Теми статей
Обрати теми

Відпускні та окремі виплати: тест на сумісність

Жиленко Катерина, експерт з оплати праці та трудового законодавства
В одному із попередніх номерів нашого журналу* ми задали гарний темп у темі щорічних відпусток і розглянули багато теорії та практичних ситуацій. Сьогодні ми продовжимо знайомити вас із цією темою. На черзі правила врахування окремих виплат при розрахунку відпускних. І, звісно, розглядати їх будемо на практичних прикладах. Влаштовуйтеся зручніше та вивчайте.

* Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 19.

Покроковий алгоритм розрахунку відпускних вже вам знайомий: визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді розраховуємо середньоденну зарплату розраховуємо суму відпускних (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 19, с. 14).

Перелік виплат, які враховуються та не враховуються при обчисленні відпускних, наведений у Порядку № 100.

Перші перелічені в п. 3 цього документа, а другі — у п. 4.

При цьому деякі виплати мають свої особливості врахування при розрахунку відпускних. Тож давайте розглянемо їх детальніше.

Лікарняні та декретні виплати

Допомога по тимчасовій непрацездатності і допомога по вагітності та пологах — дві виплати, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток.

Відповідно до абз. 4 п. 3 Порядку № 100 до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних включається допомога по тимчасовій непрацездатності.

Це підтверджує Мінсоцполітики в листі від 06.09.2017 р. № 2339/0/101-17.

Слід розуміти, що враховується вся сума оплати періоду тимчасової непрацездатності (за рахунок роботодавця, Фонду соціального страхування, у тому числі й допомога по догляду за хворою дитиною віком до 14 років).

Відповідно й календарні дні, на які припадає тимчасова непрацездатність працівника, уключають до загальної кількості календарних днів за розрахунковий період.

Аналогічні роз’яснення було надано у спільному листі Мінпраці та Мінфіну від 04.04.2006 р. № 2300/0/14-06/13-15, № 31-18040-02-5/6826.

Приклад 1. Працівнику надається щорічна основна відпустка з 11.06.2019 р. тривалістю 24 календарних дні. Розрахунковий період для визначення суми відпускних: червень 2018 року — травень 2019 року. Сума заробітної плати за розрахунковий період становить 51076 грн. Сума оплати лікарняного листа за період тимчасової непрацездатності з 11.02.2019 р. по 15.02.2019 р. (5 календарних днів) — 489 грн.

1. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

365 - 10 = 355 (к. дн.),

де 365 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

10 — кількість святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період.

2. Середньоденна заробітна плата:

(51076 + 489) : 355 = 145,25 (грн.).

3. Сума відпускних:

145,25 х 24 = 3486,00 (грн.).

Досить часто майбутні матусі користуються своїм законним правом (п. 3 ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки) та використовують щорічну відпустку до або після відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами. У випадках коли щорічна відпустка надається після «декретної», виникає запитання: чи слід враховувати допомогу по вагітності та пологах при розрахунку відпускних?

Відповідь: так. До виплат, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, уключається допомога по вагітності та пологах. Хоча про неї й немає згадки у Порядку № 100, проте вона підпадає під поняття «виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток» (абз. 4 п. 3 цього Порядку).

Тому така виплата бере участь у розрахунку відпускних. Свої роз’яснення з приводу включення суми допомоги по вагітності та пологах до середнього заробітку для розрахунку відпускних надали й фахівці Мінсоцполітики у листах від 25.12.2015 р. № 1675/13/84-15 та від 17.06.2011 р. № 190/13/116-11.

Приклад 2. Працівниці бюджетної установи на її прохання надано щорічну відпустку тривалістю 18 календарних днів одразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами припадала на період з 04.02.2019 р. по 09.06.2019 р. включно. У щорічну відпустку працівниця йде з 10.06.2019 р. Розрахунковий період для визначення суми відпускних: червень 2018 року — травень 2019 року. Заробітна плата за розрахунковий період становить 35154 грн. Загальна сума допомоги по вагітності та пологах — 18474,45 грн., у тому числі за червень 2019 року (з 1 по 9 число) — 1319,58 грн.

1. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

365 - 10 = 355 (к. дн.),

де 10 — кількість святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період.

2. Зверніть увагу: у розрахунку середньоденної зарплати братиме участь тільки частина допомоги по вагітності та пологах, що припадає на місяці розрахункового періоду, у розмірі 17154,87 грн.

(18474,45 - 1319,58).

Середньоденна зарплата:

(35154 + 17154,87) : 355 = 147,35 (грн.).

3. Сума відпускних:

147,35 x 18 = 2652,30 (грн.).

Виплати за середнім заробітком

Крім лікарняних та декретних, є ще виплати, які розраховуються виходячи із середнього заробітку. Це можуть бути відпускні за час перебування в попередній відпустці, середній заробіток за періоди військової служби, відрядження, підвищення кваліфікації, медогляду тощо. Якщо такі виплати наявні в розрахунковому періоді, то вони беруть участь у розрахунку відпускних (абз. 4 п. 3 Порядку № 100).

Зокрема, про включення середнього «воєнного» заробітку йдеться у листі Мінсоцполітики від 22.06.2015 р. № 802/13/84-15, про включення «чорнобильських» відпускних — у листі Мінпраці від 03.10.2008 р. № 641/13/84-08.

Приклад 3. Працівнику бюджетної установи надається щорічна відпустка з 12.06.2019 р. тривалістю 10 календарних днів. У розрахунковому періоді (червень 2018 року — травень 2019 року) йому було нараховано такі виплати:

заробітна плата — 49172,00 грн.;

відпускні за період з 16 по 29 липня 2018 року — 1755,93 грн.;

середній заробіток за період перебування на курсах підвищення кваліфікації з 23.01.2019 р. по 27.01.2019 р. — 687,96 грн.

1. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

365 - 10 = 355 (к. дн.),

де 10 — кількість святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період.

2. Середньоденна заробітна плата:

(49172 + 1755,93 + 687,96) : 355 = 145,40 (грн.).

3. Сума відпускних:

145,40 x 10 = 1454,00 (грн.).

Матдопомога та одноразові виплати

Відповідно до п.п. «б» п. 4 Порядку № 100 одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо) при обчисленні середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження згідно з чинним законодавством не враховуються.

Крім того, Мінпраці у листі від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05 також зазначало, що матеріальна допомога, яка виплачується на підставі колективного договору, не враховується при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток. Таким чином, матеріальна допомога, як та, що належить, так і та, що не належить до фонду оплати праці, до розрахунку середньої заробітної плати для обчислення відпускних не включається.

Також до розрахунку не включається сума щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам. Адже така винагорода виплачується один раз на рік, тому є разовою виплатою.

Приклад 4. Працівнику бюджетної установи надається щорічна відпустка з 10.06.2019 р. тривалістю 14 календарних днів. У розрахунковому періоді (червень 2018 року — травень 2019 року) йому було нараховано заробітну плату у розмірі 48128 грн., у тому числі:

відпускні за період з 1 по 14 серпня 2018 року — 1766,94 грн.;

матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки — 3735,00 грн.

1. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

365 - 10 = 355 (к. дн.),

де 10 — кількість святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період.

2. Середньоденна зарплата:

(48128 - 3735) : 355 = 125,05 (грн.).

3. Сума відпускних:

125,05 х 14 = 1750,70 (грн.).

Премії та одноразова винагорода
Відповідно до п. 3 Порядку № 100 та п.п. 2.2.2 Інструкції № 5 при розрахунку середньої зарплати для відпускних враховуються:

• виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;

• премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування.

При цьому премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату (п. 3 Порядку № 100). Це стосується таких виплат за місяць, квартал або більший проміжок часу.

УВАГА!

Не вважається разовою щомісячна премія, виплачена один раз на рік у зв’язку з відсутністю фінансових можливостей установи. Отже, така премія також включається до розрахунку відпускних (див. лист Мінсоцполітики від 04.10.2016 р. № 1374/13/8416 // «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 41, с. 3).

Також слід зауважити: на думку Мінсоцполітики, якщо премія була нарахована в місяці, в якому працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, то сума такої премії та дні, протягом яких працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, не будуть враховуватися при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки (див. лист Мінсоцполітики від 23.04.2018 р. № 659/0/101-18 // «Оплата праці», 2018, № 11, с. 4).

Крім премій, працівники бюджетних установ також можуть отримувати одноразову винагороду за підсумками роботи за рік, за вислугу років. Стосовно її врахування для визначення суми відпускних є важливі моменти:

• по-перше, до розрахунку відпускних потрапить тільки винагорода, нарахована в поточному році за попередній рік (наприклад, у січні 2019 року нарахована винагорода за підсумками роботи у 2018 році). Якщо винагороду нараховують у поточному році за поточний рік (припустимо, у грудні 2018 року нарахована винагорода за підсумками роботи у 2018 році), то її не враховують при обчисленні середньоденної зарплати;

• по-друге, таку виплату слід «розкидати» за місяцями розрахункового періоду, додаючи до заробітку за кожен місяць по 1/12 винагороди;

• по-третє, одноразову винагороду розподіляють не між місяцями року, за роботу в яких вона була нарахована, а між місяцями розрахункового періоду, за який здійснюється розрахунок середньої заробітної плати;

• по-четверте, якщо розрахунок відпускних працівникові здійснюють не за 12 календарних місяців, а за менший період, то враховують не всю суму одноразової винагороди, а її частину, пропорційну кількості місяців розрахункового періоду.

Приклад 5. Працівник йде у відпустку з 13.06.2019 р. на 20 календарних днів. У розрахунковому періоді (червень 2018 — травень 2019 року) працівникові були нараховані:

заробітна плата (виходячи з окладу) — 53216 грн.;

квартальні премії на загальну суму 5000 грн.: по 1200 грн. за ІІ квартал 2018 року — у червні 2018 року, за ІІІ квартал 2018 року — у вересні 2018 року, за ІV квартал 2018 року — у грудні 2018 року, а також за І квартал 2019 року — у березні 2019 року у сумі 1400 грн.;

одноразова винагорода за підсумками роботи за 2018 рік (нарахована в січні 2019 року) — 5100 грн.

Квартальні премії включаємо до заробітної плати тих місяців, в яких вони нараховані. Винагорода за підсумками роботи за 2018 рік нарахована у січні 2019 році, тому вона візьме участь у розрахунку відпускних. До заробітку кожного місяця розрахункового періоду додаємо 1/12 від суми винагороди (5100 грн. : 12 міс. = 425 грн.).

У розрахунковому періоді — 12 місяців.

Тож у розрахунку відпускних бере участь уся сума одноразової винагороди.

1. Сума виплат за розрахунковий період, яка візьме участь у розрахунку середньої зарплати:

53216 + 5000 + 5100 = 63316 (грн.)

2. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

365 - 10 = 355 (к. дн.),

де 365 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

10 — кількість святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період.

3. Середньоденна заробітна плата:

63316 : 355 = 178,35 грн.

4. Сума відпускних:

178,35 х 20 = 3567 грн.

Доплата до МЗП

У ст. 31 Закону про оплату праці мова йде про те, що розмір заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчий розміру мінімальної зарплати. В іншому випадку необхідно розрахувати і нарахувати працівникові трудову доплату до рівня МЗП. Відзначимо, що у 2019 році мінімальна зарплата в місячному розмірі дорівнює 4173 грн., у погодинному — 25,13 грн.

Суми середнього заробітку, які зберігаються за працівником за час його відпустки, не включають до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня. Такий висновок виходить із положень ст. 31 Закону про оплату праці. Згодні з ним і фахівці Мінсоцполітики (див. листи від 13.02.17 р. № 322/0/101-17/282 та від 21.03.17 р. № 791/0/101-17/282). Адже відпускні — це виплата, нарахована за невідпрацьований час (див. п.п. 2.2.12 Інструкції № 5).

Отже, якщо на поточний місяць припадає відпустка, то заробітну плату, нараховану працівникові за фактично виконану норму праці, слід порівняти з мінзарплатою, розрахованою пропорційно виконаній нормі праці. Відпускні у цьому випадку не враховуємо.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпусткиЗакон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон про оплату праціЗакон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Інструкція № 5Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Порядок № 100Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

МЗП — мінімальна заробітна плата

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі