(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
5/9
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2017/№ 48

Підвищення стипендій у листопаді-2017: визначаємо право на індексацію

http://tinyurl.com/yykflwss
З 1 листопада 2017 року підвищено розміри академічних та соціальних стипендій студентам вишів та учням профтехзакладів. Не варто забувати, що стипендії є об’єктом індексації. У сьогоднішній статті ми розглянемо особливості індексації цього виду доходу з урахуванням останнього підвищення.

Як ми вже сказали, у листопаді 2017 року було підвищено розміри академічних та соціальних стипендій. Це стало можливим завдяки постанові № 918. Більш детально про нові розміри стипендій йшлося в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 47, с. 30.

Базовий місяць: листопад 2017 року

Згідно з п. 5 Порядку № 1078 у разі підвищення розміру стипендій значення індексу ІСЦ приймається за 1 або 100 % у місяці, у якому відбувається таке підвищення (далі — базовий місяць). Отже, листопад 2017 року став базовим місяцем для проведення індексації стипендій і першокурсників-2017, і студентів (учнів) старших курсів.

У базовому місяці потрібно визначити право на подальшу індексацію стипендії студентів (учнів), які мали на неї право на момент підвищення. Сума індексації в місяці підвищення стипендій не нараховується, якщо розмір підвищення стипендій перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу (абз. 3 п. 5 Порядку № 1078).

Якщо ж розмір підвищення стипендії не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення стипендії, сума індексації в цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення стипендії і розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення стипендії (абз. 4 п. 5 Порядку № 1078).

Отже, для визначення права на індексацію потрібно порівняти можливу суму індексації в базовому місяці і розмір підвищення стипендії. Якщо сума підвищення перевищить можливу суму індексації, права на індексацію стипендій у цьому місяці не буде, якщо не перевищить — треба визначити індексацію-різницю.

У будь-якому разі, коли базовим місяцем є листопад 2017 року, подальше обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком для визначення права на поточну індексацію розпочинається з грудня 2017 року до перевищення ІСЦ порога індексації (з 01.01.2016 р. — 103 %).

Далі розглянемо, які можливі суми індексації складалися в базових місяцях.

Старшокурсники & визначення можливої суми індексації стипендій

Індексація-різниця (фіксована індексація). До листопада 2017 року востаннє розміри стипендій учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ підвищувались у січні 2017 року (підвищено розміри академічних та соціальних стипендій відповідно до постанови № 1047). Згідно з п. 5 Порядку № 1078 січень 2017 року був базовим місяцем (як для першокурсників-2016, так і для студентів (учнів) старших курсів). Цього місяця потрібно було визначити право на подальшу індексацію стипендії учнів (студентів), які мали на неї право на момент підвищення.

Так, у разі якщо розмір підвищення стипендії перевищував суму можливої індексації, то в місяці підвищення стипендії індексацію нараховувати було не потрібно (абз. 3 п. 5 Порядку № 1078).

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищував розміру можливої суми індексації, то потрібно було визначити суму індексації-різниці (різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення стипендії) (абз. 4 п. 5 Порядку № 1078). Таку суму індексації-різниці потрібно було виплачувати й надалі — після місяця підвищення стипендії.

Поточна індексація. Оскільки попереднім базовим місяцем був січень-2017, то для всіх студентів (учнів) з лютого 2017 року треба було розраховувати новий ІСЦ наростаючим підсумком для визначення права на індексацію (до перевищення ІСЦ порога індексації — 103 %).

Таке перевищення порога індексації відбулося у квітні 2017 року (1,010лютий х 1,018березень х 1,009квітень х 100 = 103,7 % > 103 %). Отже, у червні 2017 року від базового січня-2017 настало право на індексацію стипендії на коефіцієнт індексації 3,7 % (1,037 х 100 -100). Тож стипендію за червень індексували на 3,7 % у межах 1684 грн. (ПМПО). На цей же коефіцієнт індексували стипендію і в липні — серпні 2017 року.

У вересні 2017 року коефіцієнт індексації змінився. Оскільки в липні 2017 року відбулося чергове перевищення приросту ІСЦ порога індексації (1,013травень х 1,016червень х 1,002липень х 100 = 103,1 % > 103 %), коефіцієнт індексації склав 6,9 % (1,037 х 1,031 х 100 - 100).

Після липневого перевищення почали знову розраховувати приріст ІСЦ до чергового перевищення порога індексації. Приріст ІСЦ за вересень 2017 року, який впливає на коефіцієнти індексації за листопад-2017, не перевищив поріг індексації (0,999серпень х 1,020вересень х 100 = 101,9 % < 103 %). Це означає, що в листопаді 2017 року (місяці, що йде за місяцем, в якому оприлюднений ІСЦ за вересень) зберігається попередній коефіцієнт індексації (6,9 %).

У зв’язку з підвищенням розмірів стипендій з 1 листопада 2017 року значення ІСЦ як для академічної, так і для соціальної стипендії приймається за 1 або 100 %. У місяці підвищення стипендії визначаємо право студента на подальшу індексацію. Наприклад, сума можливої (поточної) індексації у листопаді 2017 року для студента ВНЗ III — IV рівнів акредитації (не першокурсника) мала становити 75,90 грн. (1100,00 грн. х 6,9 %). Щоб визначити суму збільшення грошового доходу студента в листопаді 2017 року, беремо його грошовий дохід до підвищення та після підвищення. Порівняльні розрахунки проводимо таким чином:

Вид стипендії

До підвищення

Після підвищення

Академічна (МАС)

1100,00

1300,00

Грошовий дохід студента підвищився на 200,00 грн. (1300,00 - 1100,00). Ця сума перевищує суму індексації 75,90 грн., тому студент втрачає право на індексацію в листопаді 2017 року (індексація не нараховується).

Для проведення подальшої індексації з грудня 2017 року слід розпочати обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком до перевищення ІСЦ порога індексації.

Студенти-першокурсники & індексація стипендій

Згідно з абз. 4 п. 101 Порядку № 1078 обчислення ІСЦ для проведення індексації стипендії здійснюють з місяця, в якому її призначено. Студентам-першокурсникам (студентам (учням) першого року навчання 2017/2018) стипендію вперше призначено у вересні 2017 року.

Тобто з цього місяця почали обчислення ІСЦ наростаючим підсумком. Право на індексацію стипендій студентів-першокурсників настає, коли ІСЦ перевищить поріг індексації (103 %). Для того щоб визначити коефіцієнт індексації, у таблиці індексації (див. таблицю нижче) орієнтуйтеся на місяць, що передує місяцю призначення стипендії, тобто на серпень 2017 року.

Базовий місяць

Індекс інфляції, %

Визначення порога індексації

Величина ІСЦ для проведення індексації, %

2017 рік

Вересень

102,0

Жовтень

101,2

103,2 (1,020 х 1,012 х 100)

Листопад

підвищення розмірів стипендій

Грудень

не індексується

ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації у жовтні 2017 року (1,020вересень х 1,012жовтень х 100 = 103,2 %). Індексація стипендій студентів-першокурсників у такому випадку мала б розпочатись у грудні 2017 року на індекс 3,2 %.

Проте в листопаді 2017 року розміри стипендій було підвищено, тому цей місяць став «базовим». З грудня 2017 року починаємо розраховувати приріст ІСЦ наростаючим підсумком для подальшої індексації. Право на індексацію настане, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації 103 %.

Студент-відмінник: як індексувати підвищену стипендію

Успішне навчання заохочується. За відмінне навчання студентам/учням належить збільшення розміру МАС. Це встановлено Порядком № 882.

Учні. Так, згідно з п. 28 Порядку № 882 у разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10 — 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір МАС стипендії збільшується на 45,5 %.

Студенти. У разі коли за результатами навчання студенти ВНЗ відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і здобувають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи в навчанні, розмір їхньої МАС збільшується на 45,5 % (п. 16 Порядку № 882).

Якщо за результатами семестрового контролю студенту (учню) підвищують стипендію за успішне навчання, ІСЦ наростаючим підсумком продовжують обчислювати з місяця призначення академічної або соціальної стипендії. Це встановлено абз. 6 п. 101 Порядку № 1078.

Отже, збільшення стипендії в розмірі 45,5 % академічної чи соціальної стипендії відповідно до п.п. 16 та 28 Порядку № 882 не впливає ані на визначення базового місяця для проведення індексації, ані на суму належної індексації.

Таким чином, для учня (студента), незважаючи на підвищення доходу за рахунок «доплати за успішність» у розмірі 45,5 % академічної чи соціальної стипендії:

— суми індексації стипендії зберігають, якщо вони нараховувалися, без зменшення на суму «доплати за успішність»;

— нараховують поточну індексацію з урахуванням коефіцієнтів індексації. При цьому індексують тільки розмір академічної або соціальної стипендії.

Важливо! Індексації підлягає тільки сума академічної ординарної (звичайної) або соціальної стипендії. Розмір збільшення стипендії за успішне навчання не індексують.

Аналогічну думку з цього приводу висловили і фахівці Мінсоцполітики в листах від 28.04.2016 р. № 230/10/136-16, від 24.06.2014 р. № 130/10/136-14, від 11.12.2014 р. № 287/10/136-14 (ср. 025069200).

Приклад 1. Студент 3 курсу ВНЗ І — IІ рівнів акредитації отримував у жовтні 2017 року: стипендію в розмірі 830,00 грн., збільшення МАС за відмінне навчання — 378,00 грн., індексацію — 57,27 грн. З 1 листопада 2017 року розмір МАС підвищено до рівня 980,00 грн.

У базовому листопаді 2017 року визначаємо право студента на отримання індексації. Сума можливої індексації в листопаді 2017 року складає: 830,00 грн. х 6,9 % = 57,27 грн. Cума підвищення розміру стипендії становить: 980,00 - 830,00 = 150,00 (грн.). Зверніть увагу: доплату за успішність не враховують у розрахунках!

У результаті порівняння отримали такий результат: сума підвищення розміру стипендії перекрила суму можливої індексації (150,00 грн. > 57,27 грн.). Тому студент втрачає право на індексацію в листопаді 2017 року.

Листопад-2017 стає базовим місяцем. З грудня-2017 розпочинають розрахунок ІСЦ для подальшої індексації.

Студент-сирота: одночасне право на академічну та соціальну стипендію

Нагадаємо, що якщо студент (не з числа дітей-сиріт) має право на одночасне призначення соціальної та академічної стипендій, він повинен самостійно вибрати тільки один вид стипендії, який отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Про свій вибір здобувачі такого права повинні зазначити в письмовому зверненні до стипендіальної комісії (абз. 1 п. 22 Порядку № 882).

У разі якщо студент (курсант) обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соцстипендії на наступний навчальний семестр. Про це навчальний заклад повинен проінформувати відповідний орган соціального захисту населення.

Зверніть увагу: це правило не поширюється на отримувачів соцстипендій із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Зазначена категорія осіб має право на отримання соцстипендії незалежно від отримання академстипендії (абз. 2 п. 22 Порядку № 882).

Приклад 2. Студент-сирота 2 курсу ВНЗ III — IV рівнів акредитації отримував у жовтні 2017 року: соціальну стипендію в розмірі 2000,00 грн., академічну стипендію — 1400,00 грн. та індексацію — 116,20 грн. (1684,00 х 6,9 %). З 1 листопада 2017 року розмір соціальної стипендії складає 2360,00 грн. і академічної стипендії — 1660,00 грн. Як визначити суму індексації?

Оскільки підвищення розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії та соціальної стипендії відбулося в листопаді 2017 року, то значення індексу споживчих цін у цьому місяці, як для звичайної, так і соціальної стипендії, приймається за 1 або 100 %.

Для визначення суми збільшення грошового доходу студента береться грошовий дохід студента до підвищення та грошовий дохід після підвищення.

У цьому випадку грошовий дохід студента до підвищення складав 3400,00 грн. (1400,00 + 2000,00), після підвищення розміру стипендії у листопаді 2017 року становить 4020,00 грн. (1660,00 + 2360,00). Сума збільшення грошового доходу в листопаді 2017 року становить 620,00 грн. (4020,00 - 3400,00).

Ця сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації 116,20 грн., тому студент втрачає право на індексацію в листопаді 2017 року. Листопад-2017 стає базовим місяцем. З грудня-2017 розпочинають розрахунок ІСЦ для подальшої індексації.

Нормативні документи та скорочення

Порядок № 1078Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Постанова № 918 — постанова КМУ «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 08.11.2017 р. № 918.

Постанова № 1047постанова КМУ «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 р. № 1047.

Порядок № 882Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

ІСЦ — індекс споживчих цін.

МАС — мінімальна академічна стипендія.

ПМПО — прожитковий мінімум для працездатних осіб.

ВНЗ — вищий навчальний заклад.

ПТНЗ — професійно-технічний навчальний заклад.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
підвищення стипендій, індексація стипендій, базовий місяць, академічна стипендія, соціальна стипендія додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті