Зміни до Типової кореспонденції: вивчаємо разом

В обраному У обране
Друк
Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2019/№ 39
А чи давно ми отримували «подарунки» від Мінфіну у вигляді змін до законодавства з питань бухгалтерського обліку? Здається, дещо давненько це було. Навіть встигли вивчити напам’ять майже всю Типову кореспонденцію. Але щоб бухгалтери не надто нудьгували, ось вам сюрприз від Мінфіну. 17 вересня 2019 року Мінфін видав наказ № 386 «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» (див. с. 3 цього номера журналу).

А чи давно ми отримували «подарунки» від Мінфіну у вигляді змін до законодавства з питань бухгалтерського обліку? Здається, дещо давненько це було. Навіть встигли вивчити напам’ять майже всю Типову кореспонденцію. Але щоб бухгалтери не надто нудьгували, ось вам сюрприз від Мінфіну. 17 вересня 2019 року Мінфін видав наказ № 386 «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» (див. перший матеріал цього номера журналу).

Що цікаве в цих змінах? Чи необхідно складати якісь нові кореспонденції субрахунків? Відразу вас заспокоїмо — нові кореспонденції є, але їх не дуже багато. Зазначимо, що переважно такі зміни пов’язані з усуненням певних неточностей у деяких кореспонденціях субрахунків, які «випливли» після ретельного аналізу фінансових показників розпорядників бюджетних коштів на підставі фінансової звітності.

Тож розглянемо їх детально.

Безоплатна передача — надходження ОЗ

Насамперед розпочнемо із змін, які стосуються операцій з внутрішнього переміщення ОЗ, ІНМА. Цього разу Мінфін вніс уточнення до порядку обліку безоплатної передачі — надходження необоротних активів від однієї установи до іншої в межах одного органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності.

Так, рядки 1.12 — 1.13 Типової кореспонденції викладено в новій редакції. Для наочності порівняємо ці рядки Типової кореспонденції з їх попередньою редакцією.

№ з/п

Зміст господарської операції

Нова редакція Типової кореспонденції

Попередня редакція Типової кореспонденції

дебет

кредит

дебет

кредит

1.12

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

10, 11

51

10, 11

51

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що отримані безоплатно за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

5511, 5512

1411, 1412, 1414

8014, 8114, 5511, 5512

1411, 1412, 1414

1.13

Відображення вартості безоплатно переданих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

51

10 , 11

51

10 11

Віднесення до фінансових результатів суми амортизації основних засобів, нарахованої у місяці вибуття

5511, 5512

8014 (8024), 8114 (8124)

-

-

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що безоплатно передані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

1411, 1412, 1414

5511, 5512

1411, 1412, 1414

8014, 8114, 5511, 5512

Зауважимо, що підхід до вибуття таких активів при безоплатній передачі в межах одного суб’єкта управління не змінився. Так, як і раніше, ці правила закріплено в П(С)БО 121.

Це означає, що установа, яка передає ОЗ іншій бюджетній установі, списує з балансу його первісну (переоцінену) вартість. Також у цьому випадку потрібно списати суму накопиченого (нарахованого) зносу на переданий об’єкт.

При цьому первісна вартість ОЗ, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості ОЗ суб’єкта державного сектору, що їх передав, з наведенням суми нарахованого зносу. Водночас не забувайте врахувати й витрат, передбачені п. 5 розд. II П(С)БО 121

Таку вартість визначають на підставі первинних документів (актів приймання-передачі), облікових регістрів або інших документів, в яких зазначено вартість придбання (створення) ОЗ.

У свою чергу, установа, яка безоплатно отримала ОЗ, ІНМА за операціями внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, показує в бухобліку записами: Дт 10 — Кт 5111.

Головна відмінність таких операцій полягає в тому, що згідно з попередньою редакцією п. 1.13 Типової кореспонденції при безоплатній передачі ОЗ у межах одного суб’єкта органу ми списували суму зносу (накопиченого за кредитом субрахунку 1411) як за поточний квартал, поточний рік, так і за минулі роки окремими записами в бухобліку.

Так, при безоплатній передачі ОЗ, ІНМА суму нарахованого зносу раніше відображали такими записами:

• Дт 1411, 1412 — Кт 8014, 8114 — за поточний квартал;

• Дт 1411, 1412 — Кт 5511 — за попередні квартали поточного року;

• Дт 1411, 1412 — Кт 5512 — за минулі роки.

Натомість відтепер згідно з новою редакцією п. 1.13 Типової кореспонденції суму амортизації ОЗ, нарахованої в місяці вибуття, слід відразу відносити на фінансовий результат:

Дт 5511 — Кт 8014, 8114 — за поточний рік.

Ну й що у цьому нового? З одного боку, начебто немає нічого. Адже саме таким чином установи зазвичай і списують суму нарахованого зносу, накопиченого за дебетом субрахунків 8014, 8114, на фінансовий результат звітного періоду (кварталу).

Але з іншого — виходить, що раніше згідно з п. 1.13 Типової кореспонденції установа, яка передавала ОЗ, ІНМА, не закривала у себе в обліку суму зносу за поточний квартал, віднесену в Дт субрахунків 8014, 8114, а передавала іншій установі.

Тепер давайте поглянемо на ситуацію з позиції приймаючої сторони — установи-отримувача. Так, установа, яка отримала ОЗ, ІНМА за операціями з внутрішнього переміщення згідно з п. 1.12 Типової кореспонденції, донедавна відображала суму зносу, нарахованого на отримані об’єкти, такими записами:

• Дт 8014, 8114 — Кт 1411, 1412 — за поточний квартал;

• Дт 5511 — Дт 1411, 1412 — за попередні квартали поточного року;

• Дт 5512 — Дт 1411, 1412 — за минулі роки.

І лише потім, при визначенні свого фінансового результату за поточній період, установа фактично закривала «чужі» видатки.

Тобто ці суми потрапляти на субрахунки 8014, 8114, тим самим збільшуючи поточні витрати установи-отримувача. І тільки потім ці витрати відносили на фінансовий результат звітного періоду (кварталу, року).

На нашу думку, такі зміни до пп. 1.12 та 1.13 Типової кореспонденції є абсолютно логічними та відповідають правилам визначення фінансового результату за звітний період. Адже для цього потрібно закрити (списати) доходи і витрати за відповідний період на фінансовий результат звітного періоду.

Нагадаємо: для цього субрахунки доходів (7011, 7111, 7211, 7311, 7411, 7511) і витрат (8011, 8111, 8012, 8112, 8013, 8113, 8014, 8114, 8115, 8211, 8212, 8311, 8411, 8511) закривають щокварталу на субрахунок 5511. Таке щоквартальне закриття субрахунків доходів і витрат здійснюють на підставі пп. 6.1 та 6.2 Типової кореспонденції

І буквально кілька слів про зміни у кореспонденції рахунків з обліку операцій безоплатної передачі-отримання нематеріальних активів. Дійсно, пп. 2.7 і 2.8 Типової кореспонденції викладено в новій редакції. Разом з тим загальний підхід до відображення операцій з нематеріальними активами є аналогічним до порядку обліку безоплатної передачі ОЗ, ІНМА. Тому зупинятися детально на таких змінах не будемо.

Передача капітальних інвестицій

Наказ № 386 доповнив Типову кореспонденцію новими пп. 1.14 — 1.16, в яких наведено бухгалтерські записи з відображення безоплатної передачі-отримання капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва. Майте на увазі: такі кореспонденції стосуються операцій з внутрішнього переміщення в межах одного органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності.

Для кого характерні такі операції? Зазначимо, що бухгалтерські записи, наведені в пп. 1.14 — 1.16 Типової кореспонденції, цікаві тим установам, які мають залишки за дебетом субрахунків 1311, 1312 та кредитом субрахунку 5411.

Тобто це стосується тих установ, які мають на балансі капітальні інвестиції в об’єкти незавершеного будівництва та здійснюють передачу таких об’єктів іншим установам в межах одного суб’єкта управління.

Такі операцій ми вже розглядали на сторінках журналу «Бюджетна бухгалтерія». Але, як свідчать кореспонденції субрахунків, передбачені новими пп. 1.14 — 1.16 Типової кореспонденції, Мінфін дещо переглянув підходи щодо закриття залишків за вищезгаданими субрахунками.

Так, на момент безоплатної передачі капітальних інвестицій усі витрати, які були накопичені та обліковувались за дебетом су рахунків 1311, 1312 та кредитом субрахунку 5411, установа відносить на фінрезультат. Таку операцію в бухобліку відображають такими записами:

Дт 5511, 5512 Кт 1311, 1312 — вартість безоплатно переданих капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва;

Дт 5411 Кт 5511, 5512 — цільове фінансування, спрямоване на об’єкти незавершеного будівництва, віднесено до фінансових результатів.

У свою чергу, установа, яка приймає такі витрати, також зараховує їх до складу капітальних інвестицій. При цьому роблять зворотний запис: Дт 1311, 1312 Кт 5511, 5512.

Надалі зарахування об’єктів незавершеного будівництва до складу ОЗ після введення в експлуатацію здійснюють звичайним чином. У бухобліку цю операцію відображають так: Дт 10, 11 — Кт 1311, 1312.

Але цікаво, що у такому разі при відображенні внесеного капіталу Типова кореспонденція (п. 1.16) пропонує зменшувати фінансовий результат: Дт 5511, 5512 Кт 51.

Операції з операційною та інвестиційною нерухомістю

Цього разу Мінфін вирішив приділити увагу операціям з інвестиційною нерухомістю та додав окремі бухгалтерські записи. Зокрема, для таких операцій у Типовій кореспонденції додано нові пп. 1.34 — 1.36.

Зауважимо, що більшість бюджетних установ не так часто мають справу з інвестиційною нерухомістю.

А тому бухгалтерські записи щодо операцій з інвестиційною нерухомістю необхідно вивчати після ознайомлення з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 «Інвестиційна нерухомість», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629 (ср. 025069200).

Операції з внутрівідомчої передачі запасів

Кореспонденцію субрахунків з внутрівідомчої передачі запасів та інших нефінансових активів й раніше було наведено в Типовій кореспонденції (пп. 3.2 — 3.5).

Але тепер, завдяки наказу № 386, кількість облікових записів збільшилась. З чим це пов’язано? Начебто субрахунки для обліку внутрівідомчих розрахунків не змінились, та й порядок відображення таких операцій в обліку залишився той самий.

Так, раніше Типова кореспонденція містила операції з внутрівідомчого отримання-передачі запасів (рахунок 15) та інших не фінансових активів (рахунок18) для установ, які здійснюють закупівлю таких запасів та проводять їх подальший розподіл, а також для установ, які отримують запаси за операціями з внутрівідомчого постачання.

А от тепер додано ще й кореспонденцію субрахунків щодо обліку операцій з внутрівідомчого постачання запасів, які у майбутньому будуть віднесені до капітальних інвестицій. Тут йдеться про запаси, які відповідають критеріям активу та будуть зараховані установою до складу або ОЗ, або ІНМА. Відповідно у подальшому такі активи слід обліковувати відповідно до вимог НП(С)БО 121.

Облік субвенцій на соціально-економічний розвиток

Наказом № 386 Мінфін вирішив поставити крапку у суперечках з Казначейством щодо відображення в бухобліку коштів субвенцій, отриманих на виконання програм соціально-економічного розвитку.

Нагадаємо: Мінфін та Казначейство висловили свої думки з приводу бухобліку зазначених коштів у своїх роз’ясненнях:

лист Казначейства «Щодо відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій, що здійснюються за рахунок коштів субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» від 15.01.2019 р. № 16-08/1711;

лист Мінфіну «Щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій, що здійснюються за рахунок коштів субвенцій з місцевого бюджету» від 08.02.2019 р. № 35220-06-5/3692.

Не будемо переказувати зараз зміст згаданих листів. Зазначимо тільки, що основним «каменем спотикання» між Мінфіном та Казначейством стало питання: чи необхідно при відображенні операцій з придбання активів за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів застосовувати субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів».

Так, відповідно до змін, унесених до Типової кореспонденції, використання коштів субвенції з місцевого бюджету на виконання зазначених програм придбання ОЗ слід відображати таким чином:

• надходження коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів: Дт 2311, 2313 — Кт 7512;

• здійснення витрат на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об’єктів ОЗ з початку і до закінчення робіт та введення об’єктів в експлуатацію — відповідно до пп. 1.4 — 1.9 Типової кореспонденції;

• вилучення з доходу звітного періоду трансфертів у сумі, що включається до первісної вартості ОЗ, придбаних за рахунок коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів: Дт 7512 Кт 54.

Облік стипендій

І остання зміна, внесена до Типової кореспонденції, стосується нарахування стипендій. Цього разу Мінфін уточнив, що для обліку витрат, пов’язаних з виплатою стипендій, установи можуть застосовувати не лише субрахунок 8011, а й субрахунок 8511.

На нашу думку, саме цей субрахунок доцільно застосовувати для таких операцій.

Адже відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219, для обліку видатків, пов’язаних із наданням поточних трансфертів населенню, у тому числі з виплатою всіх видів соціальної допомоги, пільг, стипендій тощо, призначений саме субрахунок 8511.

До речі, на застосуванні субрахунку 8511 ми наполягали ще у 2017 році в матеріалі «Стипендіальне та соціальне забезпечення студентів: відображаємо в обліку» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 21).

№ з/п

Зміст господарської операції

Нова редакція Типової кореспонденції

Попередня редакція Типової кореспонденції

дебет

кредит

дебет

кредит

8.2

Нарахування стипендій

8011, 8511

6512

8011

6512

Наразі ми ознайомили вас із основними змінами, внесеними до Типової кореспонденції.

Зазначимо, що наказ № 386 набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Більш розгорнуту інформацію та конкретні числові приклади відображення операцій в бухобліку розглянемо у наступних номерах нашого журналу.

Нормативні документи та скорочення

Наказ № 386 — наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» від 17.09.2019 р. № 386.

Типова кореспонденціяТипова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

НП(С)БО 121Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

ОЗ — основні засоби.

ІНМА — інші необоротні матеріальні активи.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд