Ремонтуємо будівлю із заміною ліфта

В обраному У обране
Друк
Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2016/№ 39
Багато бюджетних установ мають на балансі будівлі, обладнані ліфтами. Для підтримання справного стану чи працездатності під час експлуатації ліфти підлягають огляду, технічному обслуговуванню та ремонту. З часом ліфти через тривалий термін експлуатації потребують капітального ремонту або заміни. З такою ситуацією звернулися до редакції наші читачі, а саме: заклад охорони здоров’я має на балансі декілька будівель (корпуси лікарні). В одному з корпусів проведено ремонт із заміною ліфта, призначеного для транспортування пацієнтів. До складу таких робіт включено розробку технічного проекту, демонтаж старого ліфта, придбання, доставку та монтаж нового. Як показати в обліку витрати, пов’язані із заміною ліфта? Що ж, давайте розберемося, яким чином все це обліковувати.

Ліфт — складова частина будівлі чи окремий об’єкт?

Спочатку визначимо, які вимоги передбачені чинним законодавством щодо обладнання ліфтами закладів охорони здоров’я, а також зазначимо, яким чином необхідно вести облік ліфтового господарства.

Безпосередньо вимоги до обладнання ліфтами закладів охорони здоров’я передбачені в п. 5.1 Санітарних правил влаштування, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків і інших лікувальних стаціонарів СанПіН 5179-90, затверджених Головним санітарним лікарем СРСР від 29.06.90 р. № 5179-90.

Усі лікарні, що знову будуються і діючі, пологові будинки і інші стаціонари мають бути обладнані водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, теплопостачанням, вентиляцією (за необхідності системами кондиціонування повітря) і підключені до електричних, телефонних мереж і інших інженерних комунікацій, що діють у цьому населеному пункті. Будівлі заввишки 2 і більше поверхів мають бути обладнані ліфтами, сміттєпроводами із сміттєкамерою, підйомними пристроями.

Як бачимо, однією з вимог до будівель закладів охорони здоров’я заввишки 2 і більше поверхів є обладнання ліфтами та підйомними пристроями. Тому якщо на етапі будівництва відомо, що у таких будівлях знаходяться ліфти, то, відповідно, вартість витрат, пов’язаних із обладнанням будівель різними інженерними комунікаціями та ліфтовим обладнанням відносять до загальної вартості будівлі. Виходить, що витрати на обладнання ліфтами є однією із складових частин первісної вартості будівлі та вони як самостійні об’єкти обліку на балансі бюджетної установи не обліковуються. Відповідно будівлі обліковуються на балансі установ без виділення ліфта як окремого об’єкта обліку.

У зв’язку з цим варто пригадати, що згідно з правилами бухгалтерського обліку, визначеними П(С)БО 121, одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів, а саме:

— закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

— конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

— відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;

— інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється суб’єктом державного сектору.

Водночас якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

При цьому кожна окрема будівля є інвентарним об’єктом. До її складу входять усі потрібні для експлуатації і розміщення всередині неї комунікації, тобто: система опалення приміщення, включаючи котельну установку для опалення (якщо остання знаходиться в самому приміщенні), внутрішня мережа водогазопроводу і каналізації з усіма пристроями, внутрішня мережа силової та освітлювальної електропроводки з усією освітлювальною арматурою, внутрішні телефонні й сигналізаційні мережі та вентиляційні пристрої загальносанітарного значення, підйомники (ліфти). Такі вимоги до обліку інвентарних об’єктів за субрахунком 103 «Будинки та споруди» зазначені в п. 11 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку ОЗ.

З огляду на вимоги зазначених документів, ліфти та всі інженерні комунікації бюджетні установи включають до складу будівель. Тому будівлі та ліфти обліковують як один інвентарний об’єкт і не розділяють їх на окремі об’єкти обліку.

Ми свідомо акцентуємо увагу на цьому моменті, оскільки відомі ситуації, коли деякі установи обліковують ліфти як самостійні інвентарні об’єкти.

Експлуатація та ремонт ліфта

У процесі експлуатації ліфти підлягають періодичному технічному огляду та експертному обстеженню. Такі заходи здійснюються згідно з Правилами № 190 та Порядком № 687 та поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють виготовлення, монтаж, експлуатацію, ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтів, підйомників та їх складових частин.

Для відновлення несправності, повного або близького до повного ресурсу ліфта проводять його капітальний ремонт. Роз’яснення щодо здійснення капітального ремонту ліфтів наведено в листі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 17.06.2015 р. № 8/15-284-15 (ср. 025069200). Як зазначено у цьому листі, виконання робіт з капітального ремонту або реконструкції ліфтів має здійснюватися відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що діють у галузі будівництва та ДБН А.2.2-3-2014*.

* Роботи з утримання та поточного ремонту ліфтів не відносяться до будівництва, тому законодавчі та нормативні документи у будівництві не поширюються на виконання цих робіт.

При цьому виконувати роботи з капітального ремонту ліфтів повинні суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 капітальний ремонт — це сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення його експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

Перелік та види робіт, що виконуються при капітальному ремонті конкретного об’єкта будівництва, визначаються на підставі актів обстеження та відображаються в проектній документації.

Для визначення виду ремонтних робіт (капітальний чи поточний ремонт) бюджетним установам доцільно керуватися Переліком № 150. Далі для наочності наведемо в таблиці види робіт, які відносять до поточного або капітального ремонтів ліфта.

Поточний ремонт ліфта

Капітальний ремонт ліфта

1

2

1.2.16. Ліфти:

1.2.16.1. Ремонт покрівлі машинного приміщення (МП).

1.2.16.2. Ремонт електропроводки та арматури освітлення МП, поверхових площадок, передмашинних приміщень.

1.2.16.3. Ремонт щитових та кабелів постійного вводу.

1.2.16.4. Ремонт штукатурки, фарбування, побілка МП та шахти.

1.2.16.5. Ремонт дверей та замикальних пристроїв МП.

1.2.16.6. Засклення та ремонт віконних рам МП.

1.2.16.7. Ремонт огородження шахт.

1.2.16.8. Відновлення нумерації поверхів.

1.2.16.9. Ремонт редуктора (із заміною підшипників, манжет, черв’ячного колеса, черв’ячного вала, півмуфти гальмівної).

1.2.16.10. Ремонт шафи керування. Заміна контактів контакторів та реле станції керування.

1.2.16.11. Заміна автоматичних вимикачів.

1.2.16.12. Ремонт обмеження швидкості (ОШ), натяжного пристрою (НП) та механізмів уловлювальної системи.

1.2.16.13. Заміна шківів та підшипників у ОШ та НП.

1.2.16.14. Заміна або ремонт замків та вимикачів дверей шахти. Заміна або ремонт вимикачів дверей кабіни.

1.2.16.15. Ремонт ввідного пристрою.

1.2.16.16. Часткова заміна зіпсованих елементів блоків та субблоків.

1.2.16.17. Роботи з відновлення працездатності ліфтів та системи диспетчеризації (СД) після понадпланових зупинок у міжремонтний період.

1.2.16.18. Ремонт електропроводки низьковольтних комплектних пристроїв (НКП).

1.2.16.19. Заміна мікрофонів, динаміків та виявлених несправних елементів.

1.2.16.20. Ревізія кабельних муфт внутрішніх та зовнішніх кабельних мереж.

1.2.16.21. Заміна або доливання мастила.

1.2.16.22. Заміна або ремонт відвідного блока.

1.2.16.23. Заміна або проточка канатотягового шківа (КТШ).

1.2.16.24. Заміна або ремонт електродвигуна із заміною підшипників, півмуфти, гумових півкілець.

1.2.16.25. Заміна або ремонт гальмівного пристрою, гальмівного електромагніта, котушки гальма, пружин гальма, гальмівних накладок.

1.2.16.26. Заміна пошкоджених щитів купе кабіни, лінолеуму, плінтусів, фальшстелі, світильників, обрамлення дверей кабіни, поручня кабіни.

1.2.16.27. Ремонт рухомої підлоги, механізму уловлювачів, заміна башмаків, вкладнів, гумових півкілець, порога кабіни.

1.2.16.28. Заміна або ремонт стулок дверей кабіни, гумового профілю та башмаків дверей кабіни.

1.2.16.29. Заміна або ремонт кареток дверей кабіни із заміною контрроликів та роликів.

1.2.16.30. Ремонт каретки із заміною відводки (рухомої і нерухомої) дверей кабіни.

1.2.16.31. Заміна пружини, каната та лінійки дверей кабіни.

1.2.16.32. Заміна або ремонт балки дверей кабіни.

1.2.16.33. Ремонт приводу дверей кабіни із заміною електродвигуна, редуктора, водила, ролика водила, ременя.

1.2.16.34. Заміна або ремонт фартухів.

1.2.16.35. Заміна тягових канатів.

1.2.16.36. Укорочування та/або перечалка тягових канатів.

1.2.16.37. Заміна каната обмежувача швидкості (ОШ).

1.2.16.38. Заміна пружин, тяги, башмаків вкладнів, півкілець вкладнів, вантажу противаги, заливання мастила в змащувальні апарати.

1.2.16.39. Заміна змащувальних апаратів.

1.2.16.40. Заміна або ремонт стулок дверей шахти.

1.2.16.41. Рихтовка стулок дверей шахти.

1.2.16.42. Заміна башмаків, гумового профілю стулок дверей шахти.

1.2.16.43. Заміна або ремонт балки і порога дверей шахти.

1.2.16.44. Заміна або ремонт каретки дверей шахти.

1.2.16.45. Заміна ролика і контрролика каретки дверей шахти.

1.2.16.46. Заміна замка, двоплечого важеля дверей шахти.

1.2.16.47. Заміна роликів замків та двоплечих важелів.

1.2.16.48. Різні роботи за направляючими кабіни і противаги, усунення викривлення, вивірення по штихмасу.

1.2.16.49. Ремонт та заміна електропроводки силової, ланцюгів керування і сигналізації.

1.2.16.50. Монтаж проводки по шахті, встановлення світильників, вимикачів, електричних патронів, лампочок.

1.2.16.51. Ремонт електропроводки в кабіні.

1.2.16.52. Заміна підвісного кабелю.

1.2.16.53. Заземлення корпуса електроапаратури.

1.2.16.54. Заміна контакторів та пускача шафи керування.

1.2.16.55. Заміна котушки контактора, реле часу, захисту електродвигуна.

1.2.16.56. Заміна та ремонт випрямляча.

1.2.16.57. Заміна та ремонт перемикача режиму роботи.

1.2.16.58. Ремонт та заміна трансформаторів.

1.2.16.59. Заміна та ремонт поверхових перемикачів. Заміна та ремонт визивних апаратів, світлового табло.

1.2.16.60. Заміна або ремонт кнопкового поста керування ліфтом у режимі «Ревізія» на кабіні.

1.2.16.61. Заміна або ремонт поста керування ліфтом у купе на кабіни.

1.2.16.62. Заміна або ремонт електромагнітної відводки.

1.2.16.63. Заміна або ремонт вимикачів, уловлювачів контролю послаблення канатів, натяжного пристрою, переспуску та перепідйому.

1.2.16.64. Заміна дзвінка, вимикача, розетки в приямку.

2.16. Ліфти та системи диспетчеризації:

2.16.1. Повна (або часткова) заміна основних вузлів та деталей для відновлення працездатності ліфтів і СД після закінчення встановленого терміну експлуатації, а також на прохання власника.

2.16.2. Роботи щодо заміни морально застарілих та фізично зношених ліфтів та СД, відновлення периферійного обладнання та заміна диспетчерського пульта.

2.16.3. Роботи з модернізації ліфтів та СД, які виконуються з метою поліпшення естетичного стану та технічних характеристик (згідно з ГСТУ 36.1-002-97).

2.16.4. Роботи щодо заміни та доопрацювання вузлів, електричних схем, які не забезпечують безпечну експлуатацію ліфта, згідно з приписами органів Держнаглядохоронпраці України або заводів-виробників (пост ревізії стаціонарний, пакети безпеки, драбини тощо).

2.16.5. Ремонти ліфтів та СД, що тривалий час не працювали та не обслуговувались (після монтажу — 6 місяців, після місячного ремонту — 8 місяців).

2.16.6. Комплекс робіт попереджувального характеру, які передбачені технологічним процесом, узгодженим з територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці, з метою попередження передчасного зношення обладнання та підтримання його в належному технічному стані.

2.16.7. Роботи з капітального ремонту вузлів та деталей.

2.16.7.1. Лебідка:

Заміна лебідки.

Заміна канатно-тягового шківа (КТШ), відвідного блока, штурвала.

Заміна редуктора.

Заміна електродвигуна.

Заміна підшипників електродвигуна та редуктора.

Регулювання люфта в черв’ячній парі та опорному підшипнику.

Заміна гальмівної котушки або електромагніта.

Заміна гальмівного пристрою.

Заміна амортизаторів підлебідочної рами.

Заміна напівмуфти.

2.16.7.2. Станція керування НКП:

Заміна НКП.

Заміна обладнання НКП (трансформатори, реле, контактори, пристрої токового захисту (ПТЗ), вимикачі автоматичні тощо).

Заміна електропроводки НКП.

2.16.7.3. Обмежувач швидкості (ОШ), натяжний пристрій (НП), уловлювальна система:

Заміна ОШ, ПРС, пристрою слабини підвіски канатів (ПСПК), механізму уловлювальної системи.

Заміна шківів ОШ та НП.

2.16.7.4. Ввідний пристрій:

Заміна ввідного пристрою або його комплектуючих.

2.16.7.5. Вузли та деталі шахти ліфта:

Заміна апаратів виклику.

Заміна світлового табло та покажчиків напряму руху ліфта.

Заміна тягових канатів та каната ОШ.

Заміна стулок і дверей шахти.

Заміна підвісного кабеля.

Заміна електророзводки, клемних коробок шахти.

Підсилення, повна або часткова заміна металоконструкцій та огородження сітчастих шахт.

Заміна буферних пружин.

Заміна гумових ущільнювачів ДШ.

2.16.7.6. Противага:

Заміна противаги.

Заміна рами противаги.

Заміна вантажу противаги.

Заміна пружин та тяг противаги.

Заміна башмаків.

Заміна змащувальних апаратів.

2.16.7.7. Кабіна:

Заміна кабіни.

Заміна купе та каркаса кабіни.

Заміна верхньої та нижньої балок.

Заміна панелі керування ліфтом.

Заміна електропроводки та клемної коробки кабіни.

Заміна балки та обладнання приводу дверей кабіни (електродвигун, редуктор, водило, кінцеві вимикачі тощо).

Заміна створів, кареток дверей кабіни.

Заміна підлоги та механізму рухомої підлоги.

Заміна стелі та плафона купе.

Заміна башмаків.

Заміна гумового ущільнювача створом дверей кабіни.

Заміна змащувальних апаратів.

2.16.7.8. Машинне приміщення:

Заміна електропроводки обладнання та арматури освітлення МП.

Заміна ввідного пристрою.

2.16.8. Демонтаж і монтаж обладнання ліфтів у зв’язку з роботами зі зменшення шуму в житлових приміщеннях.

2.16.9. Роботи, пов’язані з необхідністю заміни пошкодженого кабелю ліній зв’язку, що вийшов з ладу.

2.16.10. Автоматизація та диспетчеризація ліфтів.

2.16.11. Заміна і ремонт кабельних муфт внутрішніх та зовнішніх мереж.

2.16.12. Підвищення провідності загальних або індивідуальних жил шляхом додавання до них запасних жил кабелів.

2.16.13. Експертна оцінка технічного стану ліфтів і систем диспетчеризації після закінчення встановленого терміну експлуатації, а також на прохання власника.

2.16.14. Роботи з відновлення працездатності ліфтів і систем диспетчеризації після закінчення встановленого терміну експлуатації, а також на прохання власника.

Як бачимо, Перелік № 150 відносить до капітального ремонту роботи, пов’язані як із повною заміною морально застарілого та фізично зношеного ліфта, так і повною (або частковою) заміною основних вузлів та деталей для відновлення працездатності ліфтів (зокрема, лебідки, шахти ліфта, кабіни тощо).

Тож повний склад робіт, що виконується при заміні ліфта, зазначають у проектно-кошторисній документації, яку складають відповідно до ДБН А.2.2-3-2014.

Також варто зазначити, що різновидом капітального ремонту є роботи з модернізації ліфтів, які виконуються з метою поліпшення естетичного стану та технічних характеристик. Принаймні, такі роботи передбачені в п.п. 2.16.3 Переліку № 150 серед робіт з капітального ремонту.

Заміна ліфта та КЕКВ

При плануванні витрат на ремонт та заміну ліфта бюджетні установи керуються Інструкцією № 333.

Для здійснення таких витрат цією Інструкцією передбачені наступні коди:

— КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» — оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування ліфтів;

— КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» — капітальний ремонт окремих вузлів та систем, які є складовою частиною інших об’єктів, що не включені в позицію 3131, а саме: водопостачання, газопостачання, каналізації, кондиціювання, пожежної охорони, сміттєпроводів, пасажирських та вантажних ліфтів тощо.

Заміна ліфта в бухгалтерському обліку

Відповідно до п. 4 розд. VI Методрекомендацій з обліку ОЗ витрати на утримання об’єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.

Отже, незалежно від того, проведено поточний чи капітальний ремонт, такі витрати визнаються витратами звітного періоду.

З огляду на це, витрати, пов’язані із заміною ліфта, що класифікується як капітальний ремонт, установа відносить на фактичні видатки. До складу таких витрат, зокрема, відносять оплату проектних робіт, монтажних, будівельних, налагоджувальних робіт, пов’язаних зі встановленням нового ліфта тощо.

Розглянемо на умовному прикладі порядок відображення операцій, пов’язаних із заміною ліфта.

Приклад. Установа уклала з підрядною організацією договір на виконання робіт із заміни ліфта. Кошторисна вартість таких робіт — 960 тис. грн. Крім того, виконано проектні роботи, експертиза проектної документації, роботи з технічного нагляду*. Загальна вартість таких робіт — 250 тис. грн. Розрахунки за виконані роботи здійснено після передачі проектно-кошторисної документації та підписання актів приймання виконаних робіт.

* Про необхідність проведення технічного нагляду при проведенні капітального ремонту детальніше можна дізнатися в матеріалі «Авторський та технічний нагляд: обов’язок чи свідомий вибір?» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 31, с. 13).

У бухгалтерському обліку ці операції відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Відображені видатки, пов’язані з розробкою проектної документації, експертизою проектної документації, роботи з технічного нагляду (згідно з актами виконаних робіт)

801 (802, 811)

675

250000

2

Оплачено рахунки за розробку проектної документації, експертизу проектної документації, роботи з технічного нагляду

675

321 (323)

250000

3

Списано на видатки вартість виконаних робіт із заміни ліфта (згідно з актом виконаних робіт № КБ-2в)

801 (802, 811)

675

960000

Після завершення капітального ремонту із заміни ліфта складено Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма № ОЗ-2 (бюджет)). На підставі цього проведені відповідні записи в Інвентарній картці обліку основних засобів (форма № ОЗ-6 (бюджет))

4

Перераховано оплату за виконані роботи підрядній організації

675

321 (323)

960000

Увага! Здійснення попередньої оплати робіт з капітального ремонту бюджетним установам дозволено на строк не більше 3 місяців (п.п. 3 п. 1 постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117)

Оскільки в цій ситуації очікувана вартість робіт не перевищує вартісні межі для застосування Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VII, тобто є меншою за 1,5 млн грн., бюджетна установа відображає зазначені роботи в додатку до річного плану закупівель. При цьому для закупівлі зазначених робіт замовник може застосовувати електронну систему закупівель або укласти «прямi» договори.

Оформлюємо документи на експлуатацію ліфта

Ліфти віднесено до об’єктів підвищеної небезпеки, які наведено у додатку 3 до Порядку № 1107. Тому для його експлуатації установа повинна мати технічний паспорт (примірна форма наведена у додатку 4 до Правил № 190) і відповідні технічні документи.

Так, кожен установлений ліфт підлягає реєстрації в органах державного технічного нагляду (Держпраці) на підставі заяви, паспорта та акта технічної готовності ліфта. Основні вимоги щодо реєстрації ліфта визначено в п. 9.1 Правил № 190.

Крім того, установа повинна отримати дозвіл у Держпраці на введення ліфта в експлуатацію після його реєстрації (перереєстрації) і проведення технічного огляду та випробування усього ліфтового обладнання. Процедура отримання таких дозволів установлена в Порядку № 1107.

Як бачимо, заміна ліфта — досить нелегка справа, і для цього необхідно витратити не тільки значну суму бюджетних коштів, але й купу часу для оформлення відповідної документації.

Нормативні документи

Порядок № 687 — Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687.

Порядок № 1107 — Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107.

П(С)БО 121 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Методрекомендації з обліку ОЗ — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Перелік № 150 — Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150.

Правила № 190 — Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 р. № 190.

ДБН А.2.2-3-2014 — ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 04.06.2014 р. № 163.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити