Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Питання оплати праці працівників державних органів

Кабінет Міністрів України
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2017/№ 4
В обраному У обране
Друк
Постанова від 18.01.2017 р. № 15

З метою упорядкування умов оплати праці працівників державних органів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році;

розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;

перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці;

Умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах;

Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України;

Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;

Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Рекомендувати керівникам державної служби в державних органах під час формування штатних розписів вводити посади державної служби 8 та 9 груп оплати праці з урахуванням складності виконуваних робіт та рівня відповідальності і кваліфікації працівника.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15

Схема посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році

Найменування посади державної служби

Група оплати праці

Розміри посадових окладів, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник державного органу

1

13000

11000

9115

Перший заступник керівника державного органу

2

12000

9850

8100

Заступник керівника державного органу

3

11000

8850

7100

Керівник департаменту, головного управління, служби, керівник апарату місцевої державної адміністрації

4

9115

7100

5830

Керівник самостійного управління, служби

8670

6800

5300

Керівник самостійного відділу, служби

8200

6500

5000

Завідувач самостійного сектору

7500

5600

4300

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби

5

8100

6250

4700

Заступник керівника самостійного управління, служби

7700

5850

4400

Заступник керівника самостійного відділу, служби

7464

5500

4200

Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби

6

7300

5300

3900

Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби

7100

5000

3700

Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

6900

4500

3500

Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

6600

4300

3300

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу

6400

4100

3100

Державний експерт

7

6000

Головний спеціаліст державного органу

5900

3801

3085

Адміністратор

3801

3801

Провідний спеціаліст державного органу

8

4600

3352

2649

Спеціаліст державного органу

9

4200

2750

2000

Примітки:

1. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за 4 — 9 групами оплати праці;

працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.

2. Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, Рахункової палати, передбачені цією схемою, підвищуються на 10 відсотків.

3. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 5 відсотків нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

4. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4 — 6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

5. Посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту, які виконують функції з підготовки проектів нормативно-правових актів, здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, керівних працівників та головних спеціалістів Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, які здійснюють фахову та юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, передбачені цією схемою, підвищуються на 20 відсотків.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15

Розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців

Ранг державного службовця

Розмір надбавки, гривень

1

1000

2

900

3

800

4

700

5

600

6

500

7

400

8

300

9

200

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15

Перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці

Групи оплати праці та посади державних службовців, передбачені Законом України «Про державну службу»

Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці

Група 1.

Посади керівників державних органів

Керівник Апарату Верховної Ради України; Державний секретар Кабінету Міністрів України; керівники апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України; керівник Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати; державні секретарі міністерств; Урядовий уповноважений; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України; голови місцевих державних адміністрацій; керівники державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 2.

Посади перших заступників керівників державних органів

перші заступники (у разі наявності): Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій, керівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України; керівників державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 3.

Посади заступників керівників державних органів

заступники: Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій, керівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, керівників державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; Надзвичайний і Повноважний Посол України; Постійний представник України при міжнародній організації; Представник України при міжнародній організації

Група 4.

Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів

керівники самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, служб, управлінь, відділів, секторів); керівник приймальні Президента України; керівник Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України; керівники самостійних структурних підрозділів (головних департаментів, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь,

служб, управлінь, відділів, відділень): Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління; керівники: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів апеляційних та місцевих судів; керівники самостійних структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; керівники функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України; координатор

Група 5.

Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів

заступники керівників самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, служб, управлінь, відділів); заступник керівника приймальні Президента України; заступники керівників самостійних структурних підрозділів (головних департаментів, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь, служб, управлінь, відділів, відділень); завідувачі самостійних секторів: Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апарату місцевих державних адміністрацій та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління; заступники керівників: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів апеляційних та місцевих судів; заступники керівників самостійних структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; заступник Постійного представника України при міжнародній організації; заступник Представника України при міжнародній організації; Генеральний консул України; радник-посланник закордонної дипломатичної установи України; посол з особливих доручень; дипломатичний радник; заступники керівників функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України

Група 6.

Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів

керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів і їх заступники (управлінь, інспекцій, відділів, відділень, секторів): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; керівники підрозділів у складі функціональних підрозділів Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України, їх заступники; радник дипломатичної служби; консул — керівник установи

Група 7.

Посади головних спеціалістів державних органів

головні спеціалісти (державні експерти, головні консультанти, експерти, головні наукові консультанти, наукові консультанти, головні державні виконавці, головні державні ревізори-інспектори, головні державні інспектори, головні державні соціальні інспектори, головні казначеї, головні інспектори): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; перший секретар та консул дипломатичної служби; старший слідчий в особливо важливих справах, адміністратор, державний реєстратор, державний кадастровий реєстратор

Група 8.

Посади провідних спеціалістів державних органів

провідні спеціалісти (старші консультанти, старші державні виконавці, старші державні ревізори-інспектори, старші державні інспектори, старші інспектори, провідні державні інспектори, державні соціальні інспектори, провідні казначеї): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів; старший судовий розпорядник; старший секретар суду; консультант суду; секретар судового засідання, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; другий секретар та віце-консул дипломатичної служби; старший слідчий

Група 9.

Посади спеціалістів державних органів

спеціалісти (консультанти, державні виконавці, державні інспектори, інспектори): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів; судовий розпорядник; секретар суду, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; третій секретар; аташе дипломатичної служби; слідчий

Примітка.

Прирівняння нових посад працівників державних органів до відповідних груп оплати праці здійснюється з урахуванням частини другої статті 51 Закону України «Про державну службу».

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15

Умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

1. Ці Умови визначають механізм оплати праці працівників патронатних служб в державних органах.

2. Розміри посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах (далі — працівники патронатних служб) визначаються згідно з додатками 1 — 5.

3. Керівником Апарату Верховної Ради України, Главою Адміністрації Президента України, Державним секретарем Кабінету Міністрів України, державним секретарем міністерства, керівником державного органу або заступником керівника, на якого покладено функції керівника апарату, за пропозицією посадової особи, при якій утворена патронатна служба, у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу:

1) установлюються:

конкретні розміри посадових окладів — відповідно до розмірів посадових окладів, визначених згідно з пунктом 2 цих Умов;

надбавка за інтенсивність праці;

надбавка за виконання особливо важливої роботи — до 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується;

2) здійснюється преміювання працівників патронатної служби відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників патронатних служб визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;

3) надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

4. Працівникам патронатної служби виплачується:

надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж державної служби, в тому числі з урахуванням періодів роботи, передбачених частиною другою статті 46 Закону України «Про державну службу».

Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення;

матеріальна допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

5. Конкретний перелік підрозділів та посад працівників патронатної служби визначається особою, при якій утворена служба, в межах граничної чисельності працівників відповідного державного органу.

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

Розміри посадових окладів працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, керівника Апарату

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

9900

Заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України

9453

Керівник секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України

9477

Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України

8529 — 9382

Керівник підрозділу в секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови Верховної Ради України

7392 — 8131

Радник, помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату Верховної Ради України

7022 — 7724

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

Розміри посадових окладів працівників патронатних служб Президента України, в Адміністрації Президента України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Радник Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України

10425

Керівник Офісу Глави Адміністрації Президента України

9900

Заступник керівника Офісу Глави Адміністрації Президента України

9453

Керівник департаменту Офісу Глави Адміністрації Президента України, керівник структурного підрозділу в патронатній службі

9477

Завідувач відділу Офісу Глави Адміністрації Президента України, заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі, радник

7392

Помічник, референт

6400

Головний консультант структурного підрозділу в патронатній службі

5500

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

Розміри посадових окладів працівників патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Керівник Служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

9900

Радник, прес-секретар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

9752

Помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

9477

Помічник Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

7392

Помічник заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

7022

Додаток 4
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

Розміри посадових окладів працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Керівник патронатної служби

9477 — 9900

Перший заступник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу в патронатній службі, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар, радник

8529 — 9382

Заступник керівника протоколу Прем’єр-міністра України, керівника структурного підрозділу в патронатній службі

7392 — 8131

Помічник

7022 — 7724

Заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України

6672 — 7338

Референт Прем’єр-міністра України, консультант

5500

Додаток 5
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

Розміри посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах

Найменування посади

Розміри посадових окладів з урахуванням юрисдикції державних органів, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату)

8719 — 9115

6500 — 6800

4928 — 5300

Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату)

8283 — 8660

Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

6400 — 7300

4200 — 5300

Радник

6400 — 7300

4200 — 5300

3790

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі

5580 — 6930

Прес-секретар, помічник, референт

4740 — 5500

3601

2840

Радник, помічник Голови Конституційного Суду України; помічник, науковий консультант судді Конституційного Суду України

10610

Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів

10610

Помічник: голови суду, заступника голови суду апеляційних судів

7579

7579

Помічник голови суду, заступника голови місцевого суду; помічник судді: апеляційного суду, місцевого суду

6063

6063

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15

Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

1. Ці Умови визначають механізм оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України.

2. Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за схемою посадових окладів згідно з додатком.

3. Керівники державної служби в державному органі та керівники Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі — управління) у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлюють:

розміри посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, та управлінь (далі — працівники) відповідно до схеми посадових окладів, зазначеної у пункті 2 цих Умов;

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи — до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років в державних органах;

доплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов’язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.

Зазначена доплата не встановлюється керівникам управлінь, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів управлінь і їх заступникам.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавка та доплата скасовуються або їх розмір зменшується;

2) здійснюють преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі, управлінні;

3) надають матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

4. Працівникам під час надання щорічної відпустки надається матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

5. Працівникам виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років в державних органах, управліннях у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються стаж роботи у державних органах на посадах керівних працівників, спеціалістів і службовців, раніше набутий стаж державної служби, у тому числі з урахуванням періодів роботи, передбачених частиною другою статті 46 Закону України «Про державну службу».

Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

6. Преміювання керівників Управлінь, установлення їм надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється в порядку та розмірах, що встановлені цими Умовами, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається керівником органу вищого рівня.

Додаток
до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

Схема посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

Найменування посади

Розміри посадових окладів, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

6634

Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

6302

Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами

6255

Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

4580

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

3982

3166

2847

Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами

3751

2909

2687

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

3526

2780

2532

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант, документознавець, інспектор та інші:

провідний

2912

2689

2183

I категорії

2768

2560

2173

II категорії

2624

2426

2157

без категорії

2480

2282

2130

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

2464

2275

2118

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний

2320

2144

2089

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор

2176

2049

2049

Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин

2032

1895

1895

Примітки:

1. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за підграфою «вся територія України.».

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15

Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»

1. Цей Порядок визначає механізм преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А».

2. Розмір премії Державному секретарю Кабінету Міністрів України, його заступникам визначається керівником державної служби в Секретаріаті Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем’єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

3. Розмір премії державним секретарям міністерств визначається керівником державної служби у відповідному міністерстві за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України відповідно до подання члена Кабінету Міністрів України, який очолює міністерство.

4. Розмір премії керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, та їх заступникам визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з Першим віце-прем’єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

5. Розмір премії керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, та їх заступникам визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

6. Кабінет Міністрів України розглядає подання обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про встановлення премії головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для внесення віце-прем’єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень суб’єкту призначення пропозицій щодо визначення її розміру.

7. Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розглядають подання районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій про встановлення премії головам районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій для внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо визначення її розміру.

8. Розмір премії Урядовому уповноваженому визначається керівником державної служби у відповідному державному органі.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15

Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям

1. Це Положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат державним службовцям з метою посилення мотивації працівників державних органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.

2. Керівники державної служби в державному органі мають право встановлювати державним службовцям у межах економії фонду оплати праці додаткові стимулюючі виплати.

3. До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки:

1) за інтенсивність праці;

2) за виконання особливо важливої роботи.

4. Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі — надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу.

5. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) якість і складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

6. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.

7. Надбавка за виконання особливо важливої роботи також встановлюється державним службовцям, які забезпечують впровадження пріоритетних реформ держави у відповідних галузях.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на відповідний строк керівником державної служби згідно з наказом (розпорядженням) керівника державного органу.

8. Встановлення надбавок Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його заступникам здійснюється керівником державної служби в Секретаріаті Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем’єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

Встановлення надбавок державним секретарям міністерств здійснюється керівником державної служби у відповідному міністерстві за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України відповідно до подання члена Кабінету Міністрів України, який очолює міністерство.

Встановлення надбавок керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з Першим віце-прем’єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

Встановлення надбавок керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

Головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій надбавки можуть встановлюватися керівником державної служби у відповідній держадміністрації за погодженням з віце-прем’єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень.

Головам районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій надбавки можуть встановлюватися керівником державної служби у відповідній держадміністрації за погодженням з головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Керівникам інших державних органів (керівникам державної служби), їх заступникам можуть встановлюватися надбавки керівником державної служби в державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.

Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його заступникам, державним секретарям міністерств гарантовано встановлюється надбавка за інтенсивність праці у розмірі не менш як 50 відсотків посадового окладу та за виконання особливо важливої роботи у розмірі не менш як 50 відсотків посадового окладу.

Урядовому уповноваженому надбавки можуть встановлюватися керівником державної служби у відповідному державному органі.

9. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 268 «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у 2016 році».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 289 «Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 300 «Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 268».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 322 «Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323 «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 590 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 268».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 624 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292».

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 625 «Про внесення зміни до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 633 «Деякі питання оплати праці».

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 703 «Про внесення змін до пункту 7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям».

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Зарплата в держорганах — 2017: урядовий вектор для держслужбовців, працівників обслуговуючого персоналу та патронатних служб

У минулому, 2016 році, внаслідок введення в дію з 01.05.2016 р. Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889) у сфері держслужби сталося немало перетворень, які, зокрема, торкнулися і працезарплатних положень.

У питанні оплати праці працівників держорганів є нюанси, визначення яких для кожного окремого року — в компетенції Кабміну.

Для 2017 року Уряд впровадив принцип уніфікації й оптимізації практичного використання нормативно-правових актів, якими визначено умови і розміри оплати праці різних категорій працівників держорганів, — ухвалено єдиний документ. У постанові, що коментується, наведено умови оплати праці на 2017 рік одночасно для держслужбовців, працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, і працівників патронатних служб держорганів. Причому норми постанови, що коментується, застосовуються з 01.01.2017 р.

Держслужбовці

У 2017 році при визначенні зарплати держслужбовцям, на яких поширюється дія Закону № 889, слід враховувати норми постанови, що коментується. Крім того, в цьому питанні не обійтися без приписів законодавчих норм та інших нормативно-правових актів. Розглянемо структуру зарплати держслужбовців з урахуванням особливостей її нарахування в 2017 році.

Посадовий оклад. У 2016 році розміри посадових окладів для держслужбовців і розподіл їх посад за групами оплати праці наводилися в додатках 1 і 3 до постанови КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292 (далі — постанова № 292), яка не застосовується з 01.01.2017 р.

Для 2017 року Схема посадових окладів на посадах держслужби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції держорганів (далі — Схема посадових окладів — 2017) і Перелік посад держслужби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці (далі — Перелік посад держслужби по групах оплати праці — 2017), затверджені постановою, що коментується.

Що змінилося? По-перше, в 2017 році порівняно з 2016 роком зросли розміри посадових окладів держслужбовців. І для цього є законодавчі підстави. Справа в тому, що мінімальний розмір посадового окладу групи 9 в держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, впродовж 2017 року складає 1,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року (п. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889).

Виходить, що у цьому році мінімальний посадовий оклад для посади держслужби складає 2000 грн. (1600 грн.* х 1,25). Згідно з постановою, що коментується, посадовий оклад саме в такому розмірі встановлено для посади держслужби — спеціаліста держоргану групи оплати праці 9 в держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. У зв’язку з цим з метою диференціації окладів збільшено розміри посадових окладів для інших посад держслужби.

* Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановлений на 1 січня 2017 року ( ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII).

Також в постанові, що коментується, при визначенні розмірів посадових окладів для держслужбовців враховано норму ч. 3 ст. 51 Закону № 889: розмір посадового окладу групи 1 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше 7 розмірів раніше вказаного мінімального посадового окладу для посади держслужби. Цей припис виконано, оскільки максимальний розмір посадового окладу для посади держслужби в 2017 році складає 13000 грн., що навіть менше законодавчо допустимого максимуму в 14000 грн. (2000 грн. х 7).

По-друге, зверніть увагу на зміни в Схемі посадових окладів — 2017 на посадах держслужби і розподіл таких посад за групами оплати праці в Переліку посад держслужби по групах оплати праці — 2017:

— у 2017 році Схема посадових окладів 2017 доповнена такими посадами: керівник головного управління і заступник керівника головного управління (групи оплати праці 4 і 5); керівник управління у складі головного управління і заступник керівника управління у складі головного управління, керівник відділу у складі головного управління і заступник керівника відділу у складі головного управління, завідувач сектору у складі головного управління (група оплати праці 6), керівник апарату місцевої державної адміністрації (група оплати праці 4). Тепер вказані посади фігурують у Схемі посадових окладів 2017 і Переліку посад держслужби по групах оплати праці 2017, затверджених постановою, що коментується;

— у примітці 1 до Схеми посадових окладів — 2017 тепер вказано: посадові оклади працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах держслужби, передбаченої для держорганів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. Також в цій примітці уточнено, що посадові оклади працівників структурних підрозділів, що є юридичними особами, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за групами оплати праці 4 — 9;

примітки до Схеми посадових окладів — 2017 поповнилися п. 5, в якому йде мова про підвищення посадових окладів на 20 % для окремих посад в Мін’юсті, Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріаті КМУ, діяльність яких пов’язана з підготовкою проектів нормативно-правових актів і держреєстрацією нормативно-правових актів (стосується працівників Мін’юсту) або з експертизою проектів нормативно-правових актів;

— посадові оклади держслужбовців допоміжних органів, утворених Президентом України, підвищуються на 10 % (доповнено примітку 2 до Схеми посадових окладів — 2017);

— згідно з Переліком посад держслужби по групах оплати праці 2017: посади органів прокуратури виключено з груп оплати праці 1 — 3, посаду керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України включено в групу оплати праці 4. Крім того, в цьому Переліку по групах оплати праці 4 — 5 уточнено, що йдеться про посади керівників структурних підрозділів апарату місцевих держадміністрацій і їх заступників, а також про посади керівників самостійних структурних підрозділів апарату судів і їх заступників.

Далі зауважимо, що згідно з додатком 3 до постанови № 292 ще минулого року посада «адміністратор» віднесена до групи оплати праці 7. У 2017 році така посада фігурує і в Схемі посадових окладів — 2017, і в Переліку посад держслужби по групах оплати праці — 2017. При цьому в Схемі посадових окладів — 2017 посадовий оклад за посадою «адміністратор» складає 3801 грн. як для держорганів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, так і для держорганів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.

Передбачаються правки щодо посадового окладу для посади завідувача самостійного сектору. У Схемі посадових окладів — 2017 вона включена в групу оплати праці 4. Для усунення невідповідності з Переліком посад держслужби по групах оплати праці — 2017, де ця посада залишилася в групі оплати праці 5, розробляються правки, якими передбачається віднесення посади «завідувач самостійного сектору» до групи оплати праці 4 і в Переліку посад держслужби по групах оплати праці — 2017.

Надбавка за вислугу років. Як і раніше, для обчислення такої надбавки керуємося ч. 1 ст. 52 Закону № 889, яка залишилася в колишній редакції. Тому, як і минулого року, надбавка за вислугу на держслужбі встановлюється на рівні 3 % посадового окладу держслужбовця за кожний календарний рік стажу держслужби, а за наявності стажу держслужби більше 17 (і далі) років — в максимальному розмірі 50 % посадового окладу (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 16, с. 19.Прим. ред.).

За загальним підходом для сфери держслужби розмір надбавки за вислугу років збільшується з дня набуття права на таке підвищення.

Надбавка за ранг. Дійсно, ч. 2 ст. 52 Закону № 889 передбачено, що розмір надбавки за ранг держслужбовця визначається КМУ при затвердженні схеми посадових окладів на посадах держслужби. По суті, така норма надає право Уряду переглядати розміри такої надбавки. Проте в 2017 році розміри надбавки за ранг залишилися на рівні 2016 року.

Додаткові стимулюючі виплати. У 2017 році при нарахуванні таких виплат необхідно використати Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затверджене постановою, що коментується. А ось подібне Положення для 2016 року, затверджене постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 289, не застосовується з 01.01.2017 р.

По суті вказане Положення для 2017 року повторює свого попередника, хоча є і уточнення.

Зауважимо, що, як і минулого року, до додаткових стимулюючих виплат віднесено: надбавку за інтенсивність праці і надбавку за виконання особливо важливої роботи. У загальному випадку конкретний розмір таких надбавок не вказано, але їх встановлення здійснюється у рамках фонду оплати праці.

Що стосується уточнень, то в п. 7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою, що коментується, вказано: «Надбавка за виконання особливо важливої роботи також встановлюється державним службовцям, які забезпечують впровадження пріоритетних реформ держави у відповідних галузях. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на відповідний строк керівником держслужби згідно з наказом (розпорядженням) керівника держоргану».

Також слід звернути увагу на уточнення щодо припинення або зменшення розміру додаткових стимулюючих виплат. Як і раніше, вказані виплати не здійснюються або їх розмір зменшується у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи. Проте згідно з новим підходом порушення трудової дисципліни — тепер не привід для скасування або зменшення розмірів додаткових стимулюючих виплат.

Тут же зауважимо, що і в 2017 році передбачено виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 % посадового окладу держслужбовцям з функціями щодо надання різних видів соцдопомоги структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій. Нагадаємо, що здійснення такої надбавки для вказаних держслужбовців відновлене з 22.11.2016 р. з набуттям чинності постановою КМУ «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій» від 09.11.2016 р. № 811*.

* Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 45, с. 4. — Прим. ред.

Дійсно, надбавка за виконання особливо важливої роботи вказаним працівникам структурних підрозділів з питань соцзахисту населення є одним з видів додаткових стимулюючих виплат держслужбовцям. При цьому її здійснення не прив’язане до конкретного нормативного документа про виплату додаткових стимулюючих виплат. Отже, в 2017 році виплата такої надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідає Положенню про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженому постановою, що коментується.

При цьому підкреслимо: ця надбавка за виконання особливо важливої роботи хоч і є одним із видів додаткових стимулюючих виплат, має визначений процентний розмір — 50 % посадового окладу. За рішенням керівника держслужби вказаний розмір не може бути зменшений, але може бути збільшений за рахунок збільшення її процентного розміру або встановлення надбавки за інтенсивність праці. Таке збільшення можливе тільки за наявності економії фонду оплати праці.

Преміювання. У 2017 році при виплаті премій керуйтеся:

— для держслужбовців категорії «А»Порядком преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», затвердженим постановою, що коментується. Цей Порядок повністю (за винятком деяких уточнень) повторює норми п. 11 постанови № 292 стосовно виплати премій держслужбовцям категорії «А», що діяли в 2016 році;

— для держслужбовців категорій «Б» і «В» Типовим положенням про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їх апаратів (секретаріатів), затвердженим наказом Мінсоцполітики від 13.06.2016 р. № 646 (далі — Типове положення № 646)**. Нагадаємо, що для держслужбовців категорій «Б» і «В» передбачено виплату таких видів премій: премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності і місячна/квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи держоргану. Рішення про виплату премії держслужбовцям категорій «Б» і «В» приймає керівник держслужби. Усі умови про преміальні виплати прописують у Положенні про преміювання держоргану.

** Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 27, с. 8. — Прим. ред.

Тут же зауважимо: премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності належить держслужбовцям категорій «Б» і «В» у разі отримання ними відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання (п. 3 розд. II Типового положення № 646). При цьому Типовий порядок проведення такого оцінювання результатів службової діяльності держслужбовців повинен затвердити КМУ (ч. 11 ст. 44 Закону № 889).

Окремо наголосимо: норми абз. 4 ч. 3 ст. 50 і ч. 6 ст. 52 Закону № 889 припускають обмеження за максимальним сукупним розміром місячної і квартальної премій, що виплачуються держслужбовцеві за рік, і обмеження за розміром фонду преміювання держоргану. Проте такі обмеження почнуть діяти з 01.01.2019 р.

«Оздоровча» допомога. Державним службовцям при наданні щорічної основної відпустки виплачується грошова допомога у розмірі середньомісячної зарплати (ст. 57 Закону № 889). Оскільки йдеться про законодавчу норму, то наведений розмір грошової допомоги справедливий як для 2016-го, так і для 2017 року. Нагадаємо, що розмір грошової допомоги визначається згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Допомога на «соцпобут». У 2016 році при виплаті такої допомоги використовували Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затверджений постановою КМУ від 08.08.2016 р. № 500 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 32, с. 3.Прим. ред.). Не втратив він актуальності і в 2017 році. Нагадаємо, що згідно з п. 2 вказаного Порядку держслужбовцям матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися один раз на рік у розмірі середньомісячної зарплати на підставі особистої заяви держслужбовця. Її виплата здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці*.

* Про нюанси виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань йшла мова в листі Мінсоцполітики від 07.10.2016 р. № 1383/13/84-16 (див. лист і коментар редакції до нього в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 39, с. 6). — Прим. ред.

Інші виплати. Виплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця здійснюють у розмірі 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього держслужбовця (ч. 3 ст. 52 Закону № 889).

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою держслужби встановлюється держслужбовцям, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою держслужби, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок коштів економії фонду посадового окладу за відповідною посадою (ч. 4 ст. 52 Закону № 889).

Вказані виплати встановлює керівник держслужби за поданням безпосереднього керівника держслужбовця. Їх розмір та умови виплати в 2017 році такі ж, як і в 2016 році.

Працівники обслуговуючого персоналу держорганів

У 2017 році оплата праці таких працівників здійснюється згідно з Умовами оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затвердженими постановою, що коментується.

Зауважимо, що в 2016 році у цьому питанні керувалися постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 268 (не застосовується з 01.01.2017 р.).

Після порівняння нормативної бази з оплати праці працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, яка була чинна в 2016 році і застосовується в 2017 році, стає зрозуміло: складові зарплати працівників обслуговуючого персоналу держорганів залишилися незмінними, але умов встановлення деяких з них торкнулися істотні правки (див. таблицю нижче).

Оплата праці працівників обслуговуючого персоналу держорганів — 2017

Назва виплати

Розмір виплати в 2017 році

Посадовий оклад

Розміри посадових окладів наведено в додатку до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою, що коментується. Розміри такої виплати в 2017 році збільшено порівняно з показниками 2016 року. При цьому мінімальний посадовий оклад — 2017 складає 1895 грн.

У 2017 році Схема посадових окладів працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, поповнилася розмірами посадових окладів для посад: — начальника самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України;

— завідувача самостійного сектору; — інженера, інженера-програміста, інженера-електроніка, інженерів інших спеціальностей, фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою, консультанта, документознавця, інспектора і інших без категорії; — чергового оперативного; — адміністратора.

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи

До 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років у держорганах

Розмір та умови виплати такої надбавки не змінилися.

Доплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника

До 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього працівника. Доплата не встановлюється при виконанні обов’язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу. Також доплата не виплачується керівникам управлінь та їх заступникам, керівникам структурних підрозділів управлінь та їх заступникам

Розмір та умови (у тому числі обмеження) виплати такої надбавки не змінилися.

Премія

Розмір (у рамках фонду преміювання) і порядок виплати прописують у Положенні про преміювання, яке діє у відповідному держоргані, управлінні

У 2016 році висувалися вимоги до розміру та створення фонду преміювання. Так, фонд преміювання створювався у розмірі 20 % загального фонду посадових окладів за рік і економії фонду оплати праці. Для 2017 року таких приписів немає.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

У розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати працівника

У 2016 році така допомога виплачувалася в розмірі, що не перевищував посадовий оклад працівника.

Матеріальна допомога для оздоровлення

Виплачується в обов’язковому порядку при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати працівника

У 2016 році така допомога виплачувалася в розмірі, що не перевищував посадовий оклад працівника.

Надбавка за вислугу років в держорганах, управліннях

Виплачується у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: більше 3 років — 10 %, більше 5 років — 15 %, більше 10 років — 20 %, більше 15 років — 25 %, більше 20 років — 30 %, більше 25 років — 40 % посадового окладу

Розмір та умови виплати надбавки за вислугу років не змінилися (у 2016 році називалася надбавкою за стаж роботи в держорганах, управліннях). Проте уточнено: працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

Працівники патронатних служб

Спершу нагадаємо: на працівників патронатних служб в держорганах не поширюється дія Закону № 889 (п. 18 ч. 3 ст. 3 цього Закону).

У 2017 році діють Умови оплати праці працівників патронатних служб в держорганах, затверджені постановою, що коментується. При цьому з 01.01.2017 р. не застосовують постанову КМУ «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах» від 05.05.2016 р. № 323, яка використовувалася в 2016 році.

У цілому в 2017 році порядок оплати праці для працівників патронатних служб у держорганах аналогічний порядку, встановленому для 2016 року. Проте є невеликі уточнення:

— розміри посадових окладів для 2017 року наведено в додатках 1 — 5 до Умов оплати праці працівників патронатних служб в держорганах, затверджених постановою, що коментується. Їх розміри збільшилися порівняно з 2016 роком. Мінімальний посадовий оклад — 2017 складає 2840 грн. Крім того, в 2017 році визначено розміри посадових окладів для посад працівників патронатних служб Президента України, в Адміністрації Президента України: керівника структурного підрозділу в патронатній службі та його заступника, радника, помічника, референта, головного консультанта структурного підрозділу в патронатній службі;

— працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

На завершення сказаного нагадаємо, що з 1 січня 2017 року щодо оплати праці працівників необхідно виконати норму ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР — гарантію із забезпечення реалізації мінімальної зарплати. Зокрема, розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчий розміру МЗП, тобто 3200 грн. Ця норма поширюється на усі категорії працівників держорганів, у тому числі держслужбовців, працівників, що виконують функції з обслуговування, працівників патронатних служб.

Це означає: якщо нарахована зарплата працівника держоргану (наприклад, посадовий оклад + надбавки + премія (за винятком премій до свят і ювілеїв)) менше 3200 грн., йому треба нарахувати доплату до МЗП. Тобто доплата до МЗП — можлива виплата в структурі зарплати працівника*.

* Детальніше — див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2, с. 15. — Прим. ред.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно