Індексація орендної плати: рахуємо за новими правилами

Станкус Тетяна, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
А ви знаєте, коли та як правильно слід індексувати орендну плату за новими правилами? Ні, тоді наша стаття для вас. А пояснення і числові приклади допоможуть остаточно розібратися у цьому питанні.

Оренда З та БЕЗ аукціону

Державне та комунальне майно може надаватися в оренду за результатами проведення аукціону або без проведення аукціону.

Існує перелік майна, яке може бути передано в оренду без проведення аукціону. Причому такий перелік є вичерпним. Його зазначено у ч. 1 та 2 ст. 15 Закону № 157. Для вашої зручності наведемо цей перелік у таблиці.

Право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону

Безперечне право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону мають:

Органи державної влади та ОМС, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів

Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

Пенсійний фонд України та його органи

Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій

Право на отримання в оренду державного та комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону також мають:

Музеї

Державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)

Заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності

Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів

Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»1

Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження

Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 % книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

Народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні

Потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

Потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки

Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, — виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг

Потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

Молодіжні та дитячі громадські об’єднання, які протягом останніх двох років, що передують року звернення, співпрацюють з органами державної влади та/або ОМС щодо виконання державних цільових, регіональних, місцевих та інших програм у сфері молодіжної політики

Молодіжні центри, що є неприбутковими установами державної та комунальної форм власності

1 Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII.

Водночас Методика № 630 містить перелік орендарів, яким може бути надано майно в оренду за 1 грн на рік. І також без проведення аукціону.

Отже, річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 грн установлюється, зокрема:

• казенним підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації державного закладу охорони здоров’я;

• Національному банку щодо майна, яке було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу.

Це передбачено п. 13 Методики № 630.

Але, як бачимо, у вичерпному переліку орендарів, які мають право орендувати державне та комунальне майно без аукціону, цих орендарів немає. Відповідно орендарі, які не містяться в цьому переліку, отримати в оренду майно за 1 грн на рік не зможуть. А, як відомо, закони має вищу юридичну силу, ніж постанови Уряду.

Сподіваємося, що ці неузгодження в законодавстві будуть виправлено найближчим часом.

Правила проведення індексації

Правила проведення індексації залежать саме від того, майно передано в оренду за результатами аукціону чи без його проведення. Хто може отримати майно без аукціону, ви вже знаєте.

А як саме слід проводити індексацію, зображено на схемі.

img 1

Правила індексації орендної плати

Числові приклади

Перейдемо від слів до справи і розглянемо числові приклади індексації орендної плати.

Приклад 1 (оренда без проведення аукціону). Державний ЗВО надає в оренду приміщення для розміщення державного видавництва без проведення аукціону. Орендну ставку з урахуванням додатка 1 до Методики № 630 установлено на рівні 4 %. Вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 4 травня 2021 року становить 950000 грн. 23 липня 2021 року було укладено договір оренди та підписано Акт приймання-передачі об’єкта оренди. Значення індексів інфляції за даними Держстату:

за травень — 101,3 %;

за червень — 100,2 %;

за липень — 100,1 %;

за серпень — 99,8 %.

Розрахунки наведено в таблиці нижче.

Показник

Розрахунок

Річна орендна плата

950000 грн х 4 % = 38000 грн

Орендна плата за базовий місяць (травень 2021)

38000 грн : 12 міс. = 3166,67 грн

Орендна плата за перший місяць оренди (липень 2021 року)

3166,67 грн х 101,3 % х 100,2 % х 100,1 % = 3217,47 грн

Сума орендної плати за фактичний період користування об’єктом оренди (з 23 по 31 липня 2021 року)

3217,47 грн : 31 к. дн. х 9 к. дн. = 934,10 грн

Орендна плата за серпень 2021 року

3217,47 грн х 99,8* % = 3211,04 грн

* Механізм розрахунку застосовується незалежно від розміру індексу інфляції, тобто незалежно від того, перевищує ця величина 100 % чи ні.

Цей приклад є умовним. Для наочності ми взяли саме чотирьохмісячний період, не зважаючи на те, що Методика № 630 набрала чинності у червні 2021 року.

Приклад 2 (оренда за результатами аукціону). Державний ЗВО надає в оренду приміщення для розміщення буфету. Орендар був визначений за результатами проведення аукціону. Орендну плату за базовий місяць (листопад 2020 року) за результатами аукціону встановлено на рівні 4750 грн. Договір оренди укладено 16 листопада 2020 року. Значення індексу інфляції згідно з даними Держстату за 2020 рік — 105,0 %.

Показник

Розрахунок

Оренда плата за перший місяць оренди (грудень 2020 року)

4750 грн

Орендна плата за місяць протягом 2021 року*

4750 грн х 105,0 % = 4987,50 грн

* Оренда плата за наступні роки буде визначена тоді, коли буде відомий річній індекс інфляції за 2021 рік та наступні роки.

Цей приклад також є умовний. І хоча Методика № 630 набрала чинності у 2021 році, наочно показати аналогічний приклад за поточний рік немає змоги, оскільки індексу інфляції за 2021 рік ще немає.

Зміна попередніх договорів «одногривневої» оренди

Як ми вже знаємо, Методика № 630 скасувала вимогу щодо індексації «одногривневої» орендної плати. Але водночас велика кількість договорів оренди було укладено до набрання чинності Методикою № 630 (ср. ). Як бути з ними? Продовжувати індексувати «одногривневу» плату за користування таким майном чи ні?

ФДМУ пояснив у листі від 26.08.2021 № 10-16-19614 (див. «Бюджетна бухгалтерія», № 37, с. 5), що внесення змін у частині індексації залежить від домовленості між орендодавцем та орендарем.

Тож за домовленістю сторін договору оренди можна внести зміни до нього і скасувати вимогу щодо індексації «одногривневої» орендної плати. Ми зі свого боку навіть рекомендуємо так і вчинити.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі