(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
2/7
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Жовтень , 2017/№ 37

Складаємо звітність за 9 місяців: що нового?

http://tinyurl.com/yxvfvaqx
Здається, ми вже звикли з вами, що наприкінці кожного кварталу нам презентують чергову порцію змін та уточнень щодо складання фінансової та бюджетної звітності. І цей квартал також не став винятком! Цього разу зміни унесено до Порядку складання бюджетної звітності. Що це за зміни та як до них пристосуватися розпорядникам бюджетних коштів? Саме про це ви зараз і дізнаєтесь.

Що змінилось у Порядку № 44

Влітку на сайті Мінфіну (minfin.gov.ua) у розділі «Проекти нормативно-правових актів» був оприлюднений проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування». Зокрема, цим документом планувалося внесення змін до Порядку № 44 та оновлення додатків 1 — 6 до цього Порядку.

Переважна частина бухгалтерської спільноти досить позитивно сприйняла ці новини. Але головне — було незрозуміло, з якого звітного періоду планується запровадити такі зміни: починаючи зі звіту за 9 місяців чи чекати їх до річного звіту.

Але як завжди, інформація про зміну звітності з’являється тоді, коли ми вже стоїмо на порозі її складання. Так відбулося й цього разу, коли стало відомо, що зміни до Порядку № 44 затверджено наказом Мінфіну від 22.08.2017 р. № 712 та застосовуються вони до звітності за 9 місяців.

Тож давайте розглянемо детально, які саме зміни внесено до Порядку № 44, а також з’ясуємо, як вони впливають на порядок складання розпорядниками бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності.

Спочатку у табл. 1 порівняємо діючу редакцію Порядку № 44 та запропоновані зміни.

Таблиця 1

Норми Порядку № 44, що змінено

Діюча редакція

Нова редакція

Розд. II п. 9 абз. 4

Міністерства, головні розпорядники коштів державного бюджету зведену квартальну і річну бюджетну звітність подають:

Казначейству України;

Рахунковій палаті.

Копії зведеної річної бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої Казначейством України, подаються до Мінфіну України

Міністерства, головні розпорядники коштів державного бюджету зведену квартальну і річну бюджетну звітність подають:

Казначейству України;

Рахунковій палаті.

Копії зведеної річної бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої Казначейством України, подаються до Мінфіну України у паперовому вигляді або із застосуванням системи взаємодії органів виконавчої влади

Розд. III п. 1 абз. 11

У графі 9 «Фактичні за звітний період (рік)» наводиться сума фактичних видатків та наданих кредитів, тобто дійсних витрат та наданих кредитів, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, на які коригуються фактичні видатки та надані кредити (на суми відновлення касових видатків та наданих кредитів, проведених у звітному році, тощо)

Абзац виключено

Розд. III п. 1 абз. 12

Одержувачі бюджетних коштів графу 9 «Фактичні за звітний період (рік)» не заповнюють

Абзац виключено

Нова редакція розд. III п. 1 абз. 11

У графі 10 «Залишок на кінець звітного періоду (року)» квартальної бюджетної звітності записується залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

У графі 9 «Залишок на кінець звітного періоду (року)» квартальної бюджетної звітності записується залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

Нова редакція розд. III п. 1 абз. 14

У разі наявності залишків коштів на особових рахунках головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1) і відображають відповідну інформацію у графах 7 та 10

У разі наявності залишків коштів на особових рахунках головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1) і відображають відповідну інформацію у графах 7 та 9

Нова редакція розд. III п. 2 абз. 13

У разі наявності залишків коштів на особових рахунках та банківських рахунках для розподілу коштів бюджету розвитку між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4) і відображають відповідну інформацію у графах 9, 13 та 14

У разі наявності залишків коштів на особових рахунках та банківських рахунках для розподілу коштів бюджету розвитку між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4) і відображають відповідну інформацію у графах 9, 12 та 13

Розд. III п. 2 абз. 32

У графі «Нараховано доходів за звітний період (рік)» (форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м) відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності

Абзац виключено

Розд. III п. 2 абз. 42 — 46

У графах «Фактичні за звітний період (рік)» форм № 4-2д, № 4-2м; № 4-4д та «Фактичні за звітний період (рік), усього» форми № 4-1д, № 4-1м відображаються фактичні видатки за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою, стипендіями тощо.

Одержувачі бюджетних коштів у формах № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м графи «Фактичні за звітний період (рік)» та у формі № 4-3д.1, № 4-3м.1 графи «Фактичні за звітний період (рік) — ін. валюта» і «Фактичні за звітний період (рік) — грн» не заповнюють:

у графі «Фактичні за звітний період (рік) — у тому числі проведені за видатками загального фонду» форми № 4-1д, № 4-1м відображаються суми фактичних видатків спеціального фонду, що проведені на погашення зобов’язань за видатками загального фонду бюджету;

у графі «Фактичні за звітний період (рік)» форми № 4-3д, № 4-3м відображаються фактичні видатки та надані кредити за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати та надані кредити, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою тощо;

у графах «Фактичні за звітний період (рік) — ін. валюта» та «Фактичні за звітний період (рік) — грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 відображається сума фактичних видатків та наданих кредитів, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України

Абзац виключено

Додатки 1 — 6

Попередні форми звітності скасовані

Додатки 1 — 6 викладено у новій редакції

Зміни у формах бюджетної звітності

Змінами викладено у новій редакції форми бюджетної звітності, що наведено у додатках 1 — 6 до Порядку № 44.

У табл. 2 покажемо, які зміни унесено до кожної зміненої форми бюджетної звітності.

Таблиця 2

№ додатка

Назва додатка

Що змінено у додатку

Примітка

1

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. № 2д, № 2м)

1. Виключена графа 9 «Фактичні за звітний період (рік)».

2. У зв’язку з виключенням із форми графи 9 змінена нумерація інших граф

Як наслідок, у формі не відображають здійснені за звітний період фактичні видатки за загальним фондом кошторису

2

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(ф. № 4-1д, № 4-1м)

1. Виключена графа 9 «Нараховано доходів за звітний період (рік)».

2. Виключено графи, які відображають дані про фактичні видатки за звітний період (рік), а саме:

графу 15 — «усього»;

графу 16 — «у т. ч. проведені за видатками загального фонду».

3. У зв’язку з виключенням із форми граф 9, 15 та 16 змінена нумерація інших граф

Як наслідок, бюджетні установи не відображають у формі інформацію про нараховані доходи за видами власних надходжень (ряд. 020 — 050 форми) та проведені фактичні видатки за відповідними КЕКВ власних надходжень установи

3

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. № 4-2д, № 4-2м)

1. Виключена графа 9 «Нараховано доходів за звітний період (рік)».

2. Виключена графа 12 «Фактичні за звітний період (рік)».

3. У зв’язку з виключенням із форми граф 9 та 12 змінена нумерація інших граф

Як наслідок, бюджетні установи не відображають у формі нараховані доходи за видом надходжень, які відносяться до інших джерел власних надходжень бюджетних установ, а саме за ряд. 040, та проведені фактичні видатки за відповідними КЕКВ

4

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. № 4-3д, № 4-3м)

1. Виключена графа 12 «Фактичні за звітний період (рік)».

2. У зв’язку з виключенням із форми графи 12 змінена нумерація інших граф

Як наслідок, бюджетні установи не відображають у формі проведені за звітний період фактичні видатки за операціями, здійсненими за рахунок інших надходжень спеціального фонду установи

5

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (ф. № 4-4д)

1. Виключена графа 9 «Фактичні за звітний період (рік)».

2. У зв’язку з виключенням із форми графи 9 змінена нумерація інших граф

Як наслідок, бюджетні установи не відображають у формі фактичні видатки, проведені за звітний період, щодо здійснених операцій за рахунок коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

6

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (ф. № 4-3д.1, № 4-3м.1)

1. Виключено графи, які відображають дані про фактичні видатки за звітний період (рік), а саме:

графу 15 «Інвалюта»;

графу 16 «грн.».

2. У зв’язку з виключенням із форми граф 15 та 16 змінена нумерація інших граф

Як наслідок, у цій формі не відображаються проведені за звітний період фактичні видатки щодо здійснених операцій за рахунок коштів, отриманих як позики міжнародних фінансових організацій

Далі розглянемо, як зміни вплинуть на складання бюджетної та фінансової звітності.

Вплив змін на бюджетну звітність

Найбільш суттєвими новаціями змін, унесених до Порядку № 44, є наступні:

— виключено зі складу форм бюджетної звітності дані про фактичні видатки, здійснені розпорядником бюджетних коштів у звітному періоді за загальним та спеціальним фондами бюджету;

— виключено з показників спеціального фонду дані про нараховані доходи від надання платних послуг та інших джерел власних надходжень.

У табл. 3 розглянемо детальніше вплив таких змін на порядок складання бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів.

Таблиця 3

Які показники змінено

Як це впливає на складання бюджетної звітності

Виключено дані про фактичні видатки

Джерелом для визначення фактичних видатків бюджетних установ є дані, що відображені в таких регістрах:

— книга «Журнал-головна» (тобто сальдо субрахунків класу 8);

— Картка аналітичного обліку фактичних видатків за формою, визначеною наказом № 604.

При цьому відповідальність за достовірність цих даних покладена на розпорядників бюджетних коштів, та в органах Казначейства ця інформація окремо ніде не враховувалась.

Варто додати, що маючи інформацію про фактичні видатки, бюджетні установи мають можливість здійснити звірку показників звітності за доходами та видатками, а також перевірити ув’язку окремих показників Балансу (ф. № 1-дс) з іншими формами бюджетної звітності.

У свою чергу, розбіжності між касовими та фактичними видатками в розрізі КЕКВ надавали можливість перевірити достовірність сум заборгованості, зазначених у формах звітності № 7. Тепер достовірність даних форми № 7 в частині бюджетної кредиторської заборгованості може бути перевірена наявним залишком зареєстрованих, але не оплачених фінансових зобов’язань в органі Казначейства на звітну дату.

Наслідки, до яких призведе виключення інформації про фактичні видатки:

1. Відсутня можливість здійснити звірку наявної дебіторської та кредиторської заборгованості, яка відображена у формах № 7. Відображення заборгованості здійснюється у фінансовій звітності, а саме в Балансі (ф. № 1-дс), за відповідними напрямками не в розрізі КЕКВ за кожним видом витрат, тому провести таку звірку можливо тільки з використанням аналітичних даних Картки аналітичного обліку фактичних видатків.

2. Вирішено питання відображення в бюджетній звітності сум амортизації (субрахунки 8014 та 8114), нарахованої у звітному періоді на ОЗ та МНМА.

Завдяки змінам до Порядку № 44 це питання знято з повістки дня, оскільки фактичні видатки, до складу яких належить і амортизація, в додатках 1 — 6 до Порядку № 44 не відображаються.

Отже, нарахована амортизація буде відображатися лише у формах фінансової звітності:

— у Звіті про фінансові результати (ф. № 2-дс) за ряд. 2210, 2220, 2850;

— у Балансі (ф. № 1-дс) у рядках, призначених для відображення нарахованого зносу (накопиченої амортизації), а саме у ряд. 1002, 1012, 1022, 1042.

3. Виключення фактичних видатків зі складу бюджетної звітності потребує оновлення програмного забезпечення, призначеного для формування та складання бюджетної та фінансової звітності. Це стосується випадків, коли така програма забезпечувала автоматизоване перенесення даних до бюджетної звітності за видатками, до відповідних рядків та граф форм фінансової звітності № 1-дс та № 2дс, а також додаткових допоміжних відомчих таблиць, за допомогою яких здійснювалось формування основних форм фінансової звітності (Парус, Парус-Консолідація та інші, в тому числі у форматі Excel), додаткових проміжних форм до форм фінансової звітності № 1-дс та № 2-дс тощо).

4. У Пояснювальній записці (додаток 10 до Порядку № 44) не потрібно буде вказувати на різницю між касовими та фактичними видатками та пояснювати причини її виникнення в розрізі КЕКВ

Виключено графу «Нараховано доходів за звітний період (рік)»

Графу «Нараховано доходів за звітний період (рік)» виключено в таких формах бюджетної звітності:

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. № 4-1д, № 4-1м);

— Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. № 4-2д, № 4-2м).

Дані про нараховані доходи порівняно із сумою отриманих доходів надавали можливість визначити стан дебіторської/кредиторської заборгованості за наданими послугами іншим джерелам надходжень. Також цей показник фігурував у Довідці відповідності показників за дохідною частиною, де нарахований дохід порівнювався із станом дебіторської/кредиторської заборгованості на початок року та на кінець звітного періоду, а також з отриманими доходами.

До речі, у фінансовій звітності суми нарахованих доходів не відображаються. Натомість, до форми № 2-дс уключаються суми отриманих доходів. Саме з огляду на це графа «Нараховано доходів за звітний період (рік)» виключена з форм № 4-1 та № 4-2.

Додамо, що суми нарахованих доходів відображають у першому розділі Картки аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) у розрізі контрагентів та за видами власних надходжень спеціального фонду, які належать до першої групи таких надходжень, а саме:

— плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (підгрупа 1 групи 1);

— надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (підгрупа 2 групи 1);

— плата за оренду майна бюджетних установ (підгрупа 3 групи 1);

— надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого майна (підгрупа 4 групи 1),

які були тотожні даним, наведеним у ряд. 020 — 050 Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. № 4-1д, № 4-1м).

При цьому у другому розділу Картки аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) за видами надходжень відображаються отримані доході, які повинні на звітну дату відповідати даним графи «Надійшло коштів за звітний період (рік)» Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. № 4-1д, № 4-1м).

Що стосується коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф. № 4-2д, № 4-2м), то заповнення інформації про такі надходження бюджетні установи здійснюють на підставі Картки аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів) як за нарахованими доходами (перша частина Картки), так і за отриманими (друга частина цієї Картки). Такі показники повинні відповідати даним графи «Надійшло коштів за звітний період (рік)» за ряд. 020 — 050 Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м)

Вплив змін на фінансову звітність

Нагадаємо, що у цьому році бюджетні установи складають проміжну фінансову звітність за двома формами: Баланс (ф. № 1-дс) та Звіт про фінансові результати (ф. № 2-дс).

Відображення сум фактичних видатків за їх видами, які обліковуються на субрахунках 8011, 8012, 8013, 8014, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, здійснюється у розд. I та IV ф. № 2-дс. Такі витрати в останній день звітного кварталу відносять на фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5511). У свою чергу, різниця між отриманими доходами та здійсненими витратами у вигляді профіциту/дефіциту потрапить до ряд. 2390 ф. № 2-дс та, відповідно, врахується у складі ряд. 1420 «Фінансовий результат» графи 4 «На звітну дату» ф. № 1-дс.

Суми доходів та здійснених видатків на звітну дату у фінансовій звітності відображають наростающим підсумком з початку року. З метою постійного обліку цих даних з початку року зростає важливість ведення аналітичного обліку в установі.

Оскільки порядок заповнення форм № 1-дс та № 2-дс у зв’язку зі змінами, внесеними до Порядку № 44, не змінився, при заповненні цих форм бюджетні установи можуть користуватися порадами, наведеними у матеріалі «Шпаргалка при складанні бюджетної і фінансової звітності у 2017 році» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 24).

Далі у табл. 4 покажемо, які джерела інформації необхідно використовувати бюджетним установам для заповнення ф. № 2-дс.

Таблиця 4

Рядки фінансової

звітності

Джерела інформації

Примітка

Розділ 1 «Фінансовий результат діяльності»

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

ряд. 2020

Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг, які отримує бюджетна установа відповідно до законодавства, що відображені за субрахунком 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» Оскільки згідно з листом у розділі 1 ф. № 2-дс наводять суми нарахованих доходів, а графа «Нараховано доходів за звітний період (рік)» виключена з форми № 4-1, то джерелом інформації будуть дані за субрахунком 7111 з виділенням з нього сум за зазначеними ККД та дані Картки аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) за графами 4 та 5 за відповідними джерелами надходжень на звітну дату

У цьому рядку відображають доходи, що надійшли за ККД:

25010100 «Плата за послуги, які надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»;

25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності»

Доходи від продажу активів

ряд. 2030

Доходи, нараховані за субрахунком 7211 «Доходи від реалізаціїї активів».

Джерелом інформації будуть дані графи 7 на звітну дату Картки аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)

У цьому рядку відображають доходи, що надійшли за ККД

25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)»

Фінансові доходи

ряд. 2040

Доходи, які відображені як нараховані за субрахунком 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів».

Джерелом інформації будуть дані графи 4 на звітну дату Картки аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів)

У цьому рядку відображають доходи, що надійшли за ККД 25020300 «Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти»

Інші доходи від обмінних операцій

ряд. 2050

Доходи, які вдображені як нараховані за субрахунком 7411 «Інші доходи за обмінними операціями», а саме:

— плата за оренду майна бюджетної установи;

— грошові кошти, що надійшли від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів і фільмокопій, створених за бюджетні кошти як на умовах держзамовлення, так і на умовах фінансової підтримки;

— доходи від операцій з дооцінки активів, від відновлення корисності активів (відображаються за тими ККД, за рахунок яких було придбано актив, що дооцінюється або корисність якого відновлюється);

— доходи від курсової різниці в разі збільшення курсу валюти (відображаються за тими ККД, за рахунок яких надійшли доходи в іноземній валюті).

Джерелом інформації будуть дані Картки аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) графи 6 на звітну дату

У цьому рядку відображають доходи, що надійшли за ККД:

25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»;

25020400 «Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки»

Примітка: нараховані суми доходів за обмінними операціями будуть тотожні отриманим коштам у разі відсутності дебіторської/кредиторської заборгованості за розрахунками з реалізації продукції та наданих робіт і послуг.

Інші доходи від необмінних операцій

ряд. 2130

Доходи, нараховані за субрахунком 7511 «Доходи за необмінними операціями», а саме:

— доходи від безоплатно отриманих активів (робіт, послуг);

— благодійні внески, гранти, подарунки;

— кошти, отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших розпорядників бюджетних коштів для виконання цільових заходів тощо.;

— сум депонентної заборгованості, термін позовної давності якої минув (крім сум кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув).

Отримані доходи за цими напрямками відображають у бюджетній звітності ф. № 4-2

У цьому рядку відображають доходи, що надійшли за ККД: — 25020100 «Благодійні внески, гранти, дарунки»;

25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб»

Витрати за обмінними та необмінними операціями

Визначаються фактичні видатки на підставі даних книги «Журнал- головна» за субрахунками класу 8 та Картки аналітичного обліку фактичних видатків на звітну дату.

У формах додатків 1 — 6 до Порядку № 44 ці дані відсутні

Що стосується інших розділів форми № 2-дс, то їх заповнюють за правилами, описаними в матеріалі «Шпаргалка при складанні бюджетної і фінансової звітності у 2017 році» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 24).

Зверніть увагу: дані щодо касових видатків, що відображені у формі № 2-дс, повинні бути відповідні сумам касових видатків, відображених у формах бюджетної звітності та Картці аналітичного обліку касових видатків.

При заповненні Балансу ф. № 1-дс бюджетні установи керуються листом, оскільки зміни, унесені до Порядку № 44, ніяк не вплинули на правила заповнення цієї форми фінансової звітності.

Наостанок додамо, що орган Казначейства візує та ставить печатку на усіх формах звітності (як фінансовій, такі і бюджетній). Така операція підтверджує, що надана звітність розпорядника бюджетних коштів відповідає даним бухгалтерського обліку органу Казначейства. Разом з тим пам’ятайте: за достовірність усіх інших показників звітності, як зазначено вище, відповідальність несе розпорядник бюджетних коштів, який склав таку звітність.

Окремі головні розпорядники бюджетних коштів з метою перевірки ув’язок показників звітності (наприклад, між касовими та фактичними видатками, тощо) до форм звітності додають додаткові форми та таблиці, на підставі яких порівнюють та перевіряють ув’язку звітності розпорядників бюджетних коштів (наприклад, уводять додаткову проміжну форму із визначенням у ній фактичних видатків). У такому разі дані про фактичні видатки за допомогою програмного забезпечення переносять до ф. № 2-дс с одночасним поданням разом зі звітністю цих проміжних форм. Також вимагають подавати разом зі звітністю дані для перегляду та звірки цих форм з книгою «Журнал-головна» та Карток (книг) аналітичного обліку. При цьому такі форми до органу Казначейства не надаються, а використовуються тільки в межах головного розпорядника коштів.

Нормативні документи та скорочення

Порядок № 44 — Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

Наказ № 604 — наказ Мінфіну «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 29.06.2017 р. № 604.

Лист — лист Мінфіну «Про порядок складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору» від 28.03.2017 р. № 35220-06-5/8303.

ККД — коди класифікації доходів бюджету.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
розпорядники бюджетних коштів, складання звітності, фінансова звітність, бюджетна звітність, форми звітності додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті