Теми статей
Обрати теми

Індексуємо стипендії у 2017 році

Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя та моніторингу бідності Департаменту стратегічного планування і аналізу
З 1 січня 2017 року система стипендіального забезпечення зазнала кардинальних змін. Однією із ключових змін стало підвищення розмірів академічних та соціальних стипендій. Не варто забувати, що стипендії є об’єктом індексації. У сьогоднішній статті ми розглянемо особливості індексації цього виду доходу з урахуванням останніх змін.

Як ми вже сказали, у січні 2017 року було підвищено розміри академічних та соціальних стипендій. Це стало можливим завдяки постанові № 1047. Більш детально про нові розміри стипендій і нові правила їх призначення йшлося в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 6, с. 19.

Базовий місяць — січень 2017 року

Пунктом 5 Порядку № 1078 передбачено: у разі підвищення розміру стипендій значення індексу споживчих цін (ІСЦ) приймається за 1 або 100 відсотків у місяці, в якому відбувається таке підвищення (далібазовий місяць). Отже, січень 2017 року вважається базовим місяцем для індексації стипендій (як для першокурсників, так і для студентів (учнів) старших курсів).

Постанова № 1047 (п. 11) передбачає встановлення нових розмірів стипендій при їх призначенні відповідно до оновленого Порядку № 882 (у редакції, викладеній постановою № 1050). У свою чергу абз. 2 n. 6 Порядку № 882 визначено, що академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, наступного після закінчення семестрового контролю, згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Отже, саме від дати закінчення семестрового контролю залежить призначення нового розміру стипендії*.

* Про два можливих варіанти призначення стипендій по-новому інформує МОН на офіційному сайті в роз’ясненні, розміщеному від 03.02.2017 р. («Головна → Новини → Повідомлення → Запитання і відповіді щодо призначення стипендій», див. за посиланням: http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/02/03/zapitannya-i-vidpovidi-shhodo-priznachennya-stipendij/). Зокрема, за роз’ясненнями МОН:

— за 1 варіантом: для студентів (учнів), у яких семестровий контроль за І семестр 2016/2017 навчального року закінчився до 1 січня 2017 року, академічні та соціальні стипендії у нових розмірах і згідно з Порядком призначення і виплати стипендій, що затверджений у новій редакції, призначаються з 1 січня 2017 року;

— за 2 варіантом: семестровий контроль за І семестр поточного навчального року завершився у січні 2017 року. Тоді стипендії за січень виплачуються у «старих» розмірах (наприклад, 825 грн. для вищих навчальних закладів ІІІ — IV рівнів акредитації) і відповідно до наказу керівника навчального закладу щодо призначення стипендій за результатами ІІ семестру 2015/2016 н. р. (за винятком осіб, яким призначені соціальні стипендії). З 1 лютого академічні та соціальні стипендії призначаються і виплачуються у нових розмірах (затверджені постановою № 1047) і відповідно до нової редакції постанови № 1050. — Прим. ред.

Для студентів (учнів), які здали зимову сесію в грудні 2016 року і яким стипендії за новими законодавчо підвищеними розмірами призначено з січня-2017, базовим місяцем для індексації стипендій є січень 2017 року.

Зауважимо, що у базовому місяці потрібно визначити право на подальшу індексацію стипендії студентів (учнів), які мали на неї право на момент підвищення. Сума індексації у місяці підвищення стипендій не нараховується, якщо розмір підвищення стипендій перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу (абз. 3 п. 5 Порядку № 1078).

Отже, для визначення права на індексацію потрібно порівняти можливу суму індексації в базовому місяці і розмір підвищення стипендії. Якщо сума підвищення перевищить можливу суму індексації, права на індексацію стипендій у цьому місяці не буде.

Якщо ж розмір підвищення стипендії не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення стипендії, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення стипендії і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення стипендії (абз. 4 п. 5 Порядку № 1078).

У будь-якому разі коли базовим місяцем є січень 2017 року, подальше обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком для визначення права на поточну індексацію розпочинається з лютого 2017 року до перевищення ІСЦ порога індексації (з 01.01.2016 р. — 103 %).

Далі розглянемо, які можливі суми індексації могли скластися у базовому місяці.

Старшокурсники & визначення можливої суми індексації стипендій

Для визначення суми можливої індексації при підвищенні розмірів стипендій у 2017 році умовно індексацію стипендій старшокурсників можна розділити на дві ситуації:

— стипендію було призначено у вересні 2015 року або раніше і право на неї студент/учень не втрачав (базовим залишився вересень 2015 року — місяць законодавчого підвищення розмірів стипендії);

— стипендію знову призначено або відновлено право на її виплату після вересня 2015 року.

Право на стипендію не втрачене. До 2017 року останній раз базові розміри стипендій учнів ПТНЗ та студентів вишів підвищувались у вересні 2015 року (підвищено розміри академічних та соціальних стипендій)**. Згідно з п. 5 Порядку № 1078 (у редакції до 1 грудня 2015 року) вересень 2015 року був базовим місяцем (як для першокурсників-2015, так і для студентів (учнів) старших курсів). Цього місяця потрібно було визначити право на подальшу індексацію стипендії учнів (студентів), які мали на неї право на момент підвищення.

** Про це детально розповідалося в матеріалі фахівця МОН //див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 40, с. 5. — Прим. ред.

Так, у разі, якщо розмір підвищення стипендії перевищував суму можливої індексації, то в місяці підвищення стипендії індексацію нараховувати було не потрібно (абз. 3 п. 5 Порядку № 1078).

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищував розміру можливої суми індексації, то потрібно було визначити фіксовану суму індексації як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення стипендії (абз. 4 п. 5 Порядку № 1078). Таку суму фіксованої індексації потрібно було виплачувати й надалі — після місяця підвищення стипендії.

Від базового вересня 2015 року подальше обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком для визначення права на поточну індексацію розпочиналося з жовтня 2015 року до перевищення ІСЦ порога індексації (до 01.01.2016 р. — 101 %, з 01.01.2016 р. — 103 %).

Уперше право на поточну індексацію стипендії для базового вересня 2015 року виникло у лютому 2016 року. Коефіцієнт індексації становив 1,4 % (0,987жовтень х 1,02листопад х 1,007грудень х 100 - 100). На цей самий коефіцієнт індексували стипендію і в березні — травні 2016 року, оскільки ІСЦ наростаючим підсумком не перевищував порога індексації.

Починаючи з червня 2016 року коефіцієнт індексації був іншим. Так, після грудневого перевищення порога індексації починали наново рахувати приріст ІСЦ, який наростаючим підсумком з січня 2016 року перевищив поріг індексації 103 % у квітні (1,009січень х 0,996лютий х 1,01бберезень х 1,035квітень = 1,051). Отже, у червні-2016 стипендію індексували на коефіцієнт індексації 6,6 % (1,014 х 1,051 х 100 - 100). На цей самий коефіцієнт індексували стипендію і у липні — листопаді 2016 року, оскільки ІСЦ наростаючим підсумком не перевищував поріг індексації.

А от у грудні ситуація знову змінилася.

З травня 2016 року (після квітневого перевищення) почали розрахунок нового ІСЦ наростаючим підсумком. Чергове перевищення порога відбулося в жовтні (1,001травень х 0,998червень х 0,999липень х 0,997серпень х 1,018вересень х 1,028жовтень = 1,041). Отже, у грудні 2016 року для базового вересня 2015 року коефіцієнт індексації становить:

1,014 х 1,051 х 1,041 х 100 - 100 = 10,9 %,

де 1,014 — ІСЦ, розрахований наростаючим підсумком з жовтня 2015 року;

1,051 — ІСЦ, розрахований наростаючим підсумком з січня 2016 року;

1,041 — ІСЦ, розрахований наростаючим підсумком з травня 2016 року.

Таким чином, у грудні 2016 року стипендію (якщо не втрачено право на стипендію з вересня 2015 року) індексували на індекс 10,9 %.

Нагадаємо: з 01.12.2016 р. збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО) до 1600 грн. Цей розмір ПМПО діє і в січні — квітні 2017 року. Оскільки індексації підлягає стипендія в межах ПМПО, то з 01.12.2016 р. сума стипендії, що перевищує 1600 грн., не індексується.

Стипендію знову призначено або відновлено право на її виплату. Порядком № 1078 передбачена спеціальна норма щодо індексації стипендії у разі її призначення або відновлення виплати за результатами семестрового контролю. Так, якщо студент (учень) втратив право на її призначення, а надалі стипендію йому було знову (або вперше) призначено (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, появою підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), ІСЦ обчислюють з місяця призначення стипендії (абз. 4 п. 101 Порядку № 1078).

Інакше кажучи, якщо стипендію було призначено починаючи з жовтня 2015 року і пізніше, то при її індексації обчислення ІСЦ проводять з місяця призначення стипендії. У таблиці з розрахованими коефіцієнтами індексації слід орієнтуватися на місяць, що передує місяцю призначення стипендії. Наприклад, якщо студент не отримував стипендії, а за результатами семестрового контролю йому призначили стипендію в липні 2016 року, то при визначенні суми поточної індексації слід орієнтуватися на місяць, що передує місяцю призначення стипендії, — червень 2016 року.

Отже, для студентів 3 і 4 курсів сума можливої індексації в базовому січні 2017 року може складатися із фіксованої (за наявності) суми індексації та поточної індексації. Для студентів 1 та 2 курсів (як і для студентів 5 та 6 курсів, які були зараховані на навчання відповідно у вересні-2016 та у вересні-2015) — це може бути тільки сума поточної індексації.

Наведемо далі в таблиці коефіцієнти поточної індексації при визначенні можливої суми індексації стипендії в січні 2017 року, починаючи з базового місяця «вересень-2015». Зауважимо: ці ж самі коефіцієнти ми використовували при визначенні сум поточної індексації за грудень-2016.

Коефіцієнти індексації за січень 2017 року

Базовий місяць

Індекс інфляції, %

Величина ІСЦ для проведення індексації, %

2015 рік

Вересень

102,3

10,9

Жовтень

98,7

12,3

Листопад

102,0

10,1

Грудень

100,7

9,4

2016 рік

Січень

100,9

8,4

Лютий

99,6

8,8

Березень

101,0

7,7

Квітень

103,5

4,1

Травень

100,1

4,0

Червень

99,8

4,2

Липень

99,9

4,3

Серпень

99,7

4,7

Вересень

101,8

4,7

Жовтень

102,8

Не індексуємо

Листопад

101,8

Не індексуємо

Грудень

100,9

Не індексуємо

2017 рік

Січень

101,1

Не індексуємо

Лютий

101,0

Не індексуємо

Березень

Не індексуємо

Квітень

Не індексуємо

Студенти-першокурсники & індексація стипендій

Згідно з абз. 4 п. 101 Порядку № 1078 обчислення ІСЦ для проведення індексації стипендії здійснюють з місяця, в якому її призначено. Студентам-першокурсникам (студентам (учням) першого року навчання 2016/2017) стипендію вперше призначено у вересні 2016 року.

Тобто з цього місяця почали обчислення ІСЦ наростаючим підсумком. Право на індексацію стипендій студентів-першокурсників настає, коли ІСЦ перевищить поріг індексації (103 %). Для того, щоб визначити коефіцієнт поточної індексації, у таблиці індексації (див. таблицю далі) орієнтуйтеся на місяць, що передує місяцю призначення стипендії, тобто на серпень 2016 року.

ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації у жовтні 2016 року (1,018вересень х 1,028жовтень х 100 = 104,7 % > 103 %). Отже, у грудні 2016 року настало право на індексацію стипендій першокурсників на індекс 4,7 % (цей показник знаходимо у таблиці напроти серпня 2016 року). Такий же коефіцієнт індексації зберігається і для визначення можливої суми індексації у січні та лютому 2017 року, оскільки подальший розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком не перевищує порога індексації 103 % (1,018листопад х 1,009грудень х 100 = 102,7 % < 103 %).

Чи матимуть студенти-першокурсники право на індексацію після підвищення стипендії у 2017 році (за умови, що вони не втратили право на отримання стипендії за результатами 1-го семестрового контролю, який закінчився у грудні-2016*), розглянемо на прикладі.

* На сьогодні фахівці Мінсоцполітики офіційно не коментують ситуацію з нарахуванням сум індексації за січень 2017 року для тих навчальних закладів, у яких семестровий контроль за І семестр 2016/2017 навчального року закінчено у січні 2017 року, і відповідно до роз’яснень МОН стипендії за січень виплачуються у «старих» розмірах (наприклад, 825 грн. для вищих навчальних закладів ІІІ — IV рівнів акредитації) (за винятком осіб, яким призначено соціальні стипендії). Тому відповідний офіційний запит стосовно цього питання ми надіслали на адресу Міністерства. Чекаємо на відповідь. — Прим. ред.

Приклад 1. Студенту-першокурснику ВНЗ I — II рівнів акредитації у січні 2017 року була призначена мінімальна академічна стипендія (МАС) за новими розмірами (830 грн., спеціальність не вказана у додатку до постанови № 1047) (семестровий контроль закінчено у грудні 2016 року, стипендію (МАС у розмірі 622 грн.) вперше було призначено у вересні 2016 року).

1. Спочатку розрахуємо суму можливої індексації у січні 2017 року:

622 х 4,7 % = 29,23 грн.,

де 622 — розмір МАС для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації відповідно до п. 15 постанови № 165, який діяв з 01.09.2015 р. по 31.12.2016 р.;

4,7 — коефіцієнт індексації у січні 2017 року від вересня 2016 року (місяця призначення стипендії).

2. Далі розрахуємо суму підвищення стипендії:

830 - 622 = 208 грн.

Cума підвищення стипендії перекрила суму можливої індексації (208 > 29,23), отже, студент втрачає право на індексацію.

Базовим місяцем стає січень 2017 року. З лютого 2017 року розпочинають розрахунок приросту ІСЦ наростаючим підсумком для подальшої індексації. Оскільки ІСЦ за лютий-2017 (101 %) не перевищує поріг індексації (103 %), — стипендія за січень — квітень 2017 року не індексується.

Студент-відмінник: як індексувати підвищену стипендію

Успішне навчання заохочується. За відмінне навчання студентам/учням належить збільшення розміру МАС. Це встановлено оновленою редакцією Порядку № 882.

Учні. Згідно з п. 28 Порядку № 882, у разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10 — 12 балів за 12-бальною або 5 балів за 5-бальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір МАС збільшується на 45,5 %, тобто на 189 грн. (415 грн. х 45,5 %).

Студенти. У разі, коли за результатами навчання студенти ВНЗ відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і здобувають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, розмір їхньої МАС збільшується на 45,5 % (п. 16 Порядку № 882). У грошовому еквіваленті розмір збільшення стипендії дорівнює:

— для студентів-відмінників ВНЗ I — II рівнів акредитації — 378 грн. (830 грн. х 45,5 %);

— для студентів-відмінників ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 501 грн. (1100 грн. х 45,5 %);

— для студентів-відмінників, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями у ВНЗ I — II рівнів акредитації — 481 грн. (1056 грн. х 45,5 %);

— для студентів-відмінників, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями у ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 637 грн. (1400 грн. х 45,5 %).

Але що станеться з індексацією стипендії, якщо за відмінні оцінки розмір стипендії буде підвищено? Чи не трапиться так, що суму індексації зменшать на суму підвищення стипендії? Хвилюватися не варто!

Таке збільшення стипендії не впливає ані на визначення базового місяця для проведення індексації, ані на суму належної індексації. ІСЦ наростаючим підсумком обчислюють з місяця призначення академічної або соціальної стипендії (абз. 6 п. 101 Порядку № 1078).

Отже, запам’ятайте: індексації підлягає тільки сума академічної ординарної (звичайної) або соціальної стипендії. Розмір збільшення стипендії за успішне навчання не індексують. Аналогічну думку з цього приводу висловили і фахівці Мінсоцполітики у листах від 28.04.2016 р. № 230/10/136-16, від 24.06.2014 р. № 130/10/136-14, від 11.12.2014 р. № 287/10/136-14.

Нагадаємо, що за раніше діючими нормами Порядку № 882 учням та студентам, які за результатами семестрового контролю мають вищий бал успішності, тобто 10 — 12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала), розмір мінімальної стипендії збільшувався:

— для учнів — на 40 грн.;

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — на 70 грн.;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації — на 100 грн.

При цьому зміна у 2017 році порядку нарахування збільшення стипендії за успішність не впливає на підхід до визначення сум індексації, він залишився таким самим, що і раніше. Розглянемо на прикладах.

Приклад 2. Студент 3 курсу ВНЗ І — IІ рівнів акредитації отримував у грудні 2016 року: стипендію в розмірі 622 грн., доплату за відмінне навчання — 70 грн., індексацію — 298,30 грн. (230,50 фіксована + 67,80 (622 х 10,9 %) поточна від базового вересня-2015). З 1 січня 2017 року призначена МАС за новими розмірами (830 грн., спеціальність не вказана у додатку до постанови № 1047) (семестровий контроль закінчено у грудні 2016 року).

У базовому січні 2017 року визначаємо суму індексації. Це буде різниця між можливою сумою індексації, яку студент міг би отримати у місяці підвищення стипендії (січень 2017 року) і сумою підвищення стипендії.

Сума можливої індексації у січні 2017 року складає: 230,50 фіксована + 67,80 (622 х 10,9 %) поточна = 298,30 (грн.).

Cума підвищення розміру стипендії становить: 830 - 622 = 208 (грн.). Зверніть увагу: доплату за успішність (70 грн.) не враховують у розрахунках!

У результаті порівняння отримали такий результат: сума підвищення розміру стипендії не перекрила суму можливої індексації (208 < 298,30).

Тоді сума індексації стипендії у місяці підвищення розміру стипендії (у січні 2017 року) складає: 298,30 - 208 = 90,30 (грн.). Її продовжують виплачувати і у наступних місяцях (лютому — квітні 2017 року).

Отже, загальна сума доходу студента за січень 2017 року становить: 830 стипендія + 90,30 індексація = 920,30 (грн.).

Новим базовим місяцем стає січень 2017 року. З лютого 2017 року розпочинають розрахунок приросту ІСЦ наростаючим підсумком для подальшої поточної індексації.

Приклад 3. Студент 4 курсу ВНЗ І — IІ рівнів акредитації отримував у грудні 2016 року: стипендію в розмірі 622 грн., індексацію — 418,20 грн. З 1 січня 2017 року призначена стипендія у підвищеному розмірі згідно з рейтингом успішності у розмірі 1208 грн. (стипендія 830 грн. і збільшення на 45,5 % МАС у розмірі 378 грн.).

Збільшення розміру стипендії (378 грн.) за успішність не бере участі у порівняльних розрахунках.

Отже, у цьому випадку сума індексації стипендії у місяці підвищення розміру стипендії (у січні 2017 року) складає: 418,20 - (830 - 622) = 210,20 (грн.). Її продовжують виплачувати і у наступних місяцях (лютому — квітні 2017 року).

Отже, загальна сума доходу студента за січень 2017 року становить: 830 стипендія + 378 збільшення за успішність + 210,20 індексація = 1418,20 (грн.).

Новим базовим місяцем стає січень 2017 року. З лютого 2017 року розпочинають розрахунок приросту ІСЦ наростаючим підсумком для подальшої поточної індексації.

Студент-сирота: стипендія академічна + соціальна

Нові норми призначення стипендій у 2017 році встановлюють для студентів ВНЗ наступне. Якщо студент (не з числа дітей-сиріт) має право на одночасне призначення соціальної та академічної стипендій, він повинен самостійно вибрати тільки один вид стипендії, який отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Про свій вибір здобувачі такого права повинні зазначити у письмовому зверненні до стипендіальної комісії (абз. 1 п. 22 Порядку № 882).

У разі якщо студент (курсант) обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соцстипендії на наступний навчальний семестр. Про це навчальний заклад повинен проінформувати відповідний орган соціального захисту населення.

Зверніть увагу: це правило не поширюється на отримувачів соцстипендій із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Зазначена категорія осіб має право на отримання соцстипендії незалежно від отримання академстипендії (абз. 2 п. 22 Порядку № 882).

Приклад 4. Студент-сирота 2 курсу ВНЗ І — IІ рівнів акредитації отримував у грудні 2016 року соціальну стипендію в розмірі 1989 грн., індексацію — 174,40 грн. (1600 х 10,9 %). З 1 січня 2017 року йому призначена академічна стипендія у розмірі 830 грн. і соціальна стипендія у розмірі 2000 грн. Як визначити суму індексації?

Оскільки підвищення розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії та соціальної стипендії відбулося у січні 2017 року, то значення індексу споживчих цін у цьому місяці як для звичайної стипендії, так і соціальної стипендії, приймається за 1 або 100 відсотків.

Для визначення суми збільшення грошового доходу студента береться грошовий дохід студента до підвищення стипендії та грошовий дохід студента у січні 2017 року після підвищення розміру стипендій. Сума індексації зменшується на суму підвищення грошового доходу студента. Якщо сума підвищення грошового доходу студента перевищує суму індексації, то у січні 2017 року індексація не виплачується. Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін має розраховуватись з лютого 2017 року.

У цьому випадку грошовий дохід студента після підвищення розміру стипендії у січні 2017 року становить 2830 грн. (830 + 2000). Сума збільшення грошового доходу у січні 2017 року становить 841 грн. (2830 - 1989). Ця сума перевищує суму індексації 174,40 грн., тому студент втрачає право на індексацію у січні 2017 року.

Січень-2017 стає базовим місяцем. З лютого-2017 розпочинають розрахунок ІСЦ для подальшої індексації. Стипендію за січень — квітень 2017 року не індексують.

Нормативні документи

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Постанова № 1047 — постанова КМУ «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 р. № 1047.

Постанова № 165 — постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165.

Порядок № 882 — Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

Постанова № 1050 — постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016 р. № 1050.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі