Теми статей
Обрати теми

Місцеві вибори — 2020: оплачуємо працю членів ВК

Остапчук Олександр, експерт з питань оплати праці
Місцеві вибори у нашій країні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Їх успішне проведення буде залежати від злагодженої роботи членів виборчих комісій (ВК). Чимало працівників бюджетних установ будуть залучені до роботи у складі цих комісій. Про те, як оплатити таку роботу, розповімо у сьогоднішній статті.

Відповідно до ст. 202 ВКУ1 учасниками виборчого процесу на місцевих виборах є:

1 Виборчий кодекс України від 19.12.2019 р. № 396-IX.

• Центральна виборча комісія (ЦВК);

• територіальні виборчі комісії (ТВК);

• дільничні виборчі комісії (ДВК).

ЦВК є виборчою комісією вищого рівня. Вона працює на постійній основі. Тому сьогодні розглядати умови оплати праці для членів ЦВК ми не будемо. Зосередимо свою увагу на «оплатних» умовах для членів ТВК та ДВК. Вони визначені Порядком № 6872 та постановою № 9663.

2 Порядок оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди, затверджений постановою КМУ від 08.09.2015 р. № 687.

3 Постанова КМУ «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» від 28.07.2004 р. № 966.

Але, перш ніж перейти до «працеоплатних» моментів, давайте з’ясуємо, які вимоги, обов’язки та права встановлені діючим законодавством для членів ТВК та ДВК.

Вимоги до членів ВК

Головною вимогою до кандидата в члени ТВК та ДВК є громадянство України та досягнення на день проведення виборів 18 років (ст. 70 Конституції України). При цьому кандидати на посаду секретарів ВК мають володіти державною мовою (ч. 6 ст. 34 ВКУ). Також слід враховувати, що особа може входити до складу лише однієї ВК.

Обов’язковою умовою для набуття статусу члена ВК є складення ним присяги на першому засіданні ВК:

«Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України».

Після складання присяги член ВК ставить підпис під її текстом та отримує посвідчення. Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом ВК (ч. 1 ст. 38 ВКУ). Відповідно до ч. 3 ст. 34 ВКУ не можуть бути членами ВК:

• кандидати на відповідних виборах (усіх виборах, виборчі процеси яких проводяться одночасно), їх довірені особи, представники у виборчих комісіях, уповноважені особи (представники) партій (організацій партій);

• офіційні спостерігачі;

• посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

• судді, працівники судів та правоохоронних органів;

• громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

Права та обов’язки членів ВК

Права та обов’язки членів ВК визначаються ч. 3 — 6 ст. 38 ВКУ. Наведемо їх у таблиці.

Права та обов’язки членів ВК

Член ВК має право:

Член ВК зобов’язаний:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд ВК

1) додержуватися Конституції України, ВКУ та законів України з питань підготовки і проведення виборів

2) виступати на засіданнях ВК, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії

2) брати участь у засіданнях ВК

3) за дорученням відповідної ВК перевіряти діяльність ВК нижчого рівня

3) виконувати рішення ВК та обов’язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії

4) безперешкодно відвідувати всі приміщення ВК, ознайомлюватися з усіма документами комісії, членом якої він є, та ВК нижчого рівня на відповідній території

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну у зв’язку з виконанням обов’язків члена ВК, в порядку та розмірі, встановлених законодавством

Виборче законодавство передбачає, що члени ВК можуть бути залучені до процесу виборів:

на безоплатній основі у комісії (цей період відсутності працівника на роботі оплачує його роботодавець);

на платній основі — роботу оплачує ВК (роботодавець цей період не оплачує).

Розглянемо кожен із варіантів детальніше.

Члени ВК, залучені на безоплатній основі

Члени ВК, залучені на безоплатній основі, увільняються від виконання обов’язків за основним місцем роботи на час, необхідний для виконання обов’язків члена комісії.

Згідно із ч. 5 ст. 38 ВКУ на них поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час.

Отже, члени ВК, які виконують свої обов’язки в комісії на безоплатній основі, мають право на гарантії за місцем роботи як працівники, які виконують державні обов’язки (ч. 1 ст. 119 КЗпП).

ВАЖЛИВО!

За період залучення до роботи у ВК за працівниками за місцем працевлаштування зберігають місце роботи (посаду) і виплачують їм середній заробіток.

Розрахунок «середньої». Розрахунок середнього заробітку слід здійснювати на підставі норм Порядку № 1004.

4 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

У загальному випадку розрахунок здійснюють виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці, що передують місяцю залучення працівника до виконання повноважень члена ВК (абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

У разі, якщо працівник не працював протягом двох останніх місяців, то середню зарплату розраховують виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо ж працівник не працював останні 4 місяці, то середній заробіток розраховується виходячи із встановленого у трудовому договорі посадового окладу (тарифної ставки).

Для працівників, які нещодавно прийняті до установи, закладу і в них немає двомісячного розрахункового періоду, середня зарплата розраховується виходячи із виплат за фактично відпрацьований час.

Перелік виплат, які включаються до розрахунку середнього заробітку, наведений у п. 3 Порядку № 100.

У свою чергу, не можуть взяти участь у розрахунку «середньої» такі виплати:

• перелічені в абз. 1 п. 4 Порядку № 100;

• нараховані за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної та додаткової відпустки, відрядження, якщо оплата здійснювалася за «середньою» тощо) (абз. 2 п. 4 Порядку № 100);

• нараховані у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (абз. 2 п. 4 Порядку № 100).

Усі виплати включають до розрахунку середньої заробітної плати в тому розмірі, в якому вони були нараховані, тобто без зменшення на суми утриманих податків і зборів, стягнення аліментів тощо.

Виняток становлять:

• квартальні премії, а також премії, нараховані за триваліший проміжок часу. Їх включають у заробіток у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді;

• одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років, нарахована в поточному році за попередній календарний рік. Її суму розподіляють, додаючи до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди;

• премії (місячні, квартальні тощо), винагороди та інші заохочувальні виплати, якщо робочі дні в розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю. У цьому випадку зазначені виплати враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. Проте якщо місячні премії виплачують місяць у місяць і вони вже обчислені пропорційно відпрацьованому часу, то їх суми включають у заробіток у фактично нарахованому розмірі (див. лист Мінсоцполітики від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12).

Для визначення середньоденної зарплати для оплати днів відсутності працівника — члена ВК використовують наступну формулу:

ЗПсер = ЗПф : Рдн,

де ЗПсер — середньоденна заробітна плата працівника;

ЗПф — сума заробітної плати за фактично відпрацьовані працівником робочі дні протягом розрахункового періоду та інших виплат, що включаються до розрахунку середнього заробітку і нараховані у розрахунковому періоді;

Рдн — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих працівником у розрахунковому періоді.

Оплату праці за час виконання повноважень члена ВК розраховують, перемноживши середньоденну зарплату на кількість робочих днів, які підлягають оплаті.

Підкреслимо ще раз: оплаті підлягають тільки робочі дні працівника (за графіком його роботи). Тому, наприклад, якщо працівник виконує обов’язки у ВК у свій вихідний день, роботодавець такий день не оплачує.

Необхідність коригування. Враховуйте: з 1 вересня 2020 року відбулось підвищення посадових окладів працівників, оплата праці яких здійснюється за ЄТС (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 33, с. 9).

Отже, при розрахунку середньої зарплати виплати розрахункового періоду потрібно відкоригувати на коефіцієнт підвищення посадового окладу працівника (п. 10 Порядку № 100). Коригують виплати за проміжок часу до відповідного підвищення. Тому при розрахунку «середньої» працівникам, яким посадові оклади були підвищені у вересні 2020 року, не забудьте про коригування (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 34, с. 26).

Члени ВК, залучені на платній основі

Фінансування місцевих виборів здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Держбюджету України (а в передбачених ВКУ випадках — за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету).

Кількість членів ТВК та ДВК, які можуть працювати на платній основі, обмежена ч. 1 ст. 212 ВКУ та п. 9 Порядку № 687.

Так, можуть увільнятися від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням стажу роботи:

• для ТВК — не більше трьох осіб (голова, його заступник, секретар або інші);

• для ДВК — не більше двох осіб (голова, його заступник, секретар або інші).

Відповідно до ст. 212 ВКУ та п. 3 Порядку № 687 за участь у процесі виборів членам ВК провадяться такі види виплат:

1) оплата роботи у ВК голови, заступника голови, секретаря або членів ВК;

2) оплата за роботу у день виборів та дні підсумування голосування і результатів виборів.

3) одноразова грошова допомога.

УВАГА!

Між членом комісії та ВК укладається цивільно-правовий договір (ЦПД).

Підставою для його укладення є рішення ВК про виконання її членами повноважень на платній основі. При цьому рішення ДВК про виконання членами виборчої комісії повноважень на платній основі затверджується ТВК, яка здійснює фінансове забезпечення ДВК (ч. 1 ст. 212 ВКУ).

Отже, усі виплати, які членам ВК нараховуються у період виборів згідно з Порядком № 687, є винагородою за ЦПД. Вони не є зарплатними виплатами, оскільки між ВК та членом комісії немає трудових відносин. Важливо також враховувати, що члени ВК, залучені на платній основі, отримують винагороду безпосередньо в комісії, а за основним місцем роботи їх заробіток не зберiгається.

Далі розглянемо кожен вид виплати членам ВК детальніше.

Оплата роботи у ВК

У цьому моменті все залежить від наступного фактору: перебувають члени ВК у трудових відносинах згідно з КЗпП чи ні.

Працевлаштовані члени ВК. Відповідно до п. 11 Порядку № 687 та абз. 3 п. 1 постанови № 966 оплата праці члена ВК, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою за його середню заробітну плату за основним місцем роботи. Член комісії зобов’язаний надати довідку з місця роботи про середню зарплату не пізніше ніж через 5 днів з дати прийняття рішення про виконання членами виборчої комісії повноважень на платній основі або затвердження відповідного рішення ДВК згідно з п. 14 Порядку № 687. Якщо його середня зарплата нижча за розмір МЗП, то оплата проводиться у розмірі МЗП.

Крім того, п. 11 Порядку № 687 встановлено верхнє обмеження зарплати члена ВК, згідно з яким розмір його оплати праці не може бути вищим за розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради. Для цього відповідна рада на вимогу ТВК видає довідку про розмір заробітної плати відповідного голови.

Оплату праці членів ВК, які здійснюють свої повноваження на платній основі, проводять один раз на місяць. Підстави: табель обліку робочого часу, а також акт виконаних робіт (наданих послуг). Якщо член ВК здійснював свої повноваження неповний місяць, то оплату слід розраховувати пропорційно відпрацьованому часу (п. 19 Порядку № 687).

Непрацевлаштовані члени ВК. Це особи, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем: пенсіонери, тимчасово непрацюючі особи або особи, визнані в установленому законом порядку безробітними (п. 18 Порядку № 687). Оплата їх праці як членів ВК здійснюється відповідно до постанови № 966 (ср. ).

Місячна заробітна плата членів ВК встановлена у додатках 3 та 4 до цієї постанови. Проте ці цифри є застарілими, а тому тут слід враховувати норму абз. 4 п. 1 постанови № 966. У ній передбачено, що у разі, коли місячна зарплата, зазначена у додатках до цієї постанови, нижча за розмір МЗП, вона визначається на рівні розміру МЗП, встановленого на дату її нарахування.

А враховуючи той факт, що розмір МЗП з 1 вересня 2020 р. по 31.12.2020 р. становить 5000 грн, то якщо, наприклад, член ВК відпрацює у жовтні 2020 року менше місяця, розмір його оплати визначитиметься пропорційно до розміру МЗП.

Оплата за дні голосування та встановлення результатів

Ця виплата обов’язкова. Робота членів ВК (залучених як на платній, так і на безоплатній основі) у день місцевих виборів, дні встановлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів оплачується в розмірі, що не перевищує 14 % ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року (п. 20 Порядку № 687, абз. 2 п. 1 постанови № 966). Тобто не більше 294,28 грн (2102 грн х 14 %) за один день.

Така виплата здійснюється у межах видатків єдиних кошторисів ТВК та не більше ніж за 2 дні (граничний розмір — 588,56 грн (294,28 грн х 2)).

Підставою для оплати в ці дні є табель обліку робочого часу, в якому проставляють відмітку «Р» навпроти прізвища кожного члена ВК, задіяного у вищезазначені дні (п. 21 Порядку № 687).

Одноразова грошова винагорода

Ця виплата не є обов’язковою. Проте претендувати на неї можуть також усі члени комісії (залучені до роботи як на платній, так і на безоплатній основі). Відповідно до пп. 22 та 23 Порядку № 687 одноразова грошова винагорода може бути нарахована та виплачена:

• лише один раз протягом виборчого процесу;

• тим членам комісії, які брали активну участь в її роботі, залежно від особистого внеску кожного;

за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної ТВК.

Розмір такої винагороди визначається на засіданні відповідної комісії за поданням голови комісії та залежить від особистого внеску кожного члена комісії в її роботу.

Рішення ДВК про виплату одноразової грошової винагороди розглядається і затверджується ТВК, яка здійснює фінансове забезпечення дільничних виборчих комісій (п. 23 Порядку № 687).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі