6180 грн. (у т. ч. ПДВ — 1030 грн.).

Оскільки вартість такого об’єкта без ПДВ складає 5150 грн., тобто менше 6000 грн., обліковувати його необхідно на субрахунку 113. Первісна вартість такого об’єкта — 5150 грн., тобто без урахування ПДВ.

Приклад 2. Бюджетна організація — неплатник ПДВ придбала матеріальний актив, вартість якого 6300 грн. (у т. ч. ПДВ — 1050 грн.).

Оскільки вартість такого об’єкта без ПДВ складає 5250 грн., тобто менше 6000 грн., обліковувати його необхідно на субрахунку 113. Первісна вартість такого об’єкта — 6300 грн., тобто з урахуванням ПДВ.

Приклад 3. Бюджетна організація — неплатник ПДВ придбала матеріальний актив, вартість якого 7500 грн. (у т. ч. ПДВ — 1250 грн.).

Оскільки вартість такого об’єкта без ПДВ складає 6250 грн., тобто більше 6000 грн., обліковувати його необхідно на рахунку 10. Первісна вартість такого об’єкта — 7500 грн., тобто з урахуванням ПДВ.

По-друге, завдяки унесеним змінам до НП(С)БО 121 та Плану рахунків відсутні особливі правила для обліку сценічно-постановочних засобів. Ось як виглядають нині вимоги Плану рахунків щодо обліку таких засобів.

До змін

Після змін

План рахунків

На субрахунку 109 «Інші основні засоби» обліковуються з виділенням на окремі групи:
1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорія, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);
2) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети

На субрахунку 109 «Інші основні засоби» обліковуються основні засоби, які не включені до інших субрахунків рахунка 10 «Основні засоби». До них належать сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі і реквізит, бутафорія, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо); навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети та інші основні засоби

Завдяки таким змінам уточнено застосування субрахунку 109 «Інші основні засоби». Так, на ньому обліковуються основні засоби, які не включені до інших субрахунків рахунка 10 «Основні засоби». Крім того, на субрахунок 109 зараховують сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі та реквізит, бутафорію, театральні та національні костюми, головні убори, білизну, взуття, перуки тощо), вартість за одиницю яких перевищує 6000 грн. Що стосується сценічно-постановочних засобів, які коштують 6000 грн. та менше, то їх зараховують до складу МНМА, тобто на субрахунок 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Саме про це свідчать оновлені вимоги Плану рахунків щодо обліку таких об’єктів.

До речі, Мінфіну потрібно було б унести зміни й до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. Зокрема, до п. 1.2 — щодо нового вартісного критерію 6000 грн. для МНМА, та до п. 1.1 — щодо складу об’єктів, які зараховуються до інших основних засобів. Гадаємо, що з часом такі зміни все ж таки будуть унесені до цих Методичних рекомендацій.

Наказ, що коментується, набрав чинності 10.05.2016 р.

Саме починаючи з цієї дати основними засобами для бюджетних установ є матеріальні активи, вартість яких складає більше ніж 6000 грн. Напевно, багато хто з вас знає, що для комерційних підприємств такий вартісний критерій для основних засобів почав діяти ще з 01.09.2015 р., але для бюджетних установ його дозволено застосовувати лише з 10.05.2016 р., тобто з дати набрання чинності наказом, що коментується.

Безумовно, головне запитання, яке хвилює багатьох: що робити з тими об’єктами основних засобів, які були придбані до 10.05.2016 р. і первісна вартість яких становить менше 6000 грн. за одиницю (без ПДВ), що обліковуються на відповідних субрахунках рахунка 10 «Основні засоби»? Відповідь однозначна — ці об’єкти бюджетні установи повинні продовжувати обліковувати у складі основних засобів і після 10.05.2016 р. (тобто не потрібно переводити їх до складу МНМА) доти, доки вони не втратять свої первинні якості та стануть непридатними до подальшого використання з тієї чи іншої причини.

Таким чином, вимоги щодо вартісного критерію в розмірі 6000 грн., передбачені НП(С)БО 121 та Планом рахунків до основних засобів і МНМА, бюджетні установи повинні застосовувати щодо тих матеріальних активів, які вони придбавають починаючи з 10.05.2016 р.

Наостанок ще один важливий момент. Почавши застосовувати новий вартісний критерій для основних засобів та МНМА, внесіть якомога швидше такі зміни до наказу про облікову політику установи на 2016 рік. Зовсім нещодавно ми розповідали про те, як це оформити, в консультації «Вирішили змінити облікову політику: як це зробити грамотно» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 13, с. 23).

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити