Теми статей
Обрати теми

Звіт неприбуткової організації: шукайте підказки для заповнення

Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
До переліку податкової звітності, яку повинні подавати бюджетні установи, віднесено Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. У зв’язку з наближенням граничного строку подання цього Звіту розглянемо запитання наших читачів, що надійшли до редакції, які стосуються порядку його заповнення.

Минулого року для неприбуткових установ та організацій, які відповідають вимогам п.п. 133.4.1 ПКУ, наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553 був затверджений Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт). Форма цього Звіту та коментар до основних новацій щодо порядку його складання були опубліковані в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 30, с. 10.

Варто нагадати: до неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п.п. 133.4.1 ПКУ і не є платниками податку, зокрема, віднесені й бюджетні установи ( п.п. 133.4.6 ПКУ). Тому вимоги щодо подання Звіту стосуються й бюджетних установ.

Ще минулого року ДФСУ у листі (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 41, с. 14) детально пояснила особливості подання та заповнення Звіту.

Оскільки цей Звіт бюджетні установи складають вперше за 2016 рік, виникли певні запитання щодо його заповнення. Відразу після затвердження цього Звіту редакція нашої газети направила запити до ДФСУ та Мінфіну стосовно складання та відображення у Звіті певних надходжень, отриманих бюджетними установами, але й досі офіційних відповідей ми не отримали. Тому у цьому матеріалі ми пропонуємо декілька варіантів заповнення певних рядків Звіту, а ви вже вирішуйте самі, який вам ближче.

В який строк бюджетні установи повинні подати Звіт за 2016 рік?

Бюджетні установи, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ПКУ та внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), подають Звіт у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств ( п. 46.2 ПКУ).

Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ та внесені до Реєстру, встановлено річний податковий (звітний) період. Тепер це чітко визначено в п.п. 133.4.7 ПКУ.

З огляду на це, бюджетні установи, що відповідають вимогам, установленим у п.п. 133.4.1 ПКУ, зокрема внесені контролюючим органом до Реєстру, Звіт подають за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Тобто подати Звіт за 2016 рік необхідно не пізніше 1 березня 2017 року.

Виняток із цього правила стосується лише випадків, передбачених п.п. 133.4.3 ПКУ (ср. ). Маються на увазі випадки, коли неприбуткова організація при порушенні вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, зобов’язана подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (тобто протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця).

Чи потрібно бюджетній установі, окрім Звіту, обов’язково подавати фінансову звітність (Баланс, Звіт про результати фінансової діяльності та Звіт про рух грошових коштів) в органи ДФСУ?

Дійсно, з 01.01.2017 р. посилено вимоги до податкової звітності та обов’язку подання фінансової звітності неприбутковими організаціями.

Так, раніше ДФСУ у листі стверджувала: подання фінансової звітності разом зі Звітом здійснюється за бажанням неприбуткової організації.

Але з 01.01.2017 р. діюча редакція п. 46.2 ПКУ виглядає так:

«Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 цього Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

<…>

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу), та річну фінансову звітність».

З огляду на це, ДФСУ у листі «Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2017 році» від 08.02.2017 р. № 2991/7/99-99-15-02-01-17 стверджує таке:

« Пунктом 46.2 ст. 46 Кодексу визначено, що фінансова звітність є додатком до податкової декларації та її невід’ємною частиною, подається як платниками податку на прибуток підприємств (разом з декларацією з податку на прибуток), так і неприбутковими підприємствами, установами та організаціями (разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації).

Таким чином, неприбуткові підприємства, установи та організації разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік подають до контролюючого органу річну фінансову звітність».

Як бачимо, ніяких винятків для бюджетних установ діючою редакцією п. 46.2 ПКУ не передбачено, тому й цілком зрозуміла позиція органів ДФСУ щодо подання бюджетними установами разом зі Звітом також і фінансової звітності за 2016 рік, яка є невід’ємною частиною такого Звіту.

З огляду на це, у цьому році бюджетним установам необхідно подавати до ДФСУ не тільки Звіт, але й річну фінансову звітність: Баланс (форма № 1), Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м), Звіт про рух грошових коштів (тобто ту звітність, яку подано органам Казначейства).

Взагалі-то подати зазначені форми податкової та фінансової звітності бюджетним установам до органу ДФСУ було б нескладно, якщо б програмне забезпечення для цих форм співпадало. Наразі ж головна проблема полягає у тому, що програмне забезпечення щодо складання та подання Звіту не співпадає з програмним забезпеченням для фінансової звітності бюджетних установ.

Тому як варіант органи ДФСУ на місцях пропонують бюджетним установами з метою виконання вимог чинної редакції п. 46.2 ПКУ подавати Звіт в електронній формі засобами електронного зв’язку, а фінансову звітність — у паперовому вигляді.

Нагадаємо, що згідно з п. 49.3 ПКУ податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

У разі відправлення податкової декларації поштою на адресу відповідного контролюючого органу платник податку зобов’язаний здійснити це не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного ст. 49 ПКУ, а при поданні податкової звітності в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк ( п. 49.5 ПКУ).

Тому якщо бюджетна установа не має можливості особисто подати до ДСФУ фінансову звітність за 2016 рік, її можна надіслати поштою не пізніше 24 лютого. Вимоги щодо оформлення поштових відправлень із вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, що надсилаються платниками податку, визначено Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799.

В яких рядках частини I Звіту бюджетні установи зазначають суми надходжень, що зараховують до спеціального фонду, зокрема:

— доходи від оренди майна;


— доходи від реалізації майна?

Для відображення надходжень, які бюджетні установи зараховують до спеціального фонду, у Звіті передбачено рядки 1.3 — 1.6.

Для того щоб точніше визначити, у якому із зазначених рядків показати доходи від оренди та реалізації майна, доцільно звернутися до ст. 13 БКУ, в якій визначено складові частини бюджету.

Так, у ч. 4 ст. 13 БКУ наведено перелік власних надходжень бюджетних установ, які отримують додатково до коштів загального фонду бюджету і включають до спеціального фонду бюджету.

Зокрема, перша група власних надходжень — надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.

У складі першої групи виділяються такі підгрупи:

підгрупа 1 — плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

підгрупа 2 — надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;

підгрупа 3 — плата за оренду майна бюджетних установ;

підгрупа 4 — надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

З огляду на це, цілком зрозуміло, що доходи від оренди та реалізації майна є власними надходженнями бюджетних установ та включаються до спеціального фонду кошторису. Тому такі надходження установи можуть показати в рядку 1.3 Звіту.

Також установа може показати такі надходження не в рядку 1.3, а в рядку 1.6 Звіту. При цьому такий варіант також не буде помилкою.

Тому бюджетна установа повинна самостійно вирішити, у якому з рядків — 1.3 чи 1.6 — Звіту показати доходи від оренди та реалізації майна. Головне — не занести такі находження одночасно і до рядка 1.3, і до рядка 1.6 Звіту, інакше такі суми пройдуть по ньому двічі, тобто буде задвоєння показників.

Майте на увазі: при відображенні доходів, що зараховуються до складу спеціального фонду, у Звіті наводять тільки ті доходи, які залишаються у розпорядженні бюджетної установи.

Таким чином, при отриманні таких видів власних надходжень бюджетних установ, як орендна плата та кошти від реалізації майна, у Звіті наводять ту частину, яку після розподілу зараховують до складу доходів спеціального фонду кошторису установи. Що стосується решти частини орендної плати та коштів від реалізації майна, яку бюджетні установи перераховують до доходів загального фонду бюджету, то такі суми у Звіті не відображають.

Бюджетна установа у 2016 році отримала благодійні внески у вигляді коштів та майна. До органу Казначейства протягом року було подано довідки про надходження в натуральній формі. В яких рядках Звіту потрібно показати такі надходження?

Нагадаємо: всі види благодійних внесків, грантів та дарунків бюджетні установи відносять до власних надходжень.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 13 БКУ у складі другої групи власних надходжень (інші джерела власних надходжень бюджетних установ) виділяють декілька підгруп, зокрема, підгрупу 1благодійні внески, гранти та дарунки.

З огляду на це, благодійні внески у вигляді коштів та майна є власними надходженнями бюджетних установ та включаються до спеціального фонду кошторису. Тому такі надходження установи можуть показати у рядку 1.3 Звіту.

Також установа може показати такі надходження не в рядку 1.3, а в рядку 1.15 Звіту. При цьому такий варіант не буде помилкою.

Тому бюджетна установа повинна самостійно вирішити, у якому з рядків — 1.3 чи 1.15 — Звіту показати благодійну допомогу, отриману протягом 2016 року.

Головне — не занести такі благодійні находження одночасно і до рядка 1.3, і до рядка 1.15 Звіту, інакше такі суми потраплять до нього двічі, тобто буде задвоєння показників.

Бюджетна установа протягом 2016 року отримувала кошти для виплати лікарняних та чорнобильських. У якому рядку Звіту необхідно показати такі суми?

Відразу зазначимо: кошти, які бюджетна установа отримувала протягом 2016 року для виплати лікарняних та виплат згідно із Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII, у Звіті не відображають. Пояснимо, з чим це пов’язано.

Для отримання зазначених коштів бюджетна установа — роботодавець відкриває у відповідному органі Держказначейства за місцем обслуговування окремий небюджетний рахунок за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Державного казначейства» згідно з Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758. Цей рахунок призначений для обліку руху коштів за операціями на рахунках розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, які не можуть бути віднесені до операцій за виконанням загального та/або спеціального фонду державного та місцевих бюджетів і руху коштів податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства.

Оскільки видатки на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності не передбачаються в кошторисі бюджетних установ (ані за загальним, ані за спеціальним фондами), такі кошти не відображаються у Звіті про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) та звітах за формою № 4 про надходження і використання коштів спеціального фонду.

З огляду на це, бюджетна установа не має підстав для відображення зазначених сум у Звіті.

У минулому році наша бюджетна установа (орган місцевого самоврядування) отримала активи від іншої установи (теж органу місцевого самоврядування) на підставі рішення про його реорганізацію шляхом приєднання. Довідку про надходження в натуральній формі до органу Казначейства ми не надавали. В яких рядках Звіту показувати такі активи? Чи потрібно вартість цих активів занести до рядка 1.11 Звіту?

Дійсно, у Звіті передбачено рядок 1.11 — вартість активів (коштів або майна), отриманих неприбутковою організацією у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Але у вашій ситуації активи передають у межах операції з реорганізації шляхом приєднання. Процедурні питання реорганізації суб’єктів господарювання врегульовано ст. 104 — 110 ГКУ.

Як зазначено в ст. 104 цього Кодексу, у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до їх правонаступників.

Отже, у випадку приєднання до юридичної особи — правонаступника переходять усе майно, права та обов’язки (зобов’язання) за договорами юридичної особи, яку реорганізовано шляхом приєднання.

При отриманні таких активів ваша установа не понесла додаткових витрат та не отримала доходів, оскільки фактично активи передано з балансу однієї установи на баланс іншої (з оформленням відповідної документації).

Таким чином, вважаємо, що при отриманні цього майна відсутні підстави для занесення такої інформації до Звіту.

Які суми видатків бюджетна установа повинна зазначити у рядках 2.1 та 2.2 Звіту: касові чи фактичні?

Суми видатків бюджетні установи зазначають в рядках 2.1 та 2.2 Звіту виходячи з фактично отриманих коштів. Тому ці суми повинні відповідати касовим видаткам, тобто коштам, фактично отриманим за загальним та спеціальним фондами.

Майте на увазі: якщо протягом 2016 року бюджетна установа отримувала благодійну допомогу у вигляді коштів та майна та показала їх використання у рядку 2.6 Звіту, то будьте уважні — не показуйте такі суми одночасно у рядках 2.2 та 2.6, інакше такі витрати двічі до нього потраплять.

Який розмір штрафу передбачено законодавством у разі порушення строку подання Звіту бюджетною установою?

Оскільки Звіт є податковою декларацією в розумінні ПКУ, за порушення строку його подання відповідальність визначена п. 120.1 цього Кодексу.

Так, за неподання або несвоєчасне подання платником податків чи іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, накладається штраф:

170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;

1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення).

Нормативні документи

ГКУ Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

БКУБюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Листлист ДФС «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» від 17.10.2016 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі