Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів України
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2017/№ 44
Друк
Постанова від 15.11.2017 р. № 854

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 вересня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 854

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

1. У підпункті 3 пункту 3 постанови:

1) абзац третій підпункту «в» після слів «старшого наукового співробітника» доповнити словами «, старшого дослідника»;

2) абзац третій підпункту «г» після слів «кандидата наук» доповнити словами «, доктора філософії».

2. У розділі I додатка 2 до постанови:

1) у підрозділі 1:

позицію

«Керівники основних підрозділів; головний інженер

10 — 12»

замінити такими позиціями:

«Керівники основних підрозділів, посади яких віднесено до педагогічних посад

12 — 14

Керівники основних підрозділів, посади яких не віднесено до педагогічних посад; головний інженер

10 — 12»;

позиції

«Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту

15 — 21

Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

20»

замінити такими позиціями:

«Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти, посади яких віднесено до педагогічних посад

17 — 23

Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти, посади яких віднесено до науково-педагогічних посад; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту

15 — 21

Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

22»;

2) у графі «Посада» підрозділу 2:

позицію «Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), їх філій» після слів «усіх типів і найменувань» доповнити словом «, училищ»;

позицію «Завідувач лабораторії технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)» після слів «завідувач лабораторії» доповнити словом «училищ,»;

позицію «Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)» після слів «виробничої практики» доповнити словом «училищ,».

Коментар редакції

Уряд підвищив оклади керівників основних підрозділів вишів, посади яких віднесено до педагогічних

Постановою, що коментується (набрала чинності 22.11.2017 р., «Урядовий кур'єр» від 22.11.2017 р. № 220), внесено зміни до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298). Нагадаємо, що саме ця постанова є основою для усіх «зарплатних» галузевих нормативно-правових актів працівників бюджетних установ.

Відразу зауважимо, що усі зміни, внесені цією постановою, застосовуються з 1 вересня 2017 року.

Перейдемо до більш докладного їх розгляду.

«+2 тарифні розряди» керівникам основних підрозділів ЗВО III — IV рівнів акредитації, посади яких віднесено до педагогічних

Постановою, що коментується, внесено зміни до підрозд. 1 розд. I додатка 2 до постанови № 1298, який встановлює тарифні розряди для керівних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації.

Нагадаємо, що згідно з новим Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII усі вищі навчальні заклади (ВНЗ) стали закладами вищої освіти (ЗВО). Але, як бачимо, у змісті постанови № 1298 все ще застосовують термін «ВНЗ». Проте такі тимчасові термінологічні розбіжності не повинні створювати перешкоди для реалізації відповідних положень нормативно-правових актів, зокрема, у «оплатних» питаннях педагогічних та науково-педагогічних працівників. Про це зазначили фахівці МОН у листі від 13.10.2017 р. № 1/9-554 (ср. 025069200).

Тепер щодо самих змін. Вони передбачають збільшення на 2 позиції тарифних розрядів для посад:

керівників основних підрозділів ЗВО III — IV рівнів акредитації, посади яких віднесено до педагогічних;

директора (завідувача) інституту післядипломної освіти, посади яких віднесено до педагогічних;

директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Що стосується керівників основних підрозділів ЗВО III — IV рівнів акредитації та директора (завідувача) інституту післядипломної освіти, посади яких не віднесено до педагогічних, то для них підвищення «+2 тарифні розряди» не передбачено.

Наразі слід дочекатись відповідних змін до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557» (далі — наказ № 557). Маємо інформацію про те, що вони вже готуються.

Старший дослідник та доктор філософії: відтепер у змісті постанови № 1298

Згідно зі ст. 54 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (далі — Закон про вищу освіту) науково-педагогічним працівникам* можуть присвоюватись такі вчені звання: доцент, професор, старший дослідник (раніше — старший науковий співробітник). У свою чергу, ч. 6 і 7 ст. 5 цього Закону визначено, що науковими ступенями у нашій державі є: доктор наук і доктор філософії (раніше — кандидат наук).

* Працівники, посади яких належать до науково-педагогічних, мають обіймати їх у закладах вищої освіти III — IV рівнів акредитації. Свої роз’яснення з цього приводу надав фахівець ЦК Профспілки працівників освіти та науки України у газеті «Оплата праці», 2017, № 18, с. 31.

Зауважимо, що після набуття чинності Законом про вищу освіту (після 06.09.2014 р.) науковий ступінь кандидата наук прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії, а вчене звання старшого наукового співробітника — до вченого звання старшого дослідника (п.п. 8 п. 2 розд. XV «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону). При цьому особам, яким до набрання чинності цим Законом присвоєно науковий ступінь кандидата наук, за їхнім бажанням заклад вищої освіти (наукова установа), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено дисертацію, може видавати диплом доктора філософії з відповідної галузі науки. На це свого часу також звертало увагу Міносвіти в роз’ясненні «Щодо деяких питань практичної реалізації положень нового Закону України «Про вищу освіту» від 14.08.2014 р.

Нагадаємо, що Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам затверджено наказом МОН від 14.01.2016 р. № 13, а Порядок присудження наукових ступенівпостановою КМУ від 24.07.2013 р. № 567.

Відповідно до ч. 2 ст. 56 Закону про вищу освіту науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам ЗВО встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 % посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника — 25 % посадового окладу, професора — 33 % посадового окладу.

Аналогічні умови та розміри встановлення зазначених доплат містить також постанова № 1298, яка, як ми вже зазначили, є підґрунтям для усіх «оплатних» галузевих нормативно-правових документів працівників-бюджетників. Проте до сьогодні у пп. «в» та «г» п.п. 3 п. 3 цієї постанови не йшлося про можливість встановлення вищезазначених доплат особам, які мають вчене звання старшого дослідника та/або науковий ступінь доктора філософії. Це призводило до певної неузгодженості між двома нормативними документами. З метою її подолання і приведення у відповідність оплатних умов науково-педагогічних працівників до змісту постанови № 1298 були внесені упорядковуючі зміни.

Але це не все. Незабаром слід очікувати відповідних упорядковуючих змін і від МОН до наказу № 557 . Адже пп. «в» та «г» п.п. 3 п. 4 цього наказу також передбачають встановлення доплат за вчені звання та наукові ступені науково-педагогічним працівникам.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі