Теми статей
Обрати теми

Соцвідпустка на дітей: відповідаємо на топові запитання

Будз Володимир, експерт з оплати праці та трудових відносин
Соцвідпустка на дітей (додаткова оплачувана соціальна відпустка) — одна з гарантій для працівників, які мають дітей. Але хто саме має право на таку відпустку і за яких умов? Як правильно її поділити і продовжити? Та як бути з компенсацією за невикористану «дитячу» відпустку? Маєте сумніви з цього приводу? Тоді тримайте добірку відповідей на особливо популярні запитання.

Право на соцвідпустку

Працівниця має двох дітей. Старшій дитині у лютому 2021 року виповнилося 15 років. Чи має вона право на соцвідпустку на дітей за 2021 рік?

Так, вона має право на таку відпустку.

Вичерпний перелік тих, хто може розраховувати на «дитячу» відпустку, наведено у ст. 1821, 1861 КЗпП, а також у ст. 19 Закону про відпустки.

Перелік цих осіб та граничний вік дитини, що дає право на отримання такої відпустки, — у таблиці нижче.

Особи, які мають право на соцвідпустку на дітей

Категорія працівників, які мають право на соцвідпустку на дітей

Граничний вік дитини, що дає право на відпустку

Жінка, яка має двох або більше дітей

15 років

Жінка, яка має дитину з інвалідністю

18 років

Жінка, яка усиновила дитину

18 років

Мати особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи I, яка досягла 18 років

Не обмежений

Одинока мати

18 років

Батько, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

18 років

Батько особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи I, яка досягла 18 років, якщо такий батько виховує її без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

Не обмежений

Особа, яка взяла дитину під опіку

14 років

Особа, яка взяла під опіку особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи I

Не обмежений

Особа, визначена в установленому порядку як опікун

18 років

Один з прийомних батьків

18 років

Один з батьків-вихователів

18 років

Як бачимо, право на соцвідпустку на дітей залежить від віку дитини. Працівник його втрачає починаючи з року, наступного за роком досягнення дитиною граничного віку. Тож у ситуації із запитання працівниця, дійсно, має повне право на «дитячу» відпустку за 2021 рік.

Жінка усиновила дитину, якій 01.01.2021 р. виповнилося 18 років. Чи має вона право на соцвідпустку за 2021 рік?

Так, жінка може скористатися соцвідпусткою на дітей за 2021 рік.

Для цілей визначення права на таку відпустку обмеження за віком дитини встановлено тільки для категорії «жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років» (див. таблицю вище). Жінка, яка усиновила дитину, має право на соцвідпустку на дітей до досягнення дитиною 18 років, якщо дитина не стала повнолітньою або набула повної цивільної дієздатності раніше.

Також пам’ятайте: соцвідпустка на дітей надається в будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи після.

Таким чином, навіть якщо 18 років дитині виповнилося 01.01.2021 р., жінка може скористатися відпусткою на дітей за 2021 рік. Торік це підтвердили і фахівці Мінекономіки у своєму листі від 13.05.2020 р. № 3512-06/30165-02.

Чи може працівниця-сумісниця (працює в установі на 0,5 ставки) скористатися правом на соцвідпустку?

Так, може.

Соцвідпустка на дітей може надаватися як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Пояснюється це тим, що робота на умовах сумісництва (неповного робочого часу) не тягне за собою жодних обмежень щодо трудових прав працівників.

Тож працівниця-сумісниця цілком правомірно може оформити соцвідпустку на дітей (див. лист Мінсоцполітики від 26.06.2019 р. № 751/0/204-19).

Працівниця має двох дітей 2 і 7 років. За основним місцем роботи вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, а за сумісництвом — у лютому 2021 року вийшла на роботу. Чи належить їй соцвідпустка на дітей за 2021 рік?

За основним місцем роботи у працівниці не виникає право на соцвідпустку на дітей за 2021 рік. Вона не працює, а перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Проте якщо до кінця 2021 року вона відпрацює хоча б один робочий день за основним місцем роботи, то набуде права на «дитячу» відпустку за цей рік.

Натомість за сумісництвом працівниця має право на соцвідпустку на дітей. Адже вона повернулась до роботи, вийшовши із «доглядової» відпустки.

Працівниця установи є одинокою матір’ю. Вона розлучена і виховує дитину без батька. Як працівниця повинна підтвердити своє право на соцвідпустку?

Визначення «одинока матір» наведено у п. 9 постанови № 91, а також у листах Мінсоцполітики від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15, від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16.

1 Постанова Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9.

Одинокою матір’ю є:

1) жінка, яка не перебуває в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблений в установленому порядку за вказівкою матері;

2) вдова;

3) розлучена жінка, яка виховує дитину без батька;

4) жінка, яка народила дитину, не перебуваючи в шлюбі, і при цьому батько її визнав;

5) жінка яка вийшла заміж повторно, але її дитина віком до 18 років новим чоловіком не усиновлена.

Зауважимо: для цілей отримання соцвідпустки на дітей розлучена жінка вважається одинокою матір’ю, тільки якщо виховує дитину сама, без участі батька.

Щоб довести своє право на «дитячу» відпустку, така працівниця повинна надати за місцем роботи документи, що підтверджують факт відсутності участі батька у вихованні дитини. Наприклад, це може бути:

• рішення суду про позбавлення батьківських прав;

• рішення суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;

• акт соціально-побутової комісії, створеної в установі / акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому, зі слів сусідів (за наявності їх підписів), підтверджується те, що батько не бере участі у вихованні дитини;

• довідка зі школи (дитсадка) про те, що батько не бере участі у вихованні дитини, тощо.

Проте цей перелік не є вичерпним. Тому жінка може подати й інші документи, що підтверджують виховання дитини без батька.

Чи має право на соцвідпустку вдова з двома дітьми віком 7 і 12 років, яка вдруге вийшла заміж (другий чоловік дітей не всиновив)?

Так, має.

Для набуття статусу «одинока мати» дотримані всі умови: батько дітей помер (відповідно не бере участі у їх вихованні), а новий чоловік працівниці дітей не усиновив. У свою чергу, це може свідчити про відсутність його участі у вихованні дітей.

Для роботодавця підтвердженням того, що новим чоловіком працівниці не усиновлені її діти від попереднього шлюбу, є свідоцтва про народження дітей. У них дані батька дитини й дані нового чоловіка не збігаються. Адже при усиновленні видається нове свідоцтво про народження дитини.

Отже, працівниця, про яку йдеться в запитанні, має право на соцвідпустку на дітей одразу за двома підставами: «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років» і «одинока мати».

Чи може батько трьох дітей віком 5, 9 та 13 років отримати соцвідпустку на дітей за умови, що його дружина не працює?

Ні, не може.

Батько має право на «дитячу» відпустку у випадку, якщо виховує дітей без матері. Зокрема, у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі.

До категорії «одинокий батько» належать (див. листи Мінсоцполітики від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15 та від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16):

1) чоловік, який не перебуває в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини записаний як її батько;

2) вдівець;

3) розлучений чоловік, що виховує дитину без матері.

У зазначеній ситуації чоловік не підпадає під визначення одинокого батька. Бо він виховує дітей у шлюбі разом з їх матір’ю. Відповідно «дитяча» відпустка йому не світить.

Тривалість, поділ та продовження «дитячої» відпустки

У працівниці установи — двоє дітей віком 7 та 9 років, а також усиновлена дитина віком 15 років. Соцвідпустку якої тривалості їй надавати?

У загальному випадку тривалість соцвідпустки на дітей становить 10 календарних днів. Але за наявності декількох підстав для її надання загальна тривалість такої відпустки не може перевищувати 17 календарних днів.

Причому кожна з підстав, визначених ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки та ст. 1821 КЗпП, є окремою підставою. Таким чином, одна дитина може бути врахована декілька разів — для різних підстав.

У зазначеній ситуації працівниця має право на «дитячу» відпустку тривалістю 17 календарних днів за двома підставами.

А саме, як «жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років» та «жінка, яка всиновила дитину».

Чи можна брати соцвідпустку на дітей частинами?

Правила поділу відпустки на частини встановлено ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки. Але вони стосуються лише щорічних відпусток.

Тоді як відпустка на дітей належить до виду соціальних відпусток. Тому вона на частини не поділяється. Тобто працівник, який має право на «дитячу» відпустку за однією підставою, має одразу «відгуляти» всі 10 календарних днів.

Інша річ, якщо працівник має право на 17-денну відпустку за декількома підставами. Тоді він може використати її, наприклад, спочатку за однією підставою тривалістю 10 к. дн., а через деякий час за іншою — 7 к. дн. (див. листи Мінсоцполітики від 05.07.2013 р. № 290/13/116-13 та від 12.05.2015 р. № 256/13/116-15). Детальніше про це читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 11, с. 24.

Працівниці надана соцвідпустка на дітей з 01.03.2021 р. тривалістю 10 календарних днів. На цей період припадає святковий день — 8 березня. Як визначити останній день цієї відпустки?

При визначенні тривалості «дитячої» відпустки не враховують святкові і неробочі дні, зазначені у ст. 73 КЗпП (ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки). Тобто якщо на період цієї відпустки припадають святкові і неробочі дні, то вони додаються до соцвідпустки на дітей. Відтак працівник з урахуванням цих днів відпочиває довше.

У випадку, що розглядається, спочатку відлічуємо 10 календарних днів з 01.03.2021 р. Дата закінчення цього строку — 10.03.2021 р.

При цьому на період відпустки припадає святковий день, визначений у ст. 73 КЗпП, — 8 березня. З огляду на це, соцвідпустку на дітей необхідно продовжити на один календарний день. Отже, вона триває з 01.03.2021 р. по 11.03.2021 р. Останній день відпустки — 11.03.2021 р.

Зауважте: відпускні виплачують за 10 календарних днів соцвідпустки на дітей. А от святковий день, що припав на період цієї відпустки, не оплачується (див. лист Мінсоцполітики від 05.06.2015 р. № 225/06/186-15).

Працівниця, перебуваючи у соцвідпустці на дітей, надала лікарняний лист. Чи продовжується соцвідпустка на дітей у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, що настала під час такої відпустки?

Так, продовжується.

У ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки зазначено: соцвідпустка на дітей переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному ст. 11 цього Закону.

Тобто у цьому разі діють правила, установлені для щорічної відпустки.

Така відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку (п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки).

Відповідно її переносять на інший період або продовжують на кількість календарних днів хвороби, що припали на її період згідно з листком непрацездатності (див. лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16).

Але тут потрібно враховувати й позицію ВСУ (див. постанову від 13.10.2020 р. у справі № 712/9213/18). Зокрема, суд постановив, що продовження відпустки не вимагає спеціальних дій із боку працівника. А от перенесення вимагає згоди роботодавця й ініціативи працівника.

Тому для продовження відпустки, яку перервала хвороба, працівникові не потрібно подавати ще одну заяву. Відпочинок поновлюється після перерви автоматично.

Натомість якщо працівник хоче перенести відпустку на інший період, то вирішити це питання самостійно не вийде. Для цього доведеться подати роботодавцеві заяву з проханням перенести відпустку.

Звісно, у такій заяві слід зазначити бажану дату перенесення відпустки. Після того як роботодавець і працівник погодять нову дату відпустки, необхідно оформити відповідний наказ (розпорядження).

І хоча ситуація у суді стосувалася щорічної відпустки, такий підхід є цілком виправданим щодо соціальної відпустки на дітей. Адже продовження або перенесення останньої підпорядковано загальним правилам (установленим для щорічної відпустки).

Компенсація за соцвідпустку при звільненні

Працівниця, яка має двох дітей віком до 15 років, звільняється 25.03.2021 р. Вона була прийнята до установи 19.10.2020 р. Чи потрібно при звільненні їй виплачувати компенсацію за невикористану соцвідпустку на дітей за 2020 і 2021 роки?

Так, потрібно. Але за певних умов.

Якщо працівниця у 2020 році перед прийняттям до установи працювала в іншого роботодавця і мала право на таку відпустку, то за 2020 рік вона їй не надається. Працівниця повинна була на попередньому місці роботи або скористатися «дитячою» відпусткою за 2020 рік до звільнення, або отримати за дні цієї відпустки грошову компенсацію при звільненні.

Взагалі у цій ситуації Мінсоцполітики рекомендує отримати від працівника довідку з його попереднього місця роботи про реалізацію ним права на соцвідпустку на дітей за відповідний рік. Свого часу на цьому наголосили фахівці Мінсоцполітики у листі від 31.07.2014 р. № 292/13/133-14.

Але як бути, якщо працівниця ніде не працювала або працювала в іншого роботодавця й права на соцвідпустку на дітей не мала (наприклад, була у відпустці для догляду за дитиною)?

У такому разі при звільненні необхідно компенсувати їй таку відпустку за 2020 рік повної тривалості, незалежно від відпрацьованого часу протягом відповідного року.

За таких умов при звільненні доведеться виплатити їй компенсацію за невикористані дні «дитячої» відпустки і за 2020-й, і 2021-й роки. Тобто усього за 20 календарних днів (10 + 10).

У працівниці двоє дітей віком до 15 років. Одна дитина має інвалідність. Відповідно їй має бути надано відпустку тривалістю 17 календарних днів за двома підставами (10 + 7). Чи можна 10 к. дн. відпустки надати, а за 7 к. дн. виплатити компенсацію?

Ні, не можна. Можливість заміни додаткової відпустки на дітей грошовою компенсацією, у разі якщо працівниця продовжує працювати в установі, чинним законодавством не передбачено. Це підтвердили й фахівці Мінсоцполітики у листі від 19.01.2017 р. № 132/0/101-17/284.

Отримати компенсацію за невикористані дні соцвідпустки на дітей можна тільки у разі звільнення (ст. 24 Закону про відпустки).

Також зауважимо: соцвідпустку на дітей не враховують при визначенні права працівника на отримання грошової компенсації за частину щорічної відпустки без звільнення.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі