Подання реєстрів — перший крок моніторингу достовірності інформації щодо отримувачів пільг та інших соціальних виплат

В обраному У обране
Друк
Севостьянова Наталія, заступник начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2016/№ 36
Основною вимогою постанови № 151 є те, що для перерахування коштів на здійснення соціальних виплат установи, які здійснюють такі виплати, подають до органів Казначейства реєстр в електронному вигляді. У зв’язку з поданням реєстру у наших читачів виникло багато запитань. У цьому матеріалі ви отримаєте відповіді на найактуальніші з них.

Постанова № 151, перш за все, стосується тих установ, які безпосередньо здійснюють виплати пільг, субсидій та інших соціальних виплат.

Нагадаємо, що згідно з п. 40 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України має право отримувати інформацію, що містить банківську таємницю, персональні дані.

Зазначимо, що збір таких даних проводиться з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання пільг, субсидій та інших соціальних виплат.

І ось першим кроком для здійснення зазначеної верифікації є прийняття постанови № 151 і затвердження нею Порядку № 151.

Давайте розглянемо запитання, які досі ставлять бухгалтери бюджетних установ у зв’язку з дією цього Порядку.

Дія Порядку № 151 поширюється лише на виплати у готівковій формі чи й у безготівковій теж?

У п. 2 постанови № 151 чітко визначено, що дія затвердженого цією постановою Порядку поширюється на здійснення соціальних виплат у грошовій формі.

Роз’яснення з цього приводу надавав і Мінфін у своїх листах від 15.04.2016 р. № 31-29000-09-10/11128 та від 13.07.2016 р. № 31-29020-09-5/20214.

При цьому у першому листі Мінфін зазначав, що Порядок стосується усіх розрахунків — як у готівковій, так і в безготівковій формі. Так, Мінфін зазначав, що пільги та житлові субсидії є соціальними виплатами, тому на них поширюється дія постанови № 151. Крім того, норми цієї постанови поширюються як на соціальні виплати у готівковій формі безпосередньо фізичним особам, так і на виплати у безготівковій формі, які здійснюються через юридичних осіб.

Але в другому листі, більш пізньому, точка зору Мінфіну змінилася на протилежну. У ньому Мінфін зазначив наступне: «Міністерство фінансів України у зв’язку з численними запитами щодо надання електронних реєстрів під час оплати пільг та субсидій за житлово-комунальні послуги повідомляє, що відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 151 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат» дія затвердженого цією постановою Порядку поширюється на здійснення соціальних виплат у грошовій формі.

Враховуючи вищенаведене, оскільки розрахунки за програмою 3511150 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» здійснюються у негрошовій формі, при проведенні платежів за цією програмою не надаються електронні реєстри, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 151

Тож на виплати у безготівковій формі дія Порядку № 151 не поширюється, і електронні реєстри подавати за такими виплатами не потрібно.

Чи мають електронні реєстри надаватися лише у форматі Excel?

Форма реєстру має відповідати додатку 2 до Порядку № 1596 та формі В1-М, наведеній у додатку 1 до Інструкції № 14-1.

Форми Реєстру виплат та Зведеного реєстру виплат наведені відповідно у додатках 1 та 3 до Порядку.

Виходячи з норм додатку 2 до Порядку № 151 файл реєстру має бути у форматі Excel.

Вимоги щодо надання Реєстру в форматі Excel також наведено у листі Мінфіну від 29.03.2016 р. № 31-29000-09-10/9026.

При цьому назва файлу має відповідати вимогам додатка 2 до Порядку.

Чи потрібна згода отримувачів соціальних виплат на обробку їх персональних даних?

Це питання виникло у зв’язку з дією Закону № 2297, який передбачає отримання згоди на обробку та використання персональних даних та обмеження на передачу персональних даних третім особам.

Відповідь на це запитання Мінфін надав у листі від 15.04.2016 р. № 31-29000-09-5/11127.

Так, як зазначив Мінфін, абз. 1 п. 40 розд. IV «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ дає право Мінфіну на отримання персональних даних, що не суперечить нормам Закону № 2657, оскільки кодекс має вищу юридичну силу, ніж закон.

Крім того, фізичні особи під час оформлення (призначення) державних виплат надавали згоду на обробку їх персональних даних, що включає в себе також і передачу таких даних.

Положення порядків № 151 та № 136 зобов’язують розпорядників соціальних виплат надавати Мінфіну персональні дані.

Тож, як бачимо, Мінфіну не потрібна додаткова згода фізичних осіб на обробку персональних даних, адже вони вже надали таку згоду іншим центральним органам виконавчої влади при надання документів на отримання виплат, в тому числі і згоду на передачу персональних даних.

Чи існує загальний порядок заповнення реєстрів?

Так, такий порядок існує і наведений він у листі Мінфіну від 08.06.2016 р. № 31-29020-09-5/16365 (див. с. 6 цього номера).

Розробка Мінфіном такого порядку пов’язана з тим, що після опрацювання ним даних, отриманих від Держказначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, виявлено, що станом на 01.06.2016 р. 95,5 % файлів не відповідають вимогам Порядку № 151.

До нашого закладу надійшов лист з районного відділу Держказначейської служби, у якому зазначено, що з 01.07.2016 р. всі соціальні виплати, до яких вони віднесли і відшкодування пільгових медикаментів за рецептами та пільгових пенсій, будуть провадитись лише за наявності реєстру в електронному вигляді відповідно до вимог Порядку № 151. Особисті дані хворих, такі як паспортні дані, ідентифікаційний код та особистий рахунок у банку, лікарня може отримати лише за згодою пацієнта. У нормативних документах, згідно з якими виписуються пільгові медикаменти, не передбачено, що пацієнт має надавати такі особисті дані, а медичний заклад не має права відмовити пацієнту у виписці пільгових медикаментів з цих причин. Як бути в цій ситуації?

У цьому випадку виплата здійснюється не безпосередньо пільговику — отримувачу ліків, а через третю особу — аптеку. При цьому має місце негрошова форма розрахунків (див. відповідь на перше запитання цієї консультації).

Тож відшкодування вартості медикаментів за пільговими рецептами не підпадає під дію Порядку № 151, і подавати реєстри щодо таких пільговиків не потрібно.

Ситуація з пільговою пенсією аналогічна.

До речі, більш докладно дізнатися про виплату пільгових пенсій ви можете з консультації «Призначення та виплата пільгових пенсій» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 47).

Також зазначимо, що аналогічною є й ситуація із наданням субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг (див. лист Мінфіну від 13.07.2016 р. № 31-29020-09-5/20214 на с. 7 цього номера).

Звернемо увагу: аби не виникало подібних запитань надалі, Мінфін у листі від 25.03.2016 р. № 31-29000-09-10/8671 (див. с. 5 цього номера) навів вичерпний перелік програм, які підпадають під дію Порядку № 151.

Нормативні документи

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Закон № 2297 — Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Закон № 2657 — Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 р. № 2657-XII.

Постанова № 151, Порядок № 151 — постанова КМУ «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат» від 18.02.2016 р. № 151.

Порядок № 1596 — Порядок виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затверджений постановою КМУ від 30.08.99 р. № 1596.

Порядок № 136 — Порядок здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджений постановою КМУ від 18.02.2016 р. № 136.

Інструкція № 14-1 — Інструкція про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, затверджена постановою правління ПФУ від 28.04.2009 р. № 14-1.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити