Про внесення змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2016/№ 33
Наказ від 28.07.2016 р. № 709

Відповідно до статті 56 глави 10 розділу ІІ Бюджетного кодексу України та частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наказую:

1. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11:

у пункті 1 розділу ІІ:

в абзаці сорок четвертому підпункту 1.1 слова та цифри «вартістю понад 5000 гривень за одиницю» виключити;

в абзаці п’ятому підпункту 1.2:

цифри «2500» замінити цифрами «6000»;

слова і цифри «(для сценічно-постановочних засобів — 5000 гривень) включно без податку на додану вартість, —» замінити словами «включно без податку на додану вартість, — сценічно-постановочні засоби»;

абзац перший пункту 5 розділу VIII викласти в такій редакції:

«5. В актах про списання наводяться дані, що характеризують об’єкти основних засобів: найменування об’єкта, інвентарний (номенклатурний) номер, початок експлуатації об’єкта, первісна (переоцінена) вартість, сума нарахованого зносу, коротка характеристика об’єкта, причини вибуття тощо.».

2. У розділі ІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11:

доповнити пункт 16 новим абзацом такого змісту:

«Об’єкт нематеріальних активів, отриманий в користування, обліковується суб’єктом державного сектору (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленого в договорі. При цьому платежі за надане право використання об’єктів інтелектуальної власності у вигляді періодичних платежів, обчислених у порядку та строки, встановлені договором, включаються ліцензіатом до витрат звітного періоду.»;

пункт 17 виключити.

Міністр О. Данилюк

Коментар редакції

Внесено зміни до Методрекомендацій з бухобліку

Мінфін наказом, що коментується, уніс зміни до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, а саме до:

— Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору (далі — Методрекомендації ОЗ);

— Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору (далі — Методрекомендації НА).

Зазначимо, що ці зміни переважно пов’язані із затвердженням наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 28.03.2016 р. № 394 (далі — наказ № 394). З цим наказом та детальним коментарем до нього можна ознайомитися в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 17-18.

Нагадаємо, що зазначеним наказом було внесено зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121), та Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 (далі — План рахунків).

Здебільше ці зміни пов’язані зі встановленням нового вартісного критерію для основних засобів — 6000 грн.

Отже, до основних засобів бюджетні установи відносять матеріальні активи, якщо такі об’єкти відповідають наступним критеріям:

— первісна вартість перевищує 6000 грн. (без ПДВ), тобто складає 6001 грн. та більше;

— строк їх використання перевищує один рік.

Ті матеріальні активи, щодо яких строк використання складає більше одного року, але вартість є меншою 6000 грн., установи зараховують до складу МНМА.

Зазначимо, що вимоги щодо застосування вартісного критерію в розмірі 6000 грн., передбачені НП(С)БО 121 та Планом рахунків для основних засобів і МНМА, бюджетні установи застосовують щодо тих матеріальних активів, які придбавають починаючи з 10.05.2016 р. У коментарі до наказу № 394 ми розглядали різні ситуації щодо застосування вартісного критерію, тому можете ще раз їх переглянути. Крім того, про особливості обліку видатків на придбання та монтаж основних засобів ви можете дізнатися зі статті «Літо… Спека… Кондиціонери знову в моді» («див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 28).

Тепер щодо інших змін.

По-перше, відредаговано вимоги щодо складу об’єктів, які зараховують до інших основних засобів.

Відповідно до оновленого абз. 5 п.п. 1.2 п. 1 розд. II Методрекомендацій ОЗ, до цієї групи також зараховують сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі і реквізити, бутафорію, театральні та національні костюми, головні убори, білизну, взуття, перуки тощо), навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети тощо.

Отже, до складу інших основних засобів, які бюджетні установи обліковують на субрахунку 109 «Інші основні засоби», відносять сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі та реквізит, бутафорію, театральні та національні костюми, головні убори, білизну, взуття, перуки тощо), вартість яких перевищує 6000 грн. за одиницю. У разі якщо вартість сценічно-постановочних засобів становить менше 6000 грн., то їх зараховують до складу МНМА, тобто на субрахунок 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

По-друге, уточнено вимоги до порядку складання акта про списання основних засобів. Як визначено в абз. 1 п. 5 розд. VIII Методрекомендацій ОЗ, в таких актах наводяться дані, що характеризують об’єкти основних засобів: найменування об’єкта, інвентарний (номенклатурний) номер, початок експлуатації об’єкта, первісна (переоцінена) вартість, сума нарахованого зносу, коротка характеристика об’єкта, причини вибуття тощо.

Нагадаємо, що нині бюджетні установи при документальному оформленні операцій з основними засобами застосовують форми документів, що затверджені спільним наказом Головного управління Держказначейства та Держкомстату «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання» від 02.12.97 р. № 125/70.

З чим тоді пов’язані зміни щодо оформлення актів про списання?

Ймовірніше за все, Мінфін готується до затвердження нових форм типових документів з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання. Принаймні, проект такого наказу Мінфіну ще у минулому році був розроблений та розміщений на офіційній веб-сторінці Міністерства (www.minfin.gov.ua) в рубриці «Законодавство/Проекти документів/Проекти регуляторних актів для обговорення» розділу «Аспекти роботи».

До речі, саме таке формулювання міститься у згаданому проекті наказу в частині, що стосується актів про списання. Сподіваємось, що найближчим часом згаданий проект наказу побачить світло.

І по-третє, п. 16 розд. II Методрекомендацій НА доповнено новим абзацом. Зазначимо, що раніше абзац з аналогічним змістом був передбачений в розд. ІІ Методрекомендацій НА, але в п. 17 цього ж розділу. Тому у зв’язку з цим п. 17 розд. ІІ цих Методрекомендацій тепер виключено.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити