Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України Міністерство охорони здоров’я України
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2017/№ 27
Наказ від 18.05.2017 р. № 825/531 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.06.2017 р. за № 726/30594 (витяг)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та з метою урегулювання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення наказуємо:

1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489, що додаються.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр соціальної політики України А. Рева

В. о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун

ПОГОДЖЕНО: <…>

Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.2017 р. № 825/531

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.06.2017 р. за № 726/30594

Зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

1. У розділі 2:

1) у пункті 2.2:

у позиції 7 таблиці підпункту 2.2.1 слова «начальник штабу цивільної оборони» виключити;

у підпункті 2.2.3 абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

«Посадові оклади голів лікувально-льотних, лікарсько-консультативних комісій — лікарів, міських, районних педіатрів, старших лікарів гірничорятувальних частин, визначені згідно з пунктами 2.1, 2.2 з урахуванням кваліфікаційної категорії, підвищуються на 20 відсотків, старших лікарів оперативного відділу (диспетчерської) центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги — на 10 відсотків.»;

2) у пункті 2.4:

у підпункті «б» підпункту 2.4.1 після слів «головним медичним сестрам» доповнити словами «(головним фельдшерам)»;

У підпункті 2.4.5:

у підпункті 1 після слів «підвищуються на» доповнити цифрами «60, 30,»;

у підпункті 4 слова «госпіталів для інвалідів Вітчизняної війни» замінити словами «госпіталів (центрів) для ветеранів війни»;

у підпункті 5 слова «лабораторних центрів Держсанепідслужби України» замінити словами «лабораторних центрів»;

підпункт 2 підпункту 2.4.6 викласти в такій редакції:

«2. Посадові оклади (тарифні ставки) медичних та фармацевтичних працівників закладів охорони здоров’я, що зайняті обслуговуванням працівників об’єктів з особливим режимом роботи на підставі договору про таке обслуговування, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 973, підвищуються на 25 відсотків, а інших працівників цих закладів — на 20 відсотків.».

2. У розділі 4:

1) підпункт 4 підпункту 4.1.2 пункту 4.1 викласти у такій редакції:

«4. До III групи закладів належать лабораторії особливо небезпечних інфекцій лабораторних центрів, які здійснюють карантинний догляд.»;

2) абзац другий пункту 4.6 доповнити реченням такого змісту: «Працівникам, які мають право на надбавку за тривалість безперервної роботи за двома та більше підставами, така надбавка встановлюється за однією із підстав.».

3. У тексті Умов слова «сестра-господарка» в усіх відмінках замінити словами «сестра-господиня» у відповідних відмінках.

4. У додатках до Умов:

1) у додатку 2:

у позиції 3 слова «Госпіталі для інвалідів війни» замінити словами «Госпіталі (центри) для ветеранів війни»;

позицію 11 викласти у такій редакції:

пункт 3 «Порядку установлення груп з оплати праці керівних працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» доповнити підпунктом 3.1 такого змісту:

«3.1. Центр громадського здоров’я МОЗ України відноситься до I групи з оплати праці.»;

2) у додатку 3:

у пункті 2.1 слова «госпіталів для інвалідів війни» замінити словами «госпіталів (центрів) для ветеранів війни»;

у пункті 2.4 слова «медичні пункти» замінити словами «пункти охорони здоров’я (здоровпункти)»;

у пункті 2.14 слово «медпункти» замінити словом «здоровпункти»;

у пунктах 2.8, 2.18 слова «медична сестра» замінити словами «фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування»;

3) позицію 2 таблиці 1 додатка 5 викласти у такій редакції:

Коментар фахівця ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я

Мінсоцполітики та МОЗ підкоригували працеоплатні умови працівників закладів охорони здоров’я та установ соцзахисту населення

Як відомо, в бюджетній сфері для галузі охорони здоров’я та галузі соцзахисту населення основний оплатно-галузевий наказ єдиний — це Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Життя стрімко летить уперед, але багато з реалій сьогодення «не прописалися» офіційно в Умовах № 308/519. До того ж у цьому документі на сьогодні вистачає нормативних прогалин і недоліків, які вже давно потребували удосконалення та виправлення. Тож наказ, що коментується, як раз і направлений на те, щоб упорядкувати та дещо прояснити ситуацію з певних «оплатних» питань.

Відразу зауважимо, що усі зміни, внесені наказом, що коментується, застосовуються з 21.07.2017 р. (тобто з дня його офіційного опублікування).

Розглянемо ці зміни докладніше.

Начальнику штабу цивільної оборони, прощавай!

Нагадаємо: з 01.10.2015 р. згідно з наказом Мінекономрозвитку і торгівлі від 02.09.2015 р. № 1084 із Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій ДК 003:2010) виключена професійна назва роботи «начальник штабу цивільної оборони» (код 1210.1), яка значилася у професійній групі «Керівники підприємств, установ та організацій».

Між тим одночасно Класифікатор професій ДК 003:2010 поповнився новою професійною назвою роботи «фахівець з питань цивільного захисту» (код 2149.2), яку віднесено до професійної групи «Професіонали в інших галузях інженерної справи».

З огляду на зазначене, у штатних розписах закладів охорони здоров’я необхідно було посади «начальник штабу цивільної оборони» та «інженер штабу цивільної оборони» замінити на посаду «фахівець з питань цивільного захисту»*. На це, зокрема, звертали увагу фахівці МОЗ у листі від 21.12.2015 р. № 10.03.67/39947.

* Про встановлення тарифного розряду для посади «фахівець з питань цивільного захисту» йшлося у консультації фахівця МОЗ у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 6, с. 29. — Прим. ред.

Отже, оскільки «цивільна оборона» стала «цивільним захистом», а посади «начальник штабу цивільної оборони» більше не існує, тому ця посада повинна бути виключена з таблиці п.п. 2.2.1 Умов № 308/519 (позиція 7), що нарешті і здійснено п.п. 1 п. 1 наказу № 825/531.

Підвищення окладу «за шкідливість» —

15, 25, 30 та 60 %

Наказом, що коментується, приведено у відповідність між собою норми п.п. 1 п.п. 2.4.5 та додатків 3, 4, 5 до Умов № 308/519.

Зауважимо, що відповідно до п.п. 1 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519 посадові оклади (тарифні ставки) працівників закладів охорони здоров’я та їх структурних підрозділів підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці. Перелік закладів (підрозділів), робота в яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці (із зазначенням відсотка підвищення окладу «за шкідливість»), наведено у додатках 3, 4, 5 до Умов № 308/519.

Так ось, згідно з п.п. 4.1 додатка 3 до Умов № 308/519 робота у спеціалізованих закладах охорони здоров’я та структурних підрозділах закладів, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу, дає право отримувати підвищення посадового окладу «за шкідливість» у розмірі 30 %.

У свою чергу, згідно з п.п. 5.1 додатка 3 до Умов № 308/519 робота у спеціалізованих закладах охорони здоров’я та структурних підрозділах закладів, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну форму туберкульозу, дає право отримувати підвищення посадового окладу «за шкідливість» у розмірі 60 %.

Зазначимо, що обидва підвищення окладу «за шкідливість» працівникам протитуберкульозних закладів, як у розмірі 30 %, так і у розмірі 60 % посадового окладу, були впроваджені ще у 2011 році (спільний наказ Мінсоцполітики та МОЗ від 19.07.2011 р. № 284/424). При цьому у п.п. 1 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519 йшлося про можливість встановлення підвищення «за шкідливість» лише у розмірі 15 та 25 %, що, звісно, не відповідало нормам додатка 3 до Умов № 308/519. Пунктом 2 наказу № 825/531 така невідповідність виправлена, і відтепер п.п. 1 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519 також містить інформацію про можливість 30- та 60-відсоткового підвищення посадового окладу у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці.

Також працівники закладів (підрозділів) Центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом, також мають право на підвищення посадових окладів на 60 %.

Крім того, відтепер не лише медичні сестри відділень анестезіології, інтенсивної терапії (п. 2.8 додатка 3 до Умов № 308/519) та психотерапевтичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів (п. 2.18 додатка 3 до Умов № 308/519) мають право на підвищення «за шкідливість» у розмірі 15 % посадового окладу. До цього переліку додані й фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою зазначених структурних підрозділів.

Нагадаємо: до вказаної професійної групи належать професії, які вимагають від працівника кваліфікації за дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста, який проходить післядипломну підготовку (стажування або інтернатуру). Номенклатуру спеціальностей фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою затверджено наказом МОЗ «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 р. № 742.

Підвищення за наявність кваліфікаційної категорії: належить і головному фельдшеру

Наказом, що коментується, внесено зміну до п.п. «б» п.п. 2.4.1 Умов № 308/519. Зазначена норма відтепер передбачає можливість установлення підвищення окладу за наявність кваліфікаційної категорії головному фельдшеру.

Зауважимо, що у більшості закладів охорони здоров’я є посада головної медичної сестри, і лише в центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (колишніх станціях швидкої медичної допомоги) аналогічна цій посаді — посада головного фельдшера. Оскільки зазначена посада не була передбачена в п.п. «б» п.п. 2.4.1 Умов № 308/519, то контролюючі органи вважали встановлення посадового окладу головному фельдшеру на рівні головної медичної сестри (з урахуванням підвищення за кваліфкатегорію) порушенням.

Нагадаємо, що тарифний розряд для керівної посади «головний фельдшер» встановлюється відповідно до п.п. 2.2.1 Умов № 308/519 (позиція 2). При цьому кваліфікаційні характеристики для зазначеної посади Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженим наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117 (зі змінами) (далі — Довідник № 117), не встановлено.

Проте для їх визначення можна використовувати кваліфікаційні характеристики, встановлені для посади «головна медична сестра»* (п. 4 розд. «Керівники» Довідника № 117). До того ж нещодавно наказом МОЗ від 02.03.2017 р. № 198 до Довідника № 117 було внесено зміни щодо визначення кваліфікаційних характеристик зазначеної посади.

* Зауважимо: за аналогією кваліфікаційні характеристики, встановлені для посади «медична сестра», відповідають кваліфхарактеристикам для посади «фельдшер». Про це, зокрема, розповідав фахівець МОЗ у консультації «Медична сестра ДЮСШ: встановлюємо тарифний розряд» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 29, с. 30). — Прим. ред.

Крім того, у цьому питанні слід керуватися наказом МОЗ «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України» від 29.08.2008 р. № 500 (у редакції наказу МОЗ від 07.12.2012 р. № 1020 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 29 серпня 2008 року № 500), яким затверджено Примірне положення про головного фельдшера станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Отже, саме враховуючи зазначене, в оновленому п.п. «б» п.п. 2.4.1 Умов № 308/519 посада «головний фельдшер» вказана в дужках, відразу після посади «головна медична сестра».

Сестра-господарка → сестра-господиня

Відповідно до п. 3 наказу, що коментується, у тексті Умов № 308/519 назву посади «сестра-господарка» замінено на «сестра-господиня». Пояснимо, у зв’язку з чим Мінсоцполітики та МОЗ внесли таку зміну.

Річ у тім, що п.п. 2.2.11 Умов № 308/519 визначено умови оплати праці для посади «сестра-господарка». Так, працівнику, який обіймає зазначену посаду, встановлюється 4-й тарифний розряд за ЄТС. Крім того, додаток 3 до Умов № 308/519, який визначає перелік посад, робота на яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, також, серед інших, містить посаду «сестра-господарка». Проте кваліфікаційних вимог для такої посади на нормативному рівні не встановлено.

У свою чергу, Довідником № 117 передбачені кваліфвимоги для посади «сестра-господиня». Так, працівник, який претендує на зазначену посаду, повинен мати: повну або базову загальну середню освіту та підготовку на робочому місці, без вимог до стажу. До того ж саме назву посади «сестра-господиня» містить розділ «Технічні службовці» Класифікатора професій ДК 003:2010.

Тому керівникам закладів і установ**, у штатному розписі яких передбачено посаду «сестра-господиня», доводилося стикатися з таким запитанням: посаду з якою назвою все ж таки вводити до штату: «сестра-господиня» чи «сестра-господарка»?

** Зокрема, введення такої посади передбачено у штаті терцентрів згідно з наказом Мінсоцполітики «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) від 12.07.2016 р. № 753. — Прим. ред.

Відповідь на це запитання обидва міністерства надали шляхом внесення відповідних змін до Умов № 308/519. Відтепер і у п.п. 2.2.11 цих Умов і у переліку посад, установлених додатком 3 до Умов № 308/519, передбачена виключно посада «сестра-господиня». Таким чином, «оплатні» моменти для зазначеної посади приведені у відповідність до норм Класифікатора професій ДК 003:2010 та Довідника № 117.

«Безперервна» надбавка — лише за однією з підстав

Наказом, що коментується, додано «обмежуюче» доповнення до абз. 2 п. 4.6 Умов № 308/519, який в оновленому вигляді відтепер передбачає, що працівникам, які мають право на надбавку за тривалість безперервної роботи за двома та більше підставами, така надбавка встановлюється за однією з підстав.

Інші уточнення

Що стосується інших змін, внесених наказом, який коментується, то серед них слід відзначити те, що оновленим п.п. 3.1 п. 3 додатка 2 до Умов № 308/519 Центр громадського здоров’я МОЗ віднесено до I групи з оплати праці. Зауважимо, що зазначена установа була утворена відповідно до наказу МОЗ від 18.09.2015 р. № 604.

Усі ж інші зміни мають суто уточнюючий характер. Ці текстові уточнення пропонуємо переглянути у таблиці:

Редакція словосполучень

Умов № 308/519,

що діяла до 21.07.2017 р.

Редакція словосполучень

Умов № 308/519,

що діє з 21.07.2017 р.

Яку норму Умов № 308/519 змінено

«госпіталі для інвалідів (Вітчизняної) війни»1

«госпіталі (центри) для ветеранів війни»

п.п. 4 п.п. 2.4.5;

позиція 3 таблиці

додатка 2;

п. 2.1 додатка 3

«лабораторні центри Держсанепідслужби України»2

«лабораторні центри»

п.п. 5 п.п. 2.4.5;

позиція 11 таблиці додатка 2;

позиція 2 таблиці 1 додатка 5

«медпункти»

«пункти охорони здоров’я

(здоровпункти)»3

пп. 2.4 та 2.14 додатка 3

«працівників закладів охорони здоров’я, які були в підпорядкуванні III Головного

управління МОЗ СРСР»

«працівників закладів охорони здоров’я, що зайняті обслуговуванням працівників об’єктів з особливим режимом роботи на підставі договору про таке обслуговування, перелік яких визначений постановою КМУ від 11.07.2002 року № 973»

п.п. 2 п.п. 2.4.64

1 На сьогодні в Україні залишилося близько 43 тис. інвалідів Вітчизняної війни, але маємо велику кількість поранених та інвалідів АТО, які лікуються та проходять реабілітацію у зазначених госпіталях.

2 З прийняттям постанови КМУ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 р. № 442 Держсанепідслужбу було ліквідовано, а лабораторні центри, що входили до її складу, приєднано до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

3 Ця зміна приведена у відповідність до наказу МОЗ «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 р. № 385, у якому передбачено заклад «здоровпункт».

4 За часів незалежності заклади охорони здоров’я, які були у підпорядкуванні ІІІ Головного управління МОЗ СРСР, неодноразово реорганізовувалися або взагалі були ліквідовані. Проте деякі заклади залишилися, тому з метою збереження підвищеної оплати праці працівникам зазначених закладів, зайнятим обслуговуванням працівників об’єктів з особливим режимом роботи (тих, хто обслуговує атомні станції, підприємства оборонної промисловості тощо), цей підпункт Умов № 308/519 викладено у новій редакції.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити