Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Уповноважена особа: як оплатити працю

Остапчук Олександр, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2020/№ 25
Друк
Згідно із нормами Закону про публічні закупівлі відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа. Як призначити таку особу? Яким чином оплачувати її роботу? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете у сьогоднішньому матеріалі.

Відповідно до п. 35 ч. 1 ст. 1 Закону про публічні закупівлі уповноважена особа — службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

З 19 квітня 2020 року (дати набуття чинності новою редакцією Закону про публічні закупівлі) проводити спрощені закупівлі може тільки уповноважена особа. А з 1 січня 2022 року така особа буде проводити всі закупівлі (процедури закупівлі/спрощені закупівлі).

Уповноважена особа має певні права та обов’язки (ч. 10 ст. 11 Закону про публічні закупівлі).

До них належать:

1) планування закупівлі та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель;

2) здійснення вибору процедури закупівлі;

3) проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

4) забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі;

5) забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом про публічні закупівлі;

6) забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону про публічні закупівлі.

Оформити діяльність уповноваженої особи можна одним із 3-х способів (ч. 1 ст. 11 Закону про публічні закупівлі).

Яких? Дивіться на схемі нижче.

img 1

Від особливостей кожного з них і залежить оплата праці уповноважених осіб. Розглянемо кожен із способів детальніше.

img 2

Як зазначають фахівці Мінекономіки у листі від 10.04.2020 р. № 3304-04/24218-06 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 15, с. 6), цей спосіб може бути використаний невеликими замовниками, що проводять незначну кількість закупівель на рік та штатну чисельність працівників яких у зв’язку із цим збільшувати недоцільно. При цьому уповноважена особа в обов’язковому порядку повинна отримувати відповідну доплату за здійснення додаткової до основних посадових обов’язків роботи з організації та проведення закупівель.

Тобто за рішенням керівника установи (наказ, розпорядження) обов’язки уповноваженої особи повинні покладатись на працівника зі штатної чисельності установи та такому працівнику має встановлюватись доплата за додаткову роботу за виконання «закупівельних» обов’язків. Але з установленням такої доплати на практиці виникають певні труднощі. Чому? Зараз пояснимо.

Справа у тому, що формулювання «з відповідною доплатою», наведене у п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону про публічні закупівлі, не встановлює для уповноваженої особи конкретного виду доплати (виплати). Тому тут можна говорити про надання їй певної грошової винагороди у вигляді будь-якої виплати (надбавки, премії тощо). До того ж нормативно не визначено й розмір доплати за виконання «закупівельних» обов’язків.

ВАЖЛИВО!

Окремо визначеної доплати та її розміру норми Закону про публічні закупівлі не передбачають.

На нашу думку, для такого випадку можна використовувати галузеву нормативку про умови оплати праці працівників бюджетних установ, органів держвлади, ОМС тощо. Зокрема, встановлювати дозволені галузеві стимулюючі виплати у вигляді надбавок та премій, що виплачуються в межах затвердженого фонду оплати праці.

Працівники з оплатою за ЄТС. Відповідальному за виконання «закупівельних» обов’язків можна встановити надбавку за складність і напруженість у роботі.

Так, відповідно до п.п. 2 п. 3 постанови № 1298 працівникам встановлюються надбавки в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення в праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність і напруженість у роботі.

Відзначимо, що конкретний розмір надбавки за складність і напруженість у роботі працівникам встановлюється керівником у межах фонду заробітної плати. Що стосується конкретних умов, розмірів і порядку встановлення цієї надбавки, то вони мають бути обумовлені в колективному договорі установи або в окремому Положенні як додаток до колективного договору.

Якщо надбавка за складність і напруженість у роботі встановлена працівнику не в максимальному розмірі (50 % посадового окладу) за виконання функцій уповноваженої особи, то можливо підняти її розмір до максимального.

Якщо ж працівник вже отримує таку надбавку у максимальному розмірі, то йому можна встановити премію або ж підвищити розмір існуючої премії. Адже згідно із роз’ясненнями фахівців Мінсоцполітики, наведеними у листі від 31.07.2019 р. № 14102/0/2-19/52, премії, передбачені постановою № 1298, граничним розміром не обмежуються.

Держслужбовці. Перш за все слід зазирнути до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою № 15. Так, у п. 2 цього Положення встановлено, що до додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належить, зокрема, надбавка за інтенсивність праці. Вона встановлюється держслужбовцям у відсотках до посадового окладу, в межах економії фонду оплати праці та з урахуванням таких критеріїв:

• якість і складність підготовлених документів;

• терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

• ініціативність у роботі.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 50 Закону про держслужбу держслужбовцю можуть встановлюватись місячна або квартальна премія відповідно до його особистого внеску в загальний результат роботи держоргану. Тож працівнику, на якого покладено функції уповноваженої особи, як компенсацію за додаткове навантаження доцільно встановити місячну або квартальну премію.

Однак під час їх встановлення треба врахувати обмеження, передбачене абз. 5 ч. 3 ст. 50 Закону про держслужбу: загальний розмір місячних або квартальних премій держслужбовця, які він може отримати за рік, не може перевищувати 30 % фонду його посадового окладу за рік.

Працівники ОМС. Відповідно до п.п. «в» п.п. 1 п. 2 постанови № 268 керівникам ОМС надано право встановлювати працівникам надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи.

Вона встановлюється керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

Якщо працівник вже отримує таку надбавку у максимальному розмірі, то йому можна встановити премію за виконання додаткової роботи з організації та проведення закупівель або ж підвищити розмір існуючої премії.

Голова або члени тендерного комітету. На практиці досить часто виникає наступне запитання: чи можна покласти додаткову роботу з проведення спрощених закупівель на голову або членів тендерного комітету?

Замовник має право визначити уповноважену особу та тендерний комітет за умови, що кожен із них буде відповідальним за організацію та проведення конкретних процедур закупівель.

УВАГА!

Члени або голова тендерного комітету можуть бути одночасно уповноваженою особою, за умови що ця особа не буде визначена відповідальною за організацію та проведення одних і тих самих закупівель.

Отже, ми розглянули перший спосіб призначення уповноваженої особи з усіма наслідками, що випливають.

На наш погляд, допоки нормативно-правовими актами, зокрема Законом про публічні закупівлі, не буде чітко встановлено конкретної доплати за виконання «закупівельних» обов’язків (її вид та розмір), то цей спосіб є досить проблемним у своїй реалізації.

img 3

Такий спосіб підходить для установ (замовників), які проводять системні циклічні закупівлі щороку і мають постійне навантаження з адміністрування закупівельного процесу. Для реалізації цього способу на практиці необхідно внести зміни до штатного розпису та ввести нову посаду. Яку саме?

На жаль, у нормах Закону про публічні закупівлі про це не зазначено. Тому є сенс звернутись до Класифікатора професій. Проте у ньому також не передбачено посади «уповноважена особа». Натомість, він містить професійну назву «фахівець з публічних закупівель» (код 2419.2). Чи «вписується» така посада у штат бюджетних установ?

Давайте розберемося.

Працівники з оплатою за ЄТС. Посада «фахівець з публічних закупівель» належить до класифікаційного розділу «Професіонали» (професійне угрупування «Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності»). Для посад розділу «Професіонали» визначено вимоги повної вищої освіти та чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання (без категорії, I та II категорій, провідний).

Що стосується конкретних кваліфікаційних вимог, то їх для посади «фахівець з публічних закупівель», на жаль, чинним законодавством не передбачено. А це означає, що замовник може самостійно розробити кваліфікаційні вимоги та прописати їх в посадовій інструкції працівника.

Умови оплати праці для професіоналів (фахівців) загальні для всіх бюджетних установ та визначаються залежно від категорії відповідно до додатка 3 до постанови № 1298 (ср. ). Якщо проаналізувати його зміст, а також норми галузевих наказів, стає зрозумілим, що залежно від кваліфікаційної категорії тарифні розряди коливаються у діапазоні від 6-го до 10-го.

У 2020 році посадові оклади залежно від тарифного розряду встановлюються у таких розмірах:

Тарифний розряд

Посадовий оклад у 2020 році, грн

6

3048

7

3237

8

3447

9

3636

10

3826

А чи можна оформити фахівця з публічних закупівель за суміщенням? Давайте з’ясуємо.

Перш за все пригадаємо, що суміщення професій (посад) — це виконання працівником разом зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).

Така додаткова робота за іншою професією (посадою) здійснюється в межах робочого часу за основним місцем роботи. За виконання такої додаткової роботи нараховується доплата в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою на підставі п. 3 постанови № 1298.

Проте такий вид виконання робіт можливий лише за умови наявності у штатному розписі установи вакантної посади фахівця з публічних закупівель. Наприклад, ви ввели таку посаду, але кандидата на неї так і не знайшли.

У такому разі обов’язки за цією посадою ви покладаєте на штатних працівників установи зі встановленням доплати в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою.

ОМС та держслужба. Що стосується ОМС та держорганів, то тут є свої нюанси.

Так, за роз’ясненнями Мінекономіки (лист від 10.04.2020 р. № 3304-04/24218-06), у цих органах уповноваженою особою повинна бути посадова особа.

Нагадаємо, що перелік посадових осіб ОМС містять додатки 48 — 54 до постанови № 268, а посадових осіб держслужби — Схема посадових окладів, затверджена постановою № 15.

При цьому професійна назва посади «фахівець з публічних закупівель» не підходить для ОМС та держслужби, тому для них слід орієнтуватися на професійну назву роботи «спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)» (професійне угрупування 2419.3 «Професіонали державної служби та місцевого самоврядування»).

Від цієї посади можна утворювати похідні назви посад (детальніше про це ми розповідали в журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 19, с. 29).

Отже, посаду у штатному розписі можна прописати, наприклад, так: «спеціаліст із проведення публічних закупівель». Оклад для такого працівника буде визначатися як і для аналогічних категорій працівників ОМС чи держслужби. В ОМС, наприклад, спеціаліст без категорії, I, ІІ категорій, провідний, головний (додатки 48 — 53 до постанови № 268) та спеціаліст без категорії, I, ІІ категорій (додаток 54 до постанови № 268). А для спеціалістів держслужби (без категорії, провідний, головний) оклади визначені постановою № 15.

img 4

Цей спосіб є доцільним для установ, які здійснюють закупівлі нечасто і тому для них немає необхідності у постійній присутності уповноваженої особи. Враховуйте, що цей спосіб передбачає те, що уповноважена особа має перебувати із замовником у трудових відносинах.

ВАЖЛИВО!

Не можна призначити уповноважену особу шляхом укладання з нею договору цивільно-правового характеру (ч. 4 ст. 11 Закону про публічні закупівлі)

У цьому випадку доцільно укласти строковий трудовий договір на період проведення процедури закупівлі. Нагадаємо, що до строкових трудових договорів відносять договори, укладені на певний строк (п. 2 ч. 1 ст. 23 КЗпП) і на час виконання певної роботи (п. 3 ч. 1 ст. 23 КЗпП).

Проте, укладаючи строковий трудовий договір з особою, пам’ятайте, що у штаті вашої установи повинна бути посада фахівця (спеціаліста) з публічних закупівель, на яку ви фактично і приймаєте працівника.

А взагалі, за необхідності замовник може одночасно використовувати декілька способів для призначення уповноваженої особи. Наприклад, ввести до штату на постійній основі посаду фахівця з публічних закупівель та за необхідності залучити ще за строковим трудовим договором особу на цей період.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

Закон про публічні закупівлі — Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII.

Закон про держслужбуЗакон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Постанова № 15постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15.

Постанова № 268постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Постанова № 1298постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Класифікатор професійНаціональний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

ОМС — орган місцевого самоврядування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі